Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
ÎNSCRIE-TE

PERFORMANTA IN SECTORUL PUBLIC

4 martie - 27 aprilie 2021

Aplicația ZOOM - ON-LINE

09:30 - 14:00

390.00

RON TVA inclus

Opțional, tarif certificat

OFERTA CURSURILOR

Martie - Iunie 2021

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere

BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA WEBINAR

Cursul se adresează personalului din sectorul public: funcționari publici, personal contractual și aleși locali iar tematica este actualizată cu cele mai recente modificări legislative în domeniu.

Participanții la curs beneficiază de următoarele facilități:

  • Materiale suport actualizate la zi de formatori
  • Acces la grupurile de lucru constituite la nivel național
  • Subiecte de actualitate dezbătute de specialiști în domeniu
  • Formatori cu experiență în sectorul public
  • Consultanță gratuită după finalizarea cursului
  • Sesiune de întrebări și răspunsuri la finalul fiecărei zile
  • Aplicații practice și studii de caz

La finalizarea cursului participanții vor primi un certificat de participare emis de Centrul de Formare APSAP în conformitate cu prevederile: Codului Administrativ și a art. 6 alin. (2) din H.G. nr. 1066 din 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici prin intermediul mijloacelor electronice.

Aplicația ZOOM
ON-LINE

4-27
martie - aprilie 2021

TEMATICĂ

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Conceptele de sector public, administrație publică, management public, interes public, entitate publică, autoritate publică, instituție publică, serviciu public, serviciu de utilitate publică, afacere publică,antreprenoriat public, parteneriat public-privat

H.G. nr. 909/2014 – Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020

Hotărârea Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central

H.G. nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale

Hotărârea nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului

Studiul deciziilor politico-administrative de alocare a diverselor forme de resurse (materiale, financiare, de know-how, simbolice)

H.G. nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării

Noul management public

Performanță în administrația publică/capacitate administrativă

Metode, tehnici și proceduri de eficientizare a serviciului public

Managementul prin comparație sau benchmarking

Managementul prin obiective

Managementul prin bugete

Managementul prin proiecte

Managementul programelor de dezvoltare comunitară

Legislație utilă și anexe documentare cu grafice de lucru

Etapele modelului procesual

Stabilirea agendei

Formularea alternativelor

Decizia

Implementarea politicilor

Evaluarea politicilor publice

Erori de evaluare

Criterii de evaluare a unei politici publice la nivel European

Evaluarea politicilor publice în România

Analiza de politici publice


OFERTA CURSURILOR

Martie - Iunie 2021

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere