Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
ÎNSCRIE-TE

MANAGER DE PROIECT (CURS ACREDITAT)

TRAINER:

ENESCU CRISTIAN-MIHAI

Manager de Proiect

U.S.A.M.V.

18-22ianuarie 2021

Aplicația ZOOM - ON-LINE

09:30 - 13:30

790.00

RON TVA inclus

Opțional, tarif certificat

OFERTA CURSURILOR

Septembrie - Decembrie 2020

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere

BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA WEBINAR

Curs este acreditat și este derulat 100% în mediul on-line prin intermediul platformei ZOOM. Veți avea oportunitatea de a vă întâlni cu unul dintre cei mai buni formatori din România, cu experiență dovedită în domeniul de activitate predat.

Cursul va fi LIVE, interactiv, cu exemple practice, prezentări, exerciții, materiale suport actualizate la zi și sesiuni de întrebări și răspunsuri.


Beneficiați de următoarele facilități:

  • Deplasarea într-o sală fizică de curs nu este necesară
  • Confortul și siguranța propriului birou de acasă sau de la serviciu
  • Suportul tehnic este asigurat gratuit
  • Participarea este gratuită dacă nu se solicită un certificat de absolvire
  • Costurile obținerii unui certificat de absolvire sunt substanțial reduse
  • Timpul prețios câștigat pentru a vă bucura de micile plăceri ale vieții
  • Posibilitatea de a adresa întrebări lectorului oricând pe parcursul cursului
  • Acces necondiționat la grupurile de lucru constituite la nivel național
  • Evaluarea cunoștințelor este derulată on-line
  • Posibilitatea de a obține un certificat de absolvire acreditat (opțional)

Opțional, la cerere, se poate elibera un certificat de absolvire acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări. Competențele obținute după finalizarea cursului se vor regăsi în suplimentul descriptiv care va însoți certificatul acreditat de Ministerul Educației şi Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a Municipiului București.

Pentru obținerea certificatului de absolvire va fi necesară transmitere următoarelor documente: certificat de naștere, certificat de căsătorie (dacă este cazul), cartea de identitate și diploma de licență pe adresa de e-mail: webinar@cursuri-functionari.ro.

Aplicația ZOOM
ON-LINE

18-22
ianuarie 2021

TEMATICĂ

Definirea noțiunilor de proiect și de managementul al proiectului

Oportunități de finanțare, ciclul de viață a managementului de proiect

Stabilirea pașilor în derularea managementului proiectului

Grupuri de interes asociate proiectului, roluri și responsabilități 

Factori perturbatori care afectează începerea, conducerea sau rezultatele proiectului

Identificarea obiectivului general și a obiectivelor specifice în cadrul proiectului: analiza SWOT și studiul de fezabilitate

Identificarea atribuțiilor managerului de proiect și ale echipei sale, funcțiile managerului de proiect

Fazele proiectului – componentele proiectului și tabloul de bord

Planul de management al proiectului. Planificarea în detaliu a proiectului

Instrumente și tehnici specifice de planificare: WBS, GANTT, PERT și drumul critic

Alocarea resurselor și gestionarea resurselor (buget, analiza cost-beneficiu etc.)

Rezultatele analizei livrabilelor unui proiect. Valoarea proiectelor din perspectiva economico-financiară. Conceptul de valoare – reprezentări la nivelul organizațional și reprezentări la nivelul individual

Metodologiile moderne ale managementului proiectelor: AGILE, LEAN și KANBAN

Abordări ale managementului de proiect: AGILE și WATERFALL

Aplicații destinate gestionării managementului: MICROSOFT PROJECT, PRIMAVERA ș.a.

Managementul timpului

Dezvoltarea competențelor de leadership

Evaluarea performantei managerului de proiect

Comunicarea organizațională și interdepartamentală

Comunicări eficientă în cadrul proiectului: abordarea și organizarea întâlnirilor de lucru

Managementul riscurilor: identificare, clasificare și abordare

Instrumente de monitorizare și control

Închiderea proiectului și evaluarea performanței echipei de proiect

OFERTA CURSURILOR

Septembrie - Decembrie 2020

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere