Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
ÎNSCRIE-TE

PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ

5 martie 2021

Aplicația ZOOM - ON-LINE

09:30 - 14:00

150.00

RON TVA inclus

Opțional, tarif certificat

OFERTA CURSURILOR

Martie - Iunie 2021

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere

BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA WEBINAR

Cursul se adresează personalului din sectorul public: funcționari publici, personal contractual și aleși locali iar tematica este actualizată cu cele mai recente modificări legislative în domeniu.

Participanții la curs beneficiază de următoarele facilități:

  • Materiale suport actualizate la zi de formatori
  • Acces la grupurile de lucru constituite la nivel național
  • Subiecte de actualitate dezbătute de specialiști în domeniu
  • Formatori cu experiență în sectorul public
  • Consultanță gratuită după finalizarea cursului
  • Sesiune de întrebări și răspunsuri la finalul fiecărei zile
  • Aplicații practice și studii de caz

La finalizarea cursului participanții vor primi un certificat de participare emis de Centrul de Formare APSAP în conformitate cu prevederile: Codului Administrativ și a art. 6 alin. (2) din H.G. nr. 1066 din 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici prin intermediul mijloacelor electronice.

Aplicația ZOOM
ON-LINE

5
martie 2021

TEMATICĂ

Prezentarea generală a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții 2014-2020. Principii de alocare a Fondurilor Structurale

Prezentarea generală a Programelor de Cooperare Teritorială Europeană (transnaționale, transfrontaliere și interregionale), precum și a programelor de finanțare prin intermediul Granturilor EEA și Norway Grants

Delimitări conceptuale privind Programele Operaționale, obiectivele tematice, axe prioritare, prioritățile de investiții, condiționalitățile ex-ante

Prezentarea entităților responsabile de implementarea Programelor Operaționale: Autorități de Management, Organisme Intermediare, Agențiile de Dezvoltare Regionale etc. și a responsabilităților asociate în scrierea și implementarea proiectelor

Analiza capacității instituționale pentru inițierea și implementarea proiectelor

Analiza pachetului de finanțare: surse recomandate pentru documentare, calendarul de lansare, ghidului solicitantului, cererea de finanțare, manualul de implementare, legislația națională și europeană

Analiza de eligibilitate a proiectului din perspectiva: solicitantului, domeniului de intervenție, pachetului de activități propus, partenerilor și costurilor necesare

Analiza fezabilității proiectului. Elaborarea studiilor suport pentru proiecte: cercetări și analize de impact, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, analize economico-financiare etc.

Elaborarea proiectului de finanțare (cererea de finanțare și anexele prevăzute în ghidul solicitantului)

Externalizarea serviciilor de consultanță: avantaje, dezavantaje, selecția și contractarea consultanților, repere majore ale contractului de consultanță

Selecția partenerilor pentru implementarea proiectului. Elaborarea metodologiei de selecție

Utilizarea sistemului informatic MySMIS2014 – aspecte practice. Completarea și depunerea cererilor de finanțare on-line. Diseminarea unor cazuri operaționale în utilizarea sistemului

Contractarea proiectelor: analiza unor definiții și clauze comune ale contractelor de finanțare

Implementarea proiectelor: identificarea și realizarea proceselor specifice pentru achiziții, plăți, monitorizare, managementul riscului, comunicare etc.

Mecanisme financiare pentru implementarea proiectelor. Gestiunea fluxului de numerar, mecanismul cererilor de rambursare și al cererilor de plată

Monitorizarea implementării proiectului, proceduri de modificare a prevederilor contractuale

Promovarea și publicitatea în cadrul proiectelor. Principii, reguli și instrumente specifice pentru programele operaționale

Furnizarea informațiilor și gestiunea responsabilităților în procedurile de audit specifice proiectelor europene

Închiderea proiectului, încheierea contractelor și transferul de responsabilitate pentru exploatarea proiectului

Analiza de sustenabilitate și de impact a proiectului

Atragerea și implementarea proiectelor pentru e-administrație, e-sănătate, e-specializare/e-learning. Analiza unor studii de caz și proiecte implementate cu succes

Studii de caz, analiza unor „greșeli frecvente” în proiecte etc.

OFERTA CURSURILOR

Martie - Iunie 2021

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere