Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

Expert achizitii publice

2021

Află Detalii

Completează Formularul

Confirmare Participare

Participă la Curs

Primești Certificarea

Poți selecta alt tip de cazare

15 apr - 18 apr 2021

HOTEL CARPATHIA - Sinaia

Cazare STANDARD

Tarif general curs:
690 RON
TVA inclus

Tarif cazare:
1590.00 RON TVA inclus

La finalizarea cursului participanții vor primi un certificat de participare emis de Centrul de Formare APSAP în conformitate cu prevederile: Codului Administrativ, a H.G. nr. 1066 din 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici respectiv a O.G. nr. 129 din 2000 privind formarea profesională a adulților după caz.

TEMATICĂ ABORDATĂ

Legislația specifică în domeniul achizițiilor publice

Platforma SEAP.: înregistrare, utilizare, catalog electronic, anunțuri, raportări, formulare ș.a.

Prezentarea instituțiilor cu atribuții în domeniul achizițiilor publice: ANAP, CNSC, ONAC, Curtea de Conturi etc.

Managementul achizițiilor publice

Proceduri de achiziții publice: praguri valorice, procedura simplificată, licitația deschisă, licitația restrânsă, dialogul competitiv, negocierea fără publicare 

Înregistrarea/Recuperarea/Reînnoirea certificatului digital SEAP

Utilizarea semnăturii electronice

Criptarea și decriptarea documentelor publicate de autoritatea contractantă

Publicarea anunțurilor: de intenție, de participare și de atribuire

Estimarea achizițiilor publice

Publicarea în SEAP a planurilor de achiziții publice

Încărcarea în sistemul electronic a documentației de atribuire

Modalități de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii financiare

Termenul de evaluare și reevaluare a ofertelor

Rolul Documentului Unic de Achiziție European (DUAE) și corelarea cu fișa de date a achiziției

Întocmirea răspunsului la solicitările de clarificări transmise de autoritatea contractantă

Cumpărarea directă

Depunerea contestațiilor. Remediile și căile de atac

Pregătirea documentației de atribuire

Analiza și evaluarea documentelor realizate de ofertanți

Criterii minime de calificare 

Analiza rezultatelor obținute în urma evaluării

Litigii care decurg din procedurile de atribuire a contractelor publice

Soluționarea contestațiilor depuse la CNCSC și a celor formulate in fața instanțelor de judecată

Derularea unei proceduri de atribuire on-line

Atribuirea și derularea contractului de achiziție publică. Modificări ale contractului în perioada de implementare 

Contravenții și sancțiuni

Aplicații practice relevante, derivate din situații reale

CONTACTEAZĂ-NE

completând formularul de mai jos, vei fi apelat de un reprezentant al Centrului de Formare APSAP care îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie

DESCARCĂ OFERTA PDF

și află mai multe amănunte despre cursurile din perioada următoare. Te poți înscrie la orice curs folosind formularul de înscriere din fișierul PDF!

    Pot fi de interes și următoarele cursuri

    Află care sunt cursurile din perioada următoare: