Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
ÎNSCRIE-TE

Dezvoltare organizațională – lucru în echipă, acțiuni și obiective în administrația publică

23-29 noiembrie 2020

HOTEL SILVER MOUNTAIN & SPA - Poiana Brașov

Cazare STANDARD

+ Cazare STANDARD PLUS+ 350 RON

980.00

RON TVA inclus

Tarif General Curs

OFERTA CURSURILOR

Septembrie - Decembrie 2020

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere

BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA CURS

Cursul se adresează personalului din sectorul public: funcționari publici, personal contractual și aleși locali iar tematica este actualizată cu cele mai recente modificări legislative în domeniu.

Participanții la curs beneficiază de următoarele facilități:

  • Fișă cont de masă flexibilă
  • Facilități și gratuități pentru copii
  • Activități de consolidare a echipelor și vizite de studiu
  • Formatori cu experiență în sectorul public
  • Consultanță gratuită după finalizarea cursului
  • Sesiune de întrebări și răspunsuri la finalul fiecărei zile
  • Aplicații practice și studii de caz

La finalizarea cursului participanții vor primi un certificat de participare emis de Centrul de Formare APSAP în conformitate cu prevederile: Codului Administrativ, a H.G. nr. 1066 din 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici respectiv a O.G. nr. 129 din 2000 privind formarea profesională a adulților după caz.

HOTEL SILVER MOUNTAIN & SPA
Poiana Brașov

23-29
noiembrie 2020

Tipul de cazare

Standard

Standard Plus

Fara cazare (bifați dacă nu se dorește cazare)

2790.00

3140.00

0.00

RON TVA inclus

Tarif Cazare

TEMATICĂ

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

Legea nr. 188/1999 și legislație secundară - HG și OP-A.N.F.P

Legea nr. 284/2010 și legislația primară/secundară de coroborare și aplicare

Lucrul în echipă- comunicarea, cooperarea, încrederea, soluţionarea problemelor comune

Stabilirea obiectivului comun de lucru, a procedurilor şi principiilor aferente

Provocările lucrului în echipă: lipsa încrederii în partenerii/ colegii de echipă, conflictele, evitarea asumării responabilităţii, lipsa atenţiei faţă de urmărirea obiectivelor comune

Rolul managerului în cadrul unei echipei

Comunicarea, instrument de dezvoltare personală şi organizaţională - schema comunicării şi elementele componente

Etapele și mecanismele procesului de comunicare interpersonală: bariere, strategii; persuasiune şi argumentare în comunicarea interpersonală; Stiluri de comunicare interpersonală; Construirea și motivarea echipei

Tipuri de comunicare şi analiza lor: comunicarea scrisă/comunicarea verbală (ton, timbru, intonaţie); comunicarea nonverbală și elemente de paraverbal, comportament, folosirea timpului, utilizarea artefactelor

Condiţii pentru accesul la o funcţie publică

Funcţia publică din perspectiva legiuitorului român

Regimul disciplinar

Etica şi morala ca valori juridice

Codificarea valorilor etice şi morale pentru funcţia publică

Folosirea prerogativelor de putere publică

Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici

Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici

Norme generale de conduită profesională a funcţionarilor publici

Fluxuri de comunicare: top management, angajați, public, colaboratori, parteneri, terți, organe de control. Tehnici de comunicare, protocol, secretariat instituțional, organizarea evenimentelor

Comunicarea, instrument de dezvoltare personală şi organizaţională - schema comunicării şi elementele componente

Modalităţi de ascultare activă

Obstacole în comunicarea interpersonală

Metode de comunicare interpersonală și rolul comunicatorului. Comunicare verbală și non-verbală

Ascultarea activă asertivitate și empatie – calități, tipologii și modele comportamentale în relația funcționarului public cu cetățenii

Comunicarea și lucru în echipă

Rolul comunicării interne în organizație

Echipa și rolul ei în sectorul public, în vederea comunicării și a relațiilor publice

Evoluția echipelor în comunicare și relaționarea instituțională

Exerciții și studii de caz

OFERTA CURSURILOR

Septembrie - Decembrie 2020

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere