Expert achiziții publice

Cod COR: 214946

Participarea la curs este GRATUITĂ și nu există o limitare a numărului de locuri. Opțional, la cerere, se poate elibera un certificat de absolvire acreditat. Competențele se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecției Sociale - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a Municipiului București.

Expert achiziții publice

Cod COR: 214946
Ionela COSTACHE

Formator:
Ionela COSTACHE
Senior Consultant Achiziții Publice, peste 15 ani experiență în domeniu – practician

Tarif participare:
GRATUIT

Tarif eliberare certificat
de absolvire:
690 Lei

TEMATICĂ ABORDATĂ

 • Cadrul legislativ privind achizițiile publice
 • Documente de programare a achizițiilor publice, strategia anuală a achizițiilor publice și programul anual al achizițiilor publice
 • Prezentarea instituțiilor cu atribuții în domeniul achizițiilor publice: ANAP, CNSC, Curtea de Conturi etc.
 • Elaborarea documentației de atribuire.
 • Rolul DUAE (Document Unic de Achiziție European)
 • Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare și atribuire
 • Analiza documentației de atribuire,interpretarea fișei de date și formularea solicitării de clarificări
 • Platforma SEAP / SICAP: înregistrare, utilizare, catalogul electronic și proceduri
 • Dosarul de achiziție
 • Noutăți privind derularea procedurilor de achiziție publică cuprinse în Instrucțiuni și puncte de vedere emise de ANAP

 

 • Modalități de constituire și eliberare a garanției de participare/bună execuție
 • Publicarea anunțurilor: de intenție, de participare și de atribuire
 • Reguli speciale de transparență, de comunicare și transmitere a datelor și de evitare a conflictelor de interese
 • Proceduri de achiziții publice: praguri valorice procedura simplificată, licitația deschisă, licitația restrânsă, dialogul competitiv, negocierea fără publicare
 • Depunerea ofertei tehnice și financiare on-line și off-line
 • Atribuirea contractelor de achiziții publice
 • Oferte alternative, subcontractanți
 • Criterii de calificare și selecție
 • Formularea și depunerea contestațiilor
 • Contravenții și sancțiuni

COMPETENȚE OBȚINUTE:

 • Analiza legislației aplicabile specifice
 • Acordarea consultantei de specialitate
 • Planificarea achizițiilor publice


 • Derularea procedurilor de atribuire
 • Finalizarea procedurilor de atribuire


INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Documentele necesare pentru obținerea certificatului de absolvire acreditat de Ministerului Muncii și Protecției Sociale și de Ministerului Educației și Cercetării:

• Diplomă de licență / adeverință de absolvire a facultății (copie)
• Act de identitate (copie)
• Certificat de naștere (copie)
• Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie)
• Dovada plății

Detalii privind tematicile cursurilor, organizarea și desfășurarea programelor de perfecționare se pot obține de la:

Doamna Luiza Almajan
Director programe de formare-APSAP
0788 124 567

DETALII TEHNICE

Cursul este în format audio-video, live, on-line și este necesar ca fiecare participant să:

1. Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet și microfon (opțional: căști și cameră web)

2. Să descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa cursul on-line.

Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit) printr-un simplu click mai jos:

Sistem de operare Windows
Sistem de operare MacOS
Telefon mobil cu sistem de operare Android
Telefon mobil cu sistem de operare IOS (iPhone)