fbpx
Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

Expert accesare fonduri structurale şI de coeziune Europene

Cod COR 242213

Află Detalii

Completează Formularul

Confirmare Participare

Participă la Curs

Primești Certificarea

Poți alege o altă perioadă de desfășurare a acestui curs

26 iul - 30 iul 2021

Luni - Vineri (orele 13:30 – 17:30)

Data examen: 30.07.2021

Tarif participare:
790 Lei

ONLINE

Timp rămas până la următorul curs

Rezervă un loc

Acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației

Interactiv, fără deplasări, ușor accesibil prin aplicația ZOOM. Aplicația MySMIS, noile mecanisme de finanțare externă. Curs susținut de lectori evaluatori de proiecte.

TEMATICĂ ABORDATĂ

 • Cadrul programatic și instituţional de accesare al fondurilor europene
 • Cadrul de finanţare al Uniunii Europene
 • Legislaţia specifică accesării și derulării proiectelor finanţate
 • Cadrul general privind asistenţa financiară prin intermediul instrumentelor structurale
 • Legislaţia naţională privind implementarea fondurilor europene
 • Identificarea programelor de finanţare prin care se pot obţine bani europeni nerambursabili Ghidul solicitantului și criteriile de eligibilitate
 • Completarea cererii de finanţare
 • Utilizarea aplicaţiei MySMIS 2014 : Implementare, achiziţii, contractare, gestionare cont, cereri de finanţare, cereri de rambursare, alte operaţiuni
 • Analiza indicatorilor și rezultatelor proiectului
 • Analiza termenelor de depunere până la închidere și sustenabilitate
 • Analiza manualului beneficiarului
 • Analiza oportunităţii participării la un apel de proiecte
 • Stabilirea scopului și obiectivelor
 • Stabilirea grupului ţintă
 • Identificarea potenţialilor parteneri
 • Elaborarea propunerii de parteneriat
 • Acordul de parteneriat: structură, conţinut
 • Stabilirea rolurilor și responsabilităţilor în cadrul parteneriatului

 

 • Organizarea echipelor și activităţilor în vederea demarării procesului de scriere a cererii de finanţare, precum și a resurselor în vederea demarării elaborării cererii de finanţare
 • Scrierea și monitorizarea de la depunere până la contractare
 • Descrierea activităţilor proiectului și subactivităţilor
 • Estimarea rezultatelor și a indicatorilor
 • Prezentarea sustenabilităţii proiectului
 • Aspecte privind realizarea achiziţiilor în cadrul proiectului
 • Graficul GANTT
 • Analiza cost-beneficiu
 • Bugetul proiectului – categorii de cheltuieli eligibile
 • Stabilirea resurselor materiale și realizarea listei de cheltuieli
 • Întocmirea planului de achiziţii
 • Contractul de finanţare, actul adiţional și notificarea
 • Procesul de contractare. Clarificari, corecţii bugetare
 • Aspecte privind implementarea, monitorizarea și controlul
 • Elaborarea metodologiei și a strategiei de implementare
 • Verificarea conformităţii administrative, verificarea eligibilităţii, evaluarea tehnică și financiară
 • Soluţionarea contestaţiilor. Tehnici de redactare a constestaţiilor
 • Norme de sănătate și securitate în muncă
 • Norme de protecţia mediului
 • Norme privind relaţiile de muncă eficace

COMPETENȚE OBȚINUTE:

 • Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă 
 • Aplicarea normelor de protecția mediului 
 • Menținerea unor relații de muncă eficace 


 • Pregătirea elaborării proiectului 
 • Documentarea în vederea realizării proiectului 
 • Stabilirea parteneriatelor 
 • Elaborarea proiectului 


Lectorii nostri

Prof. Univ. Dr. Răzvan Cătălin DOBREA

Evaluator de Proiecte, Academia de Studii Economice București

Profesor universitar doctor, membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, membru al Societății Academice de Management din România, domnul Răzvan Cătălin Dobrea deține o experiență profesională demnă de admirat.

Cunoștințele i-au fost puse în valoare prin intermediul întregii activități profesionale.

Printre posturile ocupate de-a lungul timpului le amintim pe următoarele: director general în cadrul Academiei de Studii Economice din București, expert evaluator independent în cadrul Programelor Operaționale finanțate în perioada 2014-2020, expert dezvoltare strategii, manager de proiect, formator cu experiență în domeniu de peste 15 ani, expert accesare fonduri europene și structurale.

În calitate de autor și coautor, domnul Răzvan Cătălin Dobrea a desfășurat o bogată activitate editorială, care însumează 42 de articole și publicații științifice și 11 cărți și manuale de specialitate.

Oana Maria IORDACHE

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (fostul Ministerul Fondurilor Europene) - Coordonator Compartiment SMIS

Oana Maria Iordache, coordonator Direcția Coordonare SMIS și IT (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene), deține o experiență impresionantă în funcții precum manager proiect, coordonator IT, cxpert SMIS și IT, specialist marketing, dar și lector și formator.

Absolvind studiile superioare în domeniile administrării afacerilor și managementului calității, Oana Maria Iordache și-a continuat formarea profesională prin intermediul cursurilor de Manager de proiect și Expert Achiziții Publice, acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări.

BENEFICII PENTRU PARTICIPANȚII CARE SOLICITĂ ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ABSOLVIRE:

 • Curs intensiv cu 14 ore de formare teoretică și 26 ore de formare practică
 • Certificat acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale însoţit de suplimentul descriptiv al competenţelor dobândite
 • Suport de curs

 

 • Materiale suplimentare
 • Îndrumări din partea formatorului
 • Sesiuni de întrebări și răspunsuri
 • Modul special pentru pregatirea susţinerii examenului de absolvire

Certificare Europeană

certificare-europeana

Certificat acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, însoțit de suplimentul descriptiv al competențelor dobândite. Pentru recunoașterea internațională a certificatelor obținute în România este necesară apostilarea (țări semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea (țări nesemnatarea ale Convenției de la Haga).

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Actele necesare pentru obținerea certificatului de absolvire A.N.C.:

 • Diplomă de licență / adeverință de absolvire (copie)
 • Act de identitate (copie)
 • Certificat de naștere (copie)
 • Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie)
 • Dovada plății

Detalii privind tematicile cursurilor, organizarea și desfășurarea programelor de perfecționare se pot obține de la:


Doamna Luiza Jitaru

Director programe de formare-APSAP

0788 124 567

DETALII TEHNICE

Cursul este în format audio-video, live, on-line și este necesar ca fiecare participant să:

1. Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet și microfon (opțional: căști și cameră web)

2. Descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa cursul on-line.


Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit) printr-un simplu click mai jos:


Sistem de operare Windows

Sistem de operare MacOS

Telefon mobil cu sistem de operare Android

Telefon mobil cu sistem de operare IOS (iPhone)

cert-absolvire autorizatie

CONTACTEAZĂ-NE

completând formularul de mai jos, vei fi apelat de un reprezentant al Centrului de Formare APSAP care îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie

DESCARCĂ OFERTA PDF

și află mai multe amănunte despre curs. Te poți înscrie și folosind formularul de înscriere din fișierul PDF!

  Pot fi de interes și următoarele cursuri

  Află care sunt cursurile din perioada următoare: