Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

Urbanism și autorizarea construcțiilor – noutăți legislative

2021

Află Detalii

Completează Formularul

Confirmare Participare

Participă la Curs

Primești Certificarea

Poți selecta alt tip de cazare

24 mai - 30 mai 2021

HOTEL SILVER MOUNTAIN & SPA - Poiana Brașov

Cazare STANDARD

Tarif general curs:
980 RON
TVA inclus

Tarif cazare:
3090.00 RON TVA inclus

La finalizarea cursului participanții vor primi un certificat de participare emis de Centrul de Formare APSAP în conformitate cu prevederile: Codului Administrativ, a H.G. nr. 1066 din 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici respectiv a O.G. nr. 129 din 2000 privind formarea profesională a adulților după caz.

TEMATICĂ ABORDATĂ

Cadrul legislativ actualizat la 11.01.2020 în domeniul urbanism și autorizarea construcțiilor

Legea nr. 193 din 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Legea nr. 7 din 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Ordinul nr. 3454 din 2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009

H.G. nr. 343 din 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora

Atribuțiile și competențele autorităților publice locale privind autorizarea construcțiilor, disciplina în construcții, recepția construcțiilor

Organizarea și funcționarea structurilor de specialitate în domeniul urbanismul

Avize și acorduri necesare/obligatorii pentru autorizarea construcțiilor

Lucrările de construcții care se pot realiza fără autorizație de construire

Lucrările de construcții care se pot autoriza fără documentații de urbanism

Intabularea construcțiilor realizate fără autorizație de construire 

Organizarea și funcționarea comisiei de acord unic

Disciplina în construcții - Posibilități de intrare în legalitate

Atribuțiile și competențele administrației publice locale în contextul modificărilor legislative

Planificarea urbană și strategia de dezvoltare a localității

Dezvoltarea durabila integrată și protecția mediului

Documentațiile de amenajarea teritoriului - instrumente de dezvoltare teritorială

PATN, PATZ, PATJ - definire, rol, scop

Documentațiile de urbanism - instrumente de dezvoltare locală durabilă

Documentațiile de urbanism (PUG+RLU, PUZ+RLU, PUD) - definire, rol, conținut, elaborare, avizare, aprobare, aplicare

Modificarea documentațiilor de urbanism aprobate – necesitate sau oportunitate

Orientări și tendințe contemporane in domeniul urbanismului

Urbanismul verde

Managementul deșeurilor

Disciplina în construcții - Posibilități de intrare în legalitate

Regimul juridic al actelor administrative din domeniul urbanism

Instituții implicate în autorizarea, realizarea, recepția, impozitarea și intabularea construcțiilor

Procedura de autorizare și realizare a construcțiilor în contextul noilor modificări la Legea nr. 50 din 1991 și Legea nr. 10 din 1996 (Legea nr.7 din 2020)

Competențe de autorizare

Documentele și documentațiile obligatorii pentru emiterea certificatelor de urbanism (CU) și autorizațiilor de construire (AC).

Cerințele fundamentale pentru realizarea unor construcții de calitate (Legea nr.10 din 1995)

Sistemul calității în construcții (Legea nr.10 din 1995)

Competențe de control privind respectarea autorizațiilor de construire emise (conform Legii nr. 50 din 1991 și a Legii nr.155 din 2010)

Controlul statului (ISC) privind calitatea construcțiilor conform Legii nr. 10 din 1995

Obligații şi răspunderi referitoare la calitatea construcțiilor conform Legii nr.10 din 1995

Procedura privind recepția lucrărilor de construcții în contextul noilor modificări

Recepția: definire, caracteristici, comisia de recepție, atribuții

Efectuarea recepției și decizia comisiei ( suspendare, admitere, respingere)

Recepția parțială. Recepția la terminarea lucrărilor. Recepția finală

Modele – conținut, cadru, procese verbale, recepție

Consecințele neefectuării recepției la terminarea lucrărilor (contravenție…)

Procedura privind impozitarea și intabularea construcțiilor

Cadrul legal pentru impozitarea construcțiilor

Prevederi noi pentru intabularea construcțiilor - Legea nr. 7 din 2020

Controlul privind respectarea documentațiilor de urbanism aprobate

Controlul privind respectarea autorizațiilor de construire emise

Contravenții și sancțiuni conform Legii nr. 350 din 2001, Legii nr. 50 din 1991, Legii nr.7 din 2020

Realizare control, constatarea contravenții și aplicare sancțiuni- Instituții implicate 

Procesul verbal de control. Procesul Verbal de constatare și sancționare contravenții

Posibilități de intrare în legalitate

CONTACTEAZĂ-NE

completând formularul de mai jos, vei fi apelat de un reprezentant al Centrului de Formare APSAP care îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie

DESCARCĂ OFERTA PDF

și află mai multe amănunte despre cursurile din perioada următoare. Te poți înscrie la orice curs folosind formularul de înscriere din fișierul PDF!

    Pot fi de interes și următoarele cursuri

    Află care sunt cursurile din perioada următoare: