Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

Curs Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal

Cod COR 242231

23 oct - 29 oct 2023

Luni - Vineri (orele 13:30 – 17:30)

Dată examen: 29.11.2023

Află Detalii

Completează Formularul

Confirmare Participare

Participă la Curs

Primești Certificarea

ONLINE
certificat-apsap

Acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației

Interactiv, fără deplasări, ușor accesibil prin aplicația ZOOM. Aplicații practice, modele de documente obligatorii pentru orice organizație. Un curs practic, adresat atât persoanelor care ocupă rolul de DPO sau au responsabilități legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, dar și persoanelor fizice care vor să își cunoască drepturile în domeniu.  Prin vasta experiență a trainerilor de prestigiu, cursanții vor învăța prin aplicații practice să interpreteze corect Regulamentul GDPR. La finalul cursului, fiecare cursant va cunoaște și va putea implementa la nivelul unei organizații politicile și documentele specifice solicitate de Regulament.

Timp rămas până la următorul curs

Pasul următor

Prezentare video

Vă prezentăm câteva repere despre ce vom învăța la curs

Cum se desfășoară cursurile?

Toate cursurile se desfășoară live în sistem de video-conferință și sunt transmise on-line prin intermediul aplicației ZOOM. Aplicația este gratuită și trebuie instalată pe dispozitivul cu care vă conectați la curs. După validarea înscrierii, veți primi prin e-mail datele de conectare pentru a fi împreună cu trainerul si cu ceilalți participanți! + citeste mai mult

Care sunt
avantajele cursurilor on-line?

Costurile participării sunt mult mai mici față de varianta fizică a cursului. Participarea la curs nu implică deplasări – aveți nevoie este de un dispozitiv electronic conectat la internet (calculator, laptop, telefon etc.). Formatorii noștri vă vor răspunde în timp real la întrebări. Veți putea interacționa cu ceilalți participanți din sala virtuală de curs. Puteți vedea fragmente din cursurile noastre pe canalul de Youtube. + citeste mai mult

Cui i se
adresează cursurile?

Persoanelor din mediul privat sau public - indiferent dacă sunt angajate sau nu. Cursanții noștri sunt persoane în continuă dezvoltare personală și profesională și își doresc o certificare a competențelor la nivel național și european. + citeste mai mult

Discounturi
de grup

Reducerile sunt evidențiate pentru fiecare curs în parte. Pentru minimum 3 persoane interesate de oricare dintre cursurile propuse, putem personaliza o ofertă de grup. Așteptăm să ne oferiți mai multe detalii la numărul de telefon 0788.124.567 sau să ne scrieți pe adresa: secretariat@cursuri-functionari.ro + citeste mai mult

Examinarea
cursanților

Examenul se desfășoară on-line și nu presupune deplasări. Fiecare participant va susține examenul final alături de colegii săi de grupa în fața unei comisii de examinare din partea Ministerului Muncii și Ministerului Educației. Toate cursurile includ instrucțiunile, materialele și testele necesare în vederea pregătirii examenului de absolvire. Examenul constă în completarea unu test grilă și prezentarea unui scurt proiect. Rata de promovabilitate este de 100%. + citeste mai mult

Certificatele
absolvenților

Toate cursurile prezentate sunt certificate de Statul Roman prin Ministerul Muncii si Ministerul Educației. Certificatul de absolvire este valabil la nivel național și european. El este însoțit de Suplimentul descriptiv al competențelor obținute și este valabil pe viață! Imediat după examen, veți primi Adeverința de absolvire, semnată electronic, printr-un e-mail. Aceasta ține locul Certificatului de absolvire, care va fi eliberat în aproximativ patru săptămâni. + citeste mai mult

10 lucruri pe care vi le promitem!

 • 1

  Veți avea parte de cea mai bună pregătire în domeniul gestionării datelor cu caracter personal din România pentru că, de peste 16 ani, derulăm programe de perfecționare și suntem atenți la cele mai mici detalii – de la trainerii cu care colaborăm, până la gradul de satisfacție al clienților noștri;

 • 2

  Veți învăța practic, aplicat cadrul legislativ actual aplicabil protecției datelor cu caracter personal, din perspectivă națională și europeană;

 • 3

  Veți cunoaște instrumentele de monitorizare a modului în care organizația respectă prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal;

 • 4

  Veți învăța să identificați posibile riscuri și să stabiliți măsuri tehnice și organizatorice potrivite;

 • 5

  Veți avea capacitatea de a gestiona relația cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

 • 6

  Veți beneficia de materiale actualizate și modele care vă vor ajuta în practica de zi cu zi;

 • 7

  Veți beneficia de soluții reale pentru problemele pe care le întampinați în practică de la specialiști în domeniu;

 • 8

  Trainerii propuși sunt atent selecționați, astfel încât informația transmisă să fie ușor asimilată prin exemple. Prin metoda de predare și feedback-ul constant pe care le veți primi, veți evolua rapid și veți îndrăgi acest domeniu;

 • 9

  Ne concentrăm pe evoluție, nu doar pe transmiterea unor informații teoretice;

 • 10

  Aveți șansa de a lucra în mod independent, oferind consultanță în domeniul GDPR.

...și asta nu e tot!

Odată ce începeți să profesați, nu doar că vă puteți recupera investiția imediat, în doar câteva zile, dar veți avea șansa de avea o profesie liberală care vă poate oferi beneficii nelimitate!

BENEFICII

Participarea la acest program de perfecționare reprezintă o
oportunitate extraordinară pentru participanții care își doresc să se
dezvolte pe plan personal și profesional
 • Curs interactiv, live 100% cu aplicații practice
 • 180 de ore certificate (60 ore de formare teoretică si 120 ore de formare practică)
 • Certificat acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale însoţit de suplimentul descriptiv al competenţelor dobândite
 • Suport de curs detaliat și actualizat în format electronic
 • Materiale suplimentare ajutătoare
 • Îndrumări din partea formatorului pe tot parcursul programului
 • Sesiuni de întrebări și răspunsuri
 • Modul special pentru pregătirea în vederea susținerii examenului de absolvire
Cursanții vor avea ocazia de a întâlni oameni deosebiți – colegii de grupă, iar lectorii vor face ca orele petrecute în amfiteatrul virtual să fie plăcute, antrenante și motivaționale. Statistic, cursanții acestui curs sunt oameni care își doresc mai mult de la propria persoană și de la cei din jur, sunt persoane care aspiră continuu spre evoluție și care au rezultate foarte bune pe plan profesional și vor să facă parte dintr-o comunitate de oameni de succes. Cursul este foarte bine organizat, totul se desfășoară cu profesionalism, iar lectorii prezintă informațiile într-o manieră clară, completă și concisă, bazată pe exemple și scenarii. Centrul de Formare APSAP vă promite interactivitate, dinamism și actualitate în abordarea tematicii propuse. Planul de lecții al cursului este axat pe indicatori clari de rezultat iar activitățile practice vor fixa și mai bine informațiile primite la curs. Examinarea cursanților se realizează online și constă într-o probă teoretică (test grilă a,b,c) și o probă practică (veți avea de realizat un scurt referat), în vederea dobândirii competențelor. Acestea se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul recunoscut de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei.

