Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
ÎNSCRIE-TE

Executarea silită. Colectarea și stingerea creanțelor fiscale

23-29 noiembrie 2020

HOTEL ALPIN - Poiana Brașov

Cazare STANDARD

+ Cazare STANDARD PLUS+ 350 RON

980.00

RON TVA inclus

Tarif General Curs

OFERTA CURSURILOR

Septembrie - Decembrie 2020

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere

BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA CURS

Cursul se adresează personalului din sectorul public: funcționari publici, personal contractual și aleși locali iar tematica este actualizată cu cele mai recente modificări legislative în domeniu.

Participanții la curs beneficiază de următoarele facilități:

  • Fișă cont de masă flexibilă
  • Facilități și gratuități pentru copii
  • Activități de consolidare a echipelor și vizite de studiu
  • Formatori cu experiență în sectorul public
  • Consultanță gratuită după finalizarea cursului
  • Sesiune de întrebări și răspunsuri la finalul fiecărei zile
  • Aplicații practice și studii de caz

La finalizarea cursului participanții vor primi un certificat de participare emis de Centrul de Formare APSAP în conformitate cu prevederile: Codului Administrativ, a H.G. nr. 1066 din 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici respectiv a O.G. nr. 129 din 2000 privind formarea profesională a adulților după caz.

HOTEL ALPIN
Poiana Brașov

23-29
noiembrie 2020

Tipul de cazare

Standard

Standard Plus

Fara cazare (bifați dacă nu se dorește cazare)

2790.00

3140.00

0.00

RON TVA inclus

Tarif Cazare

TEMATICĂ

Consideraţii generale privind executarea silită

Condiţii generale ale executării silite

Titlul executoriu- obiect al executării silite

Bunurile supuse executării

Participanţii la procedura de executere silită

Începerea procedurii de executare silită

Incidente în cursul executării silite

Reguli privind executarea silită

Modalităţi de executare silită

Stingerea creanţelor fiscale prin alte modalităţi

Contestaţia la executarea silită

Codul Fiscal; Definiţii; Taxe şi impozite locale

Cadrul legislativ general actualizat al materiei impozitelor și taxelor locale

Normele metodologice de aplicare a codului fiscal aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1/2016, nr. 159/2016

Venituri propii urmărite indirect de către comp. de specialitate

Impozitul pe clădiri rezidențiale, nerezidențiale și mixte datorat de persoanele fizice şi persoanele juridice

Impozitul pe terenuri datorat de persoanele fizice şi persoanele juridice

Impozitul pe mijloacele de transport

Taxa pentru eliberarea certificatelor şi autorizaţiilor de orice fel

Taxa pentru reclamă și publicitate

Principiile stabilirii impozitelor şi taxelor locale

OFERTA CURSURILOR

Septembrie - Decembrie 2020

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere