Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

Curs Auditor Intern în Sectorul Public

Cod COR 241306

16 oct - 20 oct 2023

Luni - Vineri (orele 09:30 – 13:30)

Dată examen: 20.12.2023

Află Detalii

Completează Formularul

Confirmare Participare

Participă la Curs

Primești Certificarea

ONLINE
certificat-apsap

Acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației

Interactiv, fără deplasări, ușor accesibil prin aplicația ZOOM. Cursul de Auditor Public Intern include noțiuni teoretice, esențiale, cu privire la desfășurarea activității de audit intern și studii de caz practice, pentru dezvoltarea de competențe necesare derulării cu profesionalism a activității de audit intern, în conformitate cu reglementările naționale în vigoare.

Timp rămas până la următorul curs

Pasul următor

Prezentare video

Vă prezentăm câteva repere despre ce vom învăța la curs

COMPETENȚE DEZVOLTATE

Ce veți învăța în cadrul modulelor de pregătire teoretică și practică
 • Cunoștințe Legale și Reglementări: Abilitatea de a înțelege și de a aplica cadrul legal și reglementările specifice sectorului public în procesul de audit.
 • Standarde de Audit: Cunoașterea și respectarea standardelor de audit aplicabile în sectorul public, inclusiv standardele internaționale de audit.
 • Planificare și Organizare: Capacitatea de a planifica și organiza eficient activitățile de audit, ținând cont de specificul sectorului public și de riscurile asociate.
 • Tehnici de Audit: Utilizarea competentă a tehnicilor și metodologiilor de audit, inclusiv colectarea și evaluarea probelor, pentru a obține informații relevante și credibile.
 • Auditul Financiar și al Performanței: Abilitatea de a efectua audituri financiare și audituri ale performanței în organizațiile publice.
 • Auditul Informatic: Cunoașterea și evaluarea controlului informatic și a securității datelor în organizațiile publice.
 • Comunicare Eficientă: Abilitatea de a comunica eficient cu membrii organizației, inclusiv conducerea și personalul, pentru a obține informații relevante și pentru a comunica rezultatele auditului.
 • Raportare Profesională: Elaborarea de rapoarte de audit clare, concise și relevante, care să includă concluzii și recomandări pentru îmbunătățirea proceselor și a controalelor.
 • Gestionarea Feedback-ului: Capacitatea de a gestiona feedback-ul și de a răspunde la întrebări și preocupări legate de audit din partea părților interesate.
 • Etica Profesională: Respectarea principiilor etice și a codului de conduită profesională în toate aspectele activității de audit.
 • Integritate: Promovarea integrității și transparenței în organizațiile publice și prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.
 • Autoevaluare: Capacitatea de a se autoevalua și de a identifica punctele tari și punctele slabe în activitatea de audit și de a-și dezvolta competențele necesare.
 • Învățare Continuă: Participarea la formare continuă și la programe de dezvoltare profesională pentru a ține pasul cu schimbările legislative, tehnologice și profesionale din domeniul auditului.
 • Gestionarea Performanței Auditului Interne: Capacitatea de a evalua și de a îmbunătăți performanța echipei de audit și a proceselor de audit.

TEMATICA ABORDATĂ

Este adaptată și simplificată, pentru a putea fi parcursă cu ușurință indiferent de cunoștințele pe care le aveți în domeniu
 • Modulul 1:
  Introducere în auditul intern în sectorul public

  1. Definirea și rolul auditului intern în sectorul public
  2. Evoluția auditului intern în sectorul public
  3. Standardele și normele de audit în sectorul public
  4. Cadrul legal și reglementările specifice
 • Modulul 2:
  Etica și Integritate în Auditul Intern în Sectorul Public

  1. Standarde etice și valori în auditul intern
  2. Dileme etice specifice în sectorul public
  3. Promovarea integrității și prevenirea corupției
 • Modulul 3:
  Planificarea și Organizarea Auditului în Sectorul Public

  1. Procesul de planificare a auditului în organizațiile publice
  2. Evaluarea riscurilor și identificarea obiectivelor de audit
  3. Dezvoltarea unui plan de audit adaptat contextului public
 • Modulul 4:
  Execuția Auditului în Sectorul Public

  1. Colectarea și evaluarea probelor în sectorul public
  2. Auditul conformității și auditul performanței
  3. Auditul financiar și controlul financiar intern
 • Modulul 5:
  Comunicarea și Raportarea în Auditul Intern

  1. Elaborarea și structura rapoartelor de audit
  2. Comunicarea eficientă a rezultatelor auditului
  3. Urmărirea implementării recomandărilor de audit
 • Modulul 6:
  Auditul Informatic și Securitatea Datelor în Sectorul Public

  1. Auditul informatic în organizațiile publice
  2. Securitatea datelor și protecția informațiilor sensibile
  3. Utilizarea tehnologiei în auditul intern
 • Modulul 7:
  Auditul Performanței și Eficienței în Sectorul Public

  1. Evaluarea eficienței și eficacității programelor și proiectelor publice
  2. Indicatori de performanță și măsurători în sectorul public
  3. Raportarea performanței în organizațiile publice
 • Modulul 8:
  Auditul în Context Internațional

  1. Compararea auditului intern din diferite țări
  2. Impactul standardelor internaționale de audit
   asupra sectorului public
 • Modulul 9:
  Exerciții Practice și Studii de Caz

  1. Analiza și rezolvarea studiilor de caz
   din sectorul public
  2. Exerciții practice de audit adaptate la specificul
   sectorului public
 • Modulul 10:
  Evaluare și Îmbunătățire Continuă

  1. Măsurarea performanței auditului intern
   în sectorul public
  2. Implementarea de strategii pentru îmbunătățirea
   continuă a proceselor de audit
  3. Adaptarea la schimbările legislative și tehnologice

Cum se desfășoară cursurile?

Toate cursurile noastre acreditate sunt livrate în direct, live, prin intermediul platformei de video-conferință ZOOM. Puteți participa la sesiunile de instruire teoretică chiar din confortul propriei case și să beneficiați de toate avantajele unei experiențe de învățare în timp real.

Veți interacționa cu formatorii noștri și cu ceilalți participanți, veți putea adresa întrebări și solicita feedback personalizat, iar, printr-o participare activă, veți înțelege în profunzime subiectele abordate și dezbătute.

După ce v-ați înscris la curs și înscrierea dumneavoastră a fost validată, veți primi prin e-mail toate detaliile necesare pentru conectarea în platformă. Aceste informații includ link-ul de acces către sesiunile de curs, precum și orarul exact. Astfel, veți putea să vă alăturați trainerului și celorlalți participanți în mod simplu și eficient.

Pentru a vă oferi o previzualizare a conținutului nostru educațional, fragmente din cursurile noastre sunt disponibile pe canalul de YouTube. Astfel, puteți explora diversitatea tematicilor abordate și stilul nostru interactiv de predare, pentru a vă asigura că programul de curs se potrivește perfect nevoilor și așteptărilor dumneavoastră.
+ citeste mai mult

Examinarea
cursanților

Examenul se desfășoară online, eliminând necesitatea deplasărilor. Fiecare participant va susține examenul final împreună cu colegii săi de grupă, în fața unei comisii de examinare desemnată de Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Acest proces asigură un standard riguros de evaluare și o recunoaștere oficială a certificării obținute. Programarea examenului este deja stabilită și inclusă în tariful cursului, iar orice reprogramare a acestuia din motive personale sau care țin de neîndeplinirea condițiilor pentru promovare are un cost de 350 lei.

Pentru a vă pregăti în vederea susținerii examenului de absolvire, toate cursurile noastre includ instrucțiuni detaliate, materiale de studiu și teste practice. Aceste resurse vă ajută să vă consolidați cunoștințele și să vă simțiți pregătiți pentru a demonstra competențele în cadrul examenului final.

Examenul constă în completarea unui test grilă, care evaluează cunoștințele teoretice dobândite în timpul cursului, și prezentarea unui scurt proiect, care demonstrează capacitatea de aplicare a acestora în practică.

Este important de menționat că rata de promovabilitate la examenul de absolvire este de 100%, reflectând nivelul înalt de pregătire și suport oferit de echipa noastră.
+ citeste mai mult

Certificatele
absolvenților

Toate cursurile pe care le oferim sunt autorizate oficial de Statul Român, prin Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Certificatul de absolvire este recunoscut la nivel național și european, conferindu-vă o confirmare oficială a competențelor dobândite în cadrul programului de instruire.

Un aspect distinctiv al Certificatului de absolvire este faptul că vine însoțit de un Supliment descriptiv al competențelor obținute. Acest supliment detaliază competențele și aptitudinile dobândite în timpul cursului și oferă o perspectivă clară asupra abilităților pe care le-ați dezvoltat în timpul procesului de învățare. Este important să subliniem că acest certificat este valabil pe viață, reprezentând o recunoaștere permanentă a realizărilor dumneavoastră în domeniul respectiv.

După susținerea și promovarea examenului final, veți primi imediat o Adeverință de absolvire, semnată electronic. Această adeverință confirmă faptul că ați finalizat cu succes cursul și vă poate fi utilă în diverse situații care necesită o dovadă imediată a absolvirii. Certificatul de absolvire va fi ulterior eliberat, în format fizic, și va fi emis în aproximativ șase săptămâni de la data finalizării cursului.
+ citeste mai mult

Cui i se
adresează cursurile?

Cursurile sunt concepute pentru a răspunde tuturor nevoilor de învățare și dezvoltare. Avem o abordare interactivă și deschisă, iar cursurile sunt adaptate pentru a se potrivi tuturor, indiferent de vârstă, experiență sau domeniu de activitate. De la tineri profesioniști, la persoane cu ani de experiență în carieră, toți găsesc în programele noastre de învățare resurse valoroase pentru a-și îmbunătăți abilitățile și a-și spori potențialul.

Unul dintre punctele noastre forte este accentul pus pe obținerea unei Certificări a competențelor la nivel național și european. Această certificare nu doar confirmă competențele și cunoștințele dobândite în cadrul cursurilor, ci vă oferă și o recunoaștere oficială și internațională a acestora. Acest aspect este deosebit de valoros într-o piață a muncii competitivă și în continuă schimbare, oferindu-vă avantaj semnificativ în procesul de căutare a unui loc de muncă sau în avansarea în carieră.
+ citeste mai mult

De ce este
esențială formarea profesională?

Sporește încrederea: Dobândirea de noi cunoștințe și aptitudini consolidează încrederea în sine și vă permite să abordați sarcini și proiecte mai complexe cu mai multă determinare și siguranță.

Sporește mobilitatea profesională: Formarea profesională vă poate pregăti pentru noi oportunități de carieră și vă oferă flexibilitatea de a vă adapta la schimbările de pe piața muncii. Persoanele cu competențe și calificări actualizate sunt mai susceptibile să fie căutate și să avanseze în carieră.

Oferă răspuns la cerințele pieței: Într-o lume în continuă schimbare, noile tehnologii și tendințele din industrie pot afecta cerințele de competențe și cunoștințe. Prin urmare, formarea profesională este esențială pentru a rămâne la curent cu noutățile și pentru a răspunde cerințelor pieței.

Permite avansarea în carieră: Persoanele care investesc în formare profesională sunt adesea mai susceptibile să fie luate în considerare pentru promovare și avansare în cadrul organizației lor. O creștere a nivelului de competență poate fi percepută ca o investiție valoroasă de către angajatori.

Îmbunătățește satisfacția profesională: Formarea profesională contribuie la îmbunătățirea satisfacției și a sentimentului de împlinire în carieră, deoarece persoanele care sunt continuu provocate și încurajate să învețe noi lucruri sunt mai motivate.
+ citeste mai mult

Discounturi
de grup

Ne dorim să facilităm accesul la educație și dezvoltare profesională pentru cât mai multe persoane, motiv pentru care oferim reduceri atractive pentru grupuri. Pentru fiecare curs în parte, beneficiați de reduceri speciale, afișate pe site, iar pentru grupuri formate din minimum 3 persoane interesate de oricare dintre cursurile noastre, suntem pregătiți să personalizăm o ofertă specială, adaptată nevoilor și obiectivelor dumneavoastră.

Suntem conștienți că învățarea într-un mediu de grup poate fi motivantă și eficientă, iar posibilitatea de a împărtăși această experiență cu colegi sau prieteni adaugă un plus de valoare și stimulează procesul de învățare.

Pentru a afla mai multe detalii despre reducerile noastre de grup și pentru a beneficia de o ofertă personalizată, vă invităm să ne contactați la numărul de telefon 0788.124.567 sau să ne scrieți la adresa de e-mail: secretariat@cursuri-functionari.ro.

Echipa noastră de profesioniști este gata să vă ofere toate informațiile necesare și să vă susțină în alegerea cursurilor potrivite pentru dumneavoastră și colegi.
+ citeste mai mult

Cum mă înscriu
la curs?

Pentru a vă înscrie la cursul, trebuie să urmați câțiva pași simpli. În primul rând, trebuie să alegeți perioada dorită, având în vedere intervalul orar al desfășurării cursului și data examenului, care sunt fixe. Apoi, faceți click pe butonul "REZERVĂ UN LOC". Veți fi direcționat către pagina de înscriere, unde va trebui să completați următoarele informații: nume, prenume, adresă de e-mail și număr de telefon. Dacă dețineți un cod de voucher, completați-l în câmpul corespunzător.

După ce ați completat toate aceste informații, validați înscrierea. Echipa Centrului de Formare APSAP vă va contacta telefonic pentru a vă oferi mai multe detalii despre curs și pentru a stabili detaliile legate de emiterea facturii, fie că este vorba despre o persoană fizică sau juridică. Este un proces simplu, iar echipa noastră este întotdeauna disponibilă pentru a vă oferi asistență și suport pe parcursul întregului proces.
+ citeste mai mult

Cum plătesc
cursul?

Avem disponibile două modalități de plată pentru tariful de participare la curs:

Plată directă cu cardul bancar prin intermediul procesatorului de plăți Netopia: Puteți efectua plata direct pe site-ul nostru în momentul în care faceți rezervarea. Procesul de plată este simplu și securizat, iar după ce plata este confirmată, echipa noastră vă va contacta telefonic pentru a emite factura fiscală și pentru a vă oferi mai multe detalii.

Plată prin virament bancar sau ordin de plată: Această opțiune este preferată în mod obișnuit de către participanții care reprezintă persoane juridice și necesită o factură înainte de a efectua plata. După ce ați realizat rezervarea pe site, un membru al echipei noastre vă va contacta telefonic pentru a vă emite factura și pentru a stabili termenii contractuali.

Indiferent de modalitatea de plată aleasă, vă garantăm o experiență sigură și transparentă în procesul de înscriere și plată pentru cursurile noastre.
+ citeste mai mult

Cum mă voi conecta
la curs?

Dacă înscrierea dumneavoastră a fost validată, ați trimis documentele solicitate și ați achitat taxa de participare, cu 3 zile înainte de începerea cursului, veți primi prin e-mail link-ul de acces către sesiunile LIVE. Dacă programul de curs începe în mai puțin de 3 zile din momentul înscrierii, imediat după validarea acesteia veți primi datele de conectare.

Toate cursurile noastre acreditate sunt livrate în direct, prin intermediul platformei de video-conferință ZOOM . Puteți participa la sesiunile de instruire teoretică chiar din confortul propriei case și să beneficiați de toate avantajele unei experiențe de învățare în timp real.

Veți interacționa cu formatorii noștri și cu ceilalți participanți, veți putea adresa întrebări și solicita feedback personalizat, iar, printr-o participare activă, veți înțelege în profunzime subiectele abordate și dezbătute.
+ citeste mai mult

În ce constă procedura
de legalizare a diplomelor?

Pentru recunoașterea internațională a certificatelor obținute în România este necesară apostilarea (în cazul țărilor semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea (în cazul țărilor nesemnatarea ale Convenției de la Haga). Venim în ajutorul dumneavoastră cu clarificări referitoare la proceduri:

1. Apostilarea/ supralegalizarea – aceasta se face la sediul Prefecturii (din localitatea sediului furnizorului de formare profesionala), mergând cu o copie a Buletinului/ C.I. și cu Diploma în original, care urmează să fie folosită în afara țării. Apostila garantează recunoașterea oficială prin lege. Cu alte cuvinte, orice document cu apostila Convenției de la Haga este automat recunoscut pentru folosirea fără alte cerințe în oricare dintre celelalte țări semnatare;

2. Legalizarea – legalizarea Diplomelor și a Suplimentelor descriptive (foi adiționale diplomei, care atestă competențele dobândite pe parcursul programului de curs) se face prin intermediul unui birou de copiat acte (de preferat, sunt cele care se ocupa și de legalizarea la Tribunal a diplomelor);

3. Traducerea actelor – după legalizarea actelor, se realizează traducerea Diplomei, a Suplimentului descriptiv, dar și a apostilei;

Pentru statele care nu au aderat la Convenția de la Haga (Brazilia, Emiratele Arabe, Kuweit etc.), procedura de supralegalizare va fi realizată prin vizare de către Ministerul Afacerilor Externe al României, Ministerul Justiției și, acolo unde este posibil, de către Consulatul țării respective din București.
+ citeste mai mult

BENEFICII

Prin participarea la curs, veți obține un Certificat de Absolvire.
Acesta nu este un simplu document, ci este o recunoaștere oficială a efortului,
seriozității și angajamentului fiecărui participant, fiind acreditat de către
Ministerul Educației și de Ministerul Muncii.
 • Curs acreditat, cu o durată totală de 360 ore – 120 ore sunt alocate pentru instruire teoretică și 240 ore pentru instruire practică.

  Formarea teoretică se împarte în două faze: sincronă și asincronă. Faza sincronă se desfășoară în timp real prin intermediul platformei ZOOM, împreună cu formatorii și colegii de curs. Această etapă este dedicată transmiterii cunoștințelor de bază, principiilor și teoriilor specifice domeniului de studiu. În cadrul sesiunilor sincron cursanții pot adresa întrebări, pot interveni oricând pentru lămuriri suplimentare. Pe de altă parte, formarea teoretică asincronă are loc pe platforma interactivă de e-learning a Centrului de Formare APSAP. Cursanții au acces zilnic pentru a efectua diverse exerciții și aplicații practice, care au scopul de a consolida informațiile obținute în cadrul sesiunilor sincrone. Interacțiunea pe platforma de e-learning este supervizată de coordonatorii de curs, sub îndrumarea formatorilor. Astfel, componenta teoretică cuprinde atât sesiuni Live interactive, cât și un studiu individual ghidat de platforma de e-learning, bazat pe documentație și resurse didactice disponibile pe platforma de învățare. Se folosesc diverse metode de învățare, precum prezentările interactive, teste grilă, analize de caz și scenarii, pentru a îmbunătăți înțelegerea conceptelor. În ceea ce privește formarea practică, cursul include o serie de aplicații concrete, la finalul cărora fiecare participant trebuie să elaboreze un proiect, urmat de prezentarea acestuia în fața comisiei de evaluare, în cadrul examinării finale.

 • Suport de curs și materiale auxiliare - vă oferim materiale de învățare bine structurate și ușor de urmărit, care acoperă toate aspectele esențiale ale cursului. Acestea sunt concepute de lectori, adaptate și actualizate, pentru a facilita înțelegerea noțiunilor predate. Pe lângă suportul de curs principal, veți avea acces la o varietate de materiale suplimentare, inclusiv studii de caz, legislație sau modele de lucru, care vor îmbogăți experiența dumneavoastră de învățare.
 • Îndrumări din partea formatorilor – lectorii vă vor oferi îndrumări personalizate, sfaturi și clarificări pe tot parcursul programului de curs. Această interacțiune directă, live, vă va ajuta să navigați prin complexitatea subiectului și să vă dezvoltați cunoștințele.
 • Sesiuni de întrebări și răspunsuri - organizăm sesiuni interactive de întrebări și răspunsuri, unde puteți clarifica orice nelămuriri și puteți discuta subiectele cursului cu formatorii și colegii de curs.
 • Flexibilitatea – desfășurându-se online, cursul vă oferă flexibilitatea de a învăța în propriul ritm, din confortul propriei case și de a vă organiza studiul în jurul altor angajamente, precum munca sau familia.
 • Recunoaștere oficială – fiind autorizat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, cursul este recunoscut la nivel național și internațional, ceea ce poate fi un avantaj semnificativ atunci când căutați noi oportunități de angajare sau avansare profesională.
 • Networking și colaborare – deși este online, cursul oferă posibilități de a interacționa cu alți cursanți și cu lectorii, facilitând schimbul de idei și construirea unei rețele profesionale.
 • Costuri reduse – cursul online este mai accesibil din punct de vedere financiar decât cel tradițional, fiind eliminate costurile asociate cu deplasarea.
 • Îmbunătățirea CV-ului – finalizarea unui curs autorizat va adăuga valoare CV-ului dumneavoastră, demonstrând angajatorilor că sunteți dedicat învățării continue și dezvoltării profesionale.
 • Încredere sporită – dobândirea de noi abilități și cunoștințe va crește încrederea în sine și va deschide ușa spre noi provocări și oportunități în carieră.
 • Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor – cursul vă permite îmbunătățirea și actualizarea competențelor, sporind astfel performanța și generând noi oportunități în carieră.
 • Modul special pentru pregătirea susținerii examenului de absolvire – pentru a vă asigura că sunteți bine pregătiți pentru examenul final, oferim un modul dedicat pregătirii acestuia. Acesta include sfaturi pentru examen, simulări de teste și strategii de studiu eficiente

10 lucruri pe care vi le promitem!

 • 1

  Veți avea parte de cea mai bună pregătire în domeniul auditului intern pentru că, de peste 16 ani, derulăm programe de formare profesională și suntem atenți la cele mai mici detalii – de la trainerii cu care colaborăm, la gradul de satisfacție al clienților noștri;

 • 2

  Veți învăța practic cadrul legislativ actual, aplicabil în România, în vederea asigurării auditului intern la cele mai înalte standarde;

 • 3

  Veți cunoaște utilitatea practică a instrumentelor de planificare a activității de audit intern;

 • 4

  Veți învăța să realizați misiuni de audit de regularitate, audit al performanței, audit de sistem sau audit de consiliere;

 • 5

  Veți avea capacitatea de a evalua riscurile în pregătirea și realizarea misiunilor de audit intern, dar și de a superviza misiunile de audit intern prin tehnici speciale de supervizare;

 • 6

  Veți beneficia de materiale actualizate și modele care vă vor ajuta în practica de zi cu zi;

 • 7

  Veți beneficia de soluții reale pentru problemele pe care le întâmpinați în practică de la specialiști în domeniu;

 • 8

  Traineri atent selecționați, astfel încât informația transmisă să fie ușor asimilată prin exemple. Prin metoda de predare și feedback-ul constant pe care le veți primi, veți evolua rapid și veți îndrăgi domeniul auditului intern;

 • 9

  Accent pus pe evoluție, cunoaștere, dezvoltare, nu doar pe transmiterea unor informații pur teoretice;

 • 10

  Șansa de a lucra în mod independent, oferind consultanță în domeniul auditului public.

...și asta nu e tot!

Odată ce începeți să profesați, nu doar că vă puteți recupera investiția imediat, în doar câteva zile, dar veți avea șansa de avea o profesie liberală care vă poate oferi beneficii nelimitate!

Lectorii noștri

Lectori experimentați, specialiști în domeniile
pe care le predau

Dumitru Cătălin PETRESCU

Dumitru Cătălin PETRESCU

Auditor - Curtea de Conturi a Romaniei

Domnul Dumitru Cătălin Petrescu este o prezență de referință în domeniul auditului intern în sectorul public, datorită experienței sale extinse și cunoștințelor solide acumulate de-a lungul unei cariere bogate în instituțiile centrale ale statului român.

Cu o traiectorie profesională impresionantă, domnul Petrescu a deținut poziții-cheie în diverse entități guvernamentale. Este Șef al Biroului de Audit Intern în cadrul Curții de Conturi a României din anul 2009, unde a dobândit o înțelegere profundă a mecanismelor și proceselor de audit și control intern în sectorul public. De asemenea, și-a adus contribuția ca secretar general în Ministerul Transporturilor, implicându-se în gestionarea și monitorizarea eficientă și eficace a resurselor umane și financiare destinate infrastructurii de transport.

Experiența sa nu se oprește aici, ci se extinde și în domeniul teoriei, unde a activat la realizarea metodologiei de audit intern în cadrul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern din Ministerul Finanțelor Publice (elaborând primele ghiduri destinate acestei profesiuni), dar și ca auditor intern în Ministerul Justiției. Această diversitate a experienței sale îi conferă o perspectivă holistică asupra necesităților și provocărilor din diverse sectoare ale administrației publice.

Privitor la Sistemul de Control Intern Managerial (S.C.I.M.), este cel care a dezvoltat și susține, atât elemente metodologice, cât și instrumente practice, ce țin de elaborarea, implementarea, monitorizarea și actualizarea acestui domeniu (reducerea numărului de standarde, structura actuală a procedurilor documentate, aplicarea unui sistem de management unic cu respectarea cerințelor specifice, evaluarea gradului de implementare a acestuia etc.)

De asemenea, este membru suspendat, prin prisma funcției publice, în două asociații de specialitate, C.E.C.C.A.R. și C.A.F.R., dar și membru activ în cadrul Asociației Române pentru Transparență.

Mai mult decât un practician experimentat, domnul Petrescu se evidențiază și ca lector și formator cu aptitudini remarcabile. Cu o abordare dinamică și interactivă, își împărtășește cunoștințele și experiența sa vastă în domeniul auditului intern în sectorul public. Își completează constant pregătirea profesională prin participarea la stagii și cursuri de formare, demonstrând astfel un angajament ferm față de dezvoltarea continuă și excelență, atât în domeniul specific, cât și în domenii complementare, precum ISO, comunicare digitală, manager de proiect, cursuri de înalt funcționar public etc.

Prin contribuția sa valoroasă în instituțiile publice și prin implicarea sa activă în activitatea de formare și educare, domnul Dumitru Cătălin Petrescu reprezintă un model și o resursă de neprețuit pentru cei interesați să înțeleagă și să aplice principiile și practicile de audit intern în contextul sectorului public din România.

Prof. Univ. Dr. Aurelia ȘTEFĂNESCU

Prof. Univ. Dr. Aurelia ȘTEFĂNESCU

Profesor Universitar Doctor la Departamentul Contabilitate și Audit, și conducător de doctorat la Școala Doctorală de Contabilitate din cadrul Acadmiei de Studii Economice din Bucureşti

Doamna Aurelia Ștefănescu este o prezență remarcabilă în domeniul contabilității și auditului intern în sectorul public, având o vastă experiență atât în mediul academic, cât și în cel profesional. Absolventă a Facultății de Gestiune și Contabilitate, specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune, din cadrul Academiei de Studii Economice din București, în anul 1997, și ulterior doctorândă în domeniul contabilității, cu obținerea titlului științific de doctor în anul 2004, doamna Ștefănescu și-a construit o carieră solidă în învățământul superior.

De-a lungul timpului, doamna Ștefănescu a parcurs cu succes etapele carierei academice, de la preparator universitar, asistent universitar, lector universitar până la profesor universitar doctor, fiind implicată activ în activități de predare, cercetare și coordonare a doctoranzilor. Departamentul Contabilitate și Audit al Academiei de Studii Economice din București se mândrește cu prezența și contribuția ei semnificativă.

Cu un portofoliu bogat de discipline, predă și a predat cursuri esențiale precum Contabilitate, Contabilitate Publică, dar și discipline specializate în audit intern și guvernanță corporativă, cum ar fi Audit Intern Bancar și Audit Intern și Guvernanță Corporativă. Pe lângă activitatea sa academică, doamna Ștefănescu are o carieră profesională impresionantă. A ocupat poziții cheie precum economist, director economic și auditor intern în diverse entități economice, acumulând astfel o înțelegere profundă a practicilor și cerințelor din sectorul privat și public. În prezent, deține funcția de președinte al Comitetului de Audit Intern în cadrul unei entități economice, aducându-și contribuția valoroasă și în mediul profesional.

Afilierile sale profesionale la Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) și International Association for Accounting Education & Research (IAAER) confirmă recunoașterea și respectul pe care îl are în comunitatea academică și profesională. Prin participarea în grupurile de lucru ale acestor organizații profesionale, doamna Aurelia Ștefănescu rămâne la curent cu cele mai recente evoluții din domeniul contabilității și auditului, aducând beneficii atât studenților săi, cât și practicienilor din domeniu.

Ce face un auditor intern? Sau ce însemnă audit intern?

Un auditor intern este un profesionist, responsabil pentru evaluarea și îmbunătățirea eficacității sistemelor și proceselor interne ale unei organizații/ instituții publice. Munca auditorului intern este importantă pentru a ajuta la îndeplinirea obiectivele și îmbunătățirea performanțelor.
Printre activitățile unui auditor intern se numără următoarele:

 1. Evaluarea proceselor interne: auditorii interni examinează procesele și procedurile pentru a identifica problemele și a evalua eficacitatea. Pot fi incluse procesele financiare, operaționale și/ sau de conformitate.
 2. Monitorizarea conformității: auditorii interni verifică dacă sunt respectate politicile și procedurile interne, precum și reglementările și legile aplicabile.
 3. Identificarea riscurilor: auditorii interni identifică riscurile potențiale și furnizează recomandări pentru reducerea sau eliminarea acestora.
 4. Verificarea exactității informațiilor financiare: auditorii interni verifică dacă informațiile financiare sunt exacte și conforme cu standardele contabile.
 5. Furnizarea de rapoarte și recomandări: auditorii interni furnizează rapoarte și recomandări cu privire la îmbunătățirea proceselor și sistemelor interne.
 6. Monitorizarea implementării recomandărilor: auditorii interni monitorizează dacă sunt implementate recomandările într-un mod eficient și eficace.

Totodată, auditorii interni se ocupă și de etapele misiunii de audit intern:

 • inițierea (întocmirea ordinului de serviciu, declararea independenței, notificarea structurii auditate, colectarea si prelucrarea informațiilor, analiza riscurilor și evaluarea controlului intern, elaborarea programului misiunii de audit intern și ședința de deschidere),
 • realizarea intervenției la fața locului (colectarea probelor de audit, elaborarea fișei de identificare si analiza a problemei – FIAP, elaborarea formularului de constatare a iregularităților – FCRI, revizuirea documentelor de lucru și ședința de închidere)
 • raportarea rezultatelor misiunii de audit intern public (elaborarea proiectului de raport de audit intern, transmiterea raportului, realizarea concilierii și difuzarea raportului)
 • urmărirea recomandărilor.
+ citeste mai mult

Ce cunoștinte dobândesc în cadrul unui curs de auditor intern?

În cadrul unui curs auditor intern, participanții vor dobândi o varietate de cunoștințe și abilități necesare pentru a deveni auditori interni competenți, atât în sectorul public, cât și în cel privat. Cunoștințele și abilitățile dobândite vor include următoarele:

 • Principiile și practicile de auditare: cursul acoperă principiile și practicile de auditare, inclusiv standardele de audit și bunele practici de auditare.
 • Cunoștințe contabile: auditorii interni trebuie să aibă cunoștințe solide în domeniul contabilității și finanțelor pentru a putea evalua aspectele financiare
 • Analiza riscurilor: auditorii interni trebuie să fie capabili să identifice și să evalueze riscurile și să dezvolte un plan de audit intern sau o misiune de audit pentru a evalua și a gestiona aceste riscuri.
 • Tehnici de investigație: auditorii interni vor învăța tehnicile de investigație, inclusiv colectarea de probe, interviurile și analiza datelor.
 • Abilități de comunicare și prezentare: auditorii interni trebuie să fie capabili să comunice eficient cu echipa de audit și cu reprezentanții organizației/ instituției publice și să prezinte concluziile și recomandările de îmbunătățire într-un mod clar și coerent.
 • Legislația și reglementările relevante: auditorii interni trebuie să fie conștienți de legislația și reglementările relevante care guvernează activitățile.
 • Etica și integritate: auditorii interni trebuie să respecte standardele etice și să demonstreze integritate în activitatea lor de audit.


Așadar, un curs auditor public intern pregătește participanții să lucreze în cadrul unui departament de audit intern, din sectorul public sau privat, și să își desfășoare activitatea cu profesionalism și eficiență.
+ citeste mai mult

Cine poate fi auditor intern?

Rolul auditului intern este de a furniza asigurare și consultanță obiectivă și independentă, privind eficacitatea și eficiența proceselor de control intern, precum și de a contribui la îmbunătățirea acestora.

Auditorul intern poate fi orice persoană care îndeplinește criteriile de competență și integritate. În principiu, auditorii interni trebuie să aibă cunoștințe solide în domeniul auditului, precum și în domeniile în care organizația/ instituția își desfășoară activitatea. În plus, persoana care dorește să devină auditor intern trebuie să dețină abilități de analiză și comunicare eficientă, precum și integritate și obiectivitate în abordarea lor.

Organizațiile publice sau private pot solicita auditorilor interni să aibă anumite calificări sau experiență în domeniu, precum o diplomă în contabilitate sau o certificare profesională, cum ar fi cea de Auditor Intern Certificat.

De asemenea, este important ca auditorii interni să fie independenți și să nu aibă conflicte de interese în ceea ce privește activitatea de audit pe care o desfășoară.
+ citeste mai mult

Cât câștigă în medie un auditor intern?

În România, salariul unui auditor intern poate varia în funcție de nivelul de experiență, de dimensiunea organizației pentru care lucrează, de industrie sau de localizarea geografică. În principiu, salariile auditorilor interni din România sunt direct influențate de pregătirea și expertiza acestora.

În medie, în România, un auditor intern poate câștiga între 5.000 lei și 8.000 lei pe lună, ținând cont de nivelul de pregătire și experiența anterioară. Pe măsură ce experiența profesională a auditorilor interni va crește, iar aceștia își vor dobândi calificări suplimentare, câștigurile salariale vor fi mai însemnate.

De asemenea, auditorii interni cu specializare în anumite domenii, cum ar fi IT sau finanțe, pot câștiga și ei mai mult decât auditorii interni generaliști.

Decizia de a urma un curs Auditor în sectorul public poate oferi o serie de beneficii, precum: îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților, îndeplinirea cerințelor legale, îmbunătățirea modului de desfășurare și organizare al proceselor de audit, creșterea calității auditului, și nu în ultimul rând, o semnificativă avansare în carieră.
+ citeste mai mult

Care este sporul salarial al auditorului intern în sectorul public?

În sectorul public din România, sporurile salariale pentru auditorii interni sunt reglementate prin lege și pot varia în funcție de poziția ocupată și de nivelul de experiență.

Conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, auditorii interni din sectorul public pot beneficia de următoarele sporuri salariale:
 • Spor de condiții de muncă: Auditorii interni care lucrează în condiții deosebit de dificile (cum ar fi mediu cu poluare mare, temperaturi extreme, niveluri ridicate de zgomot) pot beneficia de un spor de până la 30% din salariul de bază.
 • Spor de vechime: Auditorii interni care au o anumită vechime în muncă pot beneficia de un spor în funcție de numărul de ani lucrați, în conformitate cu grila de salarizare din lege.
 • Spor de condiții deosebite de muncă în afara țării: Auditorii interni care lucrează în străinătate pot beneficia de un spor de până la 30% din salariul de bază.

Este important de menționat că aceste sporuri salariale pot varia în funcție de decizia fiecărei instituții publice și sunt aplicate conform legislației în vigoare.
+ citeste mai mult

Certificare Europeană

certificare-europeana

Certificat acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, însoțit de suplimentul descriptiv al competențelor dobândite. Pentru recunoașterea internațională a certificatelor obținute în România este necesară apostilarea (țări semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea (țări nesemnatarea ale Convenției de la Haga).

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Actele necesare pentru obținerea certificatului de absolvire:

 • Diplomă de licență / adeverință de absolvire (copie)
 • Act de identitate (copie)
 • Certificat de naștere (copie)
 • Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie)
 • Dovada plății

Detalii privind tematicile cursurilor, organizarea și desfășurarea programelor de perfecționare se pot obține de la:


Olivia-Patricia CHIRIAC

Coordonator Programe de Perfecționare APSAP

0788 124 567

DETALII TEHNICE

Cursul este în format audio-video, live, on-line și este necesar ca fiecare participant să:

1. Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet și microfon (opțional: căști și cameră web)

2. Descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa cursul on-line.


Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit) printr-un simplu click mai jos:


Sistem de operare Windows

Sistem de operare MacOS

Telefon mobil cu sistem de operare Android

Telefon mobil cu sistem de operare IOS (iPhone)

certificat-absolvire-apsap autorizatie-apsap

CONTACTEAZĂ-NE

completând formularul de mai jos, vei fi apelat de un reprezentant al Centrului de Formare APSAP care îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie

DESCARCĂ OFERTA PDF

și află mai multe amănunte despre curs. Te poți înscrie și folosind formularul de înscriere din fișierul PDF!

  Pot fi de interes și următoarele cursuri Află care sunt cursurile din perioada următoare:
  Puteți achita în 3 RATE egale cu 0% dobândă dacă folosiți un card de cumpărături REZERVĂ ACUM