Expert legislația muncii

Cod COR: 242220

Expert legislația muncii

Cod COR: 242220
Avocat Prof.Univ.Dr. Radu POPESCU

Formator:
Avocat Prof.Univ.Dr. Radu POPESCU
Specialist Dreptul Muncii

Daniel NĂSTASE

Formator:
Daniel NĂSTASE
Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia”

Tarif participare:
1400 Lei

TEMATICĂ ABORDATĂ

 • Instituții ale dreptului muncii și securității sociale
 • Acte normative internaționale, europene și naționale
 • Principiul nediscriminării și egalității de șanse
 • Conceptul de ”FLEXISECURITATE”
 • Securitate socială: asigurări sociale de pensii, sănătate, șomaj și alte prestații sociale
 • Dreptul colectiv al muncii
 • Sindicatele și patronatele
 • Reprezentanții salariaților
 • Negocierea și conținutul contractului/acordului colectiv de muncă
 • Încheierea, executare, modificarea, suspendarea și încetarea contractului/acordului colectiv de muncă
 • Dreptul individual al muncii
 • Negocierea, încheierea și executarea contractului individual de muncă
 • Clauzele contractului individual de muncă
 • Drepturile și obligațiile angajatorului și a salariaților
 • Modificarea și suspendarea contractului individual de muncă
 • Timpul de muncă și timpul de odihnă
 • Forme de încetare a contractului individual de muncă
 • Concedierea
 • Răspunderea juridică și jurisdicția muncii
 • Regulamentul intern
 • Abaterile și sancțiunile disciplinare
 • Răspunderea patrimonială în raporturile de muncă și răspunderea civilă
 • Răspunderea contravențională/disciplinară și penală în raporturile de muncă și serviciu
 • Conflictele de muncă
 • Organizarea muncii și sisteme de salarizare
 • Proiectarea fișelor de post
 • Sisteme de salarizare și recompensare a salarizaților
 • Formarea profesională a salariaților
 • Evaluarea profesională a salariaților
 • Managementul profesiei
 • Acordarea de consultanță/consiliere
 • Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor
 • Forme de exercitare a profesiei

COMPETENȚE OBȚINUTE:

 • Aplicarea legislației naționale, europene si internaționale a muncii și securității sociale
 • Aplicarea legislației cu privire la egalitatea de șanse, precum și combaterea hărțuirii la locul de muncă
 • Redactarea și/sau avizarea contractelor individuale/ colective de muncă, precum și a tuturor actelor specifice legislației muncii și securității sociale
 • Asistarea lucrătorilor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual/ colectiv de muncă, inclusiv pe timpul cercetării disciplinare
 • Reprezentarea angajatorilor/ patronatelor/ sindicatelor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale/ colective de muncă
 • Aplicarea procedurilor privind concedierea pentru motive care țin sau nu țin de persoana lucrătorului • Realizarea cercetării disciplinare, precum și aplicarea procedurilor legale privind răspunderea patrimonială
 • Aplicarea procedurilor privind soluționarea cererilor sau reclamațiilor individuale ale lucrătorilor
 • Concilierea conflictelor de muncă
 • Organizarea muncii și elaborarea sistemelor de salarizare la nivelul unității
 • Acordarea de consultanță/ consiliere de specialitate în legislația muncii și securității sociale
 • Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor/ patronatelor/ sindicatelor în relația cu autoritățile din domeniul muncii și securității sociale


CERINȚE OBLIGATORII PENTRU PARTICIPANȚII LA CURS:

 • Studii superioare în drept, administrație publică / științe administrative cu diplomă de licență sau echivalent,
 • Pentru absolvenții de studii superioare în alt domeniu decât drept sau administrație publică / științe administrative absolvite cu diplomă de licență sau echivalent este obligatorie o experiență de minim 3 ani în domeniul resurselor umane/ relațiilor de muncă / evidența muncii.

BENEFICII ALE PARTICIPÃRII LA CURS:

 • Curs extins cu sesiuni suplimentare de formare teoretică 60 de ore și 120 de ore de formare practică 
 • Suport de curs
 • Materiale suplimentare
 • Îndrumări din partea formatorului

 

 • Sesiuni de întrebări și răspunsuri
 • Modul special pentru pregătirea în vederea susținerii examenului
 • Certificat acreditat de Ministerul Educației şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecției Sociale

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Documentele necesare pentru obținerea certificatului de absolvire acreditat de Ministerului Muncii și Protecției Sociale și de Ministerului Educației și Cercetării:

• Diplomă de licență / adeverință de absolvire a facultății (copie)
• Act de identitate (copie)
• Certificat de naștere (copie)
• Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie)
• Dovada plății

Detalii privind tematicile cursurilor, organizarea și desfășurarea programelor de perfecționare se pot obține de la:

Doamna Luiza Almajan
Director programe de formare-APSAP
0788 124 567

DETALII TEHNICE

Cursul este în format audio-video, live, on-line și este necesar ca fiecare participant să:

1. Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet și microfon (opțional: căști și cameră web)

2. Să descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa cursul on-line.

Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit) printr-un simplu click mai jos:

Sistem de operare Windows
Sistem de operare MacOS
Telefon mobil cu sistem de operare Android
Telefon mobil cu sistem de operare IOS (iPhone)