Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

Curs Manager de proiect

Cod COR 242101

29 iul - 2 aug 2024

Luni - Vineri (orele 13:30 – 17:30)

Dată examen: 08.08.2024

Află Detalii

Completează Formularul

Confirmare Participare

Participă la Curs

Primești Certificarea

ONLINE
certificat-apsap

Acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației

Interactiv, fără deplasări, ușor accesibil prin aplicația ZOOM. În urma acestui curs veți obține competențe aplicabile în orice domeniu de activitate. Veți învăța să planificați eficient activitățile, să gestionați resursele, să realizați managementul echipelor și să vă dezvoltați competențele de leadership, toate într-o manieră 100% practică și aplicată pe studii de caz.

Timp rămas până la următorul curs

Pasul următor

Prezentare video

Vă prezentăm câteva repere despre ce vom învăța la curs

COMPETENȚE DEZVOLTATE

Ce veți învăța în cadrul modulelor de pregătire teoretică și practică
 • Planificarea și Organizarea Proiectelor: Capacitatea de a dezvolta planuri de proiect detaliate, inclusiv definirea obiectivelor, alocarea resurselor, stabilirea bugetului și a termenelor.
 • Gestionarea Riscurilor și a Problematicei: Abilitatea de a identifica, analiza și gestiona riscurile asociate proiectului și de a rezolva problemele eficient.
 • Monitorizarea și Controlul Proiectelor: Competențe în urmărirea progresului proiectului, menținerea acestuia pe drumul cel bun și ajustarea planurilor după necesitate.
 • Managementul Calității: Asigurarea că toate aspectele proiectului îndeplinesc standardele de calitate stabilite.
 • Managementul Achizițiilor și Contractelor: Capacitatea de a gestiona achizițiile și contractele, inclusiv negocierea cu furnizorii și gestionarea relațiilor contractuale.
 • Conducerea și Motivarea Echipei: Abilitatea de a conduce, coordona și motiva membrii echipei de proiect pentru a atinge obiectivele stabilite.
 • Comunicare Eficace: Capacitatea de a comunica clar și eficient cu echipa de proiect, stakeholderii, clienții și alți parteneri.
 • Managementul Stakeholderilor: Competențe în identificarea și gestionarea așteptărilor stakeholderilor și în construirea de relații solide cu aceștia.
 • Analiză și Luare de Decizii Bazate pe Date: Abilitatea de a colecta și analiza date pentru a lua decizii informate legate de proiect.
 • Rezolvarea Creativă a Problemelor: Competențe în găsirea de soluții inovatoare și eficiente la provocările proiectului.
 • Competențe Digitale și Adaptabilitate: Utilizarea Instrumentelor și Software-urilor de Management al Proiectelor: Abilitatea de a folosi diverse instrumente și software-uri pentru planificare, monitorizare și control.
 • Adaptabilitate și Flexibilitate: Capacitatea de a se adapta rapid la schimbări și de a gestiona proiecte într-un mediu dinamic.
 • Îmbunătățire Continuă: Angajamentul pentru autodezvoltare și îmbunătățirea continuă a competențelor și cunoștințelor în managementul proiectelor.
 • Managementul Schimbării: Abilități în gestionarea și conducerea schimbării în cadrul organizației și proiectelor.

TEMATICA ABORDATĂ

Este adaptată și simplificată, pentru a putea fi parcursă cu ușurință indiferent de cunoștințele pe care le aveți în domeniu
 • Modulul 1:
  Introducere în Managementul Proiectelor

  1. Fundamentele managementului de proiect
  2. Rolul și responsabilitățile unui manager de proiect
  3. Ciclul de viață al unui proiect
 • Modulul 2:
  Planificarea Proiectului

  1. Definirea scopului și obiectivelor proiectului
  2. Elaborarea planului de proiect: termene, buget, resurse
  3. Tehnici de estimare și planificare
 • Modulul 3:
  Organizarea și Structura Proiectului

  1. Structura organizatorică a proiectului
  2. Alocarea resurselor și formarea echipei
  3. Managementul stakeholderilor și comunicarea în proiect
 • Modulul 4:
  Managementul Riscului

  1. Identificarea și evaluarea riscurilor
  2. Planificarea răspunsului la riscur
  3. Monitorizarea și controlul riscurilor
 • Modulul 5:
  Execuția și Monitorizarea Proiectului

  1. Implementarea planului de proiect
  2. Tehnici de monitorizare și control al proiectului
  3. Raportarea progresului și performanței
 • Modulul 6:
  Calitatea în Managementul Proiectului

  1. Standardele de calitate în proiecte
  2. Planificarea și asigurarea calității
  3. Controlul calității și managementul defectelor
 • Modulul 7:
  Managementul Achizițiilor și Contractelor

  1. Planificarea și gestionarea achizițiilor
  2. Selectarea furnizorilor și negocierea contractelor
  3. Managementul contractelor și relațiile cu furnizorii
 • Modulul 8:
  Închiderea Proiectului

  1. Proceduri de închidere a proiectului
  2. Evaluarea post-proiect și lecțiile învățate
  3. Raportarea finală și demobilizarea resurselor
 • Modulul 9:
  Metodologii Agile în Managementul Proiectelor

  1. Principiile și practicile Agile
  2. Scrum, Kanban și alte cadre Agile
  3. Rolul Agile în managementul proiectelor moderne
 • Modulul 10:
  Competențe Soft și Leadership în Managementul Proiectelor

  1. Dezvoltarea competențelor interpersonale și de leadership
  2. Gestionarea conflictelor și negocierile
  3. Motivarea și conducerea echipei de proiect
 • Modulul 11:
  Utilizarea Tehnologiilor în Managementul Proiectelor

  1. Software-uri și instrumente pentru managementul proiectelor
  2. Digitalizarea proceselor de proiect
  3. Colaborarea și comunicarea online
 • Modulul 12:
  Studii de Caz și Aplicații Practice

  1. Analiza studiilor de caz din diverse industrii
  2. Proiecte practice și simulări
  3. Aplicarea tehnicilor și instrumentelor în scenarii reale

Fiecare modul va combina teoria cu practica intensivă, oferind participanților oportunitatea de a-și dezvolta și rafina abilitățile de management de proiect.

Cum se desfășoară cursurile?

Toate cursurile noastre acreditate sunt livrate în direct, live, prin intermediul platformei de video-conferință ZOOM. Puteți participa la sesiunile de instruire teoretică chiar din confortul propriei case și să beneficiați de toate avantajele unei experiențe de învățare în timp real.

Veți interacționa cu formatorii noștri și cu ceilalți participanți, veți putea adresa întrebări și solicita feedback personalizat, iar, printr-o participare activă, veți înțelege în profunzime subiectele abordate și dezbătute.

După ce v-ați înscris la curs și înscrierea dumneavoastră a fost validată, veți primi prin e-mail toate detaliile necesare pentru conectarea în platformă. Aceste informații includ link-ul de acces către sesiunile de curs, precum și orarul exact. Astfel, veți putea să vă alăturați trainerului și celorlalți participanți în mod simplu și eficient.

Pentru a vă oferi o previzualizare a conținutului nostru educațional, fragmente din cursurile noastre sunt disponibile pe canalul de YouTube. Astfel, puteți explora diversitatea tematicilor abordate și stilul nostru interactiv de predare, pentru a vă asigura că programul de curs se potrivește perfect nevoilor și așteptărilor dumneavoastră.
+ citeste mai mult

Examinarea
cursanților

Examenul se desfășoară online, eliminând necesitatea deplasărilor. Fiecare participant va susține examenul final împreună cu colegii săi de grupă, în fața unei comisii de examinare desemnată de Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Acest proces asigură un standard riguros de evaluare și o recunoaștere oficială a certificării obținute. Programarea examenului este deja stabilită și inclusă în tariful cursului, iar orice reprogramare a acestuia din motive personale sau care țin de neîndeplinirea condițiilor pentru promovare are un cost de 350 lei.

Pentru a vă pregăti în vederea susținerii examenului de absolvire, toate cursurile noastre includ instrucțiuni detaliate, materiale de studiu și teste practice. Aceste resurse vă ajută să vă consolidați cunoștințele și să vă simțiți pregătiți pentru a demonstra competențele în cadrul examenului final.

Examenul constă în completarea unui test grilă, care evaluează cunoștințele teoretice dobândite în timpul cursului, și prezentarea unui scurt proiect, care demonstrează capacitatea de aplicare a acestora în practică.

Este important de menționat că rata de promovabilitate la examenul de absolvire este de 100%, reflectând nivelul înalt de pregătire și suport oferit de echipa noastră.
+ citeste mai mult

Certificatele
absolvenților

Toate cursurile pe care le oferim sunt autorizate oficial de Statul Român, prin Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Certificatul de absolvire este recunoscut la nivel național și european, conferindu-vă o confirmare oficială a competențelor dobândite în cadrul programului de instruire.

Un aspect distinctiv al Certificatului de absolvire este faptul că vine însoțit de un Supliment descriptiv al competențelor obținute. Acest supliment detaliază competențele și aptitudinile dobândite în timpul cursului și oferă o perspectivă clară asupra abilităților pe care le-ați dezvoltat în timpul procesului de învățare. Este important să subliniem că acest certificat este valabil pe viață, reprezentând o recunoaștere permanentă a realizărilor dumneavoastră în domeniul respectiv.

După susținerea și promovarea examenului final, veți primi imediat o Adeverință de absolvire, semnată electronic. Această adeverință confirmă faptul că ați finalizat cu succes cursul și vă poate fi utilă în diverse situații care necesită o dovadă imediată a absolvirii. Certificatul de absolvire va fi ulterior eliberat, în format fizic, și va fi emis în aproximativ șase săptămâni de la data finalizării cursului.
+ citeste mai mult

Cui i se
adresează cursurile?

Cursurile sunt concepute pentru a răspunde tuturor nevoilor de învățare și dezvoltare. Avem o abordare interactivă și deschisă, iar cursurile sunt adaptate pentru a se potrivi tuturor, indiferent de vârstă, experiență sau domeniu de activitate. De la tineri profesioniști, la persoane cu ani de experiență în carieră, toți găsesc în programele noastre de învățare resurse valoroase pentru a-și îmbunătăți abilitățile și a-și spori potențialul.

Unul dintre punctele noastre forte este accentul pus pe obținerea unei Certificări a competențelor la nivel național și european. Această certificare nu doar confirmă competențele și cunoștințele dobândite în cadrul cursurilor, ci vă oferă și o recunoaștere oficială și internațională a acestora. Acest aspect este deosebit de valoros într-o piață a muncii competitivă și în continuă schimbare, oferindu-vă avantaj semnificativ în procesul de căutare a unui loc de muncă sau în avansarea în carieră.
+ citeste mai mult

De ce este
esențială formarea profesională?

Sporește încrederea: Dobândirea de noi cunoștințe și aptitudini consolidează încrederea în sine și vă permite să abordați sarcini și proiecte mai complexe cu mai multă determinare și siguranță.

Sporește mobilitatea profesională: Formarea profesională vă poate pregăti pentru noi oportunități de carieră și vă oferă flexibilitatea de a vă adapta la schimbările de pe piața muncii. Persoanele cu competențe și calificări actualizate sunt mai susceptibile să fie căutate și să avanseze în carieră.

Oferă răspuns la cerințele pieței: Într-o lume în continuă schimbare, noile tehnologii și tendințele din industrie pot afecta cerințele de competențe și cunoștințe. Prin urmare, formarea profesională este esențială pentru a rămâne la curent cu noutățile și pentru a răspunde cerințelor pieței.

Permite avansarea în carieră: Persoanele care investesc în formare profesională sunt adesea mai susceptibile să fie luate în considerare pentru promovare și avansare în cadrul organizației lor. O creștere a nivelului de competență poate fi percepută ca o investiție valoroasă de către angajatori.

Îmbunătățește satisfacția profesională: Formarea profesională contribuie la îmbunătățirea satisfacției și a sentimentului de împlinire în carieră, deoarece persoanele care sunt continuu provocate și încurajate să învețe noi lucruri sunt mai motivate.
+ citeste mai mult

Discounturi
de grup

Ne dorim să facilităm accesul la educație și dezvoltare profesională pentru cât mai multe persoane, motiv pentru care oferim reduceri atractive pentru grupuri. Pentru fiecare curs în parte, beneficiați de reduceri speciale, afișate pe site, iar pentru grupuri formate din minimum 3 persoane interesate de oricare dintre cursurile noastre, suntem pregătiți să personalizăm o ofertă specială, adaptată nevoilor și obiectivelor dumneavoastră.

Suntem conștienți că învățarea într-un mediu de grup poate fi motivantă și eficientă, iar posibilitatea de a împărtăși această experiență cu colegi sau prieteni adaugă un plus de valoare și stimulează procesul de învățare.

Pentru a afla mai multe detalii despre reducerile noastre de grup și pentru a beneficia de o ofertă personalizată, vă invităm să ne contactați la numărul de telefon 0788.124.567 sau să ne scrieți la adresa de e-mail: secretariat@cursuri-functionari.ro.

Echipa noastră de profesioniști este gata să vă ofere toate informațiile necesare și să vă susțină în alegerea cursurilor potrivite pentru dumneavoastră și colegi.
+ citeste mai mult

Cum mă înscriu
la curs?

Pentru a vă înscrie la cursul, trebuie să urmați câțiva pași simpli. În primul rând, trebuie să alegeți perioada dorită, având în vedere intervalul orar al desfășurării cursului și data examenului, care sunt fixe. Apoi, faceți click pe butonul "REZERVĂ UN LOC". Veți fi direcționat către pagina de înscriere, unde va trebui să completați următoarele informații: nume, prenume, adresă de e-mail și număr de telefon. Dacă dețineți un cod de voucher, completați-l în câmpul corespunzător.

După ce ați completat toate aceste informații, validați înscrierea. Echipa Centrului de Formare APSAP vă va contacta telefonic pentru a vă oferi mai multe detalii despre curs și pentru a stabili detaliile legate de emiterea facturii, fie că este vorba despre o persoană fizică sau juridică. Este un proces simplu, iar echipa noastră este întotdeauna disponibilă pentru a vă oferi asistență și suport pe parcursul întregului proces.
+ citeste mai mult

Cum plătesc
cursul?

Avem disponibile două modalități de plată pentru tariful de participare la curs:

Plată directă cu cardul bancar prin intermediul procesatorului de plăți Netopia: Puteți efectua plata direct pe site-ul nostru în momentul în care faceți rezervarea. Procesul de plată este simplu și securizat, iar după ce plata este confirmată, echipa noastră vă va contacta telefonic pentru a emite factura fiscală și pentru a vă oferi mai multe detalii.

Plată prin virament bancar sau ordin de plată: Această opțiune este preferată în mod obișnuit de către participanții care reprezintă persoane juridice și necesită o factură înainte de a efectua plata. După ce ați realizat rezervarea pe site, un membru al echipei noastre vă va contacta telefonic pentru a vă emite factura și pentru a stabili termenii contractuali.

Indiferent de modalitatea de plată aleasă, vă garantăm o experiență sigură și transparentă în procesul de înscriere și plată pentru cursurile noastre.
+ citeste mai mult

Cum mă voi conecta
la curs?

Dacă înscrierea dumneavoastră a fost validată, ați trimis documentele solicitate și ați achitat taxa de participare, cu 3 zile înainte de începerea cursului, veți primi prin e-mail link-ul de acces către sesiunile LIVE. Dacă programul de curs începe în mai puțin de 3 zile din momentul înscrierii, imediat după validarea acesteia veți primi datele de conectare.

Toate cursurile noastre acreditate sunt livrate în direct, prin intermediul platformei de video-conferință ZOOM . Puteți participa la sesiunile de instruire teoretică chiar din confortul propriei case și să beneficiați de toate avantajele unei experiențe de învățare în timp real.

Veți interacționa cu formatorii noștri și cu ceilalți participanți, veți putea adresa întrebări și solicita feedback personalizat, iar, printr-o participare activă, veți înțelege în profunzime subiectele abordate și dezbătute.
+ citeste mai mult

În ce constă procedura
de legalizare a diplomelor?

Pentru recunoașterea internațională a certificatelor obținute în România este necesară apostilarea (în cazul țărilor semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea (în cazul țărilor nesemnatarea ale Convenției de la Haga). Venim în ajutorul dumneavoastră cu clarificări referitoare la proceduri:

1. Apostilarea/ supralegalizarea – aceasta se face la sediul Prefecturii (din localitatea sediului furnizorului de formare profesionala), mergând cu o copie a Buletinului/ C.I. și cu Diploma în original, care urmează să fie folosită în afara țării. Apostila garantează recunoașterea oficială prin lege. Cu alte cuvinte, orice document cu apostila Convenției de la Haga este automat recunoscut pentru folosirea fără alte cerințe în oricare dintre celelalte țări semnatare;

2. Legalizarea – legalizarea Diplomelor și a Suplimentelor descriptive (foi adiționale diplomei, care atestă competențele dobândite pe parcursul programului de curs) se face prin intermediul unui birou de copiat acte (de preferat, sunt cele care se ocupa și de legalizarea la Tribunal a diplomelor);

3. Traducerea actelor – după legalizarea actelor, se realizează traducerea Diplomei, a Suplimentului descriptiv, dar și a apostilei;

Pentru statele care nu au aderat la Convenția de la Haga (Brazilia, Emiratele Arabe, Kuweit etc.), procedura de supralegalizare va fi realizată prin vizare de către Ministerul Afacerilor Externe al României, Ministerul Justiției și, acolo unde este posibil, de către Consulatul țării respective din București.
+ citeste mai mult

BENEFICII

Prin participarea la curs, veți obține un Certificat de Absolvire.
Acesta nu este un simplu document, ci este o recunoaștere oficială a efortului,
seriozității și angajamentului fiecărui participant, fiind acreditat de către
Ministerul Educației și de Ministerul Muncii.
 • Curs acreditat, cu o durată totală de 60 ore – 40 ore sunt alocate pentru instruire teoretică și 20 ore pentru instruire practică.

  Formarea teoretică se împarte în două faze: sincronă și asincronă. Faza sincronă se desfășoară în timp real prin intermediul platformei ZOOM, împreună cu formatorii și colegii de curs. Această etapă este dedicată transmiterii cunoștințelor de bază, principiilor și teoriilor specifice domeniului de studiu. În cadrul sesiunilor sincron cursanții pot adresa întrebări, pot interveni oricând pentru lămuriri suplimentare. Pe de altă parte, formarea teoretică asincronă are loc pe platforma interactivă de e-learning a Centrului de Formare APSAP. Cursanții au acces zilnic pentru a efectua diverse exerciții și aplicații practice, care au scopul de a consolida informațiile obținute în cadrul sesiunilor sincrone. Interacțiunea pe platforma de e-learning este supervizată de coordonatorii de curs, sub îndrumarea formatorilor. Astfel, componenta teoretică cuprinde atât sesiuni Live interactive, cât și un studiu individual ghidat de platforma de e-learning, bazat pe documentație și resurse didactice disponibile pe platforma de învățare. Se folosesc diverse metode de învățare, precum prezentările interactive, teste grilă, analize de caz și scenarii, pentru a îmbunătăți înțelegerea conceptelor. În ceea ce privește formarea practică, cursul include o serie de aplicații concrete, la finalul cărora fiecare participant trebuie să elaboreze un proiect, urmat de prezentarea acestuia în fața comisiei de evaluare, în cadrul examinării finale.

 • Suport de curs și materiale auxiliare - vă oferim materiale de învățare bine structurate și ușor de urmărit, care acoperă toate aspectele esențiale ale cursului. Acestea sunt concepute de lectori, adaptate și actualizate, pentru a facilita înțelegerea noțiunilor predate. Pe lângă suportul de curs principal, veți avea acces la o varietate de materiale suplimentare, inclusiv studii de caz, legislație sau modele de lucru, care vor îmbogăți experiența dumneavoastră de învățare.
 • Îndrumări din partea formatorilor – lectorii vă vor oferi îndrumări personalizate, sfaturi și clarificări pe tot parcursul programului de curs. Această interacțiune directă, live, vă va ajuta să navigați prin complexitatea subiectului și să vă dezvoltați cunoștințele.
 • Sesiuni de întrebări și răspunsuri - organizăm sesiuni interactive de întrebări și răspunsuri, unde puteți clarifica orice nelămuriri și puteți discuta subiectele cursului cu formatorii și colegii de curs.
 • Flexibilitatea – desfășurându-se online, cursul vă oferă flexibilitatea de a învăța în propriul ritm, din confortul propriei case și de a vă organiza studiul în jurul altor angajamente, precum munca sau familia.
 • Recunoaștere oficială – fiind autorizat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, cursul este recunoscut la nivel național și internațional, ceea ce poate fi un avantaj semnificativ atunci când căutați noi oportunități de angajare sau avansare profesională.
 • Networking și colaborare – deși este online, cursul oferă posibilități de a interacționa cu alți cursanți și cu lectorii, facilitând schimbul de idei și construirea unei rețele profesionale.
 • Costuri reduse – cursul online este mai accesibil din punct de vedere financiar decât cel tradițional, fiind eliminate costurile asociate cu deplasarea.
 • Îmbunătățirea CV-ului – finalizarea unui curs autorizat va adăuga valoare CV-ului dumneavoastră, demonstrând angajatorilor că sunteți dedicat învățării continue și dezvoltării profesionale.
 • Încredere sporită – dobândirea de noi abilități și cunoștințe va crește încrederea în sine și va deschide ușa spre noi provocări și oportunități în carieră.
 • Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor – cursul vă permite îmbunătățirea și actualizarea competențelor, sporind astfel performanța și generând noi oportunități în carieră.
 • Modul special pentru pregătirea susținerii examenului de absolvire – pentru a vă asigura că sunteți bine pregătiți pentru examenul final, oferim un modul dedicat pregătirii acestuia. Acesta include sfaturi pentru examen, simulări de teste și strategii de studiu eficiente

10 lucruri pe care vi le promitem!

 • 1

  Veți avea parte de cea mai bună pregătire în domeniul managementului de proiect din România pentru că, de peste 16 ani, derulăm programe de perfecționare și suntem atenți la cele mai mici detalii – de la trainerii cu care colaborăm, până la gradul de satisfacție al clienților noștri;

 • 2

  Veți învăța practic, aplicat, etapele unui proiect; toate instrumentele teoretice din curs sunt aplicate pe o temă de proiect aleasă și votată de către participanți, încă din prima ședință;

 • 3

  Veți învăța să utilizați instrumentele specifice domeniului, precum: analiza SWOT, graficul Gantt, structura de descompunere a lucrărilor (WBS) sau diagrama Ishikawa.

 • 4

  Veți descoperi sursele de finanțare existente (interne, externe, rambursabile, nerambursabile, din veniturile proiectului, mixte, etc.);

 • 5

  Veți învăța să elaborați livrabilele unui proiect;

 • 6

  Veți deprinde abilități și cunoștințe care țin de managementul timpului și de managementul riscurilor;

 • 7

  Veți face simulări și proiecții financiare, în urma cărora veți ști rentabilitatea proiectului, ROI (Return on Investment) și veți determina dacă și când Proiectul dumneavoastră are nevoie de infuzie de cash;

 • 8

  Veți beneficia de soluții reale pentru problemele pe care le întampinați în practică de la un specialist în domeniu;

 • 9

  Trainerii propuși sunt atent selecționați, astfel încât informația transmisă să fie ușor asimilată prin exemple. Prin metoda de predare și feedback-ul constant pe care le veți primi, veți evolua rapid și veți îndrăgi acest domeniu;

 • 10

  Ne concentrăm pe evoluție, nu doar pe transmiterea unor informații teoretice;

...și asta nu e tot!

Odată ce începeți să profesați, nu doar că vă puteți recupera investiția imediat, în doar câteva zile, dar veți avea șansa de avea o profesie liberală care vă poate oferi beneficii nelimitate!

Lectorii noștri

Lectori experimentați, specialiști în domeniile
pe care le predau

Ion MEȚIU

Ion MEȚIU

Manager de Proiect, cu peste 20 de ani experiență - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul formării și consultanței, Ion MEȚIU este un trainer cu o expertiză vastă în domeniul competentelor digitale și al suitei Microsoft Office. Portofoliul său divers include cursuri în domenii precum Management de Proiect, Formator (Train the Trainers), Excel – Competențe Digitale, Negociere și Transformarea Conflictului, precum și Programare Neuro-Lingvistică.

Ca și coach, atât în zona de business, cât și în cea personală, Ion MEȚIU pune accentul pe valorile umane și este de părere că atingerea performanței în viață necesită un antrenor potrivit, care să ofere suport și îndrumare.

Utilizând tehnologii din programarea neuro-lingvistică pentru eliminarea emoțiilor negative și a convingerilor limitative, Ion MEȚIU se dedică total pentru a ajuta participanții să-și atingă potențialul maxim.

Cu studii superioare economice și studii postuniversitare în domeniul Diplomației Economice și Afacerilor Internaționale, Ion MEȚIU este un formator certificat, consilier pentru dezvoltare personală certificat și NLP Master certificat de către IANLP (International Association for Neuro Linguistic Programming).

Prin competențele și experiența sa vastă, Ion MEȚIU se impune ca un lector de încredere și un ghid valoros pentru cei care doresc să-și dezvolte competențele digitale și abilitățile în utilizarea suitei Microsoft Office.

Ion MEȚIU se bucură să împărtășească din informațiile și experiențele acumulate, fiind un bun moderator și facilitator al procesului de învățare și fixare, prin antrenamente și exerciții practice și pragmatice. Are, de asemenea, și un citat favorit, apropo de „drumuri” în viață (parafrazându-l pe Yogi Berra, celebrul jucător de baseball): “Dacă nu știi unde vrei să ajungi, s-ar putea să ajungi în altă parte”.

Conf. Univ. Dr. Cristian MARINAȘ

Conf. Univ. Dr. Cristian MARINAȘ

Manager de Proiect, 20 de ani de experiență în domeniul training-ului și consultanței. Coordonator și membru în echipa de implementare a cel puțin 20 de proiecte cu finanțare nerambursabilă și de cercetare științifică

Cristian MARINAȘ este conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Management și începând cu anul 2004 coordonează programul de masterat: Managementul Resurselor Umane (MASTER_MRU) din cadrul Academiei de Studii Economice din București. De asemenea, Cristian MAINAȘ este director al programelor studii postuniversitare: ”Management, Consultanță și ”Dezvoltarea carierei și formarea personalului” și este managerul proiectului PRIDE-U (POCU).

Experiența sa profesională în resurse umane reunește atât activitatea didactică, cât și pe cea practică, în calitate de consultant și trainer pentru numeroase organizații. Cristian MARINAȘ este certificat în utilizarea instrumentelor HOGAN (HPI, MVPI & HDS) și Human Synergistics (LSI1, LSI2, GSI & OCI).
De-a lungul timpului a fost membru sau coordonator al mai multor proiecte de cercetare științifică și/sau cu finanțare europeană. Consultanța în domeniul finanțărilor europene este un alt domeniu de expertiză al lui Cristian MARINAȘ.  Cristian MARINAȘ a publicat 16 cărți și peste 55 de articole de specialitate.

Cât câștigă un Manager de Proiect?

Salariul unui Manager de Proiect poate varia între 5.600 lei net și peste 30.000 lei. Diferența de venit este dictată de experiență, de dimensiunea organizației sau a proiectului și de modul în care este desfășurată activitatea: ca angajat permanent al unei societăți comerciale sau ca și contractor în cadrul mai multor proiecte. Atunci când Project Managerul coordonează mai multe proiecte simultan, veniturile lunare pot fi mai mari decât în alte profesii. Acesta este unul dintre motivele pentru care Managerii de proiect aleg varianta dezvoltării propriei afaceri.
+ citeste mai mult

Ce înseamnă Project Management?

Project Management, tradus din limba engleză prin administrarea unui proiect, este procesul prin care activitatea unei echipe este condusă pentru a îndeplini toate obiectivele unui proiect, ținând cont de constrângerile de timp și de bugetul existent. Managementul proiectelor include toate fazele unui proiect, printre care inițierea, planificarea, implementarea, monitorizarea și încheierea acestuia. Managementul proiectelor constă, așadar, în aplicarea tuturor cunoștințelor, metodelor și tehnicilor specifice pentru activitățile unui proiect, care au cerințe definite referitoare la timp, costuri, calitate și parametri de performanță.  
+ citeste mai mult

Ce rol are un Project Manager?

Rolul unui Project Manager este acela de a asigura succesul proiectului pe care îl conduce. Pornind de la faza de inițiere, în care evaluează dacă proiectul este realizabil, până în zona de planificare, implementare, monitorizare și chiar încheiere a proiectului, rolul managerului de proiect este crucial. Project Managerul trebuie să aibă capacitatea de a înțelege toate procesele pe care le implică proiectul pe care îl conduce și să știe să distribuie responsabilități specialiștilor din echipa de proiect. De aceea, este recomandat ca cei care doresc să ocupe o asemenea poziție să urmeze și să promoveze un curs acreditat de Manager de Proiect și să continue să exploreze domeniul, pentru a-și dezvolta competențele.
+ citeste mai mult

Atribuțiile Managerului de Proiect, conform fișei postului

 • Organizează și derulează proiectul
 • Specifică livrabilele, realizează managementul cerințelor și planificarea
 • Realizează și coordonează graficul de execuție
 • Realizează și administrează bugetul
 • Asigură și controlează calitatea livrabilelor
 • Colectează, distribuie, și arhivează informația
 • Identifică, analizează, și monitorizează riscurile
 • Organizează echipa de proiect și o coordonează
 • Organizează achizițiile necesare proiectului și administrează contractele încheiate.

În ce domenii sunt job-uri de Manager de Proiect?

Joburile din domeniul managementului de proiect sunt variate și se aplică în majoritatea domeniilor, plecând de la IT și până la construcții. Proiectele pot să fie derulate intra-instituțional sau inter-instituțional, online sau offline. Proiectele pot avea, de asemenea, scopuri sociale, instituționale sau de business. În acest context, jobul de Project Manager capătă o importanță majoră, iar rolul lui este unul cheie în orice organizație care vrea să se dezvolte.

Certificare Europeană

certificare-europeana

Certificat acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, însoțit de suplimentul descriptiv al competențelor dobândite. Pentru recunoașterea internațională a certificatelor obținute în România este necesară apostilarea (țări semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea (țări nesemnatarea ale Convenției de la Haga).

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Actele necesare pentru obținerea certificatului de absolvire:

 • Diplomă de licență / adeverință de absolvire (copie)
 • Act de identitate (copie)
 • Certificat de naștere (copie)
 • Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie)
 • Dovada plății

Detalii privind tematicile cursurilor, organizarea și desfășurarea programelor de perfecționare se pot obține de la:


Olivia-Patricia CHIRIAC

Coordonator Programe de Perfecționare APSAP

0788 124 567

DETALII TEHNICE

Cursul este în format audio-video, live, on-line și este necesar ca fiecare participant să:

1. Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet și microfon (opțional: căști și cameră web)

2. Descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa cursul on-line.


Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit) printr-un simplu click mai jos:


Sistem de operare Windows

Sistem de operare MacOS

Telefon mobil cu sistem de operare Android

Telefon mobil cu sistem de operare IOS (iPhone)

certificat-absolvire-apsap autorizatie-apsap

CONTACTEAZĂ-NE

completând formularul de mai jos, vei fi apelat de un reprezentant al Centrului de Formare APSAP care îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie

DESCARCĂ OFERTA PDF

și află mai multe amănunte despre curs. Te poți înscrie și folosind formularul de înscriere din fișierul PDF!

  Pot fi de interes și următoarele cursuri Află care sunt cursurile din perioada următoare:
  Puteți achita în 3 RATE egale cu 0% dobândă dacă folosiți un card de cumpărături REZERVĂ ACUM