Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
ÎNSCRIE-TE

Comunicarea în sectorul public. Managementul documentelor și transparență decizională

23-29 noiembrie 2020

HOTEL PRESIDENT - Băile Felix

Cazare STANDARD

980.00

RON TVA inclus

Tarif General Curs

OFERTA CURSURILOR

Septembrie - Decembrie 2020

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere

BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA CURS

Cursul se adresează personalului din sectorul public: funcționari publici, personal contractual și aleși locali iar tematica este actualizată cu cele mai recente modificări legislative în domeniu.

Participanții la curs beneficiază de următoarele facilități:

  • Fișă cont de masă flexibilă
  • Facilități și gratuități pentru copii
  • Activități de consolidare a echipelor și vizite de studiu
  • Formatori cu experiență în sectorul public
  • Consultanță gratuită după finalizarea cursului
  • Sesiune de întrebări și răspunsuri la finalul fiecărei zile
  • Aplicații practice și studii de caz

La finalizarea cursului participanții vor primi un certificat de participare emis de Centrul de Formare APSAP în conformitate cu prevederile: Codului Administrativ, a H.G. nr. 1066 din 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici respectiv a O.G. nr. 129 din 2000 privind formarea profesională a adulților după caz.

HOTEL PRESIDENT
Băile Felix

23-29
noiembrie 2020

Tipul de cazare

Standard

Fara cazare (bifați dacă nu se dorește cazare)

3390.00

0.00

RON TVA inclus

Tarif Cazare

TEMATICĂ

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

Fluxuri de comunicare: top management, angajați, public, colaboratori, parteneri, terți, organe de control. Tehnici de comunicare, protocol, secretariat instituțional, organizarea evenimentelor

Comunicarea, instrument de dezvoltare personală şi organizaţională - schema comunicării şi elementele componente

Etapele și mecanismele procesului de comunicare interpersonală: bariere, strategii; persuasiune şi argumentare în comunicarea interpersonală; Stiluri de comunicare interpersonală; Construirea și motivarea echipei

Tipuri de comunicare şi analiza lor: comunicarea scrisă/comunicarea verbală (ton, timbru, intonaţie); comunicarea nonverbală și elemente de paraverbal, comportament, folosirea timpului, utilizarea artefactelor

Obstacole în comunicarea interpersonală

Metode de comunicare interpersonală și rolul comunicatorului. Comunicare verbală și non-verbală

Asimilarea elementelor de identificare a publicului țintă

Publicul și categoriile de public specifice instituției publice

Ascultarea activă asertivitate și empatie – calități, tipologii și modele comportamentale în relația funcționarului public cu cetățenii

Rolul comunicării interne în organizație

Conceptul de imaginea instituțională. Definirea identității și imaginii instituției publice

Mecanisme de formare a imaginii. Instrumente de analiză a imaginii. Menținerea și influențarea unei imagini pozitive

Gestionarea imaginii publice cu ajutorul mass-media și social-media

Managementul documentelor în administrația publică

Norme, metode și practici de elaborare a documentelor în administrația publică

Proceduri de lucru specifice şi circuitul documentelor în instituțiile publice

Clasificarea, arhivarea și securitatea documentelor

Gestionarea documentelor. Sistemul electronic de gestionare a documentelor

Bune practici și metode recomandate în ceea ce privește managementul documentelor

Gestionarea documentelor şi strategia de comunicare a unei organizații publice

Exerciții și studii de caz

OFERTA CURSURILOR

Septembrie - Decembrie 2020

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere