Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

Asistența socială și protecția copilului. Obiective, activități și responsabilități

2021

Află Detalii

Completează Formularul

Confirmare Participare

Participă la Curs

Primești Certificarea

Poți selecta alt tip de cazare

12 apr - 18 apr 2021

HOTEL PRESIDENT SPA - Băile Felix

Cazare STANDARD

Tarif general curs:
980 RON
TVA inclus

Tarif cazare:
3690.00 RON TVA inclus

La finalizarea cursului participanții vor primi un certificat de participare emis de Centrul de Formare APSAP în conformitate cu prevederile: Codului Administrativ, a H.G. nr. 1066 din 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici respectiv a O.G. nr. 129 din 2000 privind formarea profesională a adulților după caz.

TEMATICĂ ABORDATĂ

Sistemul național de asistență socială: cadrul legislativ

Principii și valori în asistența socială

Beneficii sociale: clasificare, modalități de acordare - criterii de eligibilitate

Alocații familiale (alocația de stat pentru copii, alocația pentru susținerea familiei, indemnizația pentru creșterea copilului)

Ajutoare pentru combaterea sărăciei (venitul minim garantat, ajutor pentru încălzirea locuinței)

Ajutoare categoriale (indemnizația pentru persoane cu handicap)

Complementaritatea cu serviciile sociale

Statutul și rolul asistentului social

Etica și deontologia asistentului social

Finanțarea sistemului de servicii sociale

Protecția persoanelor cu dizabilități

Protecția persoanelor vârstnice

Prevenirea și combaterea riscului de violență în familie: forme de abuz și neglijare, cadrul legal, metode și proceduri de prevenție și de intervenție

Elaborarea planurilor/strategiilor proprii de dezvoltare a serviciilor sociale

Implicarea și responsabilitățile legale ale autorităților administrației publice locale privind planificarea, înființarea și organizarea de servicii sociale la nivelul comunității

Realizarea evaluării nevoilor sociale de la nivelul comunității, identificarea categoriilor de persoane/familii vulnerabile, analiza și prioritizarea gradului de risc

Identificarea situațiilor de risc de excluziune socială în care se pot afla persoane/familii care domiciliază în comunitatea respectivă

Estimarea resurselor umane și economico-financiare necesare asigurării sustenabilității serviciilor sociale

Utilizarea eficientă a resurselor umane existente la nivelul primăriei pentru realizarea atribuțiilor ce le revin atât în ce privește serviciile sociale, cât și beneficiile de asistență socială

Consultarea și implicarea comunității în derularea și implementarea măsurilor de asistență socială

Colaborarea cu alte unități administrativ teritoriale pentru dezvoltarea de servicii sociale (parteneriate, convenții de colaborare).

Mandatarea ONG-urilor de a acorda servicii sociale în comunitatea respectivă și cofinanțarea acestora din bugetul local

Realizarea unor evaluări corecte a situației socio-economice a persoanelor/familiilor care solicită dreptul la beneficii de asistență socială

Monitorizarea îndeplinirii/menținerii condițiilor de eligibilitate care au condus la acordarea dreptului la beneficii de asistență socială (venit minim garantat, alocații familiale, ajutoare de căldură, indemnizații pentru persoanele cu dizabilități etc.)

CONTACTEAZĂ-NE

completând formularul de mai jos, vei fi apelat de un reprezentant al Centrului de Formare APSAP care îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie

DESCARCĂ OFERTA PDF

și află mai multe amănunte despre cursurile din perioada următoare. Te poți înscrie la orice curs folosind formularul de înscriere din fișierul PDF!

    Pot fi de interes și următoarele cursuri

    Află care sunt cursurile din perioada următoare: