Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
ÎNSCRIE-TE

CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE

25-29 ianuarie 2021

HOTEL CARPATHIA - Sinaia

Cazare STANDARD

+ Cazare STANDARD PLUS+ 0 RON

980.00

RON TVA inclus

Tarif General Curs

OFERTA CURSURILOR

Septembrie - Decembrie 2020

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere

BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA CURS

Cursul se adresează personalului din sectorul public: funcționari publici, personal contractual și aleși locali iar tematica este actualizată cu cele mai recente modificări legislative în domeniu.

Participanții la curs beneficiază de următoarele facilități:

  • Fișă cont de masă flexibilă
  • Facilități și gratuități pentru copii
  • Activități de consolidare a echipelor și vizite de studiu
  • Formatori cu experiență în sectorul public
  • Consultanță gratuită după finalizarea cursului
  • Sesiune de întrebări și răspunsuri la finalul fiecărei zile
  • Aplicații practice și studii de caz

La finalizarea cursului participanții vor primi un certificat de participare emis de Centrul de Formare APSAP în conformitate cu prevederile: Codului Administrativ, a H.G. nr. 1066 din 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici respectiv a O.G. nr. 129 din 2000 privind formarea profesională a adulților după caz.

HOTEL CARPATHIA
Sinaia

25-29
ianuarie 2021

Tipul de cazare

Standard

Standard Plus

Fara cazare (bifați dacă nu se dorește cazare)

0.00

0.00

0.00

RON TVA inclus

Tarif Cazare

TEMATICĂ

Noutăți și reglementări legislative în domeniul financiar – contabil aplicabile instituțiilor publice începând cu 1 ianuarie 2020

Întocmirea și depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice pentru în anul 2020

Particularități privind închiderea conturilor de finanţare, de disponibil şi stabilirea rezultatului patrimonial pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, precum şi pentru activităţi finanţate din venituri proprii

Sistemul național de raportare (FOREXEBUG) - necesități, avantaje și beneficii pentru instituțiile publice în urma implementării acestuia

-Transmiterea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în Sistemul național de raportare - particularități și problem întâmpinate în transmiterea formularelor. Spețe și cazuri practice

-Verificări și validări de formulare efectuate în sistem

-Generarea pachetului de situații financiare

-Modificări și completări la OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice (OMFP nr. 3.471/2008)

Monografii privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice (salarii, rețineri din salarii, concedii medicale, sume de recuperat de la Casa de Asigurări de Sănătate, vouchere de vacanță, etc.)

Discuții privind aplicarea OMFP nr. 221/2015 - trecerea activelor fixe corporale amortizate integral la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar

Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice – ALOP (OMFP nr. 547/2009 pentru modificarea şi completarea OMFP nr. 1.792/2002) Acţiuni multianuale

Proceduri contabile. Modele de elaborare

Aplicaţii practice şi studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice


OFERTA CURSURILOR

Septembrie - Decembrie 2020

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere