Expert achiziții publice

Cod COR: 214946

Participarea la curs este GRATUITĂ și nu există o limitare a numărului de locuri gratuite. În plus, se poate opta pentru participarea la varianta extinsă a cursului ce include sesiuni suplimentare de formare teoretică și practică, în vederea participării la examen pentru obținerea unui certificat de absolvire acreditat. Competențele obținute în urma examenului promovat se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Expert achiziții publice

Cod COR: 214946
Ionela FLORICEL

Formator:
Ionela FLORICEL
Senior Consultant Achiziții Publice, peste 15 ani experiență în domeniu – practician

Tarif participare:
GRATUIT

Tarif eliberare certificat
de absolvire:
690 Lei

TEMATICĂ ABORDATĂ

 • Legislația specifică în domeniul achizițiilor publice
 • Platforma SEAP.: înregistrare, utilizare, catalog electronic, anunțuri, raportări, formulare ș.a.
 • Prezentarea instituțiilor cu atribuții în domeniul achizițiilor publice: ANAP, CNSC, ONAC, Curtea de Conturi etc.
 • Managementul achizițiilor publice
 • Proceduri de achiziții publice: praguri valorice, procedura simplificată, licitația deschisă, licitația restrânsă, dialogul competitiv, negocierea fără publicare 
 • Înregistrarea/Recuperarea/Reînnoirea certificatului digital SEAP
 • Utilizarea semnăturii electronice
 • Criptarea și decriptarea documentelor publicate de autoritatea contractantă
 • Publicarea anunțurilor: de intenție, de participare și de atribuire
 • Estimarea achizițiilor publice
 • Publicarea în SEAP a planurilor de achiziții publice
 • Încărcarea în sistemul electronic a documentației de atribuire
 • Modalități de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii financiare

 

 • Rolul Documentului Unic de Achiziție European (DUAE) și corelarea cu fișa de date a achiziției
 • Întocmirea răspunsului la solicitările de clarificări transmise de autoritatea contractantă
 • Cumpărarea directă
 • Depunerea contestațiilor. Remediile și căile de atac
 • Termenul de evaluare și reevaluare a ofertelor
 • Pregătirea documentației de atribuire
 • Analiza și evaluarea documentelor realizate de ofertanți
 • Criterii minime de calificare 
 • Analiza rezultatelor obținute în urma evaluării
 • Litigii care decurg din procedurile de atribuire a contractelor publice
 • Soluționarea contestațiilor depuse la CNCSC  și a celor formulate in fața instanțelor de judecată
 • Derularea unei proceduri de atribuire on-line
 • Atribuirea și derularea contractului de achiziție publică. Modificări ale contractului în perioada de implementare 
 • Contravenții și sancțiuni
 • Aplicații practice relevante, derivate din situații reale

COMPETENȚE OBȚINUTE:

 • Analiza legislației aplicabile specifice
 • Utilizarea platformei electronice SEAP
 • Acordarea consultantei de specialitate
 • Planificarea achizițiilor publice
 • Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire
 • Elaborarea documentelor de specialitate


 • Derularea procedurilor de atribuire
 • Finalizarea procedurilor de atribuire
 • Comunicarea interpersonală
 • Perfecționarea pregătirii profesionale
 • Utilizarea calculatorului


BENEFICII PENTRU PARTICIPANȚII CARE SOLICITĂ ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ABSOLVIRE:

 • Curs extins cu sesiuni suplimentare de formare teoretică 24 de ore și 16 ore de formare practică
 • Suport de curs
 • Materiale suplimentare
 • Îndrumări din partea formatorului

 

 • Sesiuni de întrebări și răspunsuri
 • Modul special pentru pregătirea în vederea susținerii examenului
 • Certificat acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Documentele necesare pentru obținerea certificatului de absolvire acreditat de Ministerului Muncii și Protecției Sociale și de Ministerului Educației și Cercetării:

• Diplomă de licență / adeverință de absolvire a facultății (copie)
• Act de identitate (copie)
• Certificat de naștere (copie)
• Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie)
• Dovada plății

Detalii privind tematicile cursurilor, organizarea și desfășurarea programelor de perfecționare se pot obține de la:

Doamna Luiza Almajan
Director programe de formare-APSAP
0788 124 567

DETALII TEHNICE

Cursul este în format audio-video, live, on-line și este necesar ca fiecare participant să:

1. Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet și microfon (opțional: căști și cameră web)

2. Să descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa cursul on-line.

Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit) printr-un simplu click mai jos:

Sistem de operare Windows
Sistem de operare MacOS
Telefon mobil cu sistem de operare Android
Telefon mobil cu sistem de operare IOS (iPhone)