TEMATICA ABORDATĂ

Este adaptată și simplificată, pentru a putea fi parcursă cu ușurință indiferent de cunoștințele pe care le aveți în domeniu
 • Cadrul legislativ actual aplicabil protecției datelor cu caracter personal din perspectiva națională și europeană 
 • Legislația europeană și națională 
 • Coroborarea legislației din domeniul protecției datelor cu alte acte normative din alte domenii incidente, cum ar fi Codul Civil, Codul Muncii, Codul de Procedură Fiscală, Codul Administrativ, Regulamentele Băncii Naționale a României 
 • Noțiunile de „prelucrare de date cu caracter personal”, „date cu caracter personal”, „categorii de date speciale”, „numere de identificare națională”, consimțământ „în forma scrisă sau în formă electronică”; 
 • Noțiunile de „persoană vizată”, „operator de date”, „operatori asociați”, „persoană împuternicită”, „terț”, „sub-contractor al persoanei împuternicite”, „reprezentanții operatorilor sau ai împuterniciților care nu își au sediul în Uniune” 
 • Determinarea categoriilor de date 
 • Principiile prelucrării datelor cu caracter personal 
 • Drepturile și obligațiile organizației în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare
 • Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului în care organizația respectă prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, organizarea și utilizarea acestora in cadrul organizației
 • Persoanele implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal 
 • Legalitatea și legitimitatea procesării datelor 
 • Responsabilitățile operatorilor care prelucrează date personale 
 • Sarcinile responsabilului cu protecția datelor 
 • Formalități administrative și cerințe tehnice minime ce trebuie îndeplinite de către operatorii care prelucrează date cu caracter personal, pentru conformitatea cu GDPR
 • Sfera activităților aferente asistenței de specialitate acordate de DPO
 • Asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit (data protection by design and by default)
 • Elaborarea planului de lucru a DPO în relația cu organizația 
 • Lista operațiunilor obligatorii pentru realizarea evaluării impactului asupra protecției datelor cu caracter personal 
 • Drepturile persoanelor vizate (ale căror date sunt prelucrate) 
 • Identificarea riscurilor de către operatorul de date și stabilirea măsurilor tehnice și organizatorice (proceduri interne) 
 • Managementul riscurilor și securitatea datelor cu caracter personal 
 • Organizarea și implementarea securității informațiilor
 • Controlul calității sistemelor informatice. Securitatea în software și proceduri
 • Cadrul general al evaluării și gestionării riscurilor. Criteriile de evaluare a riscurilor.
 • Drepturile și obligațiile împuternicitului în prelucrarea datelor. Aspecte particulare prelucrare date sensibile 
 • Pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal
 • Procesele fizice de pseudonimizare și anonimizare 
 • Transferul datelor la nivel internațional 
 • Răspunderea și sancțiunile aplicabile
 • Gestionarea relației cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

COMPETENȚE OBȚINUTE

Acestea vor fi menționate în suplimentul descriptiv al certificatului de absolvire
 • Informarea organizației și persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal
 • Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat
 • Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal
 • Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal
 • Respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției datelor cu caracter personal
 • Asigurarea și gestionarea registrului de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal
 • Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal
 • Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal
 • Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației
 • Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal


Lectorii noștri

Lectori experimentați, specialiști în domeniile
pe care le predau

Prof. Univ. Dr. Augustin FUEREA

Prof. Univ. Dr. Augustin FUEREA

Specialist drept european și legislație internațională. Implicat în activitatea de aderare a României la Consiliul Europei, NATO şi Uniunea Europeană, raportor de țară pe problematica G.D.P.R.

Specialist în drept european și internațional, profesor universitar doctor, raportor de țară, lector și formator, așa poate fi descris, pe scurt, domnul Augustin Fuerea.

Cadru didactic la Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din București, lector/formator cu pregătire în domeniul utilizării noilor tehnologii de învățare online.
Experiență bogată în formarea profesională, inițială și continuă, a funcționarilor publici, diplomaților și a tuturor profesiilor juridice, implicat în teoria și în practica aplicării legislației europene și internaționale în dreptul intern, participând, din perspectivă juridică, la activitățile de pregătire a aderării României la Consiliul Europei, NATO și Uniunea Europeană.

Raportor de țară, desemnat de Societatea Română de Drept European, în cadrul Congresului Federației Internaționale de Drept European: Topic 1 – Internal market and digital economy – 2017 și Topic 2 – Data protection – 2019, membru în asociații științifice profesionale din țară și din străinătate, autor al mai multor lucrări de specialitate, publicate în țară și în străinătate.
Distincții: Premiul „Nicolae Titulescu” al Academiei Române (1998); Premiul „Victor Dan Zlătescu” al Uniunii Juriștilor din România (2000); Premiul Revistei „Dreptul” pentru publicistică științifică (2017); diplome de excelență ș.a.

Andrei CONONOV

Andrei CONONOV

Consilier Juridic, Auditor și Consultant în implementarea G.D.P.R.

Consilier juridic, lector autorizat, specialist și practician în consultanță și G.D.P.R., Andrei CONONOV a contribuit la implementarea și dezvoltarea a numeroase proiecte ce au la bază considerentele și articolele Regulamentului (UE) 2016 / 679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Cu o experiență bogată în implementarea de proceduri care respectă valoarea și confidențialitatea datelor cu caracter personal, Andrei CONONOV vă propune ca, împreună, să creștem gradul de conștientizare și de conformare la normele Regulamentului (UE) 2016 / 679. Îmbunătățirea cunoștințelor privind normele de protecție a datelor cu caracter personal o vom realiza printr-o abordare dinamică a orelor de curs ce pun Regulamentul  (UE) 2016 / 679  în contextul evoluției proceselor care stau la baza comunicărilor și interacțiunii dintre oameni.

Dinamica societății în care trăim ne aduce în fața unor provocări continue și ne obligă la înțelegerea fenomenelor, oferindu-ne satisfacții atunci când prin munca noastră de Responsabili cu protecția datelor cu caracter personal obținem conformarea la normele GDPR, în respectul legilor și al vieții private.

 

Regulamentul debutează cu o declarație manifest. În considerentul(1) se afirmă că: ”Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental”. La cursul de ”Responsabil cu protecția datelor”, Andrei CONONOV vă va dezvălui modalitățile prin care vom respecta acest drept fundamental pentru a nu fi nevoiți să-l apărăm.

Cât câștigă un responsabil cu protecția datelor?

Salariul mediul poate varia între 6.700 lei net, pentru o funcție ocupată în cadrul unei entități publice sau private, și peste 100.000 lei, pentru serviciile de consultanță oferite ca persoană juridică - consultant DPO. Venitul unui Responsabil GDPR este mult peste medie. Acesta poate alege să își desfășoare activitatea fie ca persoană fizică sau ca entitate privată - consultant extern sau auditor al sistemului de protecție al datelor care au caracter personal. Vorbind despre o profesie liberală, cu responsabilități și roluri importante. Persoanele care dobândesc specializarea de ”data protection officer” pot să își desfășoare activitatea în mod independent pentru mai multe entități, în baza unor contracte de colaborare.  
+ citeste mai mult

Ce înseamnă DPO?

DPO (Data Protection Officer, lb. eng) este Ofițerul Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal, potrivit art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679. Așadar, trebuie clarificată diferența dintre cele două denumiri vehiculate în domeniul gestionării datelor cu caracter personal. În Regulamentul 679/2016, titlul în engleză al persoanei responsabile cu gestionarea datelor personale este DPO (Data Protection Officer), pe când, în limba română, această persoană este numită "Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal".  Regulamentul (UE) 2016/679 insistă asupra rolului unui responsabil care să vegheze și să asigure respectarea prevederilor GDPR în entitățile publice sau private. Majoritatea afacerilor publice sau private gestionează sau prelucrează, inclusiv stochează, date cu caracter personal, fie că vorbim de nume, prenume, număr de telefon sau chiar date medicale. Numirea sau angajarea unui ofițer GDPR reprezintă o necesitate pentru un segment important din spațiul privat și de stat. Responsabilitățile și competențele ofițerului Responsabil cu Protecția Datelor, Conform Clasificării Ocupațiilor din România (COR):
 • Informează entitatea publică sau privată cu privire la drepturile și obligațiile în domeniul protecției datelor
 • Monitorizează modalitatea prin care entitatea respectă legislația în vigoare
 • Emite recomandări și gestionează relația cu autoritatea de supraveghere.
 
+ citeste mai mult

Ce înseamnă GDPR sau RGPD?

GDPR (General Data Protection Regulation, lb. eng) este acronimul pentru Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD), potrivit art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679. Regulamentul general privind protecția datelor a fost adoptat pentru a proteja datele cu caracter personal ale cetățenilor Uniunii Europene. Acesta reglementează controlul asupra datelor și a felului în care acestea sunt gestionate. Regulamentul vizează toate activitățile unei entități publice sau private care prelucrează date personale, în interiorul sau în afara teritoriului Uniunii Europene. De asemenea, stipulează condițiile generale privind amenzile și sancțiunile aferente nerespectării regulamentului.   Toate organizațiile din Uniunea Europeană care procesează sau gestionează date cu caracter personal trebuie să respecte reglementările privind GDPR. Conceptul procesării datelor cu caracter personal este unul destul de larg, fiind incluse atât prelucrarea datelor personale ale angajaților, cât și pe cele ale clienților, furnizorilor sau colaboratorilor unei companii. Astfel, majoritatea entităților trebuie să aibă în vedere stabilirea celor mai bune metode de protejare a datelor personale. Este obligatorie desemnarea unui Responsabil GDPR/ DPO atât în cazul autorităților publice, cât și a celor private sau al organizațiilor non-guvernamentale (ONG).  
+ citeste mai mult

Cum pot obține o certificare DPO?

Pentru a deveni DPO, este necesară parcurgerea unui curs autorizat de Ministerul Muncii și al Educației și promovarea examenului de absolvire din finalul cursului. Titlul cursului GDPR este „Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal” (Cod COR 242231). În urma promovării unui astfel de curs, Certificatul de absolvire obținut va dovedi deținerea competențelor generale și specifice unui Responsabil GDPR/ DPO. Cursul GDPR poate fi susținut atât în format fizic, cât și online., Acesta va acoperi modulele necesare dobândirii competențelor în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal. Printre acestea amintim cunoașterea și aplicarea prevederilor legale referitoare la gestionarea datelor cu caracter personal și asimilarea principiilor care stau la baza domeniului, potrivit legilor interne și legislației Uniunii Europene, în concordanță cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679.  
+ citeste mai mult

Certificare Europeană

certificare-europeana

Certificat acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, însoțit de suplimentul descriptiv al competențelor dobândite. Pentru recunoașterea internațională a certificatelor obținute în România este necesară apostilarea (țări semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea (țări nesemnatarea ale Convenției de la Haga).

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Actele necesare pentru obținerea certificatului de absolvire:

 • Diplomă de licență / adeverință de absolvire (copie)
 • Act de identitate (copie)
 • Certificat de naștere (copie)
 • Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie)
 • Dovada plății

Detalii privind tematicile cursurilor, organizarea și desfășurarea programelor de perfecționare se pot obține de la:


Olivia-Patricia CHIRIAC

Director programe de formare-APSAP

0788 124 567

DETALII TEHNICE

Cursul este în format audio-video, live, on-line și este necesar ca fiecare participant să:

1. Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet și microfon (opțional: căști și cameră web)

2. Descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa cursul on-line.


Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit) printr-un simplu click mai jos:


Sistem de operare Windows

Sistem de operare MacOS

Telefon mobil cu sistem de operare Android

Telefon mobil cu sistem de operare IOS (iPhone)

certificat-absolvire-apsap autorizatie-apsap

CONTACTEAZĂ-NE

completând formularul de mai jos, vei fi apelat de un reprezentant al Centrului de Formare APSAP care îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie

DESCARCĂ OFERTA PDF

și află mai multe amănunte despre curs. Te poți înscrie și folosind formularul de înscriere din fișierul PDF!

  Pot fi de interes și următoarele cursuri Află care sunt cursurile din perioada următoare:
  Puteți achita în 3 RATE egale cu 0% dobândă dacă folosiți un card de cumpărături REZERVĂ ACUM