Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
ÎNSCRIE-TE

Comunicarea eficientă în administrația publică. Abordări practice și metode moderne de lucru

23-29 noiembrie 2020

HOTEL SILVER MOUNTAIN & SPA - Poiana Brașov

Cazare STANDARD

+ Cazare STANDARD PLUS+ 350 RON

980.00

RON TVA inclus

Tarif General Curs

OFERTA CURSURILOR

Septembrie - Decembrie 2020

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere

BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA CURS

Cursul se adresează personalului din sectorul public: funcționari publici, personal contractual și aleși locali iar tematica este actualizată cu cele mai recente modificări legislative în domeniu.

Participanții la curs beneficiază de următoarele facilități:

  • Fișă cont de masă flexibilă
  • Facilități și gratuități pentru copii
  • Activități de consolidare a echipelor și vizite de studiu
  • Formatori cu experiență în sectorul public
  • Consultanță gratuită după finalizarea cursului
  • Sesiune de întrebări și răspunsuri la finalul fiecărei zile
  • Aplicații practice și studii de caz

La finalizarea cursului participanții vor primi un certificat de participare emis de Centrul de Formare APSAP în conformitate cu prevederile: Codului Administrativ, a H.G. nr. 1066 din 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici respectiv a O.G. nr. 129 din 2000 privind formarea profesională a adulților după caz.

HOTEL SILVER MOUNTAIN & SPA
Poiana Brașov

23-29
noiembrie 2020

Tipul de cazare

Standard

Standard Plus

Fara cazare (bifați dacă nu se dorește cazare)

2790.00

3140.00

0.00

RON TVA inclus

Tarif Cazare

TEMATICĂ

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

Fluxuri de comunicare: top management, angajați, public, colaboratori, parteneri, terți, organe de control. Tehnici de comunicare, protocol, secretariat instituțional, organizarea evenimentelor

Comunicarea, instrument de dezvoltare personală şi organizaţională - schema comunicării şi elementele componente

Etapele și mecanismele procesului de comunicare interpersonală: bariere, strategii; persuasiune şi argumentare în comunicarea interpersonală; Stiluri de comunicare interpersonală; Construirea și motivarea echipei

Tipuri de comunicare şi analiza lor: comunicarea scrisă/comunicarea verbală (ton, timbru, intonaţie); comunicarea nonverbală și elemente de paraverbal, comportament, folosirea timpului, utilizarea artefactelor

Fluxuri de comunicare: top management, angajați, public, colaboratori, parteneri, terți, organe de control. Tehnici de comunicare, protocol, secretariat instituțional, organizarea evenimentelor

Comunicarea organizațională și campanii integrate: Conferințe de presă și discursuri; menținerea relațiilor; analiza concurenței; Organizarea de evenimente; pregătirea întâlnirilor de lucru; Tehnici de negociere ca formă de comunicare managerială

Comunicarea şi identitatea organizaţiei: procesul de construire; managementul imaginii; comunicarea internă: forme ale comunicării şi utilizarea lor eficientă

Modalităţi de ascultare activă

Obstacole în comunicarea interpersonală

Metode de comunicare interpersonală și rolul comunicatorului. Comunicare verbală și non-verbală

Asimilarea elementelor de identificare a publicului țintă

Publicul și categoriile de public specifice instituției publice

Ascultarea activă asertivitate și empatie – calități, tipologii și modele comportamentale în relația funcționarului public cu cetățenii

Comunicarea și lucru în echipă

Rolul comunicării interne în organizație

Echipa și rolul ei în sectorul public, în vederea comunicării și a relațiilor publice

Evoluția echipelor în comunicare și relaționarea instituțională

Conceptul de imaginea instituțională. Definirea identității și imaginii instituției publice

Mecanisme de formare a imaginii. Instrumente de analiză a imaginii. Menținerea și influențarea unei imagini pozitive

Gestionarea imaginii publice cu ajutorul mass-media și social-media

Importanța și colectarea feedback-ului din partea stakeholderilor instituției publice

Exerciții și studii de caz

OFERTA CURSURILOR

Septembrie - Decembrie 2020

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere