Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

Curs Expert Legislația Muncii

Cod COR 242220

4 dec - 15 dec 2023

Luni - Vineri (orele 17:30 – 22:30)

Dată examen: 25.01.2024

Află Detalii

Completează Formularul

Confirmare Participare

Participă la Curs

Primești Certificarea

Veți primi nu doar o certificare, ci și o asigurare a reușitei personale și profesionale! Rezervați acum un loc pentru că tariful va crește în curând!

Tarif participare ACREDITATĂ:
2790 1590 RON
43% REDUCERE Economisiți 1200 RON *plătiți acum prin card bancar și beneficiați de un discount de 5%
Puteți plăti și în 3 RATE fără dobândă

ONLINE
certificat-apsap
ONLINE
certificat-apsap

Acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației

Interactiv, fără deplasări, ușor accesibil prin aplicația ZOOM. Încheierea, modificarea, încetarea raporturilor de muncă depind de obținerea calității de expert legislația muncii. Codul muncii stabilește că experții în legislația muncii sunt cei care pot coordona serviciile externe specializate în resurse umane, precum și cei care pot efectua concilierea pentru soluționarea unui conflict de muncă, alături de avocați sau mediatorii specializați în legislația muncii.

Timp rămas până la următorul curs

Pasul următor

Prezentare video

Vă prezentăm câteva repere despre ce vom învăța la curs

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Cerințe legale pentru participarea la examenul autorizat, în vederea obținerii Certificatului de Absolvire
 • Pentru absolvenții de studii superioare în drept, administrație publică sau științe administrative, cu Diplomă de Licență sau echivalent, este obligatorie o experiență de minimum 2 ani în domeniile: dreptul muncii, resurse umane, relații de muncă sau evidența muncii.
 • Pentru absolvenții de studii superioare în alt domeniu decât drept, administrație publică sau științe administrative, absolvite cu Diplomă de Licență sau echivalent, este obligatorie o experiență de minimum 3 ani, în domeniile: dreptul muncii, resurse umane, relații de muncă sau evidența muncii.

Activități de practică: Se vor realiza 160 de ore de pregătire practică în mediul real de lucru, la locurile de muncă ale cursanților. Nu vor fi luate în calcul orele de practică desfășurate în perioadele de concediu (de odihnă sau medical) sau orice altă formă de suspendare a raporturilor de muncă.

COMPETENȚE DEZVOLTATE

Ce veți învăța în cadrul modulelor de pregătire teoretică și practică
 • Cunoașterea Aprofundată a Legislației Muncii:
  Înțelegerea detaliată a legislației naționale și europene privind relațiile de muncă, contractele de muncă, timpul de lucru, concediile, sănătatea și securitatea în muncă.
 • Interpretarea și Aplicarea Legislației: Abilitatea de a interpreta corect legislația muncii și de a aplica aceste cunoștințe în situații practice, asigurând conformitatea cu normele legale.
 • Consultanță în Probleme Legale de Muncă: Capacitatea de a oferi consultanță angajatorilor și angajaților privind drepturile și obligațiile lor, inclusiv în caz de litigii.
 • Managementul Resurselor Umane: Utilizarea cunoștințelor de legislație a muncii pentru a sprijini și îmbunătăți practicile de resurse umane într-o organizație.
 • Negocierea și Medierea: Abilități de negociere și mediere în cazul conflictelor de muncă, inclusiv în relațiile cu sindicatele și în procesul de negociere colectivă.
 • Soluționarea Litigiilor de Muncă: Competențe în gestionarea procedurilor disciplinare și în soluționarea litigiilor de muncă într-un mod echitabil și conform cu legislația.
 • Planificare și Implementare a Politicilor de Muncă:
  Capacitatea de a dezvolta și implementa politici de muncă eficiente, care să respecte legislația în vigoare.
 • Adaptabilitate și Actualizare Continuă: Abilitatea de a rămâne la curent cu schimbările legislative și de a se adapta la noile tendințe și cerințe în domeniul muncii.
 • Comunicare Eficace: Abilități puternice de comunicare, esențiale pentru explicarea legilor și regulamentelor complexe într-un mod clar și accesibil.
 • Colaborare și Lucru în Echipă: Capacitatea de a lucra eficient în echipă, inclusiv în contexte multidisciplinare, pentru a asigura o gestionare holistică a aspectelor legate de muncă.

Aceste competențe îl pregătesc pe absolvent să acționeze ca un profesionist competent și de încredere în domeniul legislației muncii, capabil să navigheze în complexitățile legale ale relațiilor de muncă și să contribuie la crearea unui mediu de lucru echitabil și conform cu normele legale.

TEMATICA ABORDATĂ

Este adaptată și simplificată, pentru a putea fi parcursă cu ușurință indiferent de cunoștințele pe care le aveți în domeniu
 • Modulul 1:
  Introducere în Legislația Muncii

  1. Principii de bază și importanța legislației muncii
  2. Evoluția și contextul legislației muncii
  3. Surse de drept în legislația muncii (legi naționale, directive
   UE, convenții internaționale)
 • Modulul 2:
  Contractul Individual de Muncă

  1. Tipuri de contracte de muncă și elementele lor esențiale
  2. Încheierea, modificarea și încetarea contractului de muncă
  3. Drepturi și obligații ale angajatorilor și angajaților
 • Modulul 3:
  Timpul de Muncă și Timpul de Odihnă

  1. Reglementări privind durata muncii, programul de lucru și pauzele
  2. Concediile de odihnă și concediile speciale
  3. Orele suplimentare și compensațiile aferente
 • Modulul 4:
  Sănătatea și Securitatea în Muncă

  1. Principii și reglementări în domeniul SSM (Sănătatea și
   Securitatea în Muncă)
  2. Responsabilitățile angajatorilor și drepturile angajaților
  3. Prevenirea accidentelor de muncă și bolilor profesionale
 • Modulul 5:
  Salariul și Beneficiile

  1. Componentele salariului și calculul acestuia
  2. Beneficiile angajaților (bonusuri, sporuri, alte avantaje)
  3. Legislația privind impozitarea și asigurările sociale
 • Modulul 6:
  Relațiile de Muncă Colective

  1. Sindicate și reprezentarea angajaților
  2. Negocierea și aplicarea contractelor colective de muncă
  3. Soluționarea conflictelor de muncă
 • Modulul 7:
  Procedura Disciplinară și Litigiile de Muncă

  1. Proceduri disciplinare și drepturile angajaților în cazul sancțiunilor
  2. Etapele și managementul litigiilor de muncă
  3. Rolul și procedurile în instanțele de judecată
 • Modulul 8:
  Legislația Muncii și Managementul Resurselor Umane

  1. Implementarea legislației muncii în politici și proceduri HR
  2. Rolul HR în conformitatea cu legislația muncii
  3. Managementul diversității și egalității de șanse în muncă
 • Modulul 9:
  Actualități și Tendințe în Legislația Muncii

  1. Schimbări recente și tendințe în legislația muncii
  2. Impactul tehnologic și digitalizării asupra legislației muncii
  3. Provocări globale și adaptarea legislației muncii

Fiecare modul va combina teoria cu aplicații practice, studii de caz și analize ale jurisprudenței relevante, pentru a asigura că participanții dobândesc o înțelegere cuprinzătoare și aplicată a legislației muncii.

Cum se desfășoară cursurile?

Toate cursurile noastre acreditate sunt livrate în direct, live, prin intermediul platformei de video-conferință ZOOM. Puteți participa la sesiunile de instruire teoretică chiar din confortul propriei case și să beneficiați de toate avantajele unei experiențe de învățare în timp real.

Veți interacționa cu formatorii noștri și cu ceilalți participanți, veți putea adresa întrebări și solicita feedback personalizat, iar, printr-o participare activă, veți înțelege în profunzime subiectele abordate și dezbătute.

După ce v-ați înscris la curs și înscrierea dumneavoastră a fost validată, veți primi prin e-mail toate detaliile necesare pentru conectarea în platformă. Aceste informații includ link-ul de acces către sesiunile de curs, precum și orarul exact. Astfel, veți putea să vă alăturați trainerului și celorlalți participanți în mod simplu și eficient.

Pentru a vă oferi o previzualizare a conținutului nostru educațional, fragmente din cursurile noastre sunt disponibile pe canalul de YouTube. Astfel, puteți explora diversitatea tematicilor abordate și stilul nostru interactiv de predare, pentru a vă asigura că programul de curs se potrivește perfect nevoilor și așteptărilor dumneavoastră.
+ citeste mai mult

Examinarea
cursanților

Examenul se desfășoară online, eliminând necesitatea deplasărilor. Fiecare participant va susține examenul final împreună cu colegii săi de grupă, în fața unei comisii de examinare desemnată de Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Acest proces asigură un standard riguros de evaluare și o recunoaștere oficială a certificării obținute. Programarea examenului este deja stabilită și inclusă în tariful cursului, iar orice reprogramare a acestuia din motive personale sau care țin de neîndeplinirea condițiilor pentru promovare are un cost de 350 lei.

Pentru a vă pregăti în vederea susținerii examenului de absolvire, toate cursurile noastre includ instrucțiuni detaliate, materiale de studiu și teste practice. Aceste resurse vă ajută să vă consolidați cunoștințele și să vă simțiți pregătiți pentru a demonstra competențele în cadrul examenului final.

Examenul constă în completarea unui test grilă, care evaluează cunoștințele teoretice dobândite în timpul cursului, și prezentarea unui scurt proiect, care demonstrează capacitatea de aplicare a acestora în practică.

Este important de menționat că rata de promovabilitate la examenul de absolvire este de 100%, reflectând nivelul înalt de pregătire și suport oferit de echipa noastră.
+ citeste mai mult

Certificatele
absolvenților

Toate cursurile pe care le oferim sunt autorizate oficial de Statul Român, prin Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Certificatul de absolvire este recunoscut la nivel național și european, conferindu-vă o confirmare oficială a competențelor dobândite în cadrul programului de instruire.

Un aspect distinctiv al Certificatului de absolvire este faptul că vine însoțit de un Supliment descriptiv al competențelor obținute. Acest supliment detaliază competențele și aptitudinile dobândite în timpul cursului și oferă o perspectivă clară asupra abilităților pe care le-ați dezvoltat în timpul procesului de învățare. Este important să subliniem că acest certificat este valabil pe viață, reprezentând o recunoaștere permanentă a realizărilor dumneavoastră în domeniul respectiv.

După susținerea și promovarea examenului final, veți primi imediat o Adeverință de absolvire, semnată electronic. Această adeverință confirmă faptul că ați finalizat cu succes cursul și vă poate fi utilă în diverse situații care necesită o dovadă imediată a absolvirii. Certificatul de absolvire va fi ulterior eliberat, în format fizic, și va fi emis în aproximativ șase săptămâni de la data finalizării cursului.
+ citeste mai mult

Cui i se
adresează cursurile?

Cursurile sunt concepute pentru a răspunde tuturor nevoilor de învățare și dezvoltare. Avem o abordare interactivă și deschisă, iar cursurile sunt adaptate pentru a se potrivi tuturor, indiferent de vârstă, experiență sau domeniu de activitate. De la tineri profesioniști, la persoane cu ani de experiență în carieră, toți găsesc în programele noastre de învățare resurse valoroase pentru a-și îmbunătăți abilitățile și a-și spori potențialul.

Unul dintre punctele noastre forte este accentul pus pe obținerea unei Certificări a competențelor la nivel național și european. Această certificare nu doar confirmă competențele și cunoștințele dobândite în cadrul cursurilor, ci vă oferă și o recunoaștere oficială și internațională a acestora. Acest aspect este deosebit de valoros într-o piață a muncii competitivă și în continuă schimbare, oferindu-vă avantaj semnificativ în procesul de căutare a unui loc de muncă sau în avansarea în carieră.
+ citeste mai mult

De ce este
esențială formarea profesională?

Sporește încrederea: Dobândirea de noi cunoștințe și aptitudini consolidează încrederea în sine și vă permite să abordați sarcini și proiecte mai complexe cu mai multă determinare și siguranță.

Sporește mobilitatea profesională: Formarea profesională vă poate pregăti pentru noi oportunități de carieră și vă oferă flexibilitatea de a vă adapta la schimbările de pe piața muncii. Persoanele cu competențe și calificări actualizate sunt mai susceptibile să fie căutate și să avanseze în carieră.

Oferă răspuns la cerințele pieței: Într-o lume în continuă schimbare, noile tehnologii și tendințele din industrie pot afecta cerințele de competențe și cunoștințe. Prin urmare, formarea profesională este esențială pentru a rămâne la curent cu noutățile și pentru a răspunde cerințelor pieței.

Permite avansarea în carieră: Persoanele care investesc în formare profesională sunt adesea mai susceptibile să fie luate în considerare pentru promovare și avansare în cadrul organizației lor. O creștere a nivelului de competență poate fi percepută ca o investiție valoroasă de către angajatori.

Îmbunătățește satisfacția profesională: Formarea profesională contribuie la îmbunătățirea satisfacției și a sentimentului de împlinire în carieră, deoarece persoanele care sunt continuu provocate și încurajate să învețe noi lucruri sunt mai motivate.
+ citeste mai mult

Discounturi
de grup

Ne dorim să facilităm accesul la educație și dezvoltare profesională pentru cât mai multe persoane, motiv pentru care oferim reduceri atractive pentru grupuri. Pentru fiecare curs în parte, beneficiați de reduceri speciale, afișate pe site, iar pentru grupuri formate din minimum 3 persoane interesate de oricare dintre cursurile noastre, suntem pregătiți să personalizăm o ofertă specială, adaptată nevoilor și obiectivelor dumneavoastră.

Suntem conștienți că învățarea într-un mediu de grup poate fi motivantă și eficientă, iar posibilitatea de a împărtăși această experiență cu colegi sau prieteni adaugă un plus de valoare și stimulează procesul de învățare.

Pentru a afla mai multe detalii despre reducerile noastre de grup și pentru a beneficia de o ofertă personalizată, vă invităm să ne contactați la numărul de telefon 0788.124.567 sau să ne scrieți la adresa de e-mail: secretariat@cursuri-functionari.ro.

Echipa noastră de profesioniști este gata să vă ofere toate informațiile necesare și să vă susțină în alegerea cursurilor potrivite pentru dumneavoastră și colegi.
+ citeste mai mult

Cum mă înscriu
la curs?

Pentru a vă înscrie la cursul, trebuie să urmați câțiva pași simpli. În primul rând, trebuie să alegeți perioada dorită, având în vedere intervalul orar al desfășurării cursului și data examenului, care sunt fixe. Apoi, faceți click pe butonul "REZERVĂ UN LOC". Veți fi direcționat către pagina de înscriere, unde va trebui să completați următoarele informații: nume, prenume, adresă de e-mail și număr de telefon. Dacă dețineți un cod de voucher, completați-l în câmpul corespunzător.

După ce ați completat toate aceste informații, validați înscrierea. Echipa Centrului de Formare APSAP vă va contacta telefonic pentru a vă oferi mai multe detalii despre curs și pentru a stabili detaliile legate de emiterea facturii, fie că este vorba despre o persoană fizică sau juridică. Este un proces simplu, iar echipa noastră este întotdeauna disponibilă pentru a vă oferi asistență și suport pe parcursul întregului proces.
+ citeste mai mult

Cum plătesc
cursul?

Avem disponibile două modalități de plată pentru tariful de participare la curs:

Plată directă cu cardul bancar prin intermediul procesatorului de plăți Netopia: Puteți efectua plata direct pe site-ul nostru în momentul în care faceți rezervarea. Procesul de plată este simplu și securizat, iar după ce plata este confirmată, echipa noastră vă va contacta telefonic pentru a emite factura fiscală și pentru a vă oferi mai multe detalii.

Plată prin virament bancar sau ordin de plată: Această opțiune este preferată în mod obișnuit de către participanții care reprezintă persoane juridice și necesită o factură înainte de a efectua plata. După ce ați realizat rezervarea pe site, un membru al echipei noastre vă va contacta telefonic pentru a vă emite factura și pentru a stabili termenii contractuali.

Indiferent de modalitatea de plată aleasă, vă garantăm o experiență sigură și transparentă în procesul de înscriere și plată pentru cursurile noastre.
+ citeste mai mult

Cum mă voi conecta
la curs?

Dacă înscrierea dumneavoastră a fost validată, ați trimis documentele solicitate și ați achitat taxa de participare, cu 3 zile înainte de începerea cursului, veți primi prin e-mail link-ul de acces către sesiunile LIVE. Dacă programul de curs începe în mai puțin de 3 zile din momentul înscrierii, imediat după validarea acesteia veți primi datele de conectare.

Toate cursurile noastre acreditate sunt livrate în direct, prin intermediul platformei de video-conferință ZOOM . Puteți participa la sesiunile de instruire teoretică chiar din confortul propriei case și să beneficiați de toate avantajele unei experiențe de învățare în timp real.

Veți interacționa cu formatorii noștri și cu ceilalți participanți, veți putea adresa întrebări și solicita feedback personalizat, iar, printr-o participare activă, veți înțelege în profunzime subiectele abordate și dezbătute.
+ citeste mai mult

În ce constă procedura
de legalizare a diplomelor?

Pentru recunoașterea internațională a certificatelor obținute în România este necesară apostilarea (în cazul țărilor semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea (în cazul țărilor nesemnatarea ale Convenției de la Haga). Venim în ajutorul dumneavoastră cu clarificări referitoare la proceduri:

1. Apostilarea/ supralegalizarea – aceasta se face la sediul Prefecturii (din localitatea sediului furnizorului de formare profesionala), mergând cu o copie a Buletinului/ C.I. și cu Diploma în original, care urmează să fie folosită în afara țării. Apostila garantează recunoașterea oficială prin lege. Cu alte cuvinte, orice document cu apostila Convenției de la Haga este automat recunoscut pentru folosirea fără alte cerințe în oricare dintre celelalte țări semnatare;

2. Legalizarea – legalizarea Diplomelor și a Suplimentelor descriptive (foi adiționale diplomei, care atestă competențele dobândite pe parcursul programului de curs) se face prin intermediul unui birou de copiat acte (de preferat, sunt cele care se ocupa și de legalizarea la Tribunal a diplomelor);

3. Traducerea actelor – după legalizarea actelor, se realizează traducerea Diplomei, a Suplimentului descriptiv, dar și a apostilei;

Pentru statele care nu au aderat la Convenția de la Haga (Brazilia, Emiratele Arabe, Kuweit etc.), procedura de supralegalizare va fi realizată prin vizare de către Ministerul Afacerilor Externe al României, Ministerul Justiției și, acolo unde este posibil, de către Consulatul țării respective din București.
+ citeste mai mult

BENEFICII

Prin participarea la curs, veți obține un Certificat de Absolvire.
Acesta nu este un simplu document, ci este o recunoaștere oficială a efortului,
seriozității și angajamentului fiecărui participant, fiind acreditat de către
Ministerul Educației și de Ministerul Muncii.
 • Curs acreditat, cu o durată totală de 240 ore – 80 ore sunt alocate pentru instruire teoretică și 160 ore pentru instruire practică.

  Formarea teoretică se împarte în două faze: sincronă și asincronă. Faza sincronă se desfășoară în timp real prin intermediul platformei ZOOM, împreună cu formatorii și colegii de curs. Această etapă este dedicată transmiterii cunoștințelor de bază, principiilor și teoriilor specifice domeniului de studiu. În cadrul sesiunilor sincron cursanții pot adresa întrebări, pot interveni oricând pentru lămuriri suplimentare. Pe de altă parte, formarea teoretică asincronă are loc pe platforma interactivă de e-learning a Centrului de Formare APSAP. Cursanții au acces zilnic pentru a efectua diverse exerciții și aplicații practice, care au scopul de a consolida informațiile obținute în cadrul sesiunilor sincrone. Interacțiunea pe platforma de e-learning este supervizată de coordonatorii de curs, sub îndrumarea formatorilor. Astfel, componenta teoretică cuprinde atât sesiuni Live interactive, cât și un studiu individual ghidat de platforma de e-learning, bazat pe documentație și resurse didactice disponibile pe platforma de învățare. Se folosesc diverse metode de învățare, precum prezentările interactive, teste grilă, analize de caz și scenarii, pentru a îmbunătăți înțelegerea conceptelor. În ceea ce privește formarea practică, cursul include o serie de aplicații concrete, la finalul cărora fiecare participant trebuie să elaboreze un proiect, urmat de prezentarea acestuia în fața comisiei de evaluare, în cadrul examinării finale.

 • Suport de curs și materiale auxiliare - vă oferim materiale de învățare bine structurate și ușor de urmărit, care acoperă toate aspectele esențiale ale cursului. Acestea sunt concepute de lectori, adaptate și actualizate, pentru a facilita înțelegerea noțiunilor predate. Pe lângă suportul de curs principal, veți avea acces la o varietate de materiale suplimentare, inclusiv studii de caz, legislație sau modele de lucru, care vor îmbogăți experiența dumneavoastră de învățare.
 • Îndrumări din partea formatorilor – lectorii vă vor oferi îndrumări personalizate, sfaturi și clarificări pe tot parcursul programului de curs. Această interacțiune directă, live, vă va ajuta să navigați prin complexitatea subiectului și să vă dezvoltați cunoștințele.
 • Sesiuni de întrebări și răspunsuri - organizăm sesiuni interactive de întrebări și răspunsuri, unde puteți clarifica orice nelămuriri și puteți discuta subiectele cursului cu formatorii și colegii de curs.
 • Flexibilitatea – desfășurându-se online, cursul vă oferă flexibilitatea de a învăța în propriul ritm, din confortul propriei case și de a vă organiza studiul în jurul altor angajamente, precum munca sau familia.
 • Recunoaștere oficială – fiind autorizat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, cursul este recunoscut la nivel național și internațional, ceea ce poate fi un avantaj semnificativ atunci când căutați noi oportunități de angajare sau avansare profesională.
 • Networking și colaborare – deși este online, cursul oferă posibilități de a interacționa cu alți cursanți și cu lectorii, facilitând schimbul de idei și construirea unei rețele profesionale.
 • Costuri reduse – cursul online este mai accesibil din punct de vedere financiar decât cel tradițional, fiind eliminate costurile asociate cu deplasarea.
 • Îmbunătățirea CV-ului – finalizarea unui curs autorizat va adăuga valoare CV-ului dumneavoastră, demonstrând angajatorilor că sunteți dedicat învățării continue și dezvoltării profesionale.
 • Încredere sporită – dobândirea de noi abilități și cunoștințe va crește încrederea în sine și va deschide ușa spre noi provocări și oportunități în carieră.
 • Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor – cursul vă permite îmbunătățirea și actualizarea competențelor, sporind astfel performanța și generând noi oportunități în carieră.
 • Modul special pentru pregătirea susținerii examenului de absolvire – pentru a vă asigura că sunteți bine pregătiți pentru examenul final, oferim un modul dedicat pregătirii acestuia. Acesta include sfaturi pentru examen, simulări de teste și strategii de studiu eficiente

10 lucruri pe care vi le promitem!

 • 1

  Veți avea parte de cea mai bună pregătire în domeniul relațiilor de muncă din România (240 de ore cuprinzând 80 ore de teorie și 160 ore de practică) pentru că, de peste 17 ani, derulăm programe de perfecționare și suntem atenți la cele mai mici detalii – de la trainerii cu care colaborăm, până la gradul de satisfacție al clienților noștri;

 • 2

  Veți învăța practic cadrul legislativ actual, aplicabil în domeniul dreptului individual și colectiv al muncii;

 • 3

  Veți deprinde cunoștințe referitoare la organizarea muncii și la sistemele de salarizare;

 • 4

  Veți avea capacitatea de a dezvolta strategia în materie de resurse umane pentru orice tip de organizație;

 • 5

  Veți putea reprezenta angajatorii, patronatele, sindicatele, la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale sau colective de muncă;

 • 6

  Veți beneficia de materiale actualizate și modele care vă vor ajuta în practica de zi cu zi;

 • 7

  Veți beneficia de soluții reale pentru problemele pe care le întampinați în practică de la specialiști în domeniu;

 • 8

  Trainerii propuși sunt atent selecționați, astfel încât informația transmisă să fie ușor asimilată prin exemple. Prin metoda de predare și feedback-ul constant pe care le veți primi, veți evolua rapid și veți îndrăgi acest domeniu;

 • 9

  Ne concentrăm pe evoluție, nu doar pe transmiterea unor informații teoretice;

 • 10

  Aveți șansa de a lucra în mod independent, oferind consultanță în domeniul relațiilor de muncă.

...și asta nu e tot!

Odată ce începeți să profesați, nu doar că vă puteți recupera investiția imediat, în doar câteva zile, dar veți avea șansa de avea o profesie liberală care vă poate oferi beneficii nelimitate!

Lectorii noștri

Lectori experimentați, specialiști în domeniile
pe care le predau

Prof. Univ. Dr. Radu Răzvan POPESCU

Prof. Univ. Dr. Radu Răzvan POPESCU

Avocat - Specialist Dreptul Muncii

Avocat în cadrul Baroului București, specialist în dreptul muncii de peste 20 de ani, lector, formator, conferențiar universitar doctor, membru în cadrul mai multor colegii de redacţie, așa poate fi rezumată experiența domnului Radu Răzvan Popescu.

Abilitățile deosebite de care dă dovadă stau la baza unei cariere remarcabile, de succes. Stâpânind domeniul dreptului comercial, civil și dreptului muncii de mai mult de 20 de ani, domnul Radu Răzvan Popescu este formator și colaborează constant cu instituțiile publice și private, oferindu-și toate cunoștințele în vederea perfecționării a cât mai multe persoane și soluționării tuturor spețelor expuse.

Fiind redactor șef al Revistei de drept social și făcând parte din mai multe colegii de redacţie, se remarcă un număr de 13 lucrări de specialitate și peste 58 de articole publicate în reviste cotate, care îl au ca autor pe domnul Radu Răzvan Popescu.

Daniel NĂSTASE

Daniel NĂSTASE

Expert Legislația Muncii, Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia”

Daniel Năstase, expert legislația muncii în cadrul Federației Naționale a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia”, deține o experiență deosebită în funcția de consilier juridic, pe care a ocupat-o în cadrul Sindicatului Liber din Societatea Română de Radiodifuziune și în cadrul Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Ușoară UNICONF.

Absolvent al studiilor superioare în domeniul juridic, Daniel Năstase și-a desăvârșit pregătirea profesională, devenind contabil și inspector de specialitate protecția muncii. Printre cursurile de pregătire profesională urmate de-a lungul timpului, se numără cursurile de Formator și Inspector de specialitate protecția muncii, acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Ce salariu are un Expert în Legislația Muncii?

Salariul mediul poate varia între 6.700 lei net, pentru o funcție ocupată în cadrul unei entități publice sau private, și peste 20.000 lei, pentru serviciile de consultanță oferite ca persoană juridică. Marele avantaj al specialiștilor în legislația muncii constă în talentul de a negocia. Aceștia, prin rolul lor, negociază atât principii, cât și partea financiară a relațiilor de muncă, motiv pentru care pot obține venituri lunare mult peste medie.

Ce rol are un Expert Legislația Muncii?

Rolul unui expert în legislația muncii este deosebit de important pentru orice entitate în care acesta își desfășoară activitatea. Pe lângă aplicarea legislației incidente, specialistul în legislația muncii înțelege cel mai bine raporturile de muncă, drepturile și obligațiile personalului angajat.

Competențele unui expert în legislația muncii sunt multiple: de la redactarea sau avizarea contractelor individuale de muncă, la concilierea conflictelor de muncă sau chiar reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor.

Un curs autorizat de Ministerul Muncii și Educației va familiariza viitorii experți în legislația muncii cu toate competențele cerute de fișa postului. Când alegeți cursul pe care doriți să îl urmați, asigurați-vă că acesta este organizat conform Standardului ocupațional aprobat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC). Certificatul de absolvire dobândit la finalul acestui curs va atesta cunoștințele necesare unui expert în legea muncii.

Atunci când spunem expert în legislația muncii nu ne referim exclusiv la un job bine plătit. Aceasta este o activitate exercitată cu pasiune și cu respect față de oameni. Expertul în legislația muncii este un adevărat profesionist care înțelege și solicită aplicarea principiului de bază al relației de muncă, cel al bunei-credințe și al consensualității.

Pe lângă partea tehnică, cea de a coordona serviciul de resurse umane și de a aplica normele legale în materie, expertul în legislația muncii are posibilitatea de a însoți părțile, atât pe salariat, cât și pe angajator, pe tot parcursul raportului de muncă – de la negocierea contractului individual de muncă, la modificarea, suspendarea și încetarea acestuia, chiar și prin concediere.
+ citeste mai mult

Care sunt legile care reglementează dreptul la muncă?

Relațiile de muncă sunt reglementate printr-un cadru legal care vizează Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii și Legea nr. 62/2011 privind dialogul social. Totodată, specificul activității în domeniu se completează cu dispozițiile actelor normative cu caracter special existente la nivel național și cu reglementările europene în materie.

Unde mă pot angaja ca Expert în Legislația Muncii?

Expertul în legislația muncii nu ar trebui să întâmpine nicio dificultate în a găsi un loc de muncă în care să-și desfășoare activitatea cu plăcere și profesionalism. Fiind un domeniu amplu și atractiv, expertul în legislația muncii, la fel ca avocații, notarii sau contabilii, își poate desfășura activitatea fie în cadrul unei organizații publice sau private, fie în mod independent, în cadrul propriei afaceri, cu respectarea dispozițiilor legale privind desfășurarea activităților economice.

Absolvenții unui curs autorizat de expert legislația muncii își pot găsi cu ușurință chiar mai multe joburi. Aceștia au, posibilitatea să ofere servicii de consultanță entităților publice sau private în domeniul relațiilor de muncă. Pentru dezvoltarea unui astfel de business, primul pas constă în obținerea certificatului de absolvire cu titlul „Expert Legislația Muncii”, dobândit la finalul unui curs autorizat de Ministerul Muncii și al Educației.

Un astfel de curs poate fi urmat atât în format fizic, cât și online. Formatul online al cursului de Expert Legislația Muncii este foarte apreciat de participanți.

Mitul cursurilor online de calitate inferioară celor în format fizic este dărâmat gradual. Metodele actuale de învățământ la distanță, atunci când sunt implementate corect, valorifică resursele digitale și eficientizează întregul proces educațional. Profesionalismul celor implicați este elementul care garantează rezultatul de succes în cursurile online acreditate.
+ citeste mai mult

Certificare Europeană

certificare-europeana

Certificat acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, însoțit de suplimentul descriptiv al competențelor dobândite. Pentru recunoașterea internațională a certificatelor obținute în România este necesară apostilarea (țări semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea (țări nesemnatarea ale Convenției de la Haga).

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Actele necesare pentru obținerea certificatului de absolvire:

 • Diplomă de licență/ adeverință de absolvire (copie)
 • Documente doveditoare experienței în domeniul dreptului muncii/ resurselor umane/ relațiilor de muncă/ evidența muncii
 • Act de identitate (copie)
 • Certificat de naștere (copie)
 • Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie)
 • Dovada plății

Detalii privind tematicile cursurilor, organizarea și desfășurarea programelor de perfecționare se pot obține de la:


Olivia-Patricia CHIRIAC

Coordonator Programe de Perfecționare APSAP

0788 124 567

DETALII TEHNICE

Cursul este în format audio-video, live, on-line și este necesar ca fiecare participant să:

1. Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet și microfon (opțional: căști și cameră web)

2. Descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa cursul on-line.


Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit) printr-un simplu click mai jos:


Sistem de operare Windows

Sistem de operare MacOS

Telefon mobil cu sistem de operare Android

Telefon mobil cu sistem de operare IOS (iPhone)

certificat-absolvire-apsap autorizatie-apsap

CONTACTEAZĂ-NE

completând formularul de mai jos, vei fi apelat de un reprezentant al Centrului de Formare APSAP care îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie

DESCARCĂ OFERTA PDF

și află mai multe amănunte despre curs. Te poți înscrie și folosind formularul de înscriere din fișierul PDF!

  Pot fi de interes și următoarele cursuri Află care sunt cursurile din perioada următoare:
  Puteți achita în 3 RATE egale cu 0% dobândă dacă folosiți un card de cumpărături REZERVĂ ACUM