Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

Curs Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune Europene

Cod COR 242213

31 iul - 4 aug 2023

Luni - Vineri (orele 17:30 – 20:30)

Dată examen: 04.08.2023

Află Detalii

Completează Formularul

Confirmare Participare

Participă la Curs

Primești Certificarea

ONLINE
certificat-apsap

Acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației

Interactiv, fără deplasări, ușor accesibil prin aplicația ZOOM. Aplicația MySMIS, noile mecanisme de finanțare externă. Curs susținut de lectori evaluatori de proiecte.

Timp rămas până la următorul curs

Pasul următor

Prezentare video

Vă prezentăm câteva repere despre ce vom învăța la curs

Cum se desfășoară cursurile?

Toate cursurile se desfășoară live în sistem de video-conferință și sunt transmise on-line prin intermediul aplicației ZOOM. Aplicația este gratuită și trebuie instalată pe dispozitivul cu care vă conectați la curs. După validarea înscrierii, veți primi prin e-mail datele de conectare pentru a fi împreună cu trainerul si cu ceilalți participanți! + citeste mai mult

Care sunt
avantajele cursurilor on-line?

Costurile participării sunt mult mai mici față de varianta fizică a cursului. Participarea la curs nu implică deplasări – aveți nevoie este de un dispozitiv electronic conectat la internet (calculator, laptop, telefon etc.). Formatorii noștri vă vor răspunde în timp real la întrebări. Veți putea interacționa cu ceilalți participanți din sala virtuală de curs. Puteți vedea fragmente din cursurile noastre pe canalul de Youtube. + citeste mai mult

Cui i se
adresează cursurile?

Persoanelor din mediul privat sau public - indiferent dacă sunt angajate sau nu. Cursanții noștri sunt persoane în continuă dezvoltare personală și profesională și își doresc o certificare a competențelor la nivel național și european. + citeste mai mult

Discounturi
de grup

Reducerile sunt evidențiate pentru fiecare curs în parte. Pentru minimum 3 persoane interesate de oricare dintre cursurile propuse, putem personaliza o ofertă de grup. Așteptăm să ne oferiți mai multe detalii la numărul de telefon 0788.124.567 sau să ne scrieți pe adresa: secretariat@cursuri-functionari.ro + citeste mai mult

Examinarea
cursanților

Examenul se desfășoară on-line și nu presupune deplasări. Fiecare participant va susține examenul final alături de colegii săi de grupa în fața unei comisii de examinare din partea Ministerului Muncii și Ministerului Educației. Toate cursurile includ instrucțiunile, materialele și testele necesare în vederea pregătirii examenului de absolvire. Examenul constă în completarea unu test grilă și prezentarea unui scurt proiect. Rata de promovabilitate este de 100%. + citeste mai mult

Certificatele
absolvenților

Toate cursurile prezentate sunt certificate de Statul Roman prin Ministerul Muncii si Ministerul Educației. Certificatul de absolvire este valabil la nivel național și european. El este însoțit de Suplimentul descriptiv al competențelor obținute și este valabil pe viață! Imediat după examen, veți primi Adeverința de absolvire, semnată electronic, printr-un e-mail. Aceasta ține locul Certificatului de absolvire, care va fi eliberat în aproximativ patru săptămâni. + citeste mai mult

10 lucruri pe care vi le promitem!

 • 1

  Veți avea parte de cea mai bună pregătire în domeniul accesării fondurilor europene din România cu doi traineri de top – implicați activ în evaluarea proiectelor;

 • 2

  Veți învăța practic, aplicat principiile legislației naționale și europene, specifice accesării și derulării proiectelor finanțate;

 • 3

  Veți deprinde domeniul accesării fondurilor europene într-un mod structurat, usor de înțeles și practic, care vă va aduce rezultate garantate;

 • 4

  Veți putea utiliza cu ușurință platforma electronică MySMIS;

 • 5

  Veți beneficia de materiale actualizate referitoare la legislația în vigoare și la regulamentele publicate de autoritățile finanțatoare, care vă vor ajuta în practica de zi cu zi;

 • 6

  Veți beneficia de instrumente și tehnici eficiente pentru elaborarea cererilor de finanțare;

 • 7

  Veți cunoaște amănunțit oportunitățile existente, cu privire la atragerea fondurilor externe;

 • 8

  Trainerii propuși sunt atent selecționați, astfel încât informația transmisă să fie ușor asimilată prin exemple. Prin metoda de predare și feedback-ul constant pe care le veți primi, veți evolua rapid și veți îndrăgi acest domeniu;

 • 9

  Ne concentrăm pe evoluție, nu doar pe transmiterea unor informații teoretice;

 • 10

  Aveți șansa de a lucra în mod independent, oferind consultanță în domeniul accesării fondurilor europene.

...și asta nu e tot!

Odată ce începeți să profesați, nu doar că vă puteți recupera investiția imediat, în doar câteva zile, dar veți avea șansa de avea o profesie liberală care vă poate oferi beneficii nelimitate!

BENEFICII

Participarea la acest program de perfecționare reprezintă o
oportunitate extraordinară pentru participanții care își doresc să se
dezvolte pe plan personal și profesional
 • Curs interactiv, live 100% cu aplicații practice
 • 40 de ore certificate (14 ore de formare teoretică si 26 ore de formare practică)
 • Certificat acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale însoţit de suplimentul descriptiv al competenţelor dobândite
 • Suport de curs detaliat și actualizat în format electronic
 • Materiale suplimentare ajutătoare
 • Îndrumări din partea formatorului pe tot parcursul programului
 • Sesiuni de întrebări și răspunsuri
 • Modul special pentru pregătirea în vederea susținerii examenului de absolvire
Cursanții vor avea ocazia de a întâlni oameni deosebiți – colegii de grupă, iar lectorii vor face ca orele petrecute în amfiteatrul virtual să fie plăcute, antrenante și motivaționale. Statistic, cursanții acestui curs sunt oameni care își doresc mai mult de la propria persoană și de la cei din jur, sunt persoane care aspiră continuu spre evoluție și care au rezultate foarte bune pe plan profesional și vor să facă parte dintr-o comunitate de oameni de succes. Cursul este foarte bine organizat, totul se desfășoară cu profesionalism, iar lectorii prezintă informațiile într-o manieră clară, completă și concisă, bazată pe exemple și scenarii. Centrul de Formare APSAP vă promite interactivitate, dinamism și actualitate în abordarea tematicii propuse. Planul de lecții al cursului este axat pe indicatori clari de rezultat iar activitățile practice vor fixa și mai bine informațiile primite la curs. Examinarea cursanților se realizează online și constă într-o probă teoretică (test grilă a,b,c) și o probă practică (veți avea de realizat un scurt referat), în vederea dobândirii competențelor. Acestea se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul recunoscut de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei.

TEMATICA ABORDATĂ

Este adaptată și simplificată, pentru a putea fi parcursă cu ușurință indiferent de cunoștințele pe care le aveți în domeniu
 • Cadrul programatic și instituţional de accesare al fondurilor europene
 • Cadrul de finanţare al Uniunii Europene
 • Legislaţia specifică accesării și derulării proiectelor finanţate
 • Cadrul general privind asistenţa financiară prin intermediul instrumentelor structurale
 • Legislaţia naţională privind implementarea fondurilor europene
 • Identificarea programelor de finanţare prin care se pot obţine bani europeni nerambursabili Ghidul solicitantului și criteriile de eligibilitate
 • Completarea cererii de finanţare
 • Utilizarea aplicaţiei MySMIS 2014 : Implementare, achiziţii, contractare, gestionare cont, cereri de finanţare, cereri de rambursare, alte operaţiuni
 • Analiza indicatorilor și rezultatelor proiectului
 • Analiza termenelor de depunere până la închidere și sustenabilitate
 • Analiza manualului beneficiarului
 • Analiza oportunităţii participării la un apel de proiecte
 • Stabilirea scopului și obiectivelor
 • Stabilirea grupului ţintă
 • Identificarea potenţialilor parteneri
 • Elaborarea propunerii de parteneriat
 • Acordul de parteneriat: structură, conţinut
 • Stabilirea rolurilor și responsabilităţilor în cadrul parteneriatului
 • Organizarea echipelor și activităţilor în vederea demarării procesului de scriere a cererii de finanţare, precum și a resurselor în vederea demarării elaborării cererii de finanţare
 • Scrierea și monitorizarea de la depunere până la contractare
 • Descrierea activităţilor proiectului și subactivităţilor
 • Estimarea rezultatelor și a indicatorilor
 • Prezentarea sustenabilităţii proiectului
 • Aspecte privind realizarea achiziţiilor în cadrul proiectului
 • Graficul GANTT
 • Analiza cost-beneficiu
 • Bugetul proiectului – categorii de cheltuieli eligibile
 • Stabilirea resurselor materiale și realizarea listei de cheltuieli
 • Întocmirea planului de achiziţii
 • Contractul de finanţare, actul adiţional și notificarea
 • Procesul de contractare. Clarificari, corecţii bugetare
 • Aspecte privind implementarea, monitorizarea și controlul
 • Elaborarea metodologiei și a strategiei de implementare
 • Verificarea conformităţii administrative, verificarea eligibilităţii, evaluarea tehnică și financiară
 • Soluţionarea contestaţiilor. Tehnici de redactare a constestaţiilor
 • Norme de sănătate și securitate în muncă
 • Norme de protecţia mediului
 • Norme privind relaţiile de muncă eficace

COMPETENȚE OBȚINUTE

Acestea vor fi menționate în suplimentul descriptiv al certificatului de absolvire
 • Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă 
 • Aplicarea normelor de protecția mediului 
 • Menținerea unor relații de muncă eficace 
 • Analiza oportunităților de finanțare a proiectelor
 • Identificarea grupurilor țintă eligibile


 • Pregătirea elaborării proiectului 
 • Documentarea în vederea realizării proiectului 
 • Stabilirea parteneriatelor 
 • Elaborarea proiectului
 • Redactarea capitolelor din cererea de finanțare 


Lectorii noștri

Lectori experimentați, specialiști în domeniile
pe care le predau

Prof. Univ. Dr. Răzvan Cătălin DOBREA

Prof. Univ. Dr. Răzvan Cătălin DOBREA

Expert Independent și Evaluator de Proiecte Europene, Academia de Studii Economice din București

Profesor universitar doctor, membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, membru al Societății Academice de Management din România, domnul Răzvan Cătălin Dobrea deține o experiență profesională demnă de admirat.

Cunoștințele i-au fost puse în valoare prin intermediul întregii activități profesionale.

Printre posturile ocupate de-a lungul timpului le amintim pe următoarele: director general în cadrul Academiei de Studii Economice din București, expert evaluator independent în cadrul Programelor Operaționale finanțate în perioada 2014-2020, expert dezvoltare strategii, manager de proiect, formator cu experiență în domeniu de peste 15 ani, expert accesare fonduri europene și structurale.

În calitate de autor și coautor, domnul Răzvan Cătălin Dobrea a desfășurat o bogată activitate editorială, care însumează 42 de articole și publicații științifice și 11 cărți și manuale de specialitate.

Prof. Univ. Dr. Laura MARINAȘ

Prof. Univ. Dr. Laura MARINAȘ

Evaluator și Consultant în Scrierea și Implementarea Proiectelor cu Finanțare Europeană cu peste 20 de ani experiență în domeniu

Laura Elena MARINAȘ este absolventă al Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București, promoția 1998. Este doctor în relații economice internaționale din anul 2003.

Are o vastă experiență în managementul proiectelor și programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, ocupând funcția de director al OIPOSDRU în perioada 2005-2009 și 2011-2012 și funcția de director al Departamentului de Orientare și Accesare Fonduri Structurale în perioada 2009-2011. A făcut parte din echipa de implementare și management a peste 33 de proiecte de cercetare și proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile în perioada 2002-2015.

Este cadru universitar la departamentul de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București, departament în cadrul căruia activează din octombrie 1998. A condus, în calitate de director adjunct, Centrul de Excelență în Economie și Finanțe în perioada 2002 -2005. A participat, în calitate de coordonator sau coautor la elaborarea a peste 10 cărți de specialitate și la elaborarea a peste 40 de articole publicate în reviste de specialitate sau prezentate în cadrul unor conferințe naționale și internaționale. Domeniile de interes sunt: integrare economică europeană, politicile Uniunii Europene (politica în domeniul educației și politica de coeziune), guvernanță economică europeană.

Care este salariul unui specialist în fonduri europene?

Salariul mediu al unui specialist în fonduri europene poate varia între 5.500 lei și 100.000 lei net, în funcție de experiență și de modul în care își desfășoară activitatea – ca angajat sau consultant. Cu siguranță, un profesionist își va negocia cu grijă venitul, ținând cont de experiența și expertiza pe care le are în domeniu și se va asigura că serviciile pe care le oferă corespund criteriilor pe baza cărora angajatorii îl aleg. În condițiile unei competiții în domeniu, o permanentă actualizare a informațiilor din domeniul finanțărilor externe, o procedură bine pusă la punct și profesionalismul împletit cu studiile pot asigura confortul financiar.
+ citeste mai mult

Ce rol are un Expert în Accesare de Fonduri Europene?

Rolul unui Expert în accesare fonduri europene de succes constă în identificarea programelor de finanțare prin care se pot obține fonduri europene nerambursabile, utilizarea corectă a Ghidului Solicitantului, verificarea eligibilității unui solicitant și a șanselor de obținerea a fondurilor, completarea corespunzătoare a Cererile de Finanțare și cunoașterea regulilor de monitorizare și control. Expertul în accesarea fondurilor europene este un profesionist care pregătește elaborarea proiectului, efectuează documentarea în vederea realizării proiectului, stabilește parteneriate, menține relații de muncă eficiente și aplică norme de protecție a muncii. Totodată, expertul în accesarea fondurilor europene ține pasul cu noutățile legislative și cu tehnicile din domeniu. Modul în care un proiect este realizat reprezintă cheia accesării fondurilor necesare derulării acestuia.  
+ citeste mai mult

Cum pot ajunge expert în fonduri europene?

Pentru a ocupa rolul de Expert în accesarea fondurilor europene trebuie dobândite o serie de competențe specifice domeniului, precum analiza oportunităților de finanțare a proiectelor, identificarea grupurilor țintă eligibile, stabilirea parteneriatelor și elaborarea efectivă a proiectelor. Aceste competențe trebuie să fie susținute de documente oficiale emise de un furnizor autorizat de formare profesională. În acest sens, persoanele dornice să devină experți în accesarea fondurilor europene trebuie să participe la cursul autorizat de Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene (Cod COR 242213), derulate în format fizic sau în format online. Formatul online al cursului este foarte apreciat de participanți datorită eficienței sale, costurilor reduse și timpului economisit. După participarea la cursul de calificare și promovarea examenului de absolvire, participanții vor obține un certificat autorizat, care, însoțit de un supliment descriptiv, atestă dobândirea competențelor specifice. Cu acest document de studii obținut, absolvenții pot începe să elaboreze proiecte atât pentru ei, cât și pentru alți beneficiari.Cursul autorizat este recomandat fie celor care doresc să își dezvolte propriile idei, fie celor care vor să deruleze proiecte pentru alți beneficiari, având astfel posibilitatea de a oferi consultanță specializată. De asemenea, programul de formare profesională este de mare ajutor coordonatorilor de organizații non-guvernamentale, consultanților care doresc să se perfecționeze, primarilor, persoanelor responsabile cu atragerea de finanțări din instituții sau companii mari. La finalul cursului în domeniul accesării fondurilor europene, cursanții vor avea capacitatea de a parcurge și de a înțelege cerințele din Ghidul solicitantului, de a estima realist toate resursele necesare elaborării planului de afaceri, de a elabora strategia de proiect, dar și de a întocmi planul de implementare.
+ citeste mai mult

Unde mă pot angaja ca specialist în fonduri europene? Pot fi consultant liber profesionist?

Posturi vacante în domeniul proiectelor cu finanțare externă pot fi identificate atât în instituții publice, cât și în firme private mici (IMM-uri), medii sau mari, dar activitatea unui Expert Accesare Fonduri se desfășoară, de cele mai multe ori, în mod individual, prin oferirea de consultanță. Așadar, absolvenții unui curs autorizat de Expert Accesare Fonduri se pot angaja în cadrul oricărui tip de organizație, dar pot să își dezvolte și propria afacere, oferind consultanță pentru obținerea fondurilor europene sau guvernamentale, pentru obținerea finanțărilor de la instituții bancare sau non-bancare, dar și pentru desfășurarea a diverse activități de pregătire a documentațiilor necesare proiectelor. Consultantul este, în primul rând, specialistul care oferă sfaturi în domeniul accesării fondurilor și a cărui activitate aduce un impact benefic persoanei sau organizației consiliate.
+ citeste mai mult

Certificare Europeană

certificare-europeana

Certificat acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, însoțit de suplimentul descriptiv al competențelor dobândite. Pentru recunoașterea internațională a certificatelor obținute în România este necesară apostilarea (țări semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea (țări nesemnatarea ale Convenției de la Haga).

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Actele necesare pentru obținerea certificatului de absolvire:

 • Diplomă de licență / adeverință de absolvire (copie)
 • Act de identitate (copie)
 • Certificat de naștere (copie)
 • Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie)
 • Dovada plății

Detalii privind tematicile cursurilor, organizarea și desfășurarea programelor de perfecționare se pot obține de la:


Olivia-Patricia CHIRIAC

Director programe de formare-APSAP

0788 124 567

DETALII TEHNICE

Cursul este în format audio-video, live, on-line și este necesar ca fiecare participant să:

1. Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet și microfon (opțional: căști și cameră web)

2. Descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa cursul on-line.


Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit) printr-un simplu click mai jos:


Sistem de operare Windows

Sistem de operare MacOS

Telefon mobil cu sistem de operare Android

Telefon mobil cu sistem de operare IOS (iPhone)

certificat-absolvire-apsap autorizatie-apsap

CONTACTEAZĂ-NE

completând formularul de mai jos, vei fi apelat de un reprezentant al Centrului de Formare APSAP care îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie

DESCARCĂ OFERTA PDF

și află mai multe amănunte despre curs. Te poți înscrie și folosind formularul de înscriere din fișierul PDF!

  Pot fi de interes și următoarele cursuri Află care sunt cursurile din perioada următoare:
  Puteți achita în 3 RATE egale cu 0% dobândă dacă folosiți un card de cumpărături REZERVĂ ACUM