Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
ÎNSCRIE-TE

Management, proceduri și analize pentru dezvoltarea sectorului public

23-29 noiembrie 2020

ANA HOTELS - Poiana Brașov

Cazare STANDARD

+ Cazare STANDARD PLUS+ 660 RON

980.00

RON TVA inclus

Tarif General Curs

OFERTA CURSURILOR

Septembrie - Decembrie 2020

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere

BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA CURS

Cursul se adresează personalului din sectorul public: funcționari publici, personal contractual și aleși locali iar tematica este actualizată cu cele mai recente modificări legislative în domeniu.

Participanții la curs beneficiază de următoarele facilități:

  • Fișă cont de masă flexibilă
  • Facilități și gratuități pentru copii
  • Activități de consolidare a echipelor și vizite de studiu
  • Formatori cu experiență în sectorul public
  • Consultanță gratuită după finalizarea cursului
  • Sesiune de întrebări și răspunsuri la finalul fiecărei zile
  • Aplicații practice și studii de caz

La finalizarea cursului participanții vor primi un certificat de participare emis de Centrul de Formare APSAP în conformitate cu prevederile: Codului Administrativ, a H.G. nr. 1066 din 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici respectiv a O.G. nr. 129 din 2000 privind formarea profesională a adulților după caz.

ANA HOTELS
Poiana Brașov

23-29
noiembrie 2020

Tipul de cazare

Standard

Standard Plus

Fara cazare (bifați dacă nu se dorește cazare)

4090.00

4750.00

0.00

RON TVA inclus

Tarif Cazare

TEMATICĂ

Definirea și înțelegerea conceptele de sector public, administrație publică, management public, interes public, entitate publică, autoritate publică, instituție publică, serviciu public, serviciu de utilitate publică, afacere publică,antreprenoriat public, parteneriat public-privat

H.G. nr. 909/2014 – Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020

Performanță în administrația publică/capacitate administrativă

Metode, tehnici și proceduri de eficientizare a serviciului public

Managementul prin comparație sau benchmarking

Managementul prin obiective

Managementul prin bugete

Managementul prin proiecte

Managementul programelor de dezvoltare comunitară

Legislație utilă și anexe documentare cu grafice de lucru

Etapele modelului procesual

Stabilirea agendei

Formularea alternativelor

Decizia

Implementarea politicilor

Evaluarea politicilor publice

Erori de evaluare

Criterii de evaluare a unei politici publice la nivel European

Evaluarea politicilor publice în România

Analiza de politici publice

Calitate și managementul calității în administrația publică. Concepte și terminologie

Principiile managementului calității

Cerințele standardului ISO 9001:2015

Abordarea procesuală în administrația publică. Harta procesuală

Leadership în administrația publică

Planificarea calității – instrumente și tehnici.

Etapele implementării unui sistem de management al calității.

Managementul informațiilor documentate.

Managementul proceselor cheie în administrația publică.

Îmbunătățirea calității serviciilor publice – dezvoltarea proiectelor de îmbunătățire; tehnici și instrumente.

Costurile calității.

Procesul de comunicare în administrația publică. Strategii de comunicare. Tehnici de soluționare a conflictului

OFERTA CURSURILOR

Septembrie - Decembrie 2020

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere