Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

Curs Auditor Intern în Sectorul Public

Cod COR 241306

16 oct - 20 oct 2023

Luni - Vineri (orele 09:30 – 13:30)

Dată examen: 20.12.2023

Află Detalii

Completează Formularul

Confirmare Participare

Participă la Curs

Primești Certificarea

ONLINE
certificat-apsap

Acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației

Interactiv, fără deplasări, ușor accesibil prin aplicația ZOOM. Cursul de Auditor Public Intern include noțiuni teoretice, esențiale, cu privire la desfășurarea activității de audit intern și studii de caz practice, pentru dezvoltarea de competențe necesare derulării cu profesionalism a activității de audit intern, în conformitate cu reglementările naționale în vigoare.

Timp rămas până la următorul curs

Pasul următor

Prezentare video

Vă prezentăm câteva repere despre ce vom învăța la curs

Cum se desfășoară cursurile?

Toate cursurile se desfășoară live în sistem de video-conferință și sunt transmise on-line prin intermediul aplicației ZOOM. Aplicația este gratuită și trebuie instalată pe dispozitivul cu care vă conectați la curs. După validarea înscrierii, veți primi prin e-mail datele de conectare pentru a fi împreună cu trainerul si cu ceilalți participanți! + citeste mai mult

Care sunt
avantajele cursurilor on-line?

Costurile participării sunt mult mai mici față de varianta fizică a cursului. Participarea la curs nu implică deplasări – aveți nevoie este de un dispozitiv electronic conectat la internet (calculator, laptop, telefon etc.). Formatorii noștri vă vor răspunde în timp real la întrebări. Veți putea interacționa cu ceilalți participanți din sala virtuală de curs. Puteți vedea fragmente din cursurile noastre pe canalul de Youtube. + citeste mai mult

Cui i se
adresează cursurile?

Persoanelor din mediul privat sau public - indiferent dacă sunt angajate sau nu. Cursanții noștri sunt persoane în continuă dezvoltare personală și profesională și își doresc o certificare a competențelor la nivel național și european. + citeste mai mult

Discounturi
de grup

Reducerile sunt evidențiate pentru fiecare curs în parte. Pentru minimum 3 persoane interesate de oricare dintre cursurile propuse, putem personaliza o ofertă de grup. Așteptăm să ne oferiți mai multe detalii la numărul de telefon 0788.124.567 sau să ne scrieți pe adresa: secretariat@cursuri-functionari.ro + citeste mai mult

Examinarea
cursanților

Examenul se desfășoară on-line și nu presupune deplasări. Fiecare participant va susține examenul final alături de colegii săi de grupa în fața unei comisii de examinare din partea Ministerului Muncii și Ministerului Educației. Toate cursurile includ instrucțiunile, materialele și testele necesare în vederea pregătirii examenului de absolvire. Examenul constă în completarea unu test grilă și prezentarea unui scurt proiect. Rata de promovabilitate este de 100%. + citeste mai mult

Certificatele
absolvenților

Toate cursurile prezentate sunt certificate de Statul Roman prin Ministerul Muncii si Ministerul Educației. Certificatul de absolvire este valabil la nivel național și european. El este însoțit de Suplimentul descriptiv al competențelor obținute și este valabil pe viață! Imediat după examen, veți primi Adeverința de absolvire, semnată electronic, printr-un e-mail. Aceasta ține locul Certificatului de absolvire, care va fi eliberat în aproximativ patru săptămâni. + citeste mai mult

10 lucruri pe care vi le promitem!

 • 1

  Veți avea parte de cea mai bună pregătire în domeniul auditului intern pentru că, de peste 16 ani, derulăm programe de formare profesională și suntem atenți la cele mai mici detalii – de la trainerii cu care colaborăm, la gradul de satisfacție al clienților noștri;

 • 2

  Veți învăța practic cadrul legislativ actual, aplicabil în România, în vederea asigurării auditului intern la cele mai înalte standarde;

 • 3

  Veți cunoaște utilitatea practică a instrumentelor de planificare a activității de audit intern;

 • 4

  Veți învăța să realizați misiuni de audit de regularitate, audit al performanței, audit de sistem sau audit de consiliere;

 • 5

  Veți avea capacitatea de a evalua riscurile în pregătirea și realizarea misiunilor de audit intern, dar și de a superviza misiunile de audit intern prin tehnici speciale de supervizare;

 • 6

  Veți beneficia de materiale actualizate și modele care vă vor ajuta în practica de zi cu zi;

 • 7

  Veți beneficia de soluții reale pentru problemele pe care le întâmpinați în practică de la specialiști în domeniu;

 • 8

  Traineri atent selecționați, astfel încât informația transmisă să fie ușor asimilată prin exemple. Prin metoda de predare și feedback-ul constant pe care le veți primi, veți evolua rapid și veți îndrăgi domeniul auditului intern;

 • 9

  Accent pus pe evoluție, cunoaștere, dezvoltare, nu doar pe transmiterea unor informații pur teoretice;

 • 10

  Șansa de a lucra în mod independent, oferind consultanță în domeniul auditului public.

...și asta nu e tot!

Odată ce începeți să profesați, nu doar că vă puteți recupera investiția imediat, în doar câteva zile, dar veți avea șansa de avea o profesie liberală care vă poate oferi beneficii nelimitate!

BENEFICII

Participarea la acest program de perfecționare reprezintă o
oportunitate extraordinară pentru participanții care își doresc să se
dezvolte pe plan personal și profesional
 • Curs interactiv, live 100% cu aplicații practice
 • 360 de ore certificate (120 ore de formare teoretică si 240 ore de formare practică)
 • Certificat acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale însoţit de suplimentul descriptiv al competenţelor dobândite
 • Suport de curs detaliat și actualizat în format electronic
 • Materiale suplimentare ajutătoare
 • Îndrumări din partea formatorului pe tot parcursul programului
 • Sesiuni de întrebări și răspunsuri
 • Modul special pentru pregătirea în vederea susținerii examenului de absolvire
Cursanții vor avea ocazia de a întâlni oameni deosebiți – colegii de grupă, iar lectorii vor face ca orele petrecute în amfiteatrul virtual să fie plăcute, antrenante și motivaționale. Statistic, cursanții acestui curs sunt oameni care își doresc mai mult de la propria persoană și de la cei din jur, sunt persoane care aspiră continuu spre evoluție și care au rezultate foarte bune pe plan profesional și vor să facă parte dintr-o comunitate de oameni de succes. Cursul este foarte bine organizat, totul se desfășoară cu profesionalism, iar lectorii prezintă informațiile într-o manieră clară, completă și concisă, bazată pe exemple și scenarii. Centrul de Formare APSAP vă promite interactivitate, dinamism și actualitate în abordarea tematicii propuse. Planul de lecții al cursului este axat pe indicatori clari de rezultat iar activitățile practice vor fixa și mai bine informațiile primite la curs. Examinarea cursanților se realizează online și constă într-o probă teoretică (test grilă a,b,c) și o probă practică (veți avea de realizat un scurt referat), în vederea dobândirii competențelor. Acestea se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul recunoscut de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei.

TEMATICA ABORDATĂ

Este adaptată și simplificată, pentru a putea fi parcursă cu ușurință indiferent de cunoștințele pe care le aveți în domeniu
 • Organizarea auditului intern la nivelul entităților publice
 • Planificarea activității de audit intern: metodologia de elaborarea planului multianual de audit intern si a planului anual de audit intern. Elaborarea obiectivelor unei misiuni de audit intern
 • Auditul intern și controlul intern
 • Modele de control intern: Modelul COSO și Modelul COCO
 • Atribuțiile compartimentului de audit public intern
 • Norme de funcționare a auditului public intern
 • Obiectivele activității de audit public intern
 • Metodologia de desfășurare a misiunilor de audit public intern
 • Misiunile de asigurare
 • Misiunile de audit de regularitate
 • Misiunile de audit al performantei
 • Misiunea de audit de sistem
 • Misiunea de consiliere
 • Tipuri de misiuni de consiliere
 • Derularea misiunii de consiliere formalizate
 • Misiunea de evaluare a activității de audit public intern
 • Tehnica de elaborare a fisei de identificare si analiza a problemei (FIAP). Exemple de erori posibile si modalități de evitare
 • Elaborarea formularului de constatare si raportare a iregularităților (FCRI).
 • EVALUAREA RISCURILOR în pregătirea şi realizarea misiunilor de audit public intern
 • Sistemul de management al riscurilor, control si administrare
 • Supervizarea misiunilor de audit intern. Tehnici de supervizare
 • Asigurarea calității în auditul public intern
 • Studii de caz

COMPETENȚE OBȚINUTE

Acestea vor fi menționate în suplimentul descriptiv al certificatului de absolvire
 • Conceptul, principiile și funcțiile auditului intern;
 • Standardele internaționale de audit intern;
 • Organizarea și dimensionarea funcției de audit public intern și relația acesteia cu alte forme de control;
 • Carta auditului intern și Normele metodologice privind exercitarea funcției de audit public intern în cadrul entităților publice;
 • Planificarea activității de audit public intern;
 • Comitetele de audit intern;
 • Auditul public intern în sistem de cooperare;
 • Atestarea auditorilor interni din sectorul public;
 • Raportarea anuală a activității de audit public intern;
 • Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern;
 • Identificarea și raportarea iregularităților precum și elementelor de fraudă și corupție;
 • Metodologia de derulare a misiunilor de audit public intern de regularitate, de sistem și al performanței;
 • Metodologia de derulare a misiunilor de consiliere;
 • Metodologia de derulare a misiunilor de evaluare a activității de audit public intern;
 • Tehnici, metode și instrumente de audit utilizate în realizarea misiunilor de audit public intern, inclusiv eșantionarea;
 • Supervizarea misiunilor de audit public intern;
 • Organizarea și funcționarea controlului intern managerial în România, implementarea standardelor de control intern și modele de control intern;
 • Organizarea managementului riscurilor în entități publice și identificarea, evaluarea, tratarea, controlul și monitorizarea riscurilor;


 • Evaluarea procesului de management al riscurilor;
 • Organizarea managementului riscurilor în entități publice și identificarea, evaluarea, tratarea, controlul și monitorizarea riscurilor;
 • Evaluarea procesului de managementul riscurilor;
 • Guvernanță corporativă în entități și întreprinderi și - Codurile de bună practică;
 • Evaluarea procesului de guvernanță corporativă din entitatea publică;
 • Contabilitatea publică, organizare, documente primare, contabile și de sinteză contabilă;
 • Tehnici și proceduri pentru reflectarea tranzacțiilor privind activele, capitalurile și datoriile;
 • Evaluarea activității financiar - contabile;
 • Finanțe publice, rol, funcții, factori care influențează volumul resurselor și cheltuielilor publice;
 • Elaborarea bugetului, execuția bugetară deficit bugetar și datorie publică; necesități de finanțare;
 • Evaluarea activităților specifice finanțelor publice;
 • Management, concept, organizarea și funcționarea procesului, principii și funcții;
 • Evaluarea sistemului decizional al entității publice;
 • Utilizarea, funcționarea, securitatea și întreținerea sistemelor de calcul;
 • Utilizarea programelor informatice pentru introducerea, prelucrarea, validarea, stocarea și securitatea datelor;
 • Evaluarea activității privind tehnologia informației;
 • Actele normative, actele juridice, elaborarea și acțiunea în timp a acestora, acțiunile juridice și căile de atac;
 • Contractele, norma juridică, raportul juridic, răspunderea juridică, insolvența și prescripția;
 • Evaluarea activității juridice.


Lectorii noștri

Lectori experimentați, specialiști în domeniile
pe care le predau

Dumitru Cătălin PETRESCU

Dumitru Cătălin PETRESCU

Auditor - Curtea de Conturi a Romaniei

Experiența deosebită și cunoștințele impresionante ale domnului Dumitru Cătălin Petrescu au fost desăvârșite prin intermediul funcțiilor și pozițiilor ocupate de-a lungul timpului în instituțiile centrale ale statului. Dintre acestea, amintim funcții precum Șef al Biroului de audit intern din cadrul Curții de Conturi a României, economist, secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor, auditor intern în cadrul Ministerului Justiției și Ministerului Finanțelor Publice, dar și membru activ în cadrul Asociației Române pentru Transparență și C.E.C.C.A.R..

Totodată, domnul Dumitru Cătălin Petrescu se remarcă prin activitatea ca lector, formator, cu reale aptitudini. Deși experiența pe care o deține este una vastă, își consolidează constant pregătirea profesională prin diverse stagii și cursuri de formare.

Conf. Univ. Dr. Ruxandra BOGHIAN

Conf. Univ. Dr. Ruxandra BOGHIAN

Expert în Sistemul de Management al Calității pentru întreprinderi publice și private cu peste 10 ani experiență practică, lector și cercetător științific în cadrul Academiei de Studii Economice din București

Conferențiar Universitar Doctor în cadrul Academiei de Studii Economice (A.S.E.) din București și formator autorizat, Ruxandra Dinulescu este specializată în sistemul de management al calității din cadrul întreprinderilor publice și private, cu o experiență de peste 8 ani în formarea adulților.

Experiența acumulată în cadrul sistemelor public și privat, împreună cu activitatea întreprinsă în multiplele proiecte de cercetare în care a luat parte ca cercetător și referent monitorizare sustenabilitate, au conturat profilul unui specialist desăvârșit în Managementul Calității. Activitatea de cercetare în domeniul Managementului Calității este vastă, incluzând peste 35 articole și lucrări de specialitate.

Ce face un auditor intern? Sau ce însemnă audit intern?

Un auditor intern este un profesionist, responsabil pentru evaluarea și îmbunătățirea eficacității sistemelor și proceselor interne ale unei organizații/ instituții publice. Munca auditorului intern este importantă pentru a ajuta la îndeplinirea obiectivele și îmbunătățirea performanțelor.
Printre activitățile unui auditor intern se numără următoarele:

 1. Evaluarea proceselor interne: auditorii interni examinează procesele și procedurile pentru a identifica problemele și a evalua eficacitatea. Pot fi incluse procesele financiare, operaționale și/ sau de conformitate.
 2. Monitorizarea conformității: auditorii interni verifică dacă sunt respectate politicile și procedurile interne, precum și reglementările și legile aplicabile.
 3. Identificarea riscurilor: auditorii interni identifică riscurile potențiale și furnizează recomandări pentru reducerea sau eliminarea acestora.
 4. Verificarea exactității informațiilor financiare: auditorii interni verifică dacă informațiile financiare sunt exacte și conforme cu standardele contabile.
 5. Furnizarea de rapoarte și recomandări: auditorii interni furnizează rapoarte și recomandări cu privire la îmbunătățirea proceselor și sistemelor interne.
 6. Monitorizarea implementării recomandărilor: auditorii interni monitorizează dacă sunt implementate recomandările într-un mod eficient și eficace.

Totodată, auditorii interni se ocupă și de etapele misiunii de audit intern:

 • inițierea (întocmirea ordinului de serviciu, declararea independenței, notificarea structurii auditate, colectarea si prelucrarea informațiilor, analiza riscurilor și evaluarea controlului intern, elaborarea programului misiunii de audit intern și ședința de deschidere),
 • realizarea intervenției la fața locului (colectarea probelor de audit, elaborarea fișei de identificare si analiza a problemei – FIAP, elaborarea formularului de constatare a iregularităților – FCRI, revizuirea documentelor de lucru și ședința de închidere)
 • raportarea rezultatelor misiunii de audit intern public (elaborarea proiectului de raport de audit intern, transmiterea raportului, realizarea concilierii și difuzarea raportului)
 • urmărirea recomandărilor.
+ citeste mai mult

Ce cunoștinte dobândesc în cadrul unui curs de auditor intern?

În cadrul unui curs auditor intern, participanții vor dobândi o varietate de cunoștințe și abilități necesare pentru a deveni auditori interni competenți, atât în sectorul public, cât și în cel privat. Cunoștințele și abilitățile dobândite vor include următoarele:

 • Principiile și practicile de auditare: cursul acoperă principiile și practicile de auditare, inclusiv standardele de audit și bunele practici de auditare.
 • Cunoștințe contabile: auditorii interni trebuie să aibă cunoștințe solide în domeniul contabilității și finanțelor pentru a putea evalua aspectele financiare
 • Analiza riscurilor: auditorii interni trebuie să fie capabili să identifice și să evalueze riscurile și să dezvolte un plan de audit intern sau o misiune de audit pentru a evalua și a gestiona aceste riscuri.
 • Tehnici de investigație: auditorii interni vor învăța tehnicile de investigație, inclusiv colectarea de probe, interviurile și analiza datelor.
 • Abilități de comunicare și prezentare: auditorii interni trebuie să fie capabili să comunice eficient cu echipa de audit și cu reprezentanții organizației/ instituției publice și să prezinte concluziile și recomandările de îmbunătățire într-un mod clar și coerent.
 • Legislația și reglementările relevante: auditorii interni trebuie să fie conștienți de legislația și reglementările relevante care guvernează activitățile.
 • Etica și integritate: auditorii interni trebuie să respecte standardele etice și să demonstreze integritate în activitatea lor de audit.


Așadar, un curs auditor public intern pregătește participanții să lucreze în cadrul unui departament de audit intern, din sectorul public sau privat, și să își desfășoare activitatea cu profesionalism și eficiență.
+ citeste mai mult

Cine poate fi auditor intern?

Rolul auditului intern este de a furniza asigurare și consultanță obiectivă și independentă, privind eficacitatea și eficiența proceselor de control intern, precum și de a contribui la îmbunătățirea acestora.

Auditorul intern poate fi orice persoană care îndeplinește criteriile de competență și integritate. În principiu, auditorii interni trebuie să aibă cunoștințe solide în domeniul auditului, precum și în domeniile în care organizația/ instituția își desfășoară activitatea. În plus, persoana care dorește să devină auditor intern trebuie să dețină abilități de analiză și comunicare eficientă, precum și integritate și obiectivitate în abordarea lor.

Organizațiile publice sau private pot solicita auditorilor interni să aibă anumite calificări sau experiență în domeniu, precum o diplomă în contabilitate sau o certificare profesională, cum ar fi cea de Auditor Intern Certificat.

De asemenea, este important ca auditorii interni să fie independenți și să nu aibă conflicte de interese în ceea ce privește activitatea de audit pe care o desfășoară.
+ citeste mai mult

Cât câștigă în medie un auditor intern?

În România, salariul unui auditor intern poate varia în funcție de nivelul de experiență, de dimensiunea organizației pentru care lucrează, de industrie sau de localizarea geografică. În principiu, salariile auditorilor interni din România sunt direct influențate de pregătirea și expertiza acestora.

În medie, în România, un auditor intern poate câștiga între 5.000 lei și 8.000 lei pe lună, ținând cont de nivelul de pregătire și experiența anterioară. Pe măsură ce experiența profesională a auditorilor interni va crește, iar aceștia își vor dobândi calificări suplimentare, câștigurile salariale vor fi mai însemnate.

De asemenea, auditorii interni cu specializare în anumite domenii, cum ar fi IT sau finanțe, pot câștiga și ei mai mult decât auditorii interni generaliști.

Decizia de a urma un curs Auditor în sectorul public poate oferi o serie de beneficii, precum: îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților, îndeplinirea cerințelor legale, îmbunătățirea modului de desfășurare și organizare al proceselor de audit, creșterea calității auditului, și nu în ultimul rând, o semnificativă avansare în carieră.
+ citeste mai mult

Care este sporul salarial al auditorului intern în sectorul public?

În sectorul public din România, sporurile salariale pentru auditorii interni sunt reglementate prin lege și pot varia în funcție de poziția ocupată și de nivelul de experiență.

Conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, auditorii interni din sectorul public pot beneficia de următoarele sporuri salariale:
 • Spor de condiții de muncă: Auditorii interni care lucrează în condiții deosebit de dificile (cum ar fi mediu cu poluare mare, temperaturi extreme, niveluri ridicate de zgomot) pot beneficia de un spor de până la 30% din salariul de bază.
 • Spor de vechime: Auditorii interni care au o anumită vechime în muncă pot beneficia de un spor în funcție de numărul de ani lucrați, în conformitate cu grila de salarizare din lege.
 • Spor de condiții deosebite de muncă în afara țării: Auditorii interni care lucrează în străinătate pot beneficia de un spor de până la 30% din salariul de bază.

Este important de menționat că aceste sporuri salariale pot varia în funcție de decizia fiecărei instituții publice și sunt aplicate conform legislației în vigoare.
+ citeste mai mult

Certificare Europeană

certificare-europeana

Certificat acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, însoțit de suplimentul descriptiv al competențelor dobândite. Pentru recunoașterea internațională a certificatelor obținute în România este necesară apostilarea (țări semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea (țări nesemnatarea ale Convenției de la Haga).

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Actele necesare pentru obținerea certificatului de absolvire:

 • Diplomă de licență / adeverință de absolvire (copie)
 • Act de identitate (copie)
 • Certificat de naștere (copie)
 • Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie)
 • Dovada plății

Detalii privind tematicile cursurilor, organizarea și desfășurarea programelor de perfecționare se pot obține de la:


Olivia-Patricia CHIRIAC

Director programe de formare-APSAP

0788 124 567

DETALII TEHNICE

Cursul este în format audio-video, live, on-line și este necesar ca fiecare participant să:

1. Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet și microfon (opțional: căști și cameră web)

2. Descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa cursul on-line.


Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit) printr-un simplu click mai jos:


Sistem de operare Windows

Sistem de operare MacOS

Telefon mobil cu sistem de operare Android

Telefon mobil cu sistem de operare IOS (iPhone)

certificat-absolvire-apsap autorizatie-apsap

CONTACTEAZĂ-NE

completând formularul de mai jos, vei fi apelat de un reprezentant al Centrului de Formare APSAP care îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie

DESCARCĂ OFERTA PDF

și află mai multe amănunte despre curs. Te poți înscrie și folosind formularul de înscriere din fișierul PDF!

  Pot fi de interes și următoarele cursuri Află care sunt cursurile din perioada următoare:
  Puteți achita în 3 RATE egale cu 0% dobândă dacă folosiți un card de cumpărături REZERVĂ ACUM