Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

BUGET ȘI CONTABILITATEA UNITĂȚILOR SPITALICEȘTI

2021

Află Detalii

Completează Formularul

Confirmare Participare

Participă la Curs

Primești Certificarea

Poți alege o altă perioadă de desfășurare a acestui curs

13 mai - 14 mai 2021

Aplicația ZOOM - ON-LINE

Orar: 09:30 – 13:30

„Lectorii propuși sunt specialiști / practicieni în domeniul predat, cu peste 15 ani de experiență

Bogdan-Costin Fârșirotu – Centrul de Formare APSAP

Poți alege o altă perioadă de desfășurare a acestui curs
Rezervă un loc

Tarif participare:
590.00 RON TVA inclus

La finalizarea cursului participanții vor primi un certificat de participare emis de Centrul de Formare APSAP în conformitate cu prevederile: Codului Administrativ, a H.G. nr. 1066 din 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici respectiv a O.G. nr. 129 din 2000 privind formarea profesională a adulților după caz.

TEMATICĂ ABORDATĂ

·      OUG nr. 13/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991

·      OMFP nr.27/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice şi instrucțiunile de aplicare a acestuia

·      OMFP nr.28/2021 pentru transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 dec 2020

·      HG nr. 692/2020 privind aprobarea Sistemului național electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat (SNEP)

·      Sistemul național de raportare (FOREXEBUG)

·      Implementarea şi stadiul sistemului conform OMFP nr. 1026/2017. Transmiterea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în sistemul național de raportare

·      Particularități și probleme întâmpinate în transmiterea formularelor

·      Verificări și validări de formulare efectuate în sistem

·      Modificări și completări la OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

·      Inventarierea patrimoniului instituțiilor publice; înregistrarea în contabilitate a plusurilor şi minusurilor apărute cu ocazia efectuării inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

·      Calendarul de utilizare a funcționalităților OMFP nr. 984/2017

·      Particularități privind închiderea conturilor de finanțare, de disponibil şi stabilirea rezultatului patrimonial pentru instituțiile publice finanțate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituţii publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum şi pentru activități finanțate din venituri proprii

·      Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice

·      Monografii privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice (salarii, rețineri din salarii, concedii medicale, sume de recuperat de la Casa de Asigurări de Sănătate, vouchere de vacanță etc.)

·      Soluții privind aplicarea OMFP nr. 221/2015 - trecerea activelor fixe corporale amortizate integral la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar

·      Angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor la instituțiile publice – ALOP

·      Acțiuni multianuale Credite de angajament şi credite bugetare. Clasificația economică a cheltuielilor în conformitate cu SEConturi

·      Repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral/majoritar de stat, regii autonome. Proceduri contabile. Modele de elaborare

·      Evoluția implementării IPSAS şi EPSAS

·      Structura Formularului P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii

·      Noul sistem de raportare şi implicațiile CFG. Greșeli frecvente

·      Particularități şi probleme întâmpinate privind pregătirea documentelor verificate prin CFP

·      Reconstituirea unor documente justificative şi contabile

CONTACTEAZĂ-NE

completând formularul de mai jos, vei fi apelat de un reprezentant al Centrului de Formare APSAP care îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie

DESCARCĂ OFERTA PDF

și află mai multe amănunte despre cursurile din perioada următoare. Te poți înscrie la orice curs folosind formularul de înscriere din fișierul PDF!

    Pot fi de interes și următoarele cursuri

    Află care sunt cursurile din perioada următoare: