Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
ÎNSCRIE-TE

Implementarea proiectelor cu finanțare externă. Oportunități și provocări ale echipei de proiect

23-29 noiembrie 2020

HOTEL ALPIN - Poiana Brașov

Cazare STANDARD

+ Cazare STANDARD PLUS+ 350 RON

980.00

RON TVA inclus

Tarif General Curs

OFERTA CURSURILOR

Septembrie - Decembrie 2020

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere

BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA CURS

Cursul se adresează personalului din sectorul public: funcționari publici, personal contractual și aleși locali iar tematica este actualizată cu cele mai recente modificări legislative în domeniu.

Participanții la curs beneficiază de următoarele facilități:

  • Fișă cont de masă flexibilă
  • Facilități și gratuități pentru copii
  • Activități de consolidare a echipelor și vizite de studiu
  • Formatori cu experiență în sectorul public
  • Consultanță gratuită după finalizarea cursului
  • Sesiune de întrebări și răspunsuri la finalul fiecărei zile
  • Aplicații practice și studii de caz

La finalizarea cursului participanții vor primi un certificat de participare emis de Centrul de Formare APSAP în conformitate cu prevederile: Codului Administrativ, a H.G. nr. 1066 din 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici respectiv a O.G. nr. 129 din 2000 privind formarea profesională a adulților după caz.

HOTEL ALPIN
Poiana Brașov

23-29
noiembrie 2020

Tipul de cazare

Standard

Standard Plus

Fara cazare (bifați dacă nu se dorește cazare)

2790.00

3140.00

0.00

RON TVA inclus

Tarif Cazare

TEMATICĂ

Prezentarea generală a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții 2014-2020. Principii de alocare a Fondurilor Structurale

Prezentarea generală a Programelor de Cooperare Teritorială Europeană (transnaționale, transfrontaliere și interregionale), precum și a programelor de finanțare prin intermediul Granturilor EEA și Norway Grants

Delimitări conceptuale privind Programele Operaționale, obiectivele tematice, axe prioritare, prioritățile de investiții, condiționalitățile ex-ante

Prezentarea entităților responsabile de implementarea Programelor Operaționale: Autorități de Management, Organisme Intermediare, Agențiile de Dezvoltare Regionale etc. și a responsabilităților asociate în scrierea și implementarea proiectelor

Analiza capacității instituționale pentru inițierea și implementarea proiectelor

Analiza pachetului de finanțare: surse recomandate pentru documentare, calendarul de lansare, ghidului solicitantului, cererea de finanțare, manualul de implementare, legislația națională și europeană

Analiza de eligibilitate a proiectului din perspectiva: solicitantului, domeniului de intervenție, pachetului de activități propus, partenerilor și costurilor necesare

Analiza fezabilității proiectului. Elaborarea studiilor suport pentru proiecte: cercetări și analize de impact, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, analize economico-financiare etc.

Elaborarea proiectului de finanțare (cererea de finanțare și anexele prevăzute în ghidul solicitantului)

Externalizarea serviciilor de consultanță: avantaje, dezavantaje, selecția și contractarea consultanților, repere majore ale contractului de consultanță

Selecția partenerilor pentru implementarea proiectului. Elaborarea metodologiei de selecție

Utilizarea sistemului informatic MySMIS2014 – aspecte practice. Completarea și depunerea cererilor de finanțare on-line. Diseminarea unor cazuri operaționale în utilizarea sistemului

Contractarea proiectelor: analiza unor definiții și clauze comune ale contractelor de finanțare

Implementarea proiectelor: identificarea și realizarea proceselor specifice pentru achiziții, plăți, monitorizare, managementul riscului, comunicare etc.

Mecanisme financiare pentru implementarea proiectelor. Gestiunea fluxului de numerar, mecanismul cererilor de rambursare și al cererilor de plată

Monitorizarea implementării proiectului, proceduri de modificare a prevederilor contractuale

Promovarea și publicitatea în cadrul proiectelor. Principii, reguli și instrumente specifice pentru programele operaționale

Furnizarea informațiilor și gestiunea responsabilităților în procedurile de audit specifice proiectelor europene

Închiderea proiectului, încheierea contractelor și transferul de responsabilitate pentru exploatarea proiectului

Analiza de sustenabilitate și de impact a proiectului

Atragerea și implementarea proiectelor pentru e-administrație, e-sănătate, e-specializare/e-learning. Analiza unor studii de caz și proiecte implementate cu succes

Definirea echipei de proiect. Stabilirea componenței, a responsabilităților, modalități de recrutare și contractare a resurselor umane. Rolul comunicării în echipa de proiect. Stimularea sinergiei echipei de proiect

Evaluarea performanțelor echipei de proiect. Adaptarea resurselor umane la cerințele proiectelor. Definirea KPI specifici pentru proiecte

Analiza sistemului de nevoi privind dezvoltarea profesională și personală a managerului de proiect și a echipei

Stabilirea planului de comunicare/colaborare în proiect: modalități, responsabilități, analiza unor greșeli frecvente în comunicare. Networking pentru transfer de informații și expertiză

Change Management – principiu fundamental în gândire și acțiune

Knowledge Management – împărtășirea cunoașterii (experiențe, expertiză, leadership), acces, creare, dobândire, transfer, arhivare, instrumente

Metodologia valorificării cunoașterii acumulate, a reținerii cunoașterii în organizație, motivarea echipei pentru împărtășirea cunoașterii, crearea Communities of Practice (CoP) pentru managementul de proiecte

Managementul conflictelor în proiecte

Studii de caz, analiza unor „greșeli frecvente” în proiecte etc.

OFERTA CURSURILOR

Septembrie - Decembrie 2020

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere