Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
ÎNSCRIE-TE

Finanțe publice locale. Codul fiscal și codul de procedură fiscală. Taxe și impozite locale

23-29 noiembrie 2020

HOTEL SILVER MOUNTAIN & SPA - Poiana Brașov

Cazare STANDARD

+ Cazare STANDARD PLUS+ 350 RON

980.00

RON TVA inclus

Tarif General Curs

OFERTA CURSURILOR

Septembrie - Decembrie 2020

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere

BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA CURS

Cursul se adresează personalului din sectorul public: funcționari publici, personal contractual și aleși locali iar tematica este actualizată cu cele mai recente modificări legislative în domeniu.

Participanții la curs beneficiază de următoarele facilități:

  • Fișă cont de masă flexibilă
  • Facilități și gratuități pentru copii
  • Activități de consolidare a echipelor și vizite de studiu
  • Formatori cu experiență în sectorul public
  • Consultanță gratuită după finalizarea cursului
  • Sesiune de întrebări și răspunsuri la finalul fiecărei zile
  • Aplicații practice și studii de caz

La finalizarea cursului participanții vor primi un certificat de participare emis de Centrul de Formare APSAP în conformitate cu prevederile: Codului Administrativ, a H.G. nr. 1066 din 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici respectiv a O.G. nr. 129 din 2000 privind formarea profesională a adulților după caz.

HOTEL SILVER MOUNTAIN & SPA
Poiana Brașov

23-29
noiembrie 2020

Tipul de cazare

Standard

Standard Plus

Fara cazare (bifați dacă nu se dorește cazare)

2790.00

3140.00

0.00

RON TVA inclus

Tarif Cazare

TEMATICĂ

Codul Fiscal: Dispoziţii generale - Impozite şi taxe locale

Scutiri şi dispoziţii comune. Sancţiuni

Evaziunea fiscală și repercusiunea impozitelor

Codul de procedură fiscală: Dispoziţii procedurale generale

Înregistrarea fiscală şi evidenţa contabilă şi fiscală. Declaraţia fiscală

Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat

Inspecţia fiscală

Colectarea creantelor fiscale şi stingerea creantelor fiscale prin executare silită

Contestaţia la executare silită

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale

Exemple, studii de caz

OFERTA CURSURILOR

Septembrie - Decembrie 2020

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere