Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

ACHIZIȚII PUBLICE. PRACTICĂ ȘI ACTUALIZĂRI LEGISLATIVE

2024

Află Detalii

Completează Formularul

Confirmare Participare

Participă la Curs

Primești Certificarea

certificat-participare-apsap

La finalizarea cursului participanții vor primi un certificat de participare emis de Centrul de Formare APSAP în conformitate cu prevederile: Codului Administrativ, a H.G. nr. 1066 din 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici respectiv a O.G. nr. 129 din 2000 privind formarea profesională a adulților după caz.

TEMATICĂ ABORDATĂ

Cadrul legislativ privind achizițiile publice

Particularizări privind starea de urgență instituită la nivelul României

Documente de programare a achizițiilor publice, Strategia anuală a achizițiilor publice și Programul anual al achizițiilor publice

Prezentarea instituțiilor cu atribuții în domeniul achizițiilor publice: ANAP, CNSC, Curtea de Conturi etc.

Praguri valorice și proceduri de atribuire

Elaborarea documentației de atribuire. Rolul DUAE

Strategia de contractare: Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare; Alegerea și justificarea criteriului de atribuire

Platforma SEAP

Dosarul de achiziție

Modificările aduse legislației în domeniul achizițiilor

Noutăți privind derularea procedurilor de achiziție publică cuprinse în Instrucțiuni și Puncte de vedere emise de ANAP

Documente de programare a achizițiilor publice, Strategia anuală a achizițiilor publice și Programul anual al achizițiilor publice

Publicarea anunțurilor: de intenție, de participare și de atribuire

Reguli speciale de transparență, de comunicare și transmitere a datelor și de evitare a conflictelor de interese

Proceduri de achiziții publice: Procedura simplificată, licitația deschisă, licitația restrânsă, dialogul competitiv etc.

Sistemul electronic de achiziții publice - SEAP

Atribuirea contractelor de achiziții publice

Oferte alternative, subcontractanți

Criterii de calificare și selecție

Criterii de atribuire

Soluționarea contestațiilor

CONTACTEAZĂ-NE

completând formularul de mai jos, vei fi apelat de un reprezentant al Centrului de Formare APSAP care îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie

DESCARCĂ OFERTA PDF

și află mai multe amănunte despre cursurile din perioada următoare. Te poți înscrie la orice curs folosind formularul de înscriere din fișierul PDF!

    Pot fi de interes și următoarele cursuri Află care sunt cursurile din perioada următoare: