Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ.OPORTUNITĂȚI DIN PERIOADA 2021-2027

2023

Află Detalii

Completează Formularul

Confirmare Participare

Participă la Curs

Primești Certificarea

certificat-participare-apsap

La finalizarea cursului participanții vor primi un certificat de participare emis de Centrul de Formare APSAP în conformitate cu prevederile: Codului Administrativ, a H.G. nr. 1066 din 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici respectiv a O.G. nr. 129 din 2000 privind formarea profesională a adulților după caz.

TEMATICĂ ABORDATĂ

Prezentarea generală a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții 2021-2027. Principii de alocare a Fondurilor Structurale

Prezentarea generală a Programelor de Cooperare Teritorială Europeană (transnaționale, transfrontaliere și interregionale), precum și a programelor de finanțare prin intermediul Granturilor EEA și Norway Grants

Delimitări conceptuale privind Programele Operaționale, obiectivele tematice, axe prioritare, prioritățile de investiții, condiționalitățile ex-ante

Prezentarea entităților responsabile de implementarea Programelor Operaționale: Autorități de Management, Organisme Intermediare, Agențiile de Dezvoltare Regionale etc. și a responsabilităților asociate în scrierea și implementarea proiectelor

Analiza capacității instituționale pentru inițierea și implementarea proiectelor

Analiza pachetului de finanțare: surse recomandate pentru documentare, calendarul de lansare, ghidului solicitantului, cererea de finanțare, manualul de implementare, legislația națională și europeană

Analiza de eligibilitate a proiectului din perspectiva: solicitantului, domeniului de intervenție, pachetului de activități propus, partenerilor și costurilor necesare

Analiza fezabilității proiectului. Elaborarea studiilor suport pentru proiecte: cercetări și analize de impact, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, analize economico-financiare etc.

Elaborarea proiectului de finanțare (cererea de finanțare și anexele prevăzute în ghidul solicitantului)

Externalizarea serviciilor de consultanță: avantaje, dezavantaje, selecția și contractarea consultanților, repere majore ale contractului de consultanță

Selecția partenerilor pentru implementarea proiectului. Elaborarea metodologiei de selecție

Utilizarea sistemului informatic MySMIS2014 – aspecte practice. Completarea și depunerea cererilor de finanțare on-line. Diseminarea unor cazuri operaționale în utilizarea sistemului

Contractarea proiectelor: analiza unor definiții și clauze comune ale contractelor de finanțare

Implementarea proiectelor: identificarea și realizarea proceselor specifice pentru achiziții, plăți, monitorizare, managementul riscului, comunicare etc.

Mecanisme financiare pentru implementarea proiectelor. Gestiunea fluxului de numerar, mecanismul cererilor de rambursare și al cererilor de plată

Monitorizarea implementării proiectului, proceduri de modificare a prevederilor contractuale

Promovarea și publicitatea în cadrul proiectelor. Principii, reguli și instrumente specifice pentru programele operaționale

Furnizarea informațiilor și gestiunea responsabilităților în procedurile de audit specifice proiectelor europene

Închiderea proiectului, încheierea contractelor și transferul de responsabilitate pentru exploatarea proiectului

Analiza de sustenabilitate și de impact a proiectului

Atragerea și implementarea proiectelor pentru e-administrație, e-sănătate, e-specializare/e-learning. Analiza unor studii de caz și proiecte implementate cu succes

Studii de caz, analiza unor „greșeli frecvente” în proiecte etc.

CONTACTEAZĂ-NE

completând formularul de mai jos, vei fi apelat de un reprezentant al Centrului de Formare APSAP care îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie

DESCARCĂ OFERTA PDF

și află mai multe amănunte despre cursurile din perioada următoare. Te poți înscrie la orice curs folosind formularul de înscriere din fișierul PDF!

    Pot fi de interes și următoarele cursuri Află care sunt cursurile din perioada următoare: