Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

Curs Manager al Sistemelor de Management al Calității

Cod COR 242114

9 oct - 13 oct 2023

Luni - Vineri (orele 17:30 – 20:30)

Dată examen: 23.11.2023

Află Detalii

Completează Formularul

Confirmare Participare

Participă la Curs

Primești Certificarea

ONLINE
certificat-apsap

Acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației

Interactiv, fără deplasări, ușor accesibil prin aplicația ZOOM. Sistemul de management al calității, asigurarea calității, metode și instrumente ale managementului calității, orientare către client, programe de audit, standarde de calitate. Rolul managerilor sistemelor de management al calității este de a motiva și antrena echipele pentru a obține succesul operațional, privind deopotrivă livrarea calității produselor și serviciilor oferite și satisfacția clienților.

Timp rămas până la următorul curs

Pasul următor

Prezentare video

Vă prezentăm câteva repere despre ce vom învăța la curs

COMPETENȚE DEZVOLTATE

Ce veți învăța în cadrul modulelor de pregătire teoretică și practică
 • Cunoașterea Standardelor de Calitate: Înțelegerea profundă a standardelor internaționale de calitate precum ISO 9001 și a altor standarde relevante.
 • Dezvoltarea și Implementarea Sistemelor de Calitate: Capacitatea de a dezvolta, implementa și menține sisteme eficiente de management al calității conform standardelor.
 • Auditarea și Evaluarea Sistemelor de Calitate: Abilități în efectuarea auditurilor interne și externe, evaluarea conformității și identificarea oportunităților de îmbunătățire.
 • Managementul Riscurilor și Prevenirea Nonconformităților: Competențe în identificarea, analizarea și gestionarea riscurilor, precum și în prevenirea și corectarea nonconformităților.
 • Leadership și Cultura Calității: Capacitatea de a conduce și motiva echipe, promovând o cultură organizațională orientată spre calitate.
 • Planificare Strategică și Luarea Deciziilor: Competențe în planificarea strategică și luarea deciziilor bazate pe analiza datelor și a indicatorilor de performanță.
 • Managementul Resurselor: Gestionarea eficientă a resurselor necesare pentru susținerea sistemelor de calitate, inclusiv resurse umane, materiale și financiare.
 • Comunicare Eficace: Abilitatea de a comunica clar și eficient politici, proceduri și standarde de calitate la toate nivelurile organizației.
 • Negociere și Rezolvarea Conflictelor: Capacitatea de a negocia și de a rezolva conflictele care pot apărea în procesul de gestionare a calității.
 • Analiza și Îmbunătățirea Continuă: Utilizarea instrumentelor și tehnicilor de analiză a calității pentru îmbunătățirea continuă a proceselor și produselor.
 • Abilități de Rezolvare a Problemelor: Identificarea, analizarea și soluționarea problemelor legate de calitate în mod creativ și eficient.
 • Utilizarea Tehnologiilor Informaționale: Capacitatea de a utiliza tehnologii și sisteme informatice specifice pentru gestionarea și monitorizarea calității.
 • Adaptabilitate și Învățare Continuă: Menținerea actualizată cu noile tendințe, tehnologii și practici în managementul calității.

TEMATICA ABORDATĂ

Este adaptată și simplificată, pentru a putea fi parcursă cu ușurință indiferent de cunoștințele pe care le aveți în domeniu
 • Modulul 1:
  Fundamentele Managementului Calității

  1. Introducere în managementul calității
  2. Istoricul și evoluția conceptelor de calitate
  3. Principiile de bază ale managementului calității
 • Modulul 2:
  Sistemele de Management al Calității (SMC) Public

  1. Standardele ISO 9000 și ISO 9001
  2. Implementarea și întreținerea unui SMC
  3. Documentația sistemului de management al calității
 • Modulul 3:
  Planificarea Calității

  1. Identificarea și analiza cerințelor clienților
  2. Planificarea calității în procesele de producție sau servicii
  3. Stabilirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță
 • Modulul 4:
  Controlul Calității și Asigurarea Calității

  1. Tehnici de control al calității
  2. Asigurarea calității și auditurile interne
  3. Managementul riscurilor și prevenirea defectelor
 • Modulul 5:
  Îmbunătățirea Continuă

  1. Metodologii de îmbunătățire continuă (PDCA, Kaizen, Six Sigma)
  2. Tehnici de rezolvare a problemelor și luarea deciziilor
  3. Implementarea și monitorizarea acțiunilor de îmbunătățire
 • Modulul 6:
  Leadership și Cultura Organizațională

  1. Rolul leadershipului în managementul calității
  2. Dezvoltarea unei culturi orientate spre calitate
  3. Comunicare eficientă și managementul schimbării
 • Modulul 7:
  Managementul Resurselor Umane în Calitate

  1. Formarea și dezvoltarea competențelor personalului
  2. Motivarea și implicarea angajaților în activitățile de calitate
  3. Evaluarea performanței și feedback-ul
 • Modulul 8:
  Relația cu Furnizorii și Managementul Lanțului de
  Aprovizionare

  1. Evaluarea și selecția furnizorilor
  2. Managementul calității în lanțul de aprovizionare
  3. Parteneriate și colaborări pentru îmbunătățirea calității
 • Modulul 9:
  Tehnici și Instrumente de Analiză a Calității

  1. Instrumente statistice și analiza datelor
  2. Diagrama cauză-efect, diagrame Pareto, diagrama fluxurilor
  3. Managementul bazat pe date și luarea deciziilor
 • Modulul 10:
  Aplicații Practice și Studii de Caz

  1. Aplicarea cunoștințelor în studii de caz reale
  2. Proiecte de grup și simulări practice
  3. Evaluarea și discuții asupra soluțiilor propuse

Fiecare modul va include teorie și practică, cu accent pe aplicarea cunoștințelor în contexte reale și relevante pentru organizații.

Cum se desfășoară cursurile?

Toate cursurile noastre acreditate sunt livrate în direct, live, prin intermediul platformei de video-conferință ZOOM. Puteți participa la sesiunile de instruire teoretică chiar din confortul propriei case și să beneficiați de toate avantajele unei experiențe de învățare în timp real.

Veți interacționa cu formatorii noștri și cu ceilalți participanți, veți putea adresa întrebări și solicita feedback personalizat, iar, printr-o participare activă, veți înțelege în profunzime subiectele abordate și dezbătute.

După ce v-ați înscris la curs și înscrierea dumneavoastră a fost validată, veți primi prin e-mail toate detaliile necesare pentru conectarea în platformă. Aceste informații includ link-ul de acces către sesiunile de curs, precum și orarul exact. Astfel, veți putea să vă alăturați trainerului și celorlalți participanți în mod simplu și eficient.

Pentru a vă oferi o previzualizare a conținutului nostru educațional, fragmente din cursurile noastre sunt disponibile pe canalul de YouTube. Astfel, puteți explora diversitatea tematicilor abordate și stilul nostru interactiv de predare, pentru a vă asigura că programul de curs se potrivește perfect nevoilor și așteptărilor dumneavoastră.
+ citeste mai mult

Examinarea
cursanților

Examenul se desfășoară online, eliminând necesitatea deplasărilor. Fiecare participant va susține examenul final împreună cu colegii săi de grupă, în fața unei comisii de examinare desemnată de Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Acest proces asigură un standard riguros de evaluare și o recunoaștere oficială a certificării obținute. Programarea examenului este deja stabilită și inclusă în tariful cursului, iar orice reprogramare a acestuia din motive personale sau care țin de neîndeplinirea condițiilor pentru promovare are un cost de 350 lei.

Pentru a vă pregăti în vederea susținerii examenului de absolvire, toate cursurile noastre includ instrucțiuni detaliate, materiale de studiu și teste practice. Aceste resurse vă ajută să vă consolidați cunoștințele și să vă simțiți pregătiți pentru a demonstra competențele în cadrul examenului final.

Examenul constă în completarea unui test grilă, care evaluează cunoștințele teoretice dobândite în timpul cursului, și prezentarea unui scurt proiect, care demonstrează capacitatea de aplicare a acestora în practică.

Este important de menționat că rata de promovabilitate la examenul de absolvire este de 100%, reflectând nivelul înalt de pregătire și suport oferit de echipa noastră.
+ citeste mai mult

Certificatele
absolvenților

Toate cursurile pe care le oferim sunt autorizate oficial de Statul Român, prin Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Certificatul de absolvire este recunoscut la nivel național și european, conferindu-vă o confirmare oficială a competențelor dobândite în cadrul programului de instruire.

Un aspect distinctiv al Certificatului de absolvire este faptul că vine însoțit de un Supliment descriptiv al competențelor obținute. Acest supliment detaliază competențele și aptitudinile dobândite în timpul cursului și oferă o perspectivă clară asupra abilităților pe care le-ați dezvoltat în timpul procesului de învățare. Este important să subliniem că acest certificat este valabil pe viață, reprezentând o recunoaștere permanentă a realizărilor dumneavoastră în domeniul respectiv.

După susținerea și promovarea examenului final, veți primi imediat o Adeverință de absolvire, semnată electronic. Această adeverință confirmă faptul că ați finalizat cu succes cursul și vă poate fi utilă în diverse situații care necesită o dovadă imediată a absolvirii. Certificatul de absolvire va fi ulterior eliberat, în format fizic, și va fi emis în aproximativ șase săptămâni de la data finalizării cursului.
+ citeste mai mult

Cui i se
adresează cursurile?

Cursurile sunt concepute pentru a răspunde tuturor nevoilor de învățare și dezvoltare. Avem o abordare interactivă și deschisă, iar cursurile sunt adaptate pentru a se potrivi tuturor, indiferent de vârstă, experiență sau domeniu de activitate. De la tineri profesioniști, la persoane cu ani de experiență în carieră, toți găsesc în programele noastre de învățare resurse valoroase pentru a-și îmbunătăți abilitățile și a-și spori potențialul.

Unul dintre punctele noastre forte este accentul pus pe obținerea unei Certificări a competențelor la nivel național și european. Această certificare nu doar confirmă competențele și cunoștințele dobândite în cadrul cursurilor, ci vă oferă și o recunoaștere oficială și internațională a acestora. Acest aspect este deosebit de valoros într-o piață a muncii competitivă și în continuă schimbare, oferindu-vă avantaj semnificativ în procesul de căutare a unui loc de muncă sau în avansarea în carieră.
+ citeste mai mult

De ce este
esențială formarea profesională?

Sporește încrederea: Dobândirea de noi cunoștințe și aptitudini consolidează încrederea în sine și vă permite să abordați sarcini și proiecte mai complexe cu mai multă determinare și siguranță.

Sporește mobilitatea profesională: Formarea profesională vă poate pregăti pentru noi oportunități de carieră și vă oferă flexibilitatea de a vă adapta la schimbările de pe piața muncii. Persoanele cu competențe și calificări actualizate sunt mai susceptibile să fie căutate și să avanseze în carieră.

Oferă răspuns la cerințele pieței: Într-o lume în continuă schimbare, noile tehnologii și tendințele din industrie pot afecta cerințele de competențe și cunoștințe. Prin urmare, formarea profesională este esențială pentru a rămâne la curent cu noutățile și pentru a răspunde cerințelor pieței.

Permite avansarea în carieră: Persoanele care investesc în formare profesională sunt adesea mai susceptibile să fie luate în considerare pentru promovare și avansare în cadrul organizației lor. O creștere a nivelului de competență poate fi percepută ca o investiție valoroasă de către angajatori.

Îmbunătățește satisfacția profesională: Formarea profesională contribuie la îmbunătățirea satisfacției și a sentimentului de împlinire în carieră, deoarece persoanele care sunt continuu provocate și încurajate să învețe noi lucruri sunt mai motivate.
+ citeste mai mult

Discounturi
de grup

Ne dorim să facilităm accesul la educație și dezvoltare profesională pentru cât mai multe persoane, motiv pentru care oferim reduceri atractive pentru grupuri. Pentru fiecare curs în parte, beneficiați de reduceri speciale, afișate pe site, iar pentru grupuri formate din minimum 3 persoane interesate de oricare dintre cursurile noastre, suntem pregătiți să personalizăm o ofertă specială, adaptată nevoilor și obiectivelor dumneavoastră.

Suntem conștienți că învățarea într-un mediu de grup poate fi motivantă și eficientă, iar posibilitatea de a împărtăși această experiență cu colegi sau prieteni adaugă un plus de valoare și stimulează procesul de învățare.

Pentru a afla mai multe detalii despre reducerile noastre de grup și pentru a beneficia de o ofertă personalizată, vă invităm să ne contactați la numărul de telefon 0788.124.567 sau să ne scrieți la adresa de e-mail: secretariat@cursuri-functionari.ro.

Echipa noastră de profesioniști este gata să vă ofere toate informațiile necesare și să vă susțină în alegerea cursurilor potrivite pentru dumneavoastră și colegi.
+ citeste mai mult

Cum mă înscriu
la curs?

Pentru a vă înscrie la cursul, trebuie să urmați câțiva pași simpli. În primul rând, trebuie să alegeți perioada dorită, având în vedere intervalul orar al desfășurării cursului și data examenului, care sunt fixe. Apoi, faceți click pe butonul "REZERVĂ UN LOC". Veți fi direcționat către pagina de înscriere, unde va trebui să completați următoarele informații: nume, prenume, adresă de e-mail și număr de telefon. Dacă dețineți un cod de voucher, completați-l în câmpul corespunzător.

După ce ați completat toate aceste informații, validați înscrierea. Echipa Centrului de Formare APSAP vă va contacta telefonic pentru a vă oferi mai multe detalii despre curs și pentru a stabili detaliile legate de emiterea facturii, fie că este vorba despre o persoană fizică sau juridică. Este un proces simplu, iar echipa noastră este întotdeauna disponibilă pentru a vă oferi asistență și suport pe parcursul întregului proces.
+ citeste mai mult

Cum plătesc
cursul?

Avem disponibile două modalități de plată pentru tariful de participare la curs:

Plată directă cu cardul bancar prin intermediul procesatorului de plăți Netopia: Puteți efectua plata direct pe site-ul nostru în momentul în care faceți rezervarea. Procesul de plată este simplu și securizat, iar după ce plata este confirmată, echipa noastră vă va contacta telefonic pentru a emite factura fiscală și pentru a vă oferi mai multe detalii.

Plată prin virament bancar sau ordin de plată: Această opțiune este preferată în mod obișnuit de către participanții care reprezintă persoane juridice și necesită o factură înainte de a efectua plata. După ce ați realizat rezervarea pe site, un membru al echipei noastre vă va contacta telefonic pentru a vă emite factura și pentru a stabili termenii contractuali.

Indiferent de modalitatea de plată aleasă, vă garantăm o experiență sigură și transparentă în procesul de înscriere și plată pentru cursurile noastre.
+ citeste mai mult

Cum mă voi conecta
la curs?

Dacă înscrierea dumneavoastră a fost validată, ați trimis documentele solicitate și ați achitat taxa de participare, cu 3 zile înainte de începerea cursului, veți primi prin e-mail link-ul de acces către sesiunile LIVE. Dacă programul de curs începe în mai puțin de 3 zile din momentul înscrierii, imediat după validarea acesteia veți primi datele de conectare.

Toate cursurile noastre acreditate sunt livrate în direct, prin intermediul platformei de video-conferință ZOOM . Puteți participa la sesiunile de instruire teoretică chiar din confortul propriei case și să beneficiați de toate avantajele unei experiențe de învățare în timp real.

Veți interacționa cu formatorii noștri și cu ceilalți participanți, veți putea adresa întrebări și solicita feedback personalizat, iar, printr-o participare activă, veți înțelege în profunzime subiectele abordate și dezbătute.
+ citeste mai mult

În ce constă procedura
de legalizare a diplomelor?

Pentru recunoașterea internațională a certificatelor obținute în România este necesară apostilarea (în cazul țărilor semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea (în cazul țărilor nesemnatarea ale Convenției de la Haga). Venim în ajutorul dumneavoastră cu clarificări referitoare la proceduri:

1. Apostilarea/ supralegalizarea – aceasta se face la sediul Prefecturii (din localitatea sediului furnizorului de formare profesionala), mergând cu o copie a Buletinului/ C.I. și cu Diploma în original, care urmează să fie folosită în afara țării. Apostila garantează recunoașterea oficială prin lege. Cu alte cuvinte, orice document cu apostila Convenției de la Haga este automat recunoscut pentru folosirea fără alte cerințe în oricare dintre celelalte țări semnatare;

2. Legalizarea – legalizarea Diplomelor și a Suplimentelor descriptive (foi adiționale diplomei, care atestă competențele dobândite pe parcursul programului de curs) se face prin intermediul unui birou de copiat acte (de preferat, sunt cele care se ocupa și de legalizarea la Tribunal a diplomelor);

3. Traducerea actelor – după legalizarea actelor, se realizează traducerea Diplomei, a Suplimentului descriptiv, dar și a apostilei;

Pentru statele care nu au aderat la Convenția de la Haga (Brazilia, Emiratele Arabe, Kuweit etc.), procedura de supralegalizare va fi realizată prin vizare de către Ministerul Afacerilor Externe al României, Ministerul Justiției și, acolo unde este posibil, de către Consulatul țării respective din București.
+ citeste mai mult

BENEFICII

Prin participarea la curs, veți obține un Certificat de Absolvire.
Acesta nu este un simplu document, ci este o recunoaștere oficială a efortului,
seriozității și angajamentului fiecărui participant, fiind acreditat de către
Ministerul Educației și de Ministerul Muncii.
 • Curs acreditat, cu o durată totală de 180 ore – 60 ore sunt alocate pentru instruire teoretică și 120 ore pentru instruire practică.

  Formarea teoretică se împarte în două faze: sincronă și asincronă. Faza sincronă se desfășoară în timp real prin intermediul platformei ZOOM, împreună cu formatorii și colegii de curs. Această etapă este dedicată transmiterii cunoștințelor de bază, principiilor și teoriilor specifice domeniului de studiu. În cadrul sesiunilor sincron cursanții pot adresa întrebări, pot interveni oricând pentru lămuriri suplimentare. Pe de altă parte, formarea teoretică asincronă are loc pe platforma interactivă de e-learning a Centrului de Formare APSAP. Cursanții au acces zilnic pentru a efectua diverse exerciții și aplicații practice, care au scopul de a consolida informațiile obținute în cadrul sesiunilor sincrone. Interacțiunea pe platforma de e-learning este supervizată de coordonatorii de curs, sub îndrumarea formatorilor. Astfel, componenta teoretică cuprinde atât sesiuni Live interactive, cât și un studiu individual ghidat de platforma de e-learning, bazat pe documentație și resurse didactice disponibile pe platforma de învățare. Se folosesc diverse metode de învățare, precum prezentările interactive, teste grilă, analize de caz și scenarii, pentru a îmbunătăți înțelegerea conceptelor. În ceea ce privește formarea practică, cursul include o serie de aplicații concrete, la finalul cărora fiecare participant trebuie să elaboreze un proiect, urmat de prezentarea acestuia în fața comisiei de evaluare, în cadrul examinării finale.

 • Suport de curs și materiale auxiliare - vă oferim materiale de învățare bine structurate și ușor de urmărit, care acoperă toate aspectele esențiale ale cursului. Acestea sunt concepute de lectori, adaptate și actualizate, pentru a facilita înțelegerea noțiunilor predate. Pe lângă suportul de curs principal, veți avea acces la o varietate de materiale suplimentare, inclusiv studii de caz, legislație sau modele de lucru, care vor îmbogăți experiența dumneavoastră de învățare.
 • Îndrumări din partea formatorilor – lectorii vă vor oferi îndrumări personalizate, sfaturi și clarificări pe tot parcursul programului de curs. Această interacțiune directă, live, vă va ajuta să navigați prin complexitatea subiectului și să vă dezvoltați cunoștințele.
 • Sesiuni de întrebări și răspunsuri - organizăm sesiuni interactive de întrebări și răspunsuri, unde puteți clarifica orice nelămuriri și puteți discuta subiectele cursului cu formatorii și colegii de curs.
 • Flexibilitatea – desfășurându-se online, cursul vă oferă flexibilitatea de a învăța în propriul ritm, din confortul propriei case și de a vă organiza studiul în jurul altor angajamente, precum munca sau familia.
 • Recunoaștere oficială – fiind autorizat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, cursul este recunoscut la nivel național și internațional, ceea ce poate fi un avantaj semnificativ atunci când căutați noi oportunități de angajare sau avansare profesională.
 • Networking și colaborare – deși este online, cursul oferă posibilități de a interacționa cu alți cursanți și cu lectorii, facilitând schimbul de idei și construirea unei rețele profesionale.
 • Costuri reduse – cursul online este mai accesibil din punct de vedere financiar decât cel tradițional, fiind eliminate costurile asociate cu deplasarea.
 • Îmbunătățirea CV-ului – finalizarea unui curs autorizat va adăuga valoare CV-ului dumneavoastră, demonstrând angajatorilor că sunteți dedicat învățării continue și dezvoltării profesionale.
 • Încredere sporită – dobândirea de noi abilități și cunoștințe va crește încrederea în sine și va deschide ușa spre noi provocări și oportunități în carieră.
 • Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor – cursul vă permite îmbunătățirea și actualizarea competențelor, sporind astfel performanța și generând noi oportunități în carieră.
 • Modul special pentru pregătirea susținerii examenului de absolvire – pentru a vă asigura că sunteți bine pregătiți pentru examenul final, oferim un modul dedicat pregătirii acestuia. Acesta include sfaturi pentru examen, simulări de teste și strategii de studiu eficiente

10 lucruri pe care vi le promitem!

 • 1

  Veți avea parte de cea mai bună pregătire în domeniul calității din România pentru că, de peste 16 ani, derulăm programe de perfecționare și suntem atenți la cele mai mici detalii – de la trainerii cu care colaborăm, până la gradul de satisfacție al clienților noștri;

 • 2

  Veți învăța practic cadrul legislativ actual aplicabil, în vederea asigurării conformității sistemului de management al calității;

 • 3

  Veți cunoaște utilitatea practică a instrumentelor de management al calității;

 • 4

  Veți învăța să aplicați principiile managementului calității în activitățile curente;

 • 5

  Veți avea capacitatea de a dezvolta sistemul de management al calității, pentru a asigura satisfacția clienților și obținerea celor mai bune rezultate organizaționale;

 • 6

  Veți beneficia de materiale actualizate și modele care vă vor ajuta în practica de zi cu zi;

 • 7

  Veți beneficia de soluții reale pentru problemele pe care le întampinați în practică de la specialiști în domeniu;

 • 8

  Trainerii propuși sunt atent selecționați, astfel încât informația transmisă să fie ușor asimilată prin exemple. Prin metoda de predare și feedback-ul constant pe care le veți primi, veți evolua rapid și veți îndrăgi acest domeniu;

 • 9

  Ne concentrăm pe evoluție, nu doar pe transmiterea unor informații teoretice;

 • 10

  Aveți șansa de a lucra în mod independent, oferind consultanță în domeniul managementului calității.

...și asta nu e tot!

Odată ce începeți să profesați, nu doar că vă puteți recupera investiția imediat, în doar câteva zile, dar veți avea șansa de avea o profesie liberală care vă poate oferi beneficii nelimitate!

Lectorii noștri

Lectori experimentați, specialiști în domeniile
pe care le predau

Conf. Univ. Dr. Ruxandra BOGHIAN

Conf. Univ. Dr. Ruxandra BOGHIAN

Expert în Sistemul de Management al Calității pentru întreprinderi publice și private cu peste 10 ani experiență practică, lector și cercetător științific în cadrul Academiei de Studii Economice din București

Conferențiar Universitar Doctor în cadrul Academiei de Studii Economice (A.S.E.) din București și formator autorizat, Ruxandra Dinulescu este specializată în sistemul de management al calității din cadrul întreprinderilor publice și private, cu o experiență de peste 8 ani în formarea adulților.

Experiența acumulată în cadrul sistemelor public și privat, împreună cu activitatea întreprinsă în multiplele proiecte de cercetare în care a luat parte ca cercetător și referent monitorizare sustenabilitate, au conturat profilul unui specialist desăvârșit în Managementul Calității. Activitatea de cercetare în domeniul Managementului Calității este vastă, incluzând peste 35 articole și lucrări de specialitate.

Auditor Rodica VASILOAE

Auditor Rodica VASILOAE

Expert, auditor și consultant tehnic în domeniul managementului sistemelor de calitate cu peste 30 ani experiență practică

Rodica Vasiloae este expert în managementul calității, având o experiență de peste 30 ani în domeniul sistemelor de management și în formarea profesională a adulților. În calitate de lector, a susținut cursuri adresate atât funcționarilor publici, cât și personalului din mediul privat pe tematici legate de management, audit sau sisteme de calitate.

Cu o experiența dovedită în cei peste 30 de ani de practică în domeniul sistemelor de management, Rodica Vasiloae desfășoară activități de audit, consultanță tehnică și management al sistemelor de calitate pentru instituții publice și private, fiind, în prezent, Auditor Management Calitate certificat și formator. Cunoștințele sale în ceea ce privește managementul calității, auditul, controlul intern și managementul riscului o califică ca un excelent practician.

Cât câștigă, în medie, un Manager al Sistemelor de Calitate?

Managerii de calitate joacă un rol important în succesul general al organizațiilor și sunt recompensați în consecință. Absolvenții cursului de Manager al Sistemelor de Calitate au posibilitatea de a-și dezvolta cariera în cadrul departamentelor de calitate ale companiilor sub formă de auditori, responsabili cu calitatea, sau manageri de calitate.

În România, salariul mediu al unui Manager al Sistemelor de Calitate este de 7.000 lei net/lună. Salariile variază în funcție de nivelul ierarhic, de pregătirea profesională, și de experiența candidatului. Acesta pornește de la 5.000 lei net/lună și ajunge până la 9.000 lei net/lună. Domeniul industriei în care activează compania și limbile străine cunoscute sunt factori ce influențează pozitiv această ofertă. Pe lângă salariu, un manager al sistemelor de calitate poate fi recompensat și prin participarea la conferințe internaționale de specialitate, prin formări atestate, etc.
+ citeste mai mult

Ce înseamnă Manager al Sistemelor de Calitate?

Managerul sistemelor de calitate organizează și motivează echipele pentru a obține succesul operațional. Acesta stabilește obiectivele de calitate ale organizației și ajută la îndeplinirea lor . El aplică tehnicile, modelele, și instrumentele de calitate necesare îmbunătățirii proceselor.

Pe scurt, un manager al sistemelor de calitate crearea și analizează tehnicile și instrumentele manageriale care îi vor permite realizarea cât mai eficientă a obiectivelor calității.

Organizațiile orientate spre succes au ca obiectiv central asigurarea calității atât la nivel intern, cât și prin serviciile și produsele pe care le introduc în piață. Pentru a-și îndeplini acest scop, companiile dezvoltă un sistem de management al calității capabil să proiecteze și să implementeze cerințele clienților. Scopul final al acestor organizații este să clădească și să dezvolte încrederea clienților și să promoveze produsele și serviciile care satisfac pe deplin nevoile și cerințele acestora.

Standardul SR EN ISO 9001:2015 prezintă cerințele necesare unui sistem de management al calității în momentul în care o organizație:
 • Dorește să-și prezinte capacitatea de a asigura constant produse și servicii care satisfac cerințele clienților;
 • Prezintă o structură logică, orientată către client și către evaluarea satisfacției acestuia, în vederea îmbunătățirii continue a proceselor furnizate.

Sistemul de management al calității este utilizat pentru documentarea și analiza internă a organizării și derulării proceselor, cât și pentru prezentarea detaliată a etapelor de activitate exprimate sub forma unor instrucțiuni clare de lucru.

De asemenea, sistemul de management al calității este dedicat și grupurilor din exteriorul organizației. În această situație, rolul acestui sistem este de a prezenta dovezi ale abilității organizației cu privire la procesele de calitate, acestea fiind atestate în cadrul unui audit de certificare, prin îndeplinirea cerințelor standardului de referință vizat.

Principalele responsabilități ale unui manager al sistemelor de calitate sunt:
 • Contribuie la crearea și implementarea celor mai bune practici în materie de calitate, viziune, strategie, politici, procese și proceduri pentru a ajuta și a îmbunătăți performanța operațională.
 • Aplică toate procedurile relevante descrise în cadrul sistemului de management al calității și asigură conformitatea produselor și serviciilor oferite de organizație.
 • Se asigură că toate sistemele și procedurile necesare sunt în vigoare pentru a satisface toate cerințele clienților și a auditurilor necesare.
 • Identifică oportunități de îmbunătățire a activității în cadrul organizației.
 • Măsoară performanțele și identifică eventualele puncte slabe; recomandă și implementează soluții de îmbunătățire.

Existența unui sistem de management al calității în cadrul unei organizații va prezenta numai avantaje.

Beneficiile implementării unui sistem de management al calității:
 • Îmbunătățirea continuă a performanțelor proceselor;
 • Îmbunătățirea satisfacției clienților cu privire la produsele și serviciile oferite;
 • Creșterea eficienței și a productivității, odată cu reducerea costurilor;
 • Diferențierea produselor și serviciilor oferite de organizație, față de concurenți.
+ citeste mai mult

Care este fișa postului unui specialist în managementul calității?

Rolul unui specialist în managementul calității este de a implementa și menține în cadrul companiei un sistem de management al calității realizat în conformitate cu standardele și politicile de calitate ale firmei. Totodată, un manager al calității planifică activitățile de implementare a sistemului calității, efectuează și programează auditurile interne și externe, analizează eventualele neconformități de produs/ proces/ sistem și stabilește acțiunile corective și preventive necesare.

Mai exact, responsabilitățile unui specialist în managementul calității sunt:
 • Înțelege nevoilor și cerințelor clienților pentru a dezvolta procese eficiente de control al calității;
 • Prezintă idei pentru a crește productivitatea și performanța producției, menținând acuratețea calității;
 • Adoptă decizii cu privire la rentabilitatea proceselor fără a face compromisuri în ceea ce privește nivelul de calitate;
 • Aplică metode de inspecție, testare și evaluare a produselor și a echipamentelor de producție;
 • Verifică procesele organizației pentru a se asigura că acestea se aliniază cu politicile actuale de calitate;
 • Se asigură că produsele și serviciile oferite de companie sunt în concordanță cu standardele de calitate;
 • Analizează în mod regulat datele privind calitatea și sugerează acțiuni de îmbunătățire pe baza informațiilor colectate.
+ citeste mai mult

Cum pot profesa ca expert în managementul calității?

Profesia de expert în managementul calității poate fi dezvoltată prin participarea la cursuri de managementul calității. Cursurile pot fi susținute în sistem online sau offline, de către lectori cu pregătire în domeniu Aceștia vă vor ajuta în conturarea și dezvoltarea aptitudinilor de auditor și manager al sistemelor de calitate.

Cursul acreditat în domeniul sistemului de management al calității îi ajută pe absolvenți să obțină o mai mare coerență a proceselor de calitate din cadrul organizațiilor. De asemenea, absolvenții vor deveni familiarizați cu conceptele esențiale ale unui sistem de management al calității Vor avea posibilitatea să profeseze în cadrul departamentelor de calitate a organizațiilor Își vor aduce contribuția la pregătirea proceselor de audit, crearea documentelor sistemului de calitate, recunoașterea cauzelor de bază a unor deficiențe și propunerea unor soluții plauzibile pentru rezolvarea acestora.

Angajatorii caută în primul rând, persoane care dovedesc experiența în domeniul calității prin intermediul unei certificări, respectiv a unui curs de formare acreditat. Absolventul trebuie să dovedească însușirea cunoștințelor teoretice și practice necesare desfășurării activității profesionale în departamentul de calitate.

De aceea, persoanele care urmează cursul de ”Manager al Sistemelor de Calitate” au un avantaj major pe piața muncii: ei sunt familiarizați cu noțiunile referitoare la standardele de calitate, cu instrumentele și tehnicile care conduc la îndeplinirea obiectivelor de calitate, și în definitiv, cu modul de planificare și coordonare a activității în cadrul departamentelor de calitate.

Cursul de ”Manager al Sistemelor de Calitate” acreditat ANC prezintă o programă dinamică de studiu. Activitățile teoretice sunt corelate cu cele practice , astfel încât cursanții să aibă capacitatea de a gestiona diverse situații prezentate în cadrul departamentelor de calitate Cursul le va oferi cunoștințele necesare pentru a asigura o viitoare planificare a întregii activități a managementului calității dintr-o organizație.
+ citeste mai mult

Ce sunt standardele de calitate și ce este Certificatul ISO 9001?

Standardele de calitate sunt un set de cerințe, specificații, orientări sau caracteristici. Aceste documente pot fi folosite în mod consecvent pentru a ajuta producătorii să obțină și să demonstreze o calitate constantă a producției și a produselor furnizate. Cel mai cunoscut standard de management al calității, recunoscut la nivel internațional de către companiile de orice dimensiune, este standardul ISO 9001:2015.

Standardul SR EN ISO 9001:2015 prezintă cerințele necesare unui sistem de management al calității în momentul în care o organizație:
 • Dorește să-și prezinte capacitatea de a asigura constant produse și servicii care satisfac cerințele clienților;
 • Prezintă o structură logică, orientată către client și către evaluarea satisfacției acestuia, în vederea îmbunătățirii continue a proceselor furnizate.

Existența unui sistem de management al calității nu este obligatorie. Acesta este dezvoltat și aplicat doar de organizațiile care doresc acest lucru. Certificatul ce atestă implementarea corectă a sistemului de management al calității se eliberează în urma unei unor evaluări independente. Obținerea acestuia demonstrează aplicarea unor cerințe stabilite și implementate pe plan internațional.

Sistemul de management al calității este utilizat pentru documentarea și analiza internă a organizării și derulării proceselor, cât și pentru prezentarea detaliată a etapelor de activitate exprimate sub forma unor instrucțiuni clare de lucru. De asemenea, sistemul de management al calității este dedicat și grupurilor din exteriorul organizației. În această situație, rolul acestui sistem este de a prezenta dovezi ale abilității organizației cu privire la procesele de calitate, acestea fiind atestate în cadrul unui audit de certificare, prin îndeplinirea cerințelor standardului de referință vizat.

Calitatea a fost întotdeauna un lucru la care societatea s-a străduit să ajungă încă de pe timpul vechilor civilizații. Astfel, conceptul de ”calitate” pleca de la specificațiile pentru clădiri din Grecia antică până la egiptenii care au construit piramidele. Pentru menținerea unei calități a produselor, principiile regăsite astăzi în procesul modern de asigurare a calității, au devenit prima dată cunoscute de pe vremea existenței breslelor din Evul Mediu. Acestea erau formate pentru a crea un standard de calitate dictat de monarhi pentru anumite meserii, cum ar fi fierăria. Mărfurile erau apoi inspectate de alți maeștri de breaslă pentru a se asigura că membrii breslei mențin un standard de calitate. În plus, se consideră că persoanele nu puteau stăpâni în mod oficial o meserie până când nu au creat o capodoperă de o anumită calitate.

Revoluția industrială a dat startul ideologiei moderne a asigurării calității. În loc ca meșteșugarii calificați să se alăture breslelor pentru a-și câștiga existența, aceștia au fost nevoiți să lucreze în fabrici. Acest lucru s-a datorat metodelor prescrise de Frederick Winslow Taylor. Taylor a fost un inginer mecanic american ale cărui idei au transmis metodele de eficiență și productivitate în producție.

Din metodologiile managementului științific a rezultat activitatea lui Walter Shewhart, care, în anii 1930, a îmbunătățit sistemul pe care Taylor îl făcuse deja celebru. Shewhart era expert în calitate la Bell Labs și a văzut că există o nevoie tot mai mare de îmbunătățiri ale calității. El a introdus utilizarea metodei ”plan-do-study-act” (PDSA) în procesul de dezvoltare. Acest sistem a fost cel care a introdus pentru prima dată ciclurile pentru îmbunătățirea calității.

După cel de-al Doilea Război Mondial, generalul MacArthur a lucrat pentru a susține Japonia după înfrângerea acesteia. Cu ajutorul unui om pe nume W. Edwards Deming, se dorea a face din Japonia o forță industrială. Datorită activității sale, care a dus la creșterea eficienței și a calității în fabrici, Deming este considerat un erou în Japonia. Spre deosebire de metodele anterioare, acum era nevoie ca mai mult timp să fie alocat calității produselor, în loc de a se preocupa de costul total.

După devastarea provocată de război, Japonia avea nevoie de o modalitate de a-și reconstrui economia. Liderii de acolo au decis să se concentreze pe calitate, aducând experți americani precum Deming și inginerul Joseph Juran, care lucrase și la eșantionarea statistică în cadrul Western Electric.

Activitatea lui Deming și Juran a dus la o revoluție a calității în Japonia. În deceniile următoare, producătorii au continuat să perfecționeze metodele de management al calității, depășind inspecția pentru a se concentra pe strategii care încorporau, de asemenea, procesele și oamenii pentru un sistem de management al calității total.

Istoria sistemului de management al calității ISO 9001:2015 are originea în anii 1950, când departamentele guvernamentale din SUA și Marea Britanie au stabilit standarde pentru achizițiile militare. Marile organizații care aprovizionau agențiile de achiziții publice erau nevoite să respecte o varietate de cerințe de asigurare a calității pentru fiecare contract atribuit, ceea ce a determinat industria de apărare să adopte recunoașterea reciprocă a standardelor NATO AQAP, MIL-Q și Def Stan. BS5750 a fost primul standard specific "sistemului de management al calității" aplicabil întregii industrii și a fost publicat în 1979. Bazându-se pe succesul BS5750, standardul ISO 9001 a fost elaborat de Organizația Internațională de Standardizare (ISO) pentru a extinde domeniul de aplicare a managementului calității la un public internațional. Acesta a fost convenit și adoptat și publicat pentru prima dată în 1987.

ISO 9001 este un standard recunoscut la nivel internațional pentru sistemele de management al calității. Acesta face parte dintr-o familie globală de standarde (cunoscută sub numele de ISO 9000) care acoperă o serie de subiecte legate de asigurarea calității. ISO 9001:2015 a fost elaborat pentru a ajuta companiile să obțină recunoașterea managementului calității și să demonstreze acest lucru clienților lor. Standardele ISO 9001 sunt aplicabile oricărui tip de industrie și organizațiilor de toate dimensiunile și pot ajuta o organizație să furnizeze produse și servicii consecvente, ceea ce duce la satisfacția clienților, la respectarea reglementărilor și la îmbunătățirea continuă.
+ citeste mai mult

Certificare Europeană

certificare-europeana

Certificat acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, însoțit de suplimentul descriptiv al competențelor dobândite. Pentru recunoașterea internațională a certificatelor obținute în România este necesară apostilarea (țări semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea (țări nesemnatarea ale Convenției de la Haga).

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Actele necesare pentru obținerea certificatului de absolvire:

 • Diplomă de licență / adeverință de absolvire (copie)
 • Act de identitate (copie)
 • Certificat de naștere (copie)
 • Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie)
 • Dovada plății

Detalii privind tematicile cursurilor, organizarea și desfășurarea programelor de perfecționare se pot obține de la:


Olivia-Patricia CHIRIAC

Coordonator Programe de Perfecționare APSAP

0788 124 567

DETALII TEHNICE

Cursul este în format audio-video, live, on-line și este necesar ca fiecare participant să:

1. Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet și microfon (opțional: căști și cameră web)

2. Descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa cursul on-line.


Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit) printr-un simplu click mai jos:


Sistem de operare Windows

Sistem de operare MacOS

Telefon mobil cu sistem de operare Android

Telefon mobil cu sistem de operare IOS (iPhone)

certificat-absolvire-apsap autorizatie-apsap

CONTACTEAZĂ-NE

completând formularul de mai jos, vei fi apelat de un reprezentant al Centrului de Formare APSAP care îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie

DESCARCĂ OFERTA PDF

și află mai multe amănunte despre curs. Te poți înscrie și folosind formularul de înscriere din fișierul PDF!

  Pot fi de interes și următoarele cursuri Află care sunt cursurile din perioada următoare:
  Puteți achita în 3 RATE egale cu 0% dobândă dacă folosiți un card de cumpărături REZERVĂ ACUM