Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
ÎNSCRIE-TE

EXPERT ACHIZITII PUBLICE (CURS ACREDITAT)

TRAINERI:

FLORICEL IONELA

 

IONESCU-BOLENTIN CRISTIANA

-

-

18-22ianuarie 2021

Aplicația ZOOM - ON-LINE

13:30 - 17:30

690.00

RON TVA inclus

Opțional, tarif certificat

OFERTA CURSURILOR

Septembrie - Decembrie 2020

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere

BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA WEBINAR

Curs este acreditat și este derulat 100% în mediul on-line prin intermediul platformei ZOOM. Veți avea oportunitatea de a vă întâlni cu unul dintre cei mai buni formatori din România, cu experiență dovedită în domeniul de activitate predat.

Cursul va fi LIVE, interactiv, cu exemple practice, prezentări, exerciții, materiale suport actualizate la zi și sesiuni de întrebări și răspunsuri.


Beneficiați de următoarele facilități:

  • Deplasarea într-o sală fizică de curs nu este necesară
  • Confortul și siguranța propriului birou de acasă sau de la serviciu
  • Suportul tehnic este asigurat gratuit
  • Participarea este gratuită dacă nu se solicită un certificat de absolvire
  • Costurile obținerii unui certificat de absolvire sunt substanțial reduse
  • Timpul prețios câștigat pentru a vă bucura de micile plăceri ale vieții
  • Posibilitatea de a adresa întrebări lectorului oricând pe parcursul cursului
  • Acces necondiționat la grupurile de lucru constituite la nivel național
  • Evaluarea cunoștințelor este derulată on-line
  • Posibilitatea de a obține un certificat de absolvire acreditat (opțional)

Opțional, la cerere, se poate elibera un certificat de absolvire acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări. Competențele obținute după finalizarea cursului se vor regăsi în suplimentul descriptiv care va însoți certificatul acreditat de Ministerul Educației şi Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a Municipiului București.

Pentru obținerea certificatului de absolvire va fi necesară transmitere următoarelor documente: certificat de naștere, certificat de căsătorie (dacă este cazul), cartea de identitate și diploma de licență pe adresa de e-mail: webinar@cursuri-functionari.ro.

Aplicația ZOOM
ON-LINE

18-22
ianuarie 2021

TEMATICĂ

Cadrul legislativ privind achizițiile publice

Documente de programare a achizițiilor publice, strategia anuală a achizițiilor publice și programul anual al achizițiilor publice

Prezentarea instituțiilor cu atribuții în domeniul achizițiilor publice: ANAP, CNSC, Curtea de Conturi etc.

Elaborarea documentației de atribuire.

Rolul DUAE (Document Unic de Achiziție European)

Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare și atribuire

Analiza documentației de atribuire,interpretarea fișei de date și formularea solicitării de clarificări

Platforma SEAP / SICAP: înregistrare, utilizare, catalogul electronic și proceduri

Dosarul de achiziție

Noutăți privind derularea procedurilor de achiziție publică cuprinse în Instrucțiuni și puncte de vedere emise de ANAP

Modalități de constituire și eliberare a garanției de participare/bună execuție

Publicarea anunțurilor: de intenție, de participare și de atribuire

Reguli speciale de transparență, de comunicare și transmitere a datelor și de evitare a conflictelor de interese

Proceduri de achiziții publice: praguri valorice procedura simplificată, licitația deschisă, licitația restrânsă, dialogul competitiv, negocierea fără publicare

Depunerea ofertei tehnice și financiare on-line și off-line

Atribuirea contractelor de achiziții publice

Oferte alternative, subcontractanți

Criterii de calificare și selecție

Formularea și depunerea contestațiilor

Contravenții și sancțiuni

OFERTA CURSURILOR

Septembrie - Decembrie 2020

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere