Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

Noutăți privind protecția datelor cu caracter personal. Atribuții și responsabilități în sectorul public

2023

Află Detalii

Completează Formularul

Confirmare Participare

Participă la Curs

Primești Certificarea

certificat-participare-apsap

La finalizarea cursului participanții vor primi un certificat de participare emis de Centrul de Formare APSAP în conformitate cu prevederile: Codului Administrativ, a H.G. nr. 1066 din 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici respectiv a O.G. nr. 129 din 2000 privind formarea profesională a adulților după caz.

TEMATICĂ ABORDATĂ

Legislația internațională care guvernează domeniul protecției datelor cu caracter personal

Legea nr. 129/2018 din 24 iunie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Legea nr. 190/2018 din 31 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679

Decizia nr. 128/2018 din 3 iulie 2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securității datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE concepte specifice, intrare în vigoare și aplicare

Principiile și regulile stabilite de Regulamentul (UE) 2016/679

Domeniile de aplicare ale Regulamentului (UE) 2016/679

Responsabilitățile operatorilor care prelucrează date personale

Sarcinile responsabilului cu protecția datelor

Formalități administrative și cerințe tehnice minime ce trebuie îndeplinite de către operatorii care prelucrează date cu caracter personal, pentru conformitatea cu GDPR

Lista operațiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecției datelor cu caracter personal – aprobată prin Decizia nr. 174/2018 a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Drepturile persoanelor vizate (ale căror date sunt prelucrate): dreptul la informare; dreptul de a fi uitat (dreptul la ștergerea datelor); dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la rectificare; dreptul la restricționare; dreptul la opoziție dreptul la anonimizare – situații specifice

Identificarea riscurilor de către operatorul de date și stabilirea măsurilor tehnice și organizatorice ( proceduri interne )

Privacy by design & Privacy by default

Securitatea datelor cu caracter personal

Transferul datelor la nivel internațional

Gestionarea relației cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal


CONTACTEAZĂ-NE

completând formularul de mai jos, vei fi apelat de un reprezentant al Centrului de Formare APSAP care îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie

DESCARCĂ OFERTA PDF

și află mai multe amănunte despre cursurile din perioada următoare. Te poți înscrie la orice curs folosind formularul de înscriere din fișierul PDF!

    Pot fi de interes și următoarele cursuri Află care sunt cursurile din perioada următoare: