Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
ÎNSCRIE-TE

Etică, integritate și transparență decizională în administrația publică

6-12 iulie 2020

HOTEL RICHMOND - Mamaia

Cazare STANDARD

+ Cazare STANDARD PLUS+ 700 RON

980.00

RON TVA inclus

Tarif General Curs

OFERTA CURSURILOR

Iunie - Septembrie 2020

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere

BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA CURS

Cursul se adresează personalului din sectorul public: funcționari publici, personal contractual și aleși locali iar tematica este actualizată cu cele mai recente modificări legislative în domeniu.

Participanții la curs beneficiază de următoarele facilități:

  • Fișă cont de masă flexibilă
  • Facilități și gratuități pentru copii
  • Activități de consolidare a echipelor și vizite de studiu
  • Formatori cu experiență în sectorul public
  • Consultanță gratuită după finalizarea cursului
  • Sesiune de întrebări și răspunsuri la finalul fiecărei zile
  • Aplicații practice și studii de caz

La finalizarea cursului participanții vor primi un certificat de participare emis de Centrul de Formare APSAP în conformitate cu prevederile: Codului Administrativ, a H.G. nr. 1066 din 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici respectiv a O.G. nr. 129 din 2000 privind formarea profesională a adulților după caz.

HOTEL RICHMOND
Mamaia

6-12
iulie 2020

Tipul de cazare

Standard

Standard Plus

Fara cazare (bifați dacă nu se dorește cazare)

4490.00

5190.00

0.00

RON TVA inclus

Tarif Cazare

TEMATICĂ

Cadrul general privind promovarea valorilor etice în administrația publică la nivel internațional

Etica și integritatea personalului

Importanța Codurilor etice în afirmarea și profesionalizarea relațiilor publice

Conflicte de interese (folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane), cadouri/donații, achiziții publice, discriminare, favoritism, nepotism, corupție)

Regimul incompatibilităților

Etica aplicată/dileme etice

Management etic în organizație/educația anticorupție

Proceduri operaționale – „Etica la locul de muncă”

Standard ocupațional – Consilierul de etică. Misiune, atribuții, principii și instrumente de lucru

Plan măsuri de integritate în instituție

Corupția – Definire. Cauze și consecințe. Clasificare

Reglementări naționale și internaționale în materie

Mecanisme de prevenire a corupției în administrația publică

Metode de prevenire și combatere a corupției în domeniul achizițiilor publice, în domeniul proiectelor finanțate din fonduri europene

Stabilirea și aplicarea celor mai adecvate metode de contracarare a corupției în cadrul organizației/instituției

Metodologii de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție într-o organizație/instituție; identificarea instrumentelor de combatere a corupției în cadrul unei organizații/instituții. Riscuri reputaționale.

Strategii anticorupție. Strategia Națională Anticorupție; Rolul societății civile și mass-mediei în prevenirea și combaterea corupției.

Standard ocupațional – Expert prevenire și combatere a corupției, ISO 37001 (intern de management antimită), SCI/M.

Plan măsuri de integritate în instituție

OFERTA CURSURILOR

Iunie - Septembrie 2020

ÎNSCRIE-TE ACUM!

completează formularul

LOCAȚII ȘI FACILITĂȚI

hoteluri partenere