Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
ÎNSCRIE-TE

Expert achizitii publice

18-22ianuarie 2021

Aplicația ZOOM - ON-LINE

13:00 - 17:00

350.00

RON TVA inclus

Opțional, tarif certificat

OFERTA CURSURILOR

Septembrie - Decembrie 2020

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere

BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA WEBINAR

Cursul se adresează personalului din sectorul public: funcționari publici, personal contractual și aleși locali iar tematica este actualizată cu cele mai recente modificări legislative în domeniu.

Participanții la curs beneficiază de următoarele facilități:

  • Materiale suport actualizate la zi de formatori
  • Acces la grupurile de lucru constituite la nivel național
  • Subiecte de actualitate dezbătute de specialiști în domeniu
  • Formatori cu experiență în sectorul public
  • Consultanță gratuită după finalizarea cursului
  • Sesiune de întrebări și răspunsuri la finalul fiecărei zile
  • Aplicații practice și studii de caz

La finalizarea cursului participanții vor primi un certificat de participare emis de Centrul de Formare APSAP în conformitate cu prevederile: Codului Administrativ și a art. 6 alin. (2) din H.G. nr. 1066 din 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici prin intermediul mijloacelor electronice.

Aplicația ZOOM
ON-LINE

18-22
ianuarie 2021

TEMATICĂ

Cadrul legislativ privind achizițiile publice

Documente de programare a achizițiilor publice, strategia anuală a achizițiilor publice și programul anual al achizițiilor publice

Prezentarea instituțiilor cu atribuții în domeniul achizițiilor publice: ANAP, CNSC, Curtea de Conturi etc.

Elaborarea documentației de atribuire.

Rolul DUAE (Document Unic de Achiziție European)

Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare și atribuire

Analiza documentației de atribuire,interpretarea fișei de date și formularea solicitării de clarificări

Platforma SEAP / SICAP: înregistrare, utilizare, catalogul electronic și proceduri

Dosarul de achiziție

Noutăți privind derularea procedurilor de achiziție publică cuprinse în Instrucțiuni și puncte de vedere emise de ANAP

Modalități de constituire și eliberare a garanției de participare/bună execuție

Publicarea anunțurilor: de intenție, de participare și de atribuire

Reguli speciale de transparență, de comunicare și transmitere a datelor și de evitare a conflictelor de interese

Proceduri de achiziții publice: praguri valorice procedura simplificată, licitația deschisă, licitația restrânsă, dialogul competitiv, negocierea fără publicare

Depunerea ofertei tehnice și financiare on-line și off-line

Atribuirea contractelor de achiziții publice

Oferte alternative, subcontractanți

Criterii de calificare și selecție

Formularea și depunerea contestațiilor

Contravenții și sancțiuni

OFERTA CURSURILOR

Septembrie - Decembrie 2020

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere