fbpx
Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

Expert achiziții publice

Cod COR 214946

Află Detalii

Completează Formularul

Confirmare Participare

Participă la Curs

Primești Certificarea

Poți alege o altă perioadă de desfășurare a acestui curs

26 iul - 30 iul 2021

Luni - Vineri (orele 13:30 – 17:30)

Data examen: 30.07.2021

Tarif participare:
790 Lei

ONLINE

Timp rămas până la următorul curs

Rezervă un loc

Acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației

Interactiv, fără deplasări, ușor accesibil prin aplicația ZOOM. Aplicația SEAP, legislația achizițiilor publice și studii de caz. Curs destinat operatorilor economici și autorităților contractante.

TEMATICĂ ABORDATĂ

 • Legislația specifică în domeniul achizițiilor publice
 • Platforma SEAP.: înregistrare, utilizare, catalog electronic, anunțuri, raportări, formulare ș.a.
 • Prezentarea instituțiilor cu atribuții în domeniul achizițiilor publice: ANAP, CNSC, ONAC, Curtea de Conturi etc.
 • Managementul achizițiilor publice
 • Proceduri de achiziții publice: praguri valorice, procedura simplificată, licitația deschisă, licitația restrânsă, dialogul competitiv, negocierea fără publicare 
 • Înregistrarea/Recuperarea/Reînnoirea certificatului digital SEAP
 • Utilizarea semnăturii electronice
 • Criptarea și decriptarea documentelor publicate de autoritatea contractantă
 • Publicarea anunțurilor: de intenție, de participare și de atribuire
 • Estimarea achizițiilor publice
 • Publicarea în SEAP a planurilor de achiziții publice
 • Încărcarea în sistemul electronic a documentației de atribuire
 • Modalități de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii financiare

 

 • Rolul Documentului Unic de Achiziție European (DUAE) și corelarea cu fișa de date a achiziției
 • Întocmirea răspunsului la solicitările de clarificări transmise de autoritatea contractantă
 • Cumpărarea directă
 • Depunerea contestațiilor. Remediile și căile de atac
 • Termenul de evaluare și reevaluare a ofertelor
 • Pregătirea documentației de atribuire
 • Analiza și evaluarea documentelor realizate de ofertanți
 • Criterii minime de calificare 
 • Analiza rezultatelor obținute în urma evaluării
 • Litigii care decurg din procedurile de atribuire a contractelor publice
 • Soluționarea contestațiilor depuse la CNCSC  și a celor formulate in fața instanțelor de judecată
 • Derularea unei proceduri de atribuire on-line
 • Atribuirea și derularea contractului de achiziție publică. Modificări ale contractului în perioada de implementare 
 • Contravenții și sancțiuni
 • Aplicații practice relevante, derivate din situații reale

COMPETENȚE OBȚINUTE:

 • Analiza legislației aplicabile specifice
 • Utilizarea platformei electronice SEAP
 • Acordarea consultantei de specialitate
 • Planificarea achizițiilor publice
 • Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire
 • Elaborarea documentelor de specialitate


 • Derularea procedurilor de atribuire
 • Finalizarea procedurilor de atribuire
 • Comunicarea interpersonală
 • Perfecționarea pregătirii profesionale
 • Utilizarea calculatorului


Lectorii nostri

Ionela FLORICEL (COSTACHE)

Senior Consultant Achiziții Publice, peste 15 ani experiență în domeniu – practician

Cu o vastă experiență profesională în domeniul achizițiilor publice, Ionela Floricel (Costache) este consultant și expert achiziții publice, precum auditor public intern și lector acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Experiența de peste 15 ani în cadrul unei autorități contractante și de peste 2 ani în consultanță privind achizițiile publice, precum și numeroasele proceduri de achiziții publice la care a participat, o recomandă pe Ionela Floricel (Costache) ca fiind un profesionist.

Atât numeroasele cursuri de pregătire educațională și profesională pe care le-a urmat, cât și diplomele și distincțiile obținute de-a lungul timpului (precum Diplomă de excelență pentru întreaga activitate – Institutul Național de Statistică, 2016), dovedesc vastele cunoștințe și aptitudini deținute de Ionela Floricel (Costache).

Ioana GHIȚĂ

Senior Consultant Achiziții Publice, peste 15 ani experiență în domeniu – practician

Activând în domeniul achizițiilor publice încă din anul 2006, doamna Ioana GHIȚĂ a ocupat mai multe funcții în departamentele de achiziții publice, atât de partea autoritățiilor contractante, cât și de partea operatorilor economici. Din anul 2017 este consultant în achiziții publice, atât pentru operatorii economici, cât și pentru autoritățile contractate, dar și Formator acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

De-a lungul carierei de trainer, Ioana GHIȚĂ a susținut zeci de cursuri în domeniul achizițiilor publice și se bucură de aprecierea a peste 1.500 de cursanți, absolvenți ai programului de specializare Expert Achiziții Publice.

Considerăm că experiența acumulată atât cu autoritățile contractante, cât și cu operatorii economici constituie un avantaj major pentru programul de formare profesională Expert Achiziții Publice. Doamna Ioana GHIȚĂ este capabilă să prezinte aspecte din practică, particulare, din viziunea ambelor tipuri de entități implicate în procesul de atribuire. Cursul propus este unul dinamic și practic, care propune o abordare interactivă, care face învățarea plăcută și conduce la o serie de rezultare spectaculoase.

BENEFICII PENTRU PARTICIPANȚII CARE SOLICITĂ ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ABSOLVIRE:

 • Curs intensiv cu 24 ore de formare teoretică și 16 ore de formare practică
 • Certificat acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale însoţit de suplimentul descriptiv al competenţelor dobândite
 • Suport de curs

 

 • Materiale suplimentare
 • Îndrumări din partea formatorului
 • Sesiuni de întrebări și răspunsuri
 • Modul special pentru pregătirea în vederea susținerii examenului de absolvire

Certificare Europeană

certificare-europeana

Certificat acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, însoțit de suplimentul descriptiv al competențelor dobândite. Pentru recunoașterea internațională a certificatelor obținute în România este necesară apostilarea (țări semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea (țări nesemnatarea ale Convenției de la Haga).

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Actele necesare pentru obținerea certificatului de absolvire A.N.C.:

 • Diplomă de licență / adeverință de absolvire (copie)
 • Act de identitate (copie)
 • Certificat de naștere (copie)
 • Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie)
 • Dovada plății

Detalii privind tematicile cursurilor, organizarea și desfășurarea programelor de perfecționare se pot obține de la:


Doamna Luiza Jitaru

Director programe de formare-APSAP

0788 124 567

DETALII TEHNICE

Cursul este în format audio-video, live, on-line și este necesar ca fiecare participant să:

1. Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet și microfon (opțional: căști și cameră web)

2. Descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa cursul on-line.


Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit) printr-un simplu click mai jos:


Sistem de operare Windows

Sistem de operare MacOS

Telefon mobil cu sistem de operare Android

Telefon mobil cu sistem de operare IOS (iPhone)

cert-absolvire autorizatie

CONTACTEAZĂ-NE

completând formularul de mai jos, vei fi apelat de un reprezentant al Centrului de Formare APSAP care îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie

DESCARCĂ OFERTA PDF

și află mai multe amănunte despre curs. Te poți înscrie și folosind formularul de înscriere din fișierul PDF!

  Pot fi de interes și următoarele cursuri

  Află care sunt cursurile din perioada următoare: