Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

2021

Află Detalii

Completează Formularul

Confirmare Participare

Participă la Curs

Primești Certificarea

Poți alege o altă perioadă de desfășurare a acestui curs

12 iulie 2021

Aplicația ZOOM - ON-LINE

Orar: 09:30 – 13:30

„Lectorii propuși sunt specialiști / practicieni în domeniul predat, cu peste 15 ani de experiență

Bogdan-Costin Fârșirotu – Centrul de Formare APSAP

Poți alege o altă perioadă de desfășurare a acestui curs
Rezervă un loc

Tarif participare:
GRATUIT

Tarif eliberare certificat:
150.00 RON TVA inclus

La finalizarea cursului participanții vor primi un certificat de participare emis de Centrul de Formare APSAP în conformitate cu prevederile: Codului Administrativ, a H.G. nr. 1066 din 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici respectiv a O.G. nr. 129 din 2000 privind formarea profesională a adulților după caz.

TEMATICĂ ABORDATĂ

 - Scopul controlului financiar preventiv;

- Categoriile de operațiuni asupra cărora se exercită controlul financiar preventiv;

- Conținutul controlului financiar preventiv;

- Organizarea controlului financiar preventiv;

- Procedura de control – exemple practice;

- Refuzul de viză – aspecte procedurale;

- Forexebug – aspecte practice privind funcționarea modulelor aprobate prin OMFP nr. 517/2016;

- Virarea de credite bugetare, credite de angajament, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, principiul fundamental al contabilității de angajamente;

- Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv, conform OMFP nr. 2332/2017

a. Deschiderea, repartizarea și modificarea creditelor bugetare;

b. Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligații de plată;

c. Ordonanțarea cheltuielilor;

d. Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea și schimbul bunurilor din patrimoniul instituțiilor publice;

e. Alte operațiuni supuse controlului financiar preventiv.

- Cod specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv

f. Condițiile necesare a fi îndeplinite de persoanele ce se numesc în activitatea de control financiar preventiv propriu și principiile care stau la baza exercitării acestei activități;

g. Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu;

h. Evaluarea activității persoanei care exercită controlul financiar preventiv.  

- Raportul de activitate privind exercitarea controlului financiar preventiv – model conform OMFP nr. 2332/2017.

- Formarea și utilizarea resurselor prin trezoreria statului – procedura de funcționare a sistemului național de raportare Forexebug;

- Documente justificative utilizate în activitatea financiar-contabilă;

- Registrele de contabilitate; 

 - Contabilitatea împrumuturilor;

- Contabilitatea activelor necorporale, corporale și în curs de execuție;

- Contabilitatea stocurilor;

- Contabilitatea terților;

- Contabilitatea salariilor;

- Contabilitatea conturilor de trezorerie, casa și alte valori;

- Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor;

- Contabilitatea fondurilor externe nerambursabile;

- Conturi în afara bilanțului;

- Inventarierea patrimoniului și valorificarea rezultatelor inventarierii;

- Întocmirea situațiilor financiare;

- Exercitarea controlului financiar preventiv asupra celor 4 faze ale execuției bugetare a unei cheltuieli;

- Aspecte practice privind gestiunea patrimoniului instituțiilor publice;

- Gestionarea parcului auto aflat în dotarea instituțiilor publice; 

- Reglementări cuprinse în Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare;

- Cadrul legal specific aplicabil instituțiilor publice;

- Aspecte fiscale aplicabile instituțiilor publice.

CONTACTEAZĂ-NE

completând formularul de mai jos, vei fi apelat de un reprezentant al Centrului de Formare APSAP care îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie

DESCARCĂ OFERTA PDF

și află mai multe amănunte despre cursurile din perioada următoare. Te poți înscrie la orice curs folosind formularul de înscriere din fișierul PDF!

    Pot fi de interes și următoarele cursuri

    Află care sunt cursurile din perioada următoare: