Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

Curs Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal

Cod COR 242231

31 iul - 4 aug 2023

Luni - Vineri (orele 17:30 – 20:30)

Dată examen: 13.09.2023

Află Detalii

Completează Formularul

Confirmare Participare

Participă la Curs

Primești Certificarea

ONLINE
certificat-apsap

Acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației

Interactiv, fără deplasări, ușor accesibil prin aplicația ZOOM. Aplicații practice, modele de documente obligatorii pentru orice organizație. Un curs practic, adresat atât persoanelor care ocupă rolul de DPO sau au responsabilități legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, dar și persoanelor fizice care vor să își cunoască drepturile în domeniu.  Prin vasta experiență a trainerilor de prestigiu, cursanții vor învăța prin aplicații practice să interpreteze corect Regulamentul GDPR. La finalul cursului, fiecare cursant va cunoaște și va putea implementa la nivelul unei organizații politicile și documentele specifice solicitate de Regulament.

Timp rămas până la următorul curs

Pasul următor

Prezentare video

Vă prezentăm câteva repere despre ce vom învăța la curs

COMPETENȚE DEZVOLTATE

Ce veți învăța în cadrul modulelor de pregătire teoretică și practică
 • Înțelegerea Aprofundată a Legislației privind Protecția Datelor: Cunoașterea detaliată a GDPR și a altor reglementări relevante la nivel național și internațional.
 • Evaluarea Impactului asupra Protecției Datelor (DPIA):
  Capacitatea de a realiza evaluări de impact și de a identifica și atenua riscurile legate de protecția datelor.
 • Gestionarea Incidentelor și Breșelor de Securitate:
  Abilități în gestionarea eficientă a incidentelor de securitate a datelor și în notificarea autorităților și persoanelor afectate.
 • Conformitate și Audit: Competențe în asigurarea conformității continue și în efectuarea auditurilor interne legate de protecția datelor.
 • Dezvoltarea și Implementarea Politicilor de Protecție a Datelor: Capacitatea de a elabora, implementa și supraveghea politicile și procedurile organizaționale privind protecția datelor.
 • Consultanță și Sfaturi pentru Organizație: Oferirea de consultanță și recomandări managementului și angajaților privind cele mai bune practici în protecția datelor.
 • Formare și Sensibilizare: Abilități în organizarea sesiunilor de formare și conștientizare pentru angajați pentru a promova cultura protecției datelor.
 • Competențe de Comunicare și Interpersonale:
  Comunicare Eficace: Capacitatea de a comunica clar și eficient aspectele legate de protecția datelor la toate nivelurile organizației și cu părțile externe.
 • Negociere și Mediere: Abilități de negociere și soluționare a disputelor în contextul protecției datelor.
 • Competențe Analitice și Critice:
  Analiza și Soluționarea Problemelor: Abilitatea de a analiza situații complexe legate de datele cu caracter personal și de a găsi soluții pragmatice și conforme cu legislația.
 • Luarea Deciziilor Bazată pe Date și Evidențe:
  Competențe în luarea deciziilor informate, bazate pe analiza datelor și a informațiilor disponibile.
 • Adaptabilitate și Flexibilitate: Capacitatea de a se adapta la schimbările legislative și tehnologice în domeniul protecției datelor.
 • Învățare Continuă și Dezvoltare Profesională:
  Angajamentul de a rămâne actualizat cu evoluțiile din domeniul protecției datelor și de a-și îmbunătăți continuu cunoștințele și abilitățile.

Aceste competențe îl pregătesc pe absolvent să fie un DPO eficient, capabil să asigure că organizația respectă regulamentele privind protecția datelor și să gestioneze orice aspecte legate de datele cu caracter personal în mod responsabil și conform cu legislația.

TEMATICA ABORDATĂ

Este adaptată și simplificată, pentru a putea fi parcursă cu ușurință indiferent de cunoștințele pe care le aveți în domeniu
 • Modulul 1:
  Fundamentele Protecției Datelor

  1. Introducere în protecția datelor și importanța acesteia
  2. Principiile fundamentale ale protecției datelor
  3. Istoricul și evoluția legislației privind protecția datelor
 • Modulul 2:
  Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR)

  1. Înțelegerea detaliată a GDPR și a scopului său
  2. Drepturile persoanelor vizate și obligațiile organizațiilor
  3. Rolul și responsabilitățile unui DPO în contextul GDPR
 • Modulul 3:
  Evaluarea Impactului asupra Protecției Datelor (DPIA)

  1. Procesul și metodologia de realizare a unei DPIA
  2. Identificarea și evaluarea riscurilor privind protecția datelor
  3. Măsuri de mitigare și planuri de acțiune
 • Modulul 4:
  Managementul Incidentelor și Notificarea Breșelor
  de Securitate

  1. Proceduri de răspuns în caz de breșă de securitate a datelor
  2. Notificarea autorităților de supraveghere și a persoanelor vizate
  3. Documentarea și gestionarea incidentelor de securitate
 • Modulul 5:
  Transferul Internațional de Date

  1. Reguli și reglementări pentru transferul internațional de date
  2. Mecanisme de transfer și clauze contractuale standard
  3. Impactul deciziilor jurisprudențiale și schimbările legislative
 • Modulul 6:
  Conformitatea și Auditul

  1. Strategii și practici pentru asigurarea conformității continue
  2. Planificarea și efectuarea auditurilor interne
  3. Cooperarea cu autoritățile de supraveghere
 • Modulul 7:
  Rolul DPO în Organizație

  1. Poziționarea DPO în structura organizației
  2. Relația cu managementul și alte departamente
  3. Dezvoltarea unei culturi organizaționale orientate
   spre protecția datelor
 • Modulul 8:
  Comunicare și Formare

  1. Abilități de comunicare eficientă privind aspectele
   legate de protecția datelor
  2. Organizarea sesiunilor de formare pentru angajați
  3. Crearea de materiale informative și de conștientizare
 • Modulul 9:
  Aspecte Specifice Industriilor și Situații Particulare

  1. Aplicarea GDPR în diferite sectoare (sănătate, financiar, IT etc.)
  2. Situații particulare și cazuri specifice de utilizare a datelor
  3. Studii de caz și exemple practice
 • Modulul 10:
  Tendințe și Evoluții în Domeniul Protecției Datelor

  1. Noile provocări și tendințe în protecția datelor
  2. Impactul noilor tehnologii și digitalizării
  3. Perspective și evoluții legislative

Fiecare modul va include o combinație de teorie și practică, cu accent pe aplicarea cunoștințelor în scenarii reale.

Cum se desfășoară cursurile?

Toate cursurile noastre acreditate sunt livrate în direct, live, prin intermediul platformei de video-conferință ZOOM. Puteți participa la sesiunile de instruire teoretică chiar din confortul propriei case și să beneficiați de toate avantajele unei experiențe de învățare în timp real.

Veți interacționa cu formatorii noștri și cu ceilalți participanți, veți putea adresa întrebări și solicita feedback personalizat, iar, printr-o participare activă, veți înțelege în profunzime subiectele abordate și dezbătute.

După ce v-ați înscris la curs și înscrierea dumneavoastră a fost validată, veți primi prin e-mail toate detaliile necesare pentru conectarea în platformă. Aceste informații includ link-ul de acces către sesiunile de curs, precum și orarul exact. Astfel, veți putea să vă alăturați trainerului și celorlalți participanți în mod simplu și eficient.

Pentru a vă oferi o previzualizare a conținutului nostru educațional, fragmente din cursurile noastre sunt disponibile pe canalul de YouTube. Astfel, puteți explora diversitatea tematicilor abordate și stilul nostru interactiv de predare, pentru a vă asigura că programul de curs se potrivește perfect nevoilor și așteptărilor dumneavoastră.
+ citeste mai mult

Examinarea
cursanților

Examenul se desfășoară online, eliminând necesitatea deplasărilor. Fiecare participant va susține examenul final împreună cu colegii săi de grupă, în fața unei comisii de examinare desemnată de Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Acest proces asigură un standard riguros de evaluare și o recunoaștere oficială a certificării obținute. Programarea examenului este deja stabilită și inclusă în tariful cursului, iar orice reprogramare a acestuia din motive personale sau care țin de neîndeplinirea condițiilor pentru promovare are un cost de 350 lei.

Pentru a vă pregăti în vederea susținerii examenului de absolvire, toate cursurile noastre includ instrucțiuni detaliate, materiale de studiu și teste practice. Aceste resurse vă ajută să vă consolidați cunoștințele și să vă simțiți pregătiți pentru a demonstra competențele în cadrul examenului final.

Examenul constă în completarea unui test grilă, care evaluează cunoștințele teoretice dobândite în timpul cursului, și prezentarea unui scurt proiect, care demonstrează capacitatea de aplicare a acestora în practică.

Este important de menționat că rata de promovabilitate la examenul de absolvire este de 100%, reflectând nivelul înalt de pregătire și suport oferit de echipa noastră.
+ citeste mai mult

Certificatele
absolvenților

Toate cursurile pe care le oferim sunt autorizate oficial de Statul Român, prin Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Certificatul de absolvire este recunoscut la nivel național și european, conferindu-vă o confirmare oficială a competențelor dobândite în cadrul programului de instruire.

Un aspect distinctiv al Certificatului de absolvire este faptul că vine însoțit de un Supliment descriptiv al competențelor obținute. Acest supliment detaliază competențele și aptitudinile dobândite în timpul cursului și oferă o perspectivă clară asupra abilităților pe care le-ați dezvoltat în timpul procesului de învățare. Este important să subliniem că acest certificat este valabil pe viață, reprezentând o recunoaștere permanentă a realizărilor dumneavoastră în domeniul respectiv.

După susținerea și promovarea examenului final, veți primi imediat o Adeverință de absolvire, semnată electronic. Această adeverință confirmă faptul că ați finalizat cu succes cursul și vă poate fi utilă în diverse situații care necesită o dovadă imediată a absolvirii. Certificatul de absolvire va fi ulterior eliberat, în format fizic, și va fi emis în aproximativ șase săptămâni de la data finalizării cursului.
+ citeste mai mult

Cui i se
adresează cursurile?

Cursurile sunt concepute pentru a răspunde tuturor nevoilor de învățare și dezvoltare. Avem o abordare interactivă și deschisă, iar cursurile sunt adaptate pentru a se potrivi tuturor, indiferent de vârstă, experiență sau domeniu de activitate. De la tineri profesioniști, la persoane cu ani de experiență în carieră, toți găsesc în programele noastre de învățare resurse valoroase pentru a-și îmbunătăți abilitățile și a-și spori potențialul.

Unul dintre punctele noastre forte este accentul pus pe obținerea unei Certificări a competențelor la nivel național și european. Această certificare nu doar confirmă competențele și cunoștințele dobândite în cadrul cursurilor, ci vă oferă și o recunoaștere oficială și internațională a acestora. Acest aspect este deosebit de valoros într-o piață a muncii competitivă și în continuă schimbare, oferindu-vă avantaj semnificativ în procesul de căutare a unui loc de muncă sau în avansarea în carieră.
+ citeste mai mult

De ce este
esențială formarea profesională?

Sporește încrederea: Dobândirea de noi cunoștințe și aptitudini consolidează încrederea în sine și vă permite să abordați sarcini și proiecte mai complexe cu mai multă determinare și siguranță.

Sporește mobilitatea profesională: Formarea profesională vă poate pregăti pentru noi oportunități de carieră și vă oferă flexibilitatea de a vă adapta la schimbările de pe piața muncii. Persoanele cu competențe și calificări actualizate sunt mai susceptibile să fie căutate și să avanseze în carieră.

Oferă răspuns la cerințele pieței: Într-o lume în continuă schimbare, noile tehnologii și tendințele din industrie pot afecta cerințele de competențe și cunoștințe. Prin urmare, formarea profesională este esențială pentru a rămâne la curent cu noutățile și pentru a răspunde cerințelor pieței.

Permite avansarea în carieră: Persoanele care investesc în formare profesională sunt adesea mai susceptibile să fie luate în considerare pentru promovare și avansare în cadrul organizației lor. O creștere a nivelului de competență poate fi percepută ca o investiție valoroasă de către angajatori.

Îmbunătățește satisfacția profesională: Formarea profesională contribuie la îmbunătățirea satisfacției și a sentimentului de împlinire în carieră, deoarece persoanele care sunt continuu provocate și încurajate să învețe noi lucruri sunt mai motivate.
+ citeste mai mult

Discounturi
de grup

Ne dorim să facilităm accesul la educație și dezvoltare profesională pentru cât mai multe persoane, motiv pentru care oferim reduceri atractive pentru grupuri. Pentru fiecare curs în parte, beneficiați de reduceri speciale, afișate pe site, iar pentru grupuri formate din minimum 3 persoane interesate de oricare dintre cursurile noastre, suntem pregătiți să personalizăm o ofertă specială, adaptată nevoilor și obiectivelor dumneavoastră.

Suntem conștienți că învățarea într-un mediu de grup poate fi motivantă și eficientă, iar posibilitatea de a împărtăși această experiență cu colegi sau prieteni adaugă un plus de valoare și stimulează procesul de învățare.

Pentru a afla mai multe detalii despre reducerile noastre de grup și pentru a beneficia de o ofertă personalizată, vă invităm să ne contactați la numărul de telefon 0788.124.567 sau să ne scrieți la adresa de e-mail: secretariat@cursuri-functionari.ro.

Echipa noastră de profesioniști este gata să vă ofere toate informațiile necesare și să vă susțină în alegerea cursurilor potrivite pentru dumneavoastră și colegi.
+ citeste mai mult

Cum mă înscriu
la curs?

Pentru a vă înscrie la cursul, trebuie să urmați câțiva pași simpli. În primul rând, trebuie să alegeți perioada dorită, având în vedere intervalul orar al desfășurării cursului și data examenului, care sunt fixe. Apoi, faceți click pe butonul "REZERVĂ UN LOC". Veți fi direcționat către pagina de înscriere, unde va trebui să completați următoarele informații: nume, prenume, adresă de e-mail și număr de telefon. Dacă dețineți un cod de voucher, completați-l în câmpul corespunzător.

După ce ați completat toate aceste informații, validați înscrierea. Echipa Centrului de Formare APSAP vă va contacta telefonic pentru a vă oferi mai multe detalii despre curs și pentru a stabili detaliile legate de emiterea facturii, fie că este vorba despre o persoană fizică sau juridică. Este un proces simplu, iar echipa noastră este întotdeauna disponibilă pentru a vă oferi asistență și suport pe parcursul întregului proces.
+ citeste mai mult

Cum plătesc
cursul?

Avem disponibile două modalități de plată pentru tariful de participare la curs:

Plată directă cu cardul bancar prin intermediul procesatorului de plăți Netopia: Puteți efectua plata direct pe site-ul nostru în momentul în care faceți rezervarea. Procesul de plată este simplu și securizat, iar după ce plata este confirmată, echipa noastră vă va contacta telefonic pentru a emite factura fiscală și pentru a vă oferi mai multe detalii.

Plată prin virament bancar sau ordin de plată: Această opțiune este preferată în mod obișnuit de către participanții care reprezintă persoane juridice și necesită o factură înainte de a efectua plata. După ce ați realizat rezervarea pe site, un membru al echipei noastre vă va contacta telefonic pentru a vă emite factura și pentru a stabili termenii contractuali.

Indiferent de modalitatea de plată aleasă, vă garantăm o experiență sigură și transparentă în procesul de înscriere și plată pentru cursurile noastre.
+ citeste mai mult

Cum mă voi conecta
la curs?

Dacă înscrierea dumneavoastră a fost validată, ați trimis documentele solicitate și ați achitat taxa de participare, cu 3 zile înainte de începerea cursului, veți primi prin e-mail link-ul de acces către sesiunile LIVE. Dacă programul de curs începe în mai puțin de 3 zile din momentul înscrierii, imediat după validarea acesteia veți primi datele de conectare.

Toate cursurile noastre acreditate sunt livrate în direct, prin intermediul platformei de video-conferință ZOOM . Puteți participa la sesiunile de instruire teoretică chiar din confortul propriei case și să beneficiați de toate avantajele unei experiențe de învățare în timp real.

Veți interacționa cu formatorii noștri și cu ceilalți participanți, veți putea adresa întrebări și solicita feedback personalizat, iar, printr-o participare activă, veți înțelege în profunzime subiectele abordate și dezbătute.
+ citeste mai mult

În ce constă procedura
de legalizare a diplomelor?

Pentru recunoașterea internațională a certificatelor obținute în România este necesară apostilarea (în cazul țărilor semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea (în cazul țărilor nesemnatarea ale Convenției de la Haga). Venim în ajutorul dumneavoastră cu clarificări referitoare la proceduri:

1. Apostilarea/ supralegalizarea – aceasta se face la sediul Prefecturii (din localitatea sediului furnizorului de formare profesionala), mergând cu o copie a Buletinului/ C.I. și cu Diploma în original, care urmează să fie folosită în afara țării. Apostila garantează recunoașterea oficială prin lege. Cu alte cuvinte, orice document cu apostila Convenției de la Haga este automat recunoscut pentru folosirea fără alte cerințe în oricare dintre celelalte țări semnatare;

2. Legalizarea – legalizarea Diplomelor și a Suplimentelor descriptive (foi adiționale diplomei, care atestă competențele dobândite pe parcursul programului de curs) se face prin intermediul unui birou de copiat acte (de preferat, sunt cele care se ocupa și de legalizarea la Tribunal a diplomelor);

3. Traducerea actelor – după legalizarea actelor, se realizează traducerea Diplomei, a Suplimentului descriptiv, dar și a apostilei;

Pentru statele care nu au aderat la Convenția de la Haga (Brazilia, Emiratele Arabe, Kuweit etc.), procedura de supralegalizare va fi realizată prin vizare de către Ministerul Afacerilor Externe al României, Ministerul Justiției și, acolo unde este posibil, de către Consulatul țării respective din București.
+ citeste mai mult

BENEFICII

Prin participarea la curs, veți obține un Certificat de Absolvire.
Acesta nu este un simplu document, ci este o recunoaștere oficială a efortului,
seriozității și angajamentului fiecărui participant, fiind acreditat de către
Ministerul Educației și de Ministerul Muncii.
 • Curs acreditat, cu o durată totală de 180 ore – 60 ore sunt alocate pentru instruire teoretică și 120 ore pentru instruire practică.

  Formarea teoretică se împarte în două faze: sincronă și asincronă. Faza sincronă se desfășoară în timp real prin intermediul platformei ZOOM, împreună cu formatorii și colegii de curs. Această etapă este dedicată transmiterii cunoștințelor de bază, principiilor și teoriilor specifice domeniului de studiu. În cadrul sesiunilor sincron cursanții pot adresa întrebări, pot interveni oricând pentru lămuriri suplimentare. Pe de altă parte, formarea teoretică asincronă are loc pe platforma interactivă de e-learning a Centrului de Formare APSAP. Cursanții au acces zilnic pentru a efectua diverse exerciții și aplicații practice, care au scopul de a consolida informațiile obținute în cadrul sesiunilor sincrone. Interacțiunea pe platforma de e-learning este supervizată de coordonatorii de curs, sub îndrumarea formatorilor. Astfel, componenta teoretică cuprinde atât sesiuni Live interactive, cât și un studiu individual ghidat de platforma de e-learning, bazat pe documentație și resurse didactice disponibile pe platforma de învățare. Se folosesc diverse metode de învățare, precum prezentările interactive, teste grilă, analize de caz și scenarii, pentru a îmbunătăți înțelegerea conceptelor. În ceea ce privește formarea practică, cursul include o serie de aplicații concrete, la finalul cărora fiecare participant trebuie să elaboreze un proiect, urmat de prezentarea acestuia în fața comisiei de evaluare, în cadrul examinării finale.

 • Suport de curs și materiale auxiliare - vă oferim materiale de învățare bine structurate și ușor de urmărit, care acoperă toate aspectele esențiale ale cursului. Acestea sunt concepute de lectori, adaptate și actualizate, pentru a facilita înțelegerea noțiunilor predate. Pe lângă suportul de curs principal, veți avea acces la o varietate de materiale suplimentare, inclusiv studii de caz, legislație sau modele de lucru, care vor îmbogăți experiența dumneavoastră de învățare.
 • Îndrumări din partea formatorilor – lectorii vă vor oferi îndrumări personalizate, sfaturi și clarificări pe tot parcursul programului de curs. Această interacțiune directă, live, vă va ajuta să navigați prin complexitatea subiectului și să vă dezvoltați cunoștințele.
 • Sesiuni de întrebări și răspunsuri - organizăm sesiuni interactive de întrebări și răspunsuri, unde puteți clarifica orice nelămuriri și puteți discuta subiectele cursului cu formatorii și colegii de curs.
 • Flexibilitatea – desfășurându-se online, cursul vă oferă flexibilitatea de a învăța în propriul ritm, din confortul propriei case și de a vă organiza studiul în jurul altor angajamente, precum munca sau familia.
 • Recunoaștere oficială – fiind autorizat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, cursul este recunoscut la nivel național și internațional, ceea ce poate fi un avantaj semnificativ atunci când căutați noi oportunități de angajare sau avansare profesională.
 • Networking și colaborare – deși este online, cursul oferă posibilități de a interacționa cu alți cursanți și cu lectorii, facilitând schimbul de idei și construirea unei rețele profesionale.
 • Costuri reduse – cursul online este mai accesibil din punct de vedere financiar decât cel tradițional, fiind eliminate costurile asociate cu deplasarea.
 • Îmbunătățirea CV-ului – finalizarea unui curs autorizat va adăuga valoare CV-ului dumneavoastră, demonstrând angajatorilor că sunteți dedicat învățării continue și dezvoltării profesionale.
 • Încredere sporită – dobândirea de noi abilități și cunoștințe va crește încrederea în sine și va deschide ușa spre noi provocări și oportunități în carieră.
 • Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor – cursul vă permite îmbunătățirea și actualizarea competențelor, sporind astfel performanța și generând noi oportunități în carieră.
 • Modul special pentru pregătirea susținerii examenului de absolvire – pentru a vă asigura că sunteți bine pregătiți pentru examenul final, oferim un modul dedicat pregătirii acestuia. Acesta include sfaturi pentru examen, simulări de teste și strategii de studiu eficiente

10 lucruri pe care vi le promitem!

 • 1

  Veți avea parte de cea mai bună pregătire în domeniul gestionării datelor cu caracter personal din România pentru că, de peste 16 ani, derulăm programe de perfecționare și suntem atenți la cele mai mici detalii – de la trainerii cu care colaborăm, până la gradul de satisfacție al clienților noștri;

 • 2

  Veți învăța practic, aplicat cadrul legislativ actual aplicabil protecției datelor cu caracter personal, din perspectivă națională și europeană;

 • 3

  Veți cunoaște instrumentele de monitorizare a modului în care organizația respectă prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal;

 • 4

  Veți învăța să identificați posibile riscuri și să stabiliți măsuri tehnice și organizatorice potrivite;

 • 5

  Veți avea capacitatea de a gestiona relația cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

 • 6

  Veți beneficia de materiale actualizate și modele care vă vor ajuta în practica de zi cu zi;

 • 7

  Veți beneficia de soluții reale pentru problemele pe care le întampinați în practică de la specialiști în domeniu;

 • 8

  Trainerii propuși sunt atent selecționați, astfel încât informația transmisă să fie ușor asimilată prin exemple. Prin metoda de predare și feedback-ul constant pe care le veți primi, veți evolua rapid și veți îndrăgi acest domeniu;

 • 9

  Ne concentrăm pe evoluție, nu doar pe transmiterea unor informații teoretice;

 • 10

  Aveți șansa de a lucra în mod independent, oferind consultanță în domeniul GDPR.

...și asta nu e tot!

Odată ce începeți să profesați, nu doar că vă puteți recupera investiția imediat, în doar câteva zile, dar veți avea șansa de avea o profesie liberală care vă poate oferi beneficii nelimitate!

Lectorii noștri

Lectori experimentați, specialiști în domeniile
pe care le predau

Prof. Univ. Dr. Augustin FUEREA

Prof. Univ. Dr. Augustin FUEREA

Specialist drept european și legislație internațională. Implicat în activitatea de aderare a României la Consiliul Europei, NATO şi Uniunea Europeană, raportor de țară pe problematica G.D.P.R.

Specialist în drept european și internațional, profesor universitar doctor, raportor de țară, lector și formator, așa poate fi descris, pe scurt, domnul Augustin Fuerea.

Cadru didactic la Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din București, lector/formator cu pregătire în domeniul utilizării noilor tehnologii de învățare online.
Experiență bogată în formarea profesională, inițială și continuă, a funcționarilor publici, diplomaților și a tuturor profesiilor juridice, implicat în teoria și în practica aplicării legislației europene și internaționale în dreptul intern, participând, din perspectivă juridică, la activitățile de pregătire a aderării României la Consiliul Europei, NATO și Uniunea Europeană.

Raportor de țară, desemnat de Societatea Română de Drept European, în cadrul Congresului Federației Internaționale de Drept European: Topic 1 – Internal market and digital economy – 2017 și Topic 2 – Data protection – 2019, membru în asociații științifice profesionale din țară și din străinătate, autor al mai multor lucrări de specialitate, publicate în țară și în străinătate.
Distincții: Premiul „Nicolae Titulescu” al Academiei Române (1998); Premiul „Victor Dan Zlătescu” al Uniunii Juriștilor din România (2000); Premiul Revistei „Dreptul” pentru publicistică științifică (2017); diplome de excelență ș.a.

Andrei CONONOV

Andrei CONONOV

Consilier Juridic, Auditor și Consultant în implementarea G.D.P.R.

Consilier juridic, lector autorizat, specialist și practician în consultanță și G.D.P.R., Andrei CONONOV a contribuit la implementarea și dezvoltarea a numeroase proiecte ce au la bază considerentele și articolele Regulamentului (UE) 2016 / 679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Cu o experiență bogată în implementarea de proceduri care respectă valoarea și confidențialitatea datelor cu caracter personal, Andrei CONONOV vă propune ca, împreună, să creștem gradul de conștientizare și de conformare la normele Regulamentului (UE) 2016 / 679. Îmbunătățirea cunoștințelor privind normele de protecție a datelor cu caracter personal o vom realiza printr-o abordare dinamică a orelor de curs ce pun Regulamentul  (UE) 2016 / 679  în contextul evoluției proceselor care stau la baza comunicărilor și interacțiunii dintre oameni.

Dinamica societății în care trăim ne aduce în fața unor provocări continue și ne obligă la înțelegerea fenomenelor, oferindu-ne satisfacții atunci când prin munca noastră de Responsabili cu protecția datelor cu caracter personal obținem conformarea la normele GDPR, în respectul legilor și al vieții private.

 

Regulamentul debutează cu o declarație manifest. În considerentul(1) se afirmă că: ”Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental”. La cursul de ”Responsabil cu protecția datelor”, Andrei CONONOV vă va dezvălui modalitățile prin care vom respecta acest drept fundamental pentru a nu fi nevoiți să-l apărăm.

Cât câștigă un responsabil cu protecția datelor?

Salariul mediul poate varia între 6.700 lei net, pentru o funcție ocupată în cadrul unei entități publice sau private, și peste 100.000 lei, pentru serviciile de consultanță oferite ca persoană juridică - consultant DPO. Venitul unui Responsabil GDPR este mult peste medie. Acesta poate alege să își desfășoare activitatea fie ca persoană fizică sau ca entitate privată - consultant extern sau auditor al sistemului de protecție al datelor care au caracter personal. Vorbind despre o profesie liberală, cu responsabilități și roluri importante. Persoanele care dobândesc specializarea de ”data protection officer” pot să își desfășoare activitatea în mod independent pentru mai multe entități, în baza unor contracte de colaborare.  
+ citeste mai mult

Ce înseamnă DPO?

DPO (Data Protection Officer, lb. eng) este Ofițerul Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal, potrivit art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679. Așadar, trebuie clarificată diferența dintre cele două denumiri vehiculate în domeniul gestionării datelor cu caracter personal. În Regulamentul 679/2016, titlul în engleză al persoanei responsabile cu gestionarea datelor personale este DPO (Data Protection Officer), pe când, în limba română, această persoană este numită "Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal".  Regulamentul (UE) 2016/679 insistă asupra rolului unui responsabil care să vegheze și să asigure respectarea prevederilor GDPR în entitățile publice sau private. Majoritatea afacerilor publice sau private gestionează sau prelucrează, inclusiv stochează, date cu caracter personal, fie că vorbim de nume, prenume, număr de telefon sau chiar date medicale. Numirea sau angajarea unui ofițer GDPR reprezintă o necesitate pentru un segment important din spațiul privat și de stat. Responsabilitățile și competențele ofițerului Responsabil cu Protecția Datelor, Conform Clasificării Ocupațiilor din România (COR):
 • Informează entitatea publică sau privată cu privire la drepturile și obligațiile în domeniul protecției datelor
 • Monitorizează modalitatea prin care entitatea respectă legislația în vigoare
 • Emite recomandări și gestionează relația cu autoritatea de supraveghere.
 
+ citeste mai mult

Ce înseamnă GDPR sau RGPD?

GDPR (General Data Protection Regulation, lb. eng) este acronimul pentru Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD), potrivit art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679. Regulamentul general privind protecția datelor a fost adoptat pentru a proteja datele cu caracter personal ale cetățenilor Uniunii Europene. Acesta reglementează controlul asupra datelor și a felului în care acestea sunt gestionate. Regulamentul vizează toate activitățile unei entități publice sau private care prelucrează date personale, în interiorul sau în afara teritoriului Uniunii Europene. De asemenea, stipulează condițiile generale privind amenzile și sancțiunile aferente nerespectării regulamentului.   Toate organizațiile din Uniunea Europeană care procesează sau gestionează date cu caracter personal trebuie să respecte reglementările privind GDPR. Conceptul procesării datelor cu caracter personal este unul destul de larg, fiind incluse atât prelucrarea datelor personale ale angajaților, cât și pe cele ale clienților, furnizorilor sau colaboratorilor unei companii. Astfel, majoritatea entităților trebuie să aibă în vedere stabilirea celor mai bune metode de protejare a datelor personale. Este obligatorie desemnarea unui Responsabil GDPR/ DPO atât în cazul autorităților publice, cât și a celor private sau al organizațiilor non-guvernamentale (ONG).  
+ citeste mai mult

Cum pot obține o certificare DPO?

Pentru a deveni DPO, este necesară parcurgerea unui curs autorizat de Ministerul Muncii și al Educației și promovarea examenului de absolvire din finalul cursului. Titlul cursului GDPR este „Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal” (Cod COR 242231). În urma promovării unui astfel de curs, Certificatul de absolvire obținut va dovedi deținerea competențelor generale și specifice unui Responsabil GDPR/ DPO. Cursul GDPR poate fi susținut atât în format fizic, cât și online., Acesta va acoperi modulele necesare dobândirii competențelor în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal. Printre acestea amintim cunoașterea și aplicarea prevederilor legale referitoare la gestionarea datelor cu caracter personal și asimilarea principiilor care stau la baza domeniului, potrivit legilor interne și legislației Uniunii Europene, în concordanță cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679.  
+ citeste mai mult

Certificare Europeană

certificare-europeana

Certificat acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, însoțit de suplimentul descriptiv al competențelor dobândite. Pentru recunoașterea internațională a certificatelor obținute în România este necesară apostilarea (țări semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea (țări nesemnatarea ale Convenției de la Haga).

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Actele necesare pentru obținerea certificatului de absolvire:

 • Diplomă de licență / adeverință de absolvire (copie)
 • Act de identitate (copie)
 • Certificat de naștere (copie)
 • Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie)
 • Dovada plății

Detalii privind tematicile cursurilor, organizarea și desfășurarea programelor de perfecționare se pot obține de la:


Olivia-Patricia CHIRIAC

Coordonator Programe de Perfecționare APSAP

0788 124 567

DETALII TEHNICE

Cursul este în format audio-video, live, on-line și este necesar ca fiecare participant să:

1. Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet și microfon (opțional: căști și cameră web)

2. Descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa cursul on-line.


Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit) printr-un simplu click mai jos:


Sistem de operare Windows

Sistem de operare MacOS

Telefon mobil cu sistem de operare Android

Telefon mobil cu sistem de operare IOS (iPhone)

certificat-absolvire-apsap autorizatie-apsap

CONTACTEAZĂ-NE

completând formularul de mai jos, vei fi apelat de un reprezentant al Centrului de Formare APSAP care îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie

DESCARCĂ OFERTA PDF

și află mai multe amănunte despre curs. Te poți înscrie și folosind formularul de înscriere din fișierul PDF!

  Pot fi de interes și următoarele cursuri Află care sunt cursurile din perioada următoare:
  Puteți achita în 3 RATE egale cu 0% dobândă dacă folosiți un card de cumpărături REZERVĂ ACUM