Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

Management financiar și contabilitatea în sectorul public

2022

Află Detalii

Completează Formularul

Confirmare Participare

Participă la Curs

Primești Certificarea

certificat-participare-apsap

La finalizarea cursului participanții vor primi un certificat de participare emis de Centrul de Formare APSAP în conformitate cu prevederile: Codului Administrativ, a H.G. nr. 1066 din 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici respectiv a O.G. nr. 129 din 2000 privind formarea profesională a adulților după caz.

TEMATICĂ ABORDATĂ

OUG nr. 13/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991

OMFP nr.27/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității

instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice şi instrucțiunile de aplicare a acestuia

OMFP nr.28/2021 pentru transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 dec 2020

HG nr. 692/2020 privind aprobarea Sistemului naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat (SNEP)

Sistemul național de raportare (Forexebug) Implementarea şi stadiul sistemului conform OMFP nr. 1026/2017. Transmiterea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în sistemul național de raportare; particularități și probleme întâmpinate în transmiterea formularelor

Verificări și validări de formulare efectuate în sistem

Modificări și completări la OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

Inventarierea patrimoniului instituțiilor publice; înregistrarea în contabilitate a plusurilor şi minusurilor apărute cu ocazia efectuării inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii


Calendarul de utilizare a funcționalităților OMFP nr. 984/2017

Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie

Particularități privind închiderea conturilor de finanţare, de disponibil şi stabilirea rezultatului patrimonial pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, precum şi pentru activităţi finanţate din venituri proprii

Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice

Monografii privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice (salarii, rețineri din salarii, concedii medicale, sume de recuperat de la Casa de Asigurări de Sănătate, vouchere de vacanță etc.)

Soluții privind aplicarea OMFP nr. 221/2015 - trecerea activelor fixe corporale amortizate integral la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar

Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice – ALOP

Acţiuni multianuale Credite de angajament şi credite bugetare. Clasificaţia economică a cheltuielilor în conformitate cu SEConturi

Repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral/majoritar de stat, regii autonome. Proceduri contabile. Modele de elaborare

Evoluția implementării IPSAS şi EPSAS

Structura Formularului P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii

Noul sistem de raportare şi implicaţiile CFG. Greşeli frecvente

Particularități şi probleme întâmpinate privind pregătirea documentelor verificate prin CFP

Reconstituirea unor documente justificative şi contabile

Nereguli frecvente privind facturile şi contractele cu furnizorii pentru respectarea obligaţiilor fiscale

Întocmirea situaţiilor financiare (Bilanţ şi Anexe)

Probleme rezultate din nerespectarea metodologiei privind întocmirea situaţiilor financiare şi a depunerii cu întârziere a situaţiilor financiare

Înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti. Operaţiuni de consolidare

Patrimoniul public şi privat al statului – noi aspecte legislative

Apecte practice referitoare la înregistrarea unor operaţiuni privind venituri şi cheltuieli bugetare, stabilirea rezultatului execuţiei şi a rezultatului patrimonial, împrumuturi, dobânzi, active fixe etc.

Adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Elemente de bază privind contabilitatea fondurilor externe nerambursabile

Modele privind elaborarea procedurilor contabile

Aplicaţii practice şi studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice

CONTACTEAZĂ-NE

completând formularul de mai jos, vei fi apelat de un reprezentant al Centrului de Formare APSAP care îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie

DESCARCĂ OFERTA PDF

și află mai multe amănunte despre cursurile din perioada următoare. Te poți înscrie la orice curs folosind formularul de înscriere din fișierul PDF!

    Pot fi de interes și următoarele cursuri Află care sunt cursurile din perioada următoare: