Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

Cursuri ON-LINE

Acreditate de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Puteți plăti și în 3 RATE fără dobândă folosind Card Avantaj emis de Credit Europe Bank, Star Card emis de Banca Transilvania, Bonus Card emis de Garanti Bank, AlphaCard emis de Alpha Bank. Opțiunea de plată în 3 RATE este disponibilă pe pagina de plată imediat după introducerea numărului de card emis de una dintre cele 5 bănci partenere.

Prezentare video

Aflați mai multe despre cursurile se specializare cu cea mai mare căutare pe piața muncii din România. Cum se desfășoară cursurile? Ce veți primi la curs? Care sunt perspectivele după absolvirea unui program de specializare?

Curs Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune Europene

Cod COR 242213

Certificat acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Interactiv, fără deplasări, ușor accesibil prin aplicația ZOOM. Aplicația MySMIS, noile mecanisme de finanțare externă. Curs susținut de lectori evaluatori de proiecte. Prin participarea la acest curs, cursanții își vor dezvolta capacitatea de a identifica sursele de finanțare din cadrul programelor europene și se vor familiariza cu documentele de referință pentru realizarea unei cereri de finanțare, precum ghidul solicitantului și grila de evaluare.

Prof. Univ. Dr. Răzvan Cătălin DOBREA Prof. Univ. Dr. Laura MARINAȘ

LectoriProf. Univ. Dr. Răzvan Cătălin DOBREA

Expert Independent și Evaluator de Proiecte Europene cu peste 20 de ani experiență în domeniu, Academia de Studii Economice din București

Prof. Univ. Dr. Laura MARINAȘ

Evaluator și Consultant în Scrierea și Implementarea Proiectelor cu Finanțare Europeană cu peste 20 de ani experiență în domeniu

ONLINE

2190 1290RON / Scutit TVA 41% REDUCERE

Programul Expert Accesare Fonduri Europene este un curs practic, aplicat, susținut de 2 lectori evaluatori de proiecte cu experiență de peste 20 ani în managementul, aprobarea și derularea proiectelor cu finanțare externă.

Participanții la acest curs online își vor dezvolta capacitatea de a identifica sursele de finanțare din cadrul programelor europene și se vor familiariza cu documentele de referință pentru realizarea unei cereri de finanțare, precum ghidul solicitantului și grila de evaluare. Totodată, aplicația MySMIS ocupă un rol central în programa pe care cursanții o vor parcurge alături de formatorii acestui curs. Fiind urmărită dezvoltarea cunoștințelor referitoare la accesarea fondurilor externe, participanții vor primi un suport de curs cuprinzător și actualizat, care conține legislația în vigoare, dar și regulamentele publicate de autoritățile finanțatoare. Astfel, în vederea dezvoltării abilităților de bază, participanților le vor fi puse la dispoziție exemple de bună practică, situații concrete și spețe cu care s-au confruntat lectorii propuși.

Cursul este un program esențial în pregătirea tuturor celor care doresc să acceseze sau să implementeze proiecte europene. Pentru a-și îndeplini rolul într-un mod profesionist, experții în accesarea fondurilor europene trebuie să fie capabili să se documenteze în vederea elaborării propunerilor de proiecte și să stabilească parteneriate, pentru a îndeplini obiectivele beneficiarului, respectând totodată legislația în vigoare la nivel național și european.

Cursul se adresează tuturor persoanelor din mediul privat sau public, indiferent dacă sunt angajate sau nu, care doresc să își desfășoare activitatea în domeniul vast și provocator al accesării fondurilor externe și dezvoltării proiectelor.

Timp rămas până la următorul curs

Rezervă un loc

Curs Expert Achiziții Publice

Cod COR 242116

Certificat acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Interactiv, fără deplasări, ușor accesibil prin aplicația ZOOM. Aplicația SEAP, legislația achizițiilor publice și studii de caz. Curs destinat atât operatorilor economici, cât și autorităților contractante, prin care cursanții vor dobândi competențe teoretice legate de legislația actualizată, și vor parcurge aplicații practice pentru a utiliza cu succes platforma SEAP.

Ionela FLORICEL Ioana GHIȚĂ

LectoriIonela FLORICEL

Senior Consultant Achiziții Publice, peste 20 ani experiență în domeniu – practician

Ioana GHIȚĂ

Senior Consultant Achiziții Publice, peste 20 ani experiență în domeniu – practician

ONLINE

1990 1390RON / Scutit TVA 30% REDUCERE

Un curs 100%  practic, unde legislația specifică este explicată pe înțelesul tuturor participanților, folosind exemple practice. Participanții vor avea posibilitatea de a aplica toate conceptele teoretice învățate in cadrul unor sarcini concrete/practice inclusiv în aplicația electronică SEAP, atât din perspectiva operatorilor economici cât și a autorităților contractante. Sunt experimentate tehnici eficiente pentru elaborarea documentelor specifice achizițiilor publice, înțelegerea procesului de evaluare, derularea relațiilor comerciale, raportare, recepție, închiderea procedurilor.

Efectiv, ocupația de expert achiziții publice se adresează persoanelor care vor să planifice, pregătescă, deruleaze și să evalueaze achizițiile publice efectuate de autoritățile sau entitățile contractante. Un expert în achiziții publice își desfășoară activitatea cu respectarea normelor legale în vigoare în domeniul achizițiilor publice, precum și a standardelor etice și de integritate, în scopul realizării obiectivelor strategice. Ţinând cont de dinamica schimbărilor legislaţiei aplicabile şi a completărilor acesteia, expertul în achiziţii publice oferă toate informaţiile necesare actualizării bazelor de date legislative, specifice activităţilor desfăşurate de autoritatea contractantă.

Totodată, expertul în achiziții publice este un profesionist care coordonează sau, după caz, acordă consultanță cu privire la planificarea, monitorizarea și evaluarea portofoliului achizițiilor publice.

Timp rămas până la următorul curs

Rezervă un loc

Curs Contabil

Cod COR 331302

Acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Interactiv, fără deplasări, ușor accesibil prin aplicația ZOOM. Cursul oferă o abordare practică, ușor de înțeles atât pentru acei cursanți care au experiență în domeniu, cât și pentru cei care sunt la început de drum. Programul de formare vizează întocmirea documentelor contabile, a balanței de verificare, realizarea calculelor specifice (T.V.A., impozit), completarea registrelor contabile, utilizarea soft-ului SAGA, prin aplicații practice și studii de caz.

Ec. Mădălina FRUNZĂ Petre CRIȘAN

LectoriEc. Mădălina FRUNZĂ

Expert Contabil, membru C.E.C.C.A.R, Consultant Fiscal, membru în Camera Consultanților Fiscali, cu o experiență de peste 20 ani în domeniul contabilității private

Petre CRIȘAN

Specialist Ministerul Finanțelor Publice, cu peste 20 de ani experiență practică în domeniul contabilității - Direcţia de Metodologie Contabilă

ONLINE

2190 1290RON / Scutit TVA 41% REDUCERE

Cursul autorizat de Contabil oferă participanților o abordare 100% practică, cu privire la toate operațiunile contabile de bază. Cursul se adresează absolvenților de studii medii sau superioare care își doresc să se angajeze în funcția de Contabil sau să efectueze activități specifice domeniului financiar-contabil în orice tip de organizație.

Programul urmărește dezvoltarea cunoștințelor și abilităților de elaborare, completare și gestionare a documentelor contabile de bază, precum facturi, chitanțe, dispoziții de plată de încasare, ordine de plată, pontaje, state plată salarii, ș.a. Totodată, participanții la acest curs vor fi capabili să remedieze posibile erori, să analizeze documentele contabile, să înțeleagă planul de conturi general, să efectueze calcule specifice și să completeze registrele contabile (registrul de evidență fiscală, registrul inventar, registrul jurnal, registrul de bancă, raport de gestiune, etc.).

Utilizarea programului contabil Saga Software ocupă un rol important în tematica abordată, fiind urmărite generarea din softul de contabilitate a celor mai uzuale declarații fiscale (100, 101, 300) și interpretarea informației contabile rezultată din documentele de sinteză (balanță/bilanț). Astfel, la finalul cursului de Contabil, participanții vor ști să interpreteze corect baza legală cu privire la documentele contabile, vor înțelege modul de efectuare a analizei contabile și vor dobândi competențele necesare utilizării programului de contabilitate SAGA Software pentru generarea documentelor contabile.

Timp rămas până la următorul curs

Rezervă un loc

Curs Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă

Cod COR 325723

Certificat acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Interactiv, fără deplasări, ușor accesibil prin aplicația ZOOM. Cursul acoperă toate cerințele și responsabilitățile în domeniul sănătății și securității în muncă. Aspectele de legislație specifică sunt explicate pe înțelesul oricui și sunt completate cu foarte multe activități de natură practică pentru ca fiecare participant să poată asimila informația într-o manieră logică și în cel mai scurt timp.

Prof. Univ. Dr. Radu Răzvan POPESCU Daniel NĂSTASE

LectoriProf. Univ. Dr. Radu Răzvan POPESCU

Avocat al Baroului București și Specialist Dreptul Muncii cu peste 15 ani experiență

Daniel NĂSTASE

Expert Legislația Muncii, Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia”

ONLINE

1990 1090RON / Scutit TVA 45% REDUCERE

Orice organizație are obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. Angajatorii trebuie să ia măsurile necesare în vederea asigurării securității și sănătății lucrătorilor, prevenirii riscurilor profesionale, informării și instruirii lucrătorilor, asigurării cadrului organizațional și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă. Acest set de responsabilități revine Inspectorului în domeniului securității și sănătății în muncă (SSM) desemnat de angajator. Acesta trebuie, în primul rând, să îndeplinească cerințele de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă printr-un certificat acreditat.

Domeniul vizează, în primul rând, grija față de afacerea proprie și față de partenerii. Cursul urmărește organizarea și realizarea activităților de prevenire și protecție, stabilirea semnalizării corespunzătoare de securitate și sănătate la locurile de muncă, stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare securității și sănătății în muncă, realizarea evaluării riscurilor, instruirea lucrătorilor, dar și prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirii profesionale. Participanții vor dobândi competențele necesare respectării prevederilor legale SSM și vor cunoaște inclusiv procedurile de oferire a primului ajutor și de evacuare conform planului în cazul unor posibile incidente.

Astfel, rolul unui Inspector SSM este esențial în activitatea oricărui angajator, în special pentru că bolile profesionale, accidentele de muncă și decesele la locul de muncă implică costuri economice ridicate.

Timp rămas până la următorul curs

Rezervă un loc

Curs cadru tehnic în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor (P.S.I.)

Cod COR 541902

Certificat acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Interactiv, fără deplasări, ușor accesibil prin aplicația ZOOM. Cursul acoperă toate cerințele și responsabilitățile în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor. Aspectele de legislație specifică sunt explicate pe înțelesul oricui și sunt completate cu foarte multe activități de natură practică pentru ca fiecare participant să poată asimila informația într-o manieră logică și în cel mai scurt timp.

Colonel Laurențiu-Marian GRIGORAȘ Colonel Ionuț-Daniel DĂNĂILĂ

LectoriColonel Laurențiu-Marian GRIGORAȘ

Specialist în domeniul Prevenirii și Stingerii Incendiilor, fost Comandant al Grupului Special de Salvatori în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov

Colonel Ionuț-Daniel DĂNĂILĂ

Specialist în domeniul Prevenirii și Stingerii Incendiilor în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

ONLINE

1890 890RON / Scutit TVA 52% REDUCERE

Cursul este desfășurat în conformitate cu programa cadru emisă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (I.G.S.U.) și este un curs practic și interactiv, unde legislația specifică este explicată pe înțelesul tuturor participanților, astfel încât, după absolvire, aceștia să dețină cunoștințele generale teoretice și practice în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor.

Absolventul va asigura planificarea, organizarea, monitorizarea și controlul activității de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul obiectivului unde este angajat și va acorda sprijinul necesar, îndrumarea și asistența tehnică de specialitate necesară.

După absolvirea cursului, participanții vor deține cunoștințele și competențele necesare pentru a putea asigura întocmirea, elaborarea, actualizarea și avizarea documentelor specifice și a actelor de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor.

Persoana angajată drept cadru tehnic sau persoana de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor este profesionistul din cadrul autorității, instituției sau operatorului economic, care se va ocupa de organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă, dar și de organizarea activității de instruire a lucrătorilor în domeniul situațiilor de urgență.

Timp rămas până la următorul curs

Rezervă un loc

Curs Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal

Cod COR 242231

Certificat acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Interactiv, fără deplasări, ușor accesibil prin aplicația ZOOM. Accesul participanților la cursul interactiv este facilitată de aplicația ZOOM, nefiind necesare deplasările. Cursul online conține aplicații practice și modele de documente obligatorii pentru orice organizație. Prin vasta experiență a trainerilor de prestigiu, cursanții vor învăța prin aplicații practice să interpreteze corect Regulamentul GDPR. La absolvire, fiecare cursant va cunoaște și va putea implementa la nivelul unei organizații politicile și documentele specifice solicitate de Regulament.

Prof. Univ. Dr. Augustin FUEREA Andrei CONONOV

LectoriProf. Univ. Dr. Augustin FUEREA

Specialist drept european și legislație internațională. Implicat în activitatea de aderare a României la Consiliul Europei, NATO şi Uniunea Europeană, raportor de țară pe problematica G.D.P.R.

Andrei CONONOV

Consilier Juridic, Auditor și Consultant în implementarea G.D.P.R.

ONLINE

1990 1090RON / Scutit TVA 45% REDUCERE

Cursul pregătește participanții să implementeze responsabil Regulamentul General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal (GDPR) în cadrul oricărei organizații, în calitate de Data Protection Officer (DPO).

Responsabilitățile și competențele unui Data Protection Officer (DPO) sau Responsabil GDPR constau în informarea entității publice sau private cu privire la drepturile și obligațiile în domeniul protecției datelor, monitorizarea modalității prin care entitatea respectă legislația în vigoare, emiterea de recomandări și gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere.

Programa abordează subiecte precum legislația europeană și națională, principiile prelucrării datelor cu caracter personal, drepturile și obligațiile organizațiilor, asigurarea protecției datelor, organizarea și implementarea securității informațiilor, transferul datelor la nivel internațional, dar și gestionarea relației cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Vor fi, de asemenea, clarificate noțiuni precum: prelucrare date, operator, profilare, pseudonimizare, consimțământ, scop legitim, notă de informare, registru de prelucrare, persoană vizată sau breșă de securitate.

La finalul cursului, participanții vor deține cunoștințele de specialitate, vor cunoaște practicile privind protecția datelor și vor putea asigura asistență în monitorizarea conformității GDPR în cadrul oricărei organizații.

Timp rămas până la următorul curs

Rezervă un loc

Curs Inspector / Referent Resurse Umane și REVISAL

Cod COR 333304

Certificat acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Cursul cuprinde: cadrul legislativ actualizat și prezentat într-o manieră interactivă și ușor de înțeles, o serie de aplicații practice, spețe concrete din activitatea inspectorului de resurse umane, recrutarea, gestionarea timpului de muncă și odihnă, redactarea documentelor specifice, salarizarea angajaților și programul de evidență a salariaților REVISAL. Indiferent de activitățile desfășurate, fie că vorbim despre recrutare, gestionarea timpului de muncă și de odihnă, evidența beneficiilor extra-salariale, redactarea documentelor specifice, transmiterea lor în sistemul informatic al Inspecției Muncii sau reprezentarea angajatorului în relația cu instituțiile statului, eficiența Inspectorului de resurse umane depinde în mare măsură de capacitatea acestuia de a exploata corespunzător resursele informatice pe care le deține.

Prof. Univ. Dr. Radu Răzvan POPESCU Daniel NĂSTASE

LectoriProf. Univ. Dr. Radu Răzvan POPESCU

Avocat al Baroului București și Specialist Dreptul Muncii cu peste 15 ani experiență

Daniel NĂSTASE

Expert Legislația Muncii, Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia”

ONLINE

2190 1290RON / Scutit TVA 41% REDUCERE

Gestionarea relațiilor de muncă presupune, pe lângă o cunoaștere temeinică a legislației incidente și a Codului Muncii, instrumentul de reglementare a raporturilor de muncă, aplicarea și adaptarea dispozițiilor legale, în funcție de specificul activității societății publice sau private.

Eficiența unui inspector de resurse umane depinde în cea mai mare măsură de capacitatea acestuia de a exploata eficient resursele pe care le deține. Cursul online de Inspector/ Referent Resurse Umane oferă participanților cunoștințe ample referitoare la cadrul legislativ în domeniu, la gestionarea resursei umane în ansamblu, la modalitățile de redactare a documentelor specifice, transmiterea lor în sistemul informatic al Inspecției Muncii (REVISAL) și reprezentarea angajatorului în relația cu instituțiile statului.

Rolul unui Inspector Resurse Umane este deosebit de important în orice tip de organizație, deoarece este persoana care cunoaște toate procedurile de gestionare a personalului, de la întocmirea contractului individual (CIM) sau colectiv de muncă (CCM), la organizarea muncii, calcularea beneficiilor salariale și comunicarea dintre management și angajați, în vederea menținerii unui climat organizațional pozitiv.

Totodată, un bun inspector de resurse umane este cel care se asigură că satisfacția angajaților la locul de muncă este la un nivel ridicat, benefic dezvoltării companiei și obținerii celor mai bune rezultate.

Timp rămas până la următorul curs

Rezervă un loc

Curs Manager de proiect

Cod COR 242101

Certificat acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Un manager de proiect este, în primul rând, un profesionist în domeniul managementului. Managerul de proiect are, ca principale responsabilități, planificarea, execuția, implementarea și monitorizarea activităților din cadrul oricărei organizații. El se preocupă de controlul şi documentarea proiectului, dar şi de gestionarea acestuia în toate etapele. Managerii de proiect sunt cei care rezolvă si răspund provocărilor de orice fel, cu responsabilitate, profesionalism şi eficiență. Orice expert din domeniul managementului de proiect trebuie să dețină cunoștințe temeinice şi capacitatea de auto-organizare. Abilitatea de a evalua rațional riscul generat de realizarea unui proiect reprezintă o condiție de bază a unui bun manager de proiect, iar, pe lângă acestea, managerul trebuie să dețină cunoștințe în domeniile: finanțelor, marketingului, precum şi capacitatea de a motiva membrii echipei de proiect.

 

Conf. Univ. Dr. Cristian MARINAȘ Ion MEȚIU

LectoriConf. Univ. Dr. Cristian MARINAȘ

Manager de Proiect cu peste 17 ani experiență, Catedra de Management - Academia de Studii Economice București

Ion MEȚIU

Manager de Proiect, cu peste 20 de ani experiență - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

ONLINE

2190 1390RON / Scutit TVA 36% REDUCERE

Rolul unui Manager de proiect este acela de a asigura succesul proiectului pe care îl conduce. Pornind de la faza de inițiere, în care evaluează dacă proiectul este realizabil, până în zona de planificare, implementare, monitorizare și chiar încheiere a proiectului, rolul managerului de proiect este crucial. În acest sens, cursul vizează oferirea de informații teoretice referitoare la domeniu, dar mai ales practice, prin familiarizarea cu cele mai importante instrumente utilizate de managerii de proiect: analiza SWOT, graficul Gantt, structura de descompunere a lucrărilor (WBS), diagrama Ishikawa, bugetul proiectului, acordul de parteneriat, ș.a.

Programul urmărește dezvoltarea cunoștințelor și abilităților, prin abordarea unor tematici precum ciclul de viață al proiectului, etape în derularea unui proiect, analiza cauzelor problemelor, planificarea proiectului, managementul riscurilor, managementul timpului, evaluarea performanțelor echipei de proiect și închiderea proiectului.

Astfel, managerul de proiect are, ca principale responsabilități, planificarea, execuția, implementarea și monitorizarea activităților din cadrul oricărei organizații. El se preocupă de controlul şi documentarea proiectului, dar şi de gestionarea acestuia în toate etapele. Abilitatea de a evalua rațional riscul generat de realizarea unui proiect definește, de asemenea, un manager de proiect profesionist. Așadar, administrarea unui proiect combină metode de organizare, planificare şi control. Planificarea activităților, gestionarea resurselor, managementul echipelor și competențele de leadership sunt caracteristici imperative ale unui manager de proiect operativ pe care fiecare participant le va stăpâni până la absolvirea cursului.

Timp rămas până la următorul curs

Rezervă un loc

Curs Expert Legislația Muncii

Cod COR 242220

Certificat acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale (240 de ore)
Codul muncii stabilește că experții în legislația muncii sunt cei care pot coordona serviciile externe specializate în resurse umane, precum și cei care pot efectua concilierea pentru soluționarea unui conflict de muncă, alături de avocați sau mediatorii specializați în legislația muncii. Încheierea, modificarea, încetarea raporturilor de muncă depind de obținerea calității de expert legislația muncii.

Prof. Univ. Dr. Radu Răzvan POPESCU Daniel NĂSTASE

LectoriProf. Univ. Dr. Radu Răzvan POPESCU

Avocat al Baroului București și Specialist Dreptul Muncii cu peste 15 ani experiență

Daniel NĂSTASE

Expert Legislația Muncii, Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia”

ONLINE

2790 1490RON / Scutit TVA 46% REDUCERE

Programul de specializare vine odată cu modificarea Codului Muncii prin Legea nr. 213 din 2020. Începând cu data de 30 septembrie 2020: încheierea, modificarea, încetarea raporturilor de muncă și gestionarea resurselor umane depind de obținerea calității de expert legislația muncii. Activitățile desfășurate de un expert în legislația muncii presupun o cunoaștere temeinică nu doar a legislației muncii, ci și deținerea de competențe legale referitoare la interpretarea și aplicarea dreptului muncii, în mod special, ceea ce duce la concluzia că un expert în legislația muncii, care este și coordonator al serviciului care asigură consilierea pe probleme ce țin de legislația muncii, nu poate fi decât un jurist – o persoană care stăpânește dreptul material și dreptul procesual.

Tematica cursului cuprinde printre altele: negocierea și încheierea CIM, clauze esențiale și specifice ale CIM, încetarea CIM – de drept, prin acord, concedierea și demisia, jurisprudența relevantă, normarea muncii, telemunca, formele de salarizare, contractul colectiv de muncă, soluționarea conflictelor de muncă, răspunderea salariaților, etc.

Timp rămas până la următorul curs

Rezervă un loc

Curs Auditor Intern în Sectorul Public

Cod COR 241306

Certificat acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Accesul participanților la cursul interactiv este facilitată de aplicația ZOOM, nefiind necesare deplasările. În cadrul întâlnirilor online cu lectorii, cursanții vor aprofunda materia din domeniul auditului intern și își vor dezvolta abilitățile necesare pentru a pregăti și desfășura activități specifice, într-un mod eficient și profesionist.

Participanții acestui program de formare profesională vor dobândi cunoștințe cu privire la funcțiile auditului intern, standardele internaționale de audit intern, Normele metodologice privind exercitarea funcției, modalitatea de planificare a activității de audit intern, dar și metodologia de derulare a misiunilor de audit intern. Raportarea anuală a activității de audit intern sau Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern sunt doar câteva subiecte care vor fi, de asemenea, abordate în cadrul cursului.

Așadar, cursul se adresează și este destinat persoanelor implicate în auditarea, întreținerea sau supravegherea unui sistem de management și celor care sunt la începutul carierei de auditor intern sau celor care, pur și simplu, doresc să-și consolideze cunoștințele existente, indiferent de sectorul din care fac parte – public sau privat.

Conf. Univ. Dr. Ruxandra BOGHIAN Dumitru Cătălin PETRESCU

LectoriConf. Univ. Dr. Ruxandra BOGHIAN

Expert în Auditul Intern și în Sistemul de Management al Calității pentru întreprinderi publice și private, cu peste 10 ani experiență practică, conferențiar și cercetător științific în cadrul Academiei de Studii Economice din București

Dumitru Cătălin PETRESCU

Auditor, Curtea de Conturi a Romaniei.

ONLINE

1890 1390RON / Scutit TVA 26% REDUCERE

Un curs practic, unde noțiunile teoretice sunt explicate pe înțelesul tuturor, folosind exemple concrete, ușor de aplicat în practică. Participanții vor aplica toate conceptele teoretice acumulate în cadrul cursului și vor experimenta tehnici eficiente pentru elaborarea documentelor specifice auditului intern.

Sarcina principală a unui auditor intern este aceea de a identifica problemele și de a le corecta înainte ca acestea să fie descoperite în timpul unui audit extern, realizat de o entitate externă sau de agenții de reglementare. Astfel, auditorul intern ajută organizația din care face parte să își atingă obiectivele, evaluând printr-o abordare sistematică și metodică procesele de management al riscurilor și de control, oferind propuneri pentru a le consolida eficacitatea. Auditorul intern respectă prevederile Codului privind conduita etică a auditorului intern și buna practică internațională în domeniu.

Ocupația de auditor intern descrie un profesionist instruit, angajat de companii pentru a furniza evaluări independente și obiective privind activitățile financiare și operaționale de afaceri, inclusiv guvernanța corporativă. Rolul unui auditor intern este de a se asigura că organizațiile respectă legile și reglementările, urmează procedurile adecvate și funcționează cât mai eficient posibil. Principalele competențe ale unui auditor intern sunt: gândirea critică, atenția la detalii, capacitatea de a lucra independent, comunicarea, dar mai ales stăpânirea cunoștințelor specifice domeniului.

Auditul intern este văzut ca o modalitate eficientă de a corecta rapid deficiențele, de a menține o bună reputație și de a preveni risipa resurselor financiare. Rapoartele depuse de auditorii interni pot ajuta companiile să prospere și să opereze la eficiență maximă. Din acest motiv, mulți manageri văd rolul unui auditor intern ca o cheltuială necesară.

Timp rămas până la următorul curs

Rezervă un loc

Curs Public Speaking – Formator

Cod COR 242401

Certificat acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Interactiv, fără deplasări, ușor accesibil prin aplicația ZOOM. Un curs revelator susținut de unul dintre cei mai buni speakeri și traineri din România. Veți reuși prin metode inovatoare și exerciții practice, să vă dezvoltați abilitățile personale și profesionale pentru a proiecta și livra un curs de impact. Vă veți îmbunătăți semnificativ abilitățile de public speaker, și veți aplica cu succes tehnicile învățate în fața oricărui auditoriu. Exerciții practice, care dezvoltă abilitățile personale și profesionale pentru a proiecta și livra un curs de impact. Tehnici de vorbire în public, gestionarea conflictelor și dezvoltarea lucrului în echipă.

Ion MEȚIU

LectorIon MEȚIU

Specialist Comunicare Publică și Trainer, cu peste 20 ani experiență, NLP – Master Global Standards for Neuro-Linguistic Programming, business & personal coach, facilitator, trainer, consilier pentru dezvoltare personală

ONLINE

2190 990RON / Scutit TVA 54% REDUCERE

Imaginați-vă cum ar fi nu doar să puteți acapara orice public prin discursul dumneavoastră, ci să puteți deveni acea sursă de inspirație care schimbă vieți!
Sunteți un întreg univers deja. Tot ceea ce aveți nevoie pentru a străluci sunt instrumentele potrivite pentru a scoate soarele la iveală!

Un bun comunicator poate cuceri lumea doar vorbind. Atunci când vorbiți în public se pot întâmpla două lucruri: să deveniți un lider sau să fiți discreditat.
Dacă aveți frica de a vorbi în public, vă simțiți nesigur(ă) sau simțiți că încă nu aveți impactul pe care l-ați dori atunci când le vorbiți oamenilor, acest curs vă va aduce schimbarea de care aveți nevoie ca să fiți valorificați și apreciați ca un adevărat lider.

Cursul vă va oferi acele instrumente pentru a vă atinge potențialul maxim, pentru a ține discursuri convingătoare și de impact, a putea forma oameni într-un anumit domeniu și a-i ajuta să fie cei mai buni și instrumente pentru a fi un lider și o inspirație pentru oricine vă urmărește.

Cursul urmărește dezvoltarea abilităților necesare obținerii competențelor de public speaker-formator-trainer, atât în sala de curs, cât și în mediul online, prin utilizarea platformei Zoom. Structura programului de specializare, abordarea modernă și flexibilă, precum și tehnicile de formare permanent actualizate cu tendințele internaționale, vă vor oferi un program eficient, plin de momente revelatoare, de auto-descoperire și de conștientizare a unui potențial valoros, necesar oricărui trainer/ vorbitor de succes.

Timp rămas până la următorul curs

Rezervă un loc

Curs Manager al Sistemelor de Management al Calității

Cod COR 242114

Certificat acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Obiectivul principal al cursului este formarea de profesioniști în domeniul sistemelor de management al calității, capabili de gestionarea și eficientizarea proceselor de calitate în cadrul organizațiilor, prin adoptarea celor mai noi tehnici și instrumente de măsurare a calității. Cursul este destinat atât persoanelor care se ocupă de sistemele de management al calității și care doresc să-și dezvolte cariera către nivelul de management al sistemelor de calitate, odată cu îmbunătățirea practicilor și cunoștințelor în cadrul unei arii aflate într-o continuă evoluție, cât și absolvenților de facultate care doresc să se specializeze și să urmeze o profesie în domeniul sistemelor de management al calității.

Conf. Univ. Dr. Ruxandra BOGHIAN Auditor Rodica VASILOAE

LectoriConf. Univ. Dr. Ruxandra BOGHIAN

Expert în Sistemul de Management al Calității pentru întreprinderi publice și private cu peste 10 ani experiență practică, lector și cercetător științific în cadrul Academiei de Studii Economice din București

Auditor Rodica VASILOAE

Expert, auditor și consultant tehnic în domeniul managementului sistemelor de calitate cu peste 30 ani experiență practică

ONLINE

2190 1190RON / Scutit TVA 45% REDUCERE

Cursul Manager al sistemelor de management al calității face parte din categoria programelor de instruire dinamice și elaborate în ceea ce privește organizarea proceselor de calitate. În cadrul acestui curs, participanții își vor însuși cunoștințele, metodele, tehnicile și instrumentele necesare pentru crearea un sistem de management al calității orientat către nevoile și cerințele clienților, prin dezvoltarea de produse și servicii de calitate. Totodată, în cadrul întâlnirilor, cursanții vor învăța care sunt atribuțiile specifice unui manager al sistemelor de management al calității și cum să aplice principiile managementului calității în activitățile curente, astfel încât să poată coordona activitățile organizației în scopul îmbunătățirii continue a proceselor organizației.

Rolul acestui curs este, pe de-o parte, de a forma angajați în domeniul calității, care să poată analiza cauzele de bază ale deficiențelor și să poată propune soluții practice pentru îmbunătățirea proceselor, iar pe de altă parte, de a corela interesele angajaților și angajatorilor cu obiectivele strategice de calitate ale organizației.

Managerul sistemului de management al calității păstrează în mod continuu legătura cu departamentele organizației, stabilește obiectivele de calitate și operaționale, și determină dacă planul de acțiune propus îndeplinește indicatorii de performanță stabiliți.

Timp rămas până la următorul curs

Rezervă un loc

Curs Microsoft Excel

Cod COR Competențe digitale cheie

Accesul participanților la cursul interactiv este facilitat de aplicația ZOOM, nefiind necesare deplasările. În cadrul întâlnirilor online cu lectorul, cursanții vor parcurge toți pașii necesari pentru a deveni utilizatori avansați ai programului Excel. Cursul este destinat atât sectorului privat, cât și sectorului instituțiilor publice, deoarece programul Excel este un instrument esențial în activitatea curentă.

Ion MEȚIU

LectorIon MEȚIU

Expert EXCEL și specialist în utilizarea tehnologiei informației cu peste 20 ani de experiență practică

ONLINE

1990 1090RON / Scutit TVA 45% REDUCERE

Cursul este 100% practic, aplicat, iar după noțiunile teoretice predate, fiecare participant va rezolva câte un exercițiu, pentru a putea aplica și constata în timp real progresele înregistrate. Pe toată perioada cursului, lectorul îi asistă pe participanți, răspunzând la toate neclaritățile apărute din aplicarea instrumentelor de lucru predate.

Programul Excel este un instrument extrem de util în practică. Participanții vor învăța și deprinde gândirea specifică utilizării acestui puternic instrument, fapt care le va eficientiza activitatea zilnică, profesională sau personală.

Prin intermediul programului Excel, participanții pot realiza instrumente de previzionare financiar-bugetare, pot ține evidențe pe diverse gestiuni, pot extrage informații statistice și sumariza date pe diverse criterii. Excel-ul permite și ilustrarea datelor prin grafice diverse, foarte utile în prezentări. Tot cu ajutorul programului, se pot crea instrumente de asistare în luarea deciziilor, prin utilizarea unor sisteme de scoring proprii unor spețe. După finalizarea cursului, participanții vor fi capabili să analizeze datele și să identifice eventuale erori în tabele de mari dimensiuni sau vor putea introduce restricții specifice, în așa fel încât să evite la maximum eroarea umană de introducere a datelor. Așadar, în prezent, programul Excel este unul dintre cele mai importante instrumente de lucru, indiferent de domeniul de activitate și departamentul în care activează participanții, putând fi folosit cu succes și în viața privată, mai ales în zona finanțelor personale.

Timp rămas până la următorul curs

Rezervă un loc

CONTACTEAZĂ-NE

completând formularul de mai jos, vei fi apelat de un reprezentant al Centrului de Formare APSAP care îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie

DESCARCĂ OFERTA PDF

și află mai multe amănunte despre cursurile din perioada următoare. Te poți înscrie la orice curs folosind formularul de înscriere din fișierul PDF!

    Pot fi de interes și următoarele cursuri Află care sunt cursurile din perioada următoare: