Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

Curs Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune Europene

Cod COR 242213

4 dec - 8 dec 2023

Luni - Vineri (orele 17:30 – 20:30)

Dată examen: 08.12.2023

Află Detalii

Completează Formularul

Confirmare Participare

Participă la Curs

Primești Certificarea

ONLINE
certificat-apsap

Acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației

Interactiv, fără deplasări, ușor accesibil prin aplicația ZOOM. Aplicația MySMIS, noile mecanisme de finanțare externă. Curs susținut de lectori evaluatori de proiecte.

Timp rămas până la următorul curs

Pasul următor

Prezentare video

Vă prezentăm câteva repere despre ce vom învăța la curs

COMPETENȚE DEZVOLTATE

Ce veți învăța în cadrul modulelor de pregătire teoretică și practică
 • Înțelegerea Fondurilor UE:
  1. Cunoașterea aprofundată a structurii, obiectivelor și mecanismelor de finanțare ale fondurilor structurale și de coeziune ale UE.
  2. Înțelegerea cadrului financiar multianual al UE și a priorităților politice.
 • Cunoștințe Legislativ-Reglementare:
  1. Familiarizarea cu legislația și regulamentele UE relevante pentru fondurile structurale și de coeziune.
  2. Înțelegerea procedurilor și criteriilor de eligibilitate.
 • Dezvoltarea și Planificarea Proiectelor:
  1. Abilități în identificarea oportunităților de finanțare și în alinierea proiectelor la cerințele fondurilor UE.
  2. Competențe în elaborarea propunerilor de proiecte, inclusiv analiza fezabilității și sustenabilității.
 • Managementul Ciclului de Proiect:
  1. Capacitatea de a gestiona toate fazele ciclului de proiect: planificare, implementare, monitorizare și evaluare.
  2. Abilități de management de proiect, inclusiv gestionarea riscurilor și soluționarea problemelor.
 • Gestionarea Financiară și Bugetară:
  1. Înțelegerea detaliată a structurării bugetului de proiect și a principiilor de cofinanțare.
  2. Competențe în monitorizarea și raportarea financiară conform regulilor UE.
 • Proceduri de Achiziție și Contractare:
  1. Cunoașterea regulilor de achiziție publică în contextul proiectelor finanțate de UE.
  2. Abilități în organizarea proceselor de licitație și gestionarea contractelor.
 • Monitorizarea și Evaluarea Proiectelor:
  1. Utilizarea eficientă a instrumentelor de monitorizare și evaluare.
  2. Abilitatea de a raporta progresul și de a efectua audituri ale proiectelor.
 • Aplicare Practică și Analiză de Caz:
  1. Capacitatea de a aplica cunoștințele în scenarii reale, inclusiv prin analiza de cazuri studiu.
  2. Abilități de gândire critică și soluționare de probleme complexe.
 • Viziune Strategică și Adaptabilitate:
  1. Înțelegerea tendințelor și schimbărilor în politica de coeziune a UE.
  2. Capacitatea de a adapta strategii și proiecte la evoluțiile contextului politic și economic european.
 • Competențe de Comunicare și Colaborare:
  1. Abilități de comunicare clară și eficientă, esențiale în colaborarea cu diverse părți interesate, inclusiv autorități publice, ONG-uri și parteneri privați.
  2. Lucrul în echipă și colaborarea intersectorială.

Aceste competențe pregătesc absolventul să fie un profesionist capabil să acceseze și să gestioneze fonduri structurale și de coeziune europene, contribuind astfel la dezvoltarea și implementarea de proiecte de succes în cadrul politicii de coeziune a UE.

TEMATICA ABORDATĂ

Este adaptată și simplificată, pentru a putea fi parcursă cu ușurință indiferent de cunoștințele pe care le aveți în domeniu
 • Modulul 1:
  Introducere în Fondurile Structurale și de Coeziune Europene

  1. Prezentarea generală a fondurilor structurale și de coeziune
  2. Obiective, principii și structura fondurilor
  3. Cadrul financiar multianual al UE
 • Modulul 2:
  Cadrul Legislativ și de Reglementare

  1. Legislația UE privind fondurile structurale și de coeziune
  2. Regulamentele specifice și ghidurile naționale
  3. Proceduri și criterii de eligibilitate
 • Modulul 3:
  Identificarea și Dezvoltarea Proiectelor

  1. Metodologii de identificare a nevoilor și oportunităților
  2. Dezvoltarea ideilor de proiect
  3. Analiza fezabilității și sustenabilității proiectelor
 • Modulul 4:
  Elaborarea Propunerilor de Proiect

  1. Structura și conținutul propunerilor de proiect
  2. Scrierea tehnică și financiară a propunerii
  3. Documentație necesară și anexe
 • Modulul 5:
  Managementul Ciclului de Proiect

  1. Fazele ciclului de proiect: planificare, implementare,
   monitorizare, evaluare
  2. Tehnici de management de proiect
  3. Riscuri și soluții în gestionarea proiectelor
 • Modulul 6:
  Finanțarea și Managementul Bugetului

  1. Structurarea bugetului proiectului
  2. Principii de cofinanțare și reguli de eligibilitate a cheltuielilor
  3. Monitorizarea și raportarea financiară
 • Modulul 7:
  1. Reguli de achiziție publică în contextul fondurilor UE
  2. Procesul de licitație și selecția furnizorilor
  3. Contractarea și administrarea contractelo
 • Modulul 8:
  Monitorizarea și Evaluarea Proiectelor

  1. Instrumente și metode de monitorizare
  2. Indicatori de performanță și evaluare
  3. Raportare și audit
 • Modulul 9:
  Studii de Caz și Aplicații Practice

  1. Analiza studiilor de caz reale
  2. Simulări și exerciții practice
  3. Discuții și analiză de cazuri
 • Modulul 10:
  Tendințe și Perspective în Politica de Coeziune

  1. Evoluții recente și perspective viitoare în politica de coeziune
  2. Inovații și practici noi în accesarea fondurilor
  3. Oportunități și provocări actuale

Fiecare modul va include o combinație de teorie și practică, pentru a asigura că participanții își dezvoltă înțelegerea profundă a procesului de accesare a fondurilor, precum și abilitățile practice necesare pentru elaborarea și gestionarea proiectelor finanțate de UE.

Cum se desfășoară cursurile?

Toate cursurile noastre acreditate sunt livrate în direct, live, prin intermediul platformei de video-conferință ZOOM. Puteți participa la sesiunile de instruire teoretică chiar din confortul propriei case și să beneficiați de toate avantajele unei experiențe de învățare în timp real.

Veți interacționa cu formatorii noștri și cu ceilalți participanți, veți putea adresa întrebări și solicita feedback personalizat, iar, printr-o participare activă, veți înțelege în profunzime subiectele abordate și dezbătute.

După ce v-ați înscris la curs și înscrierea dumneavoastră a fost validată, veți primi prin e-mail toate detaliile necesare pentru conectarea în platformă. Aceste informații includ link-ul de acces către sesiunile de curs, precum și orarul exact. Astfel, veți putea să vă alăturați trainerului și celorlalți participanți în mod simplu și eficient.

Pentru a vă oferi o previzualizare a conținutului nostru educațional, fragmente din cursurile noastre sunt disponibile pe canalul de YouTube. Astfel, puteți explora diversitatea tematicilor abordate și stilul nostru interactiv de predare, pentru a vă asigura că programul de curs se potrivește perfect nevoilor și așteptărilor dumneavoastră.
+ citeste mai mult

Examinarea
cursanților

Examenul se desfășoară online, eliminând necesitatea deplasărilor. Fiecare participant va susține examenul final împreună cu colegii săi de grupă, în fața unei comisii de examinare desemnată de Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Acest proces asigură un standard riguros de evaluare și o recunoaștere oficială a certificării obținute. Programarea examenului este deja stabilită și inclusă în tariful cursului, iar orice reprogramare a acestuia din motive personale sau care țin de neîndeplinirea condițiilor pentru promovare are un cost de 350 lei.

Pentru a vă pregăti în vederea susținerii examenului de absolvire, toate cursurile noastre includ instrucțiuni detaliate, materiale de studiu și teste practice. Aceste resurse vă ajută să vă consolidați cunoștințele și să vă simțiți pregătiți pentru a demonstra competențele în cadrul examenului final.

Examenul constă în completarea unui test grilă, care evaluează cunoștințele teoretice dobândite în timpul cursului, și prezentarea unui scurt proiect, care demonstrează capacitatea de aplicare a acestora în practică.

Este important de menționat că rata de promovabilitate la examenul de absolvire este de 100%, reflectând nivelul înalt de pregătire și suport oferit de echipa noastră.
+ citeste mai mult

Certificatele
absolvenților

Toate cursurile pe care le oferim sunt autorizate oficial de Statul Român, prin Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Certificatul de absolvire este recunoscut la nivel național și european, conferindu-vă o confirmare oficială a competențelor dobândite în cadrul programului de instruire.

Un aspect distinctiv al Certificatului de absolvire este faptul că vine însoțit de un Supliment descriptiv al competențelor obținute. Acest supliment detaliază competențele și aptitudinile dobândite în timpul cursului și oferă o perspectivă clară asupra abilităților pe care le-ați dezvoltat în timpul procesului de învățare. Este important să subliniem că acest certificat este valabil pe viață, reprezentând o recunoaștere permanentă a realizărilor dumneavoastră în domeniul respectiv.

După susținerea și promovarea examenului final, veți primi imediat o Adeverință de absolvire, semnată electronic. Această adeverință confirmă faptul că ați finalizat cu succes cursul și vă poate fi utilă în diverse situații care necesită o dovadă imediată a absolvirii. Certificatul de absolvire va fi ulterior eliberat, în format fizic, și va fi emis în aproximativ șase săptămâni de la data finalizării cursului.
+ citeste mai mult

Cui i se
adresează cursurile?

Cursurile sunt concepute pentru a răspunde tuturor nevoilor de învățare și dezvoltare. Avem o abordare interactivă și deschisă, iar cursurile sunt adaptate pentru a se potrivi tuturor, indiferent de vârstă, experiență sau domeniu de activitate. De la tineri profesioniști, la persoane cu ani de experiență în carieră, toți găsesc în programele noastre de învățare resurse valoroase pentru a-și îmbunătăți abilitățile și a-și spori potențialul.

Unul dintre punctele noastre forte este accentul pus pe obținerea unei Certificări a competențelor la nivel național și european. Această certificare nu doar confirmă competențele și cunoștințele dobândite în cadrul cursurilor, ci vă oferă și o recunoaștere oficială și internațională a acestora. Acest aspect este deosebit de valoros într-o piață a muncii competitivă și în continuă schimbare, oferindu-vă avantaj semnificativ în procesul de căutare a unui loc de muncă sau în avansarea în carieră.
+ citeste mai mult

De ce este
esențială formarea profesională?

Sporește încrederea: Dobândirea de noi cunoștințe și aptitudini consolidează încrederea în sine și vă permite să abordați sarcini și proiecte mai complexe cu mai multă determinare și siguranță.

Sporește mobilitatea profesională: Formarea profesională vă poate pregăti pentru noi oportunități de carieră și vă oferă flexibilitatea de a vă adapta la schimbările de pe piața muncii. Persoanele cu competențe și calificări actualizate sunt mai susceptibile să fie căutate și să avanseze în carieră.

Oferă răspuns la cerințele pieței: Într-o lume în continuă schimbare, noile tehnologii și tendințele din industrie pot afecta cerințele de competențe și cunoștințe. Prin urmare, formarea profesională este esențială pentru a rămâne la curent cu noutățile și pentru a răspunde cerințelor pieței.

Permite avansarea în carieră: Persoanele care investesc în formare profesională sunt adesea mai susceptibile să fie luate în considerare pentru promovare și avansare în cadrul organizației lor. O creștere a nivelului de competență poate fi percepută ca o investiție valoroasă de către angajatori.

Îmbunătățește satisfacția profesională: Formarea profesională contribuie la îmbunătățirea satisfacției și a sentimentului de împlinire în carieră, deoarece persoanele care sunt continuu provocate și încurajate să învețe noi lucruri sunt mai motivate.
+ citeste mai mult

Discounturi
de grup

Ne dorim să facilităm accesul la educație și dezvoltare profesională pentru cât mai multe persoane, motiv pentru care oferim reduceri atractive pentru grupuri. Pentru fiecare curs în parte, beneficiați de reduceri speciale, afișate pe site, iar pentru grupuri formate din minimum 3 persoane interesate de oricare dintre cursurile noastre, suntem pregătiți să personalizăm o ofertă specială, adaptată nevoilor și obiectivelor dumneavoastră.

Suntem conștienți că învățarea într-un mediu de grup poate fi motivantă și eficientă, iar posibilitatea de a împărtăși această experiență cu colegi sau prieteni adaugă un plus de valoare și stimulează procesul de învățare.

Pentru a afla mai multe detalii despre reducerile noastre de grup și pentru a beneficia de o ofertă personalizată, vă invităm să ne contactați la numărul de telefon 0788.124.567 sau să ne scrieți la adresa de e-mail: secretariat@cursuri-functionari.ro.

Echipa noastră de profesioniști este gata să vă ofere toate informațiile necesare și să vă susțină în alegerea cursurilor potrivite pentru dumneavoastră și colegi.
+ citeste mai mult

Cum mă înscriu
la curs?

Pentru a vă înscrie la cursul, trebuie să urmați câțiva pași simpli. În primul rând, trebuie să alegeți perioada dorită, având în vedere intervalul orar al desfășurării cursului și data examenului, care sunt fixe. Apoi, faceți click pe butonul "REZERVĂ UN LOC". Veți fi direcționat către pagina de înscriere, unde va trebui să completați următoarele informații: nume, prenume, adresă de e-mail și număr de telefon. Dacă dețineți un cod de voucher, completați-l în câmpul corespunzător.

După ce ați completat toate aceste informații, validați înscrierea. Echipa Centrului de Formare APSAP vă va contacta telefonic pentru a vă oferi mai multe detalii despre curs și pentru a stabili detaliile legate de emiterea facturii, fie că este vorba despre o persoană fizică sau juridică. Este un proces simplu, iar echipa noastră este întotdeauna disponibilă pentru a vă oferi asistență și suport pe parcursul întregului proces.
+ citeste mai mult

Cum plătesc
cursul?

Avem disponibile două modalități de plată pentru tariful de participare la curs:

Plată directă cu cardul bancar prin intermediul procesatorului de plăți Netopia: Puteți efectua plata direct pe site-ul nostru în momentul în care faceți rezervarea. Procesul de plată este simplu și securizat, iar după ce plata este confirmată, echipa noastră vă va contacta telefonic pentru a emite factura fiscală și pentru a vă oferi mai multe detalii.

Plată prin virament bancar sau ordin de plată: Această opțiune este preferată în mod obișnuit de către participanții care reprezintă persoane juridice și necesită o factură înainte de a efectua plata. După ce ați realizat rezervarea pe site, un membru al echipei noastre vă va contacta telefonic pentru a vă emite factura și pentru a stabili termenii contractuali.

Indiferent de modalitatea de plată aleasă, vă garantăm o experiență sigură și transparentă în procesul de înscriere și plată pentru cursurile noastre.
+ citeste mai mult

Cum mă voi conecta
la curs?

Dacă înscrierea dumneavoastră a fost validată, ați trimis documentele solicitate și ați achitat taxa de participare, cu 3 zile înainte de începerea cursului, veți primi prin e-mail link-ul de acces către sesiunile LIVE. Dacă programul de curs începe în mai puțin de 3 zile din momentul înscrierii, imediat după validarea acesteia veți primi datele de conectare.

Toate cursurile noastre acreditate sunt livrate în direct, prin intermediul platformei de video-conferință ZOOM . Puteți participa la sesiunile de instruire teoretică chiar din confortul propriei case și să beneficiați de toate avantajele unei experiențe de învățare în timp real.

Veți interacționa cu formatorii noștri și cu ceilalți participanți, veți putea adresa întrebări și solicita feedback personalizat, iar, printr-o participare activă, veți înțelege în profunzime subiectele abordate și dezbătute.
+ citeste mai mult

În ce constă procedura
de legalizare a diplomelor?

Pentru recunoașterea internațională a certificatelor obținute în România este necesară apostilarea (în cazul țărilor semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea (în cazul țărilor nesemnatarea ale Convenției de la Haga). Venim în ajutorul dumneavoastră cu clarificări referitoare la proceduri:

1. Apostilarea/ supralegalizarea – aceasta se face la sediul Prefecturii (din localitatea sediului furnizorului de formare profesionala), mergând cu o copie a Buletinului/ C.I. și cu Diploma în original, care urmează să fie folosită în afara țării. Apostila garantează recunoașterea oficială prin lege. Cu alte cuvinte, orice document cu apostila Convenției de la Haga este automat recunoscut pentru folosirea fără alte cerințe în oricare dintre celelalte țări semnatare;

2. Legalizarea – legalizarea Diplomelor și a Suplimentelor descriptive (foi adiționale diplomei, care atestă competențele dobândite pe parcursul programului de curs) se face prin intermediul unui birou de copiat acte (de preferat, sunt cele care se ocupa și de legalizarea la Tribunal a diplomelor);

3. Traducerea actelor – după legalizarea actelor, se realizează traducerea Diplomei, a Suplimentului descriptiv, dar și a apostilei;

Pentru statele care nu au aderat la Convenția de la Haga (Brazilia, Emiratele Arabe, Kuweit etc.), procedura de supralegalizare va fi realizată prin vizare de către Ministerul Afacerilor Externe al României, Ministerul Justiției și, acolo unde este posibil, de către Consulatul țării respective din București.
+ citeste mai mult

BENEFICII

Prin participarea la curs, veți obține un Certificat de Absolvire.
Acesta nu este un simplu document, ci este o recunoaștere oficială a efortului,
seriozității și angajamentului fiecărui participant, fiind acreditat de către
Ministerul Educației și de Ministerul Muncii.
 • Curs acreditat, cu o durată totală de 40 ore – 14 ore sunt alocate pentru instruire teoretică și 26 ore pentru instruire practică.

  Formarea teoretică se împarte în două faze: sincronă și asincronă. Faza sincronă se desfășoară în timp real prin intermediul platformei ZOOM, împreună cu formatorii și colegii de curs. Această etapă este dedicată transmiterii cunoștințelor de bază, principiilor și teoriilor specifice domeniului de studiu. În cadrul sesiunilor sincron cursanții pot adresa întrebări, pot interveni oricând pentru lămuriri suplimentare. Pe de altă parte, formarea teoretică asincronă are loc pe platforma interactivă de e-learning a Centrului de Formare APSAP. Cursanții au acces zilnic pentru a efectua diverse exerciții și aplicații practice, care au scopul de a consolida informațiile obținute în cadrul sesiunilor sincrone. Interacțiunea pe platforma de e-learning este supervizată de coordonatorii de curs, sub îndrumarea formatorilor. Astfel, componenta teoretică cuprinde atât sesiuni Live interactive, cât și un studiu individual ghidat de platforma de e-learning, bazat pe documentație și resurse didactice disponibile pe platforma de învățare. Se folosesc diverse metode de învățare, precum prezentările interactive, teste grilă, analize de caz și scenarii, pentru a îmbunătăți înțelegerea conceptelor. În ceea ce privește formarea practică, cursul include o serie de aplicații concrete, la finalul cărora fiecare participant trebuie să elaboreze un proiect, urmat de prezentarea acestuia în fața comisiei de evaluare, în cadrul examinării finale.

 • Suport de curs și materiale auxiliare - vă oferim materiale de învățare bine structurate și ușor de urmărit, care acoperă toate aspectele esențiale ale cursului. Acestea sunt concepute de lectori, adaptate și actualizate, pentru a facilita înțelegerea noțiunilor predate. Pe lângă suportul de curs principal, veți avea acces la o varietate de materiale suplimentare, inclusiv studii de caz, legislație sau modele de lucru, care vor îmbogăți experiența dumneavoastră de învățare.
 • Îndrumări din partea formatorilor – lectorii vă vor oferi îndrumări personalizate, sfaturi și clarificări pe tot parcursul programului de curs. Această interacțiune directă, live, vă va ajuta să navigați prin complexitatea subiectului și să vă dezvoltați cunoștințele.
 • Sesiuni de întrebări și răspunsuri - organizăm sesiuni interactive de întrebări și răspunsuri, unde puteți clarifica orice nelămuriri și puteți discuta subiectele cursului cu formatorii și colegii de curs.
 • Flexibilitatea – desfășurându-se online, cursul vă oferă flexibilitatea de a învăța în propriul ritm, din confortul propriei case și de a vă organiza studiul în jurul altor angajamente, precum munca sau familia.
 • Recunoaștere oficială – fiind autorizat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, cursul este recunoscut la nivel național și internațional, ceea ce poate fi un avantaj semnificativ atunci când căutați noi oportunități de angajare sau avansare profesională.
 • Networking și colaborare – deși este online, cursul oferă posibilități de a interacționa cu alți cursanți și cu lectorii, facilitând schimbul de idei și construirea unei rețele profesionale.
 • Costuri reduse – cursul online este mai accesibil din punct de vedere financiar decât cel tradițional, fiind eliminate costurile asociate cu deplasarea.
 • Îmbunătățirea CV-ului – finalizarea unui curs autorizat va adăuga valoare CV-ului dumneavoastră, demonstrând angajatorilor că sunteți dedicat învățării continue și dezvoltării profesionale.
 • Încredere sporită – dobândirea de noi abilități și cunoștințe va crește încrederea în sine și va deschide ușa spre noi provocări și oportunități în carieră.
 • Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor – cursul vă permite îmbunătățirea și actualizarea competențelor, sporind astfel performanța și generând noi oportunități în carieră.
 • Modul special pentru pregătirea susținerii examenului de absolvire – pentru a vă asigura că sunteți bine pregătiți pentru examenul final, oferim un modul dedicat pregătirii acestuia. Acesta include sfaturi pentru examen, simulări de teste și strategii de studiu eficiente

10 lucruri pe care vi le promitem!

 • 1

  Veți avea parte de cea mai bună pregătire în domeniul accesării fondurilor europene din România cu doi traineri de top – implicați activ în evaluarea proiectelor;

 • 2

  Veți învăța practic, aplicat principiile legislației naționale și europene, specifice accesării și derulării proiectelor finanțate;

 • 3

  Veți deprinde domeniul accesării fondurilor europene într-un mod structurat, usor de înțeles și practic, care vă va aduce rezultate garantate;

 • 4

  Veți putea utiliza cu ușurință platforma electronică MySMIS;

 • 5

  Veți beneficia de materiale actualizate referitoare la legislația în vigoare și la regulamentele publicate de autoritățile finanțatoare, care vă vor ajuta în practica de zi cu zi;

 • 6

  Veți beneficia de instrumente și tehnici eficiente pentru elaborarea cererilor de finanțare;

 • 7

  Veți cunoaște amănunțit oportunitățile existente, cu privire la atragerea fondurilor externe;

 • 8

  Trainerii propuși sunt atent selecționați, astfel încât informația transmisă să fie ușor asimilată prin exemple. Prin metoda de predare și feedback-ul constant pe care le veți primi, veți evolua rapid și veți îndrăgi acest domeniu;

 • 9

  Ne concentrăm pe evoluție, nu doar pe transmiterea unor informații teoretice;

 • 10

  Aveți șansa de a lucra în mod independent, oferind consultanță în domeniul accesării fondurilor europene.

...și asta nu e tot!

Odată ce începeți să profesați, nu doar că vă puteți recupera investiția imediat, în doar câteva zile, dar veți avea șansa de avea o profesie liberală care vă poate oferi beneficii nelimitate!

Lectorii noștri

Lectori experimentați, specialiști în domeniile
pe care le predau

Prof. Univ. Dr. Răzvan Cătălin DOBREA

Prof. Univ. Dr. Răzvan Cătălin DOBREA

Expert Independent și Evaluator de Proiecte Europene, Academia de Studii Economice din București

Profesor universitar doctor, membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, membru al Societății Academice de Management din România, domnul Răzvan Cătălin Dobrea deține o experiență profesională demnă de admirat.

Cunoștințele i-au fost puse în valoare prin intermediul întregii activități profesionale.

Printre posturile ocupate de-a lungul timpului le amintim pe următoarele: director general în cadrul Academiei de Studii Economice din București, expert evaluator independent în cadrul Programelor Operaționale finanțate în perioada 2014-2020, expert dezvoltare strategii, manager de proiect, formator cu experiență în domeniu de peste 15 ani, expert accesare fonduri europene și structurale.

În calitate de autor și coautor, domnul Răzvan Cătălin Dobrea a desfășurat o bogată activitate editorială, care însumează 42 de articole și publicații științifice și 11 cărți și manuale de specialitate.

Conf. Univ. Dr. Cristian MARINAȘ

Conf. Univ. Dr. Cristian MARINAȘ

Manager de Proiect, 20 de ani de experiență în domeniul training-ului și consultanței. Coordonator și membru în echipa de implementare a cel puțin 20 de proiecte cu finanțare nerambursabilă și de cercetare științifică

Cristian MARINAȘ este conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Management și începând cu anul 2004 coordonează programul de masterat: Managementul Resurselor Umane (MASTER_MRU) din cadrul Academiei de Studii Economice din București. De asemenea, Cristian MAINAȘ este director al programelor studii postuniversitare: ”Management, Consultanță și ”Dezvoltarea carierei și formarea personalului” și este managerul proiectului PRIDE-U (POCU).

Experiența sa profesională în resurse umane reunește atât activitatea didactică, cât și pe cea practică, în calitate de consultant și trainer pentru numeroase organizații. Cristian MARINAȘ este certificat în utilizarea instrumentelor HOGAN (HPI, MVPI & HDS) și Human Synergistics (LSI1, LSI2, GSI & OCI).
De-a lungul timpului a fost membru sau coordonator al mai multor proiecte de cercetare științifică și/sau cu finanțare europeană. Consultanța în domeniul finanțărilor europene este un alt domeniu de expertiză al lui Cristian MARINAȘ.  Cristian MARINAȘ a publicat 16 cărți și peste 55 de articole de specialitate.

Care este salariul unui specialist în fonduri europene?

Salariul mediu al unui specialist în fonduri europene poate varia între 5.500 lei și 100.000 lei net, în funcție de experiență și de modul în care își desfășoară activitatea – ca angajat sau consultant. Cu siguranță, un profesionist își va negocia cu grijă venitul, ținând cont de experiența și expertiza pe care le are în domeniu și se va asigura că serviciile pe care le oferă corespund criteriilor pe baza cărora angajatorii îl aleg. În condițiile unei competiții în domeniu, o permanentă actualizare a informațiilor din domeniul finanțărilor externe, o procedură bine pusă la punct și profesionalismul împletit cu studiile pot asigura confortul financiar.
+ citeste mai mult

Ce rol are un Expert în Accesare de Fonduri Europene?

Rolul unui Expert în accesare fonduri europene de succes constă în identificarea programelor de finanțare prin care se pot obține fonduri europene nerambursabile, utilizarea corectă a Ghidului Solicitantului, verificarea eligibilității unui solicitant și a șanselor de obținerea a fondurilor, completarea corespunzătoare a Cererile de Finanțare și cunoașterea regulilor de monitorizare și control. Expertul în accesarea fondurilor europene este un profesionist care pregătește elaborarea proiectului, efectuează documentarea în vederea realizării proiectului, stabilește parteneriate, menține relații de muncă eficiente și aplică norme de protecție a muncii. Totodată, expertul în accesarea fondurilor europene ține pasul cu noutățile legislative și cu tehnicile din domeniu. Modul în care un proiect este realizat reprezintă cheia accesării fondurilor necesare derulării acestuia.  
+ citeste mai mult

Cum pot ajunge expert în fonduri europene?

Pentru a ocupa rolul de Expert în accesarea fondurilor europene trebuie dobândite o serie de competențe specifice domeniului, precum analiza oportunităților de finanțare a proiectelor, identificarea grupurilor țintă eligibile, stabilirea parteneriatelor și elaborarea efectivă a proiectelor. Aceste competențe trebuie să fie susținute de documente oficiale emise de un furnizor autorizat de formare profesională. În acest sens, persoanele dornice să devină experți în accesarea fondurilor europene trebuie să participe la cursul autorizat de Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene (Cod COR 242213), derulate în format fizic sau în format online. Formatul online al cursului este foarte apreciat de participanți datorită eficienței sale, costurilor reduse și timpului economisit. După participarea la cursul de calificare și promovarea examenului de absolvire, participanții vor obține un certificat autorizat, care, însoțit de un supliment descriptiv, atestă dobândirea competențelor specifice. Cu acest document de studii obținut, absolvenții pot începe să elaboreze proiecte atât pentru ei, cât și pentru alți beneficiari.Cursul autorizat este recomandat fie celor care doresc să își dezvolte propriile idei, fie celor care vor să deruleze proiecte pentru alți beneficiari, având astfel posibilitatea de a oferi consultanță specializată. De asemenea, programul de formare profesională este de mare ajutor coordonatorilor de organizații non-guvernamentale, consultanților care doresc să se perfecționeze, primarilor, persoanelor responsabile cu atragerea de finanțări din instituții sau companii mari. La finalul cursului în domeniul accesării fondurilor europene, cursanții vor avea capacitatea de a parcurge și de a înțelege cerințele din Ghidul solicitantului, de a estima realist toate resursele necesare elaborării planului de afaceri, de a elabora strategia de proiect, dar și de a întocmi planul de implementare.
+ citeste mai mult

Unde mă pot angaja ca specialist în fonduri europene? Pot fi consultant liber profesionist?

Posturi vacante în domeniul proiectelor cu finanțare externă pot fi identificate atât în instituții publice, cât și în firme private mici (IMM-uri), medii sau mari, dar activitatea unui Expert Accesare Fonduri se desfășoară, de cele mai multe ori, în mod individual, prin oferirea de consultanță. Așadar, absolvenții unui curs autorizat de Expert Accesare Fonduri se pot angaja în cadrul oricărui tip de organizație, dar pot să își dezvolte și propria afacere, oferind consultanță pentru obținerea fondurilor europene sau guvernamentale, pentru obținerea finanțărilor de la instituții bancare sau non-bancare, dar și pentru desfășurarea a diverse activități de pregătire a documentațiilor necesare proiectelor. Consultantul este, în primul rând, specialistul care oferă sfaturi în domeniul accesării fondurilor și a cărui activitate aduce un impact benefic persoanei sau organizației consiliate.
+ citeste mai mult

Certificare Europeană

certificare-europeana

Certificat acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, însoțit de suplimentul descriptiv al competențelor dobândite. Pentru recunoașterea internațională a certificatelor obținute în România este necesară apostilarea (țări semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea (țări nesemnatarea ale Convenției de la Haga).

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Actele necesare pentru obținerea certificatului de absolvire:

 • Diplomă de licență / adeverință de absolvire (copie)
 • Act de identitate (copie)
 • Certificat de naștere (copie)
 • Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie)
 • Dovada plății

Detalii privind tematicile cursurilor, organizarea și desfășurarea programelor de perfecționare se pot obține de la:


Olivia-Patricia CHIRIAC

Coordonator Programe de Perfecționare APSAP

0788 124 567

DETALII TEHNICE

Cursul este în format audio-video, live, on-line și este necesar ca fiecare participant să:

1. Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet și microfon (opțional: căști și cameră web)

2. Descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa cursul on-line.


Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit) printr-un simplu click mai jos:


Sistem de operare Windows

Sistem de operare MacOS

Telefon mobil cu sistem de operare Android

Telefon mobil cu sistem de operare IOS (iPhone)

certificat-absolvire-apsap autorizatie-apsap

CONTACTEAZĂ-NE

completând formularul de mai jos, vei fi apelat de un reprezentant al Centrului de Formare APSAP care îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie

DESCARCĂ OFERTA PDF

și află mai multe amănunte despre curs. Te poți înscrie și folosind formularul de înscriere din fișierul PDF!

  Pot fi de interes și următoarele cursuri Află care sunt cursurile din perioada următoare:
  Puteți achita în 3 RATE egale cu 0% dobândă dacă folosiți un card de cumpărături REZERVĂ ACUM