Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

ACHIZIȚII PUBLICE – PARTICULARITĂȚI ALE SISTEMULUI SANITAR DIN ROMÂNIA

2021

Află Detalii

Completează Formularul

Confirmare Participare

Participă la Curs

Primești Certificarea

Poți alege o altă perioadă de desfășurare a acestui curs

13 mai - 14 mai 2021

Aplicația ZOOM - ON-LINE

Orar: 09:30 – 13:30

„Lectorii propuși sunt specialiști / practicieni în domeniul predat, cu peste 15 ani de experiență

Bogdan-Costin Fârșirotu – Centrul de Formare APSAP

Poți alege o altă perioadă de desfășurare a acestui curs
Rezervă un loc

Tarif participare:
590.00 RON TVA inclus

La finalizarea cursului participanții vor primi un certificat de participare emis de Centrul de Formare APSAP în conformitate cu prevederile: Codului Administrativ, a H.G. nr. 1066 din 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici respectiv a O.G. nr. 129 din 2000 privind formarea profesională a adulților după caz.

TEMATICĂ ABORDATĂ

·        Achizițiile publice în proiectele cu finanțare nerambursabilă

·        Autorități contractante și asocieri de autorități contractante

·        Programul anual al achizițiilor publice. Programul achizițiilor publice aferent proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile

·        Estimarea valorii achiziţiei publice şi alegerea modalităţii de atribuire

·        Lotizarea, excepții

·        Documentaţia de atribuire

·        Structura, conținut și modul de utilizare a documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică de produse

·        Modul de utilizare a documentelor standard "Instrucţiuni pentru ofertanţi/candidaţi" şi "Caiet de sarcini" la atribuirea acordului-cadru/contractului de achiziţie publică având ca obiect măşti de protecţie de uz sanitar de tip II, II R, FFP2, FFP3

·        Ghid de achiziţii publice verzi care cuprinde cerinţele minime privind protecţia mediului pentru anumite grupe de produse şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini

·        Documentaţia de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide

·        Principii și reguli generale de bună practică aplicabile în procesul de planificare și organizare a procedurilor de achiziție publică a de produse din categoria dispozitivelor medicale

·        Stabilirea criteriilor de calificare şi a criteriilor de selecţie

·        Standardele din domeniul medical

·        Stabilirea criteriului de atribuire. Factorii de evaluare a ofertelor şi algoritmul de punctare.

·        Factori de evaluare în echipamente electrice și electronice pentru asistență medicală

·        Achiziţia directă

·        Proceduri de atribuire

·        Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică

·        Acordul-cadru

·        Sistemul dinamic de achiziţii

·        Procesul de verificare şi evaluare

·        Modificarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru in perioada de valabilitate

·        Remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică

 

CONTACTEAZĂ-NE

completând formularul de mai jos, vei fi apelat de un reprezentant al Centrului de Formare APSAP care îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie

DESCARCĂ OFERTA PDF

și află mai multe amănunte despre cursurile din perioada următoare. Te poți înscrie la orice curs folosind formularul de înscriere din fișierul PDF!

    Pot fi de interes și următoarele cursuri

    Află care sunt cursurile din perioada următoare: