fbpx
Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

Expert legislația muncii

Cod COR 242220

Află Detalii

Completează Formularul

Confirmare Participare

Participă la Curs

Primești Certificarea

Poți alege o altă perioadă de desfășurare a acestui curs

23 aug - 3 sep 2021

Luni - Vineri (orele 13:30 – 19:30)

Data examen: 30.09.2021

Tarif participare:
1100 Lei

ONLINE

Timp rămas până la următorul curs

Rezervă un loc

Acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației

Interactiv, fără deplasări, ușor accesibil prin aplicația ZOOM. Încheierea, modificarea, încetarea raporturilor de muncă depind de obținerea calității de expert legislația muncii.

TEMATICĂ ABORDATĂ

 • Instituții ale dreptului muncii și securității sociale
 • Acte normative internaționale, europene și naționale
 • Principiul nediscriminării și egalității de șanse
 • Conceptul de ”FLEXISECURITATE”
 • Securitate socială: asigurări sociale de pensii, sănătate, șomaj și alte prestații sociale
 • Dreptul colectiv al muncii
 • Sindicatele și patronatele
 • Reprezentanții salariaților
 • Negocierea și conținutul contractului/acordului colectiv de muncă
 • Încheierea, executare, modificarea, suspendarea și încetarea contractului/acordului colectiv de muncă
 • Dreptul individual al muncii
 • Negocierea, încheierea și executarea contractului individual de muncă
 • Clauzele contractului individual de muncă
 • Drepturile și obligațiile angajatorului și a salariaților
 • Modificarea și suspendarea contractului individual de muncă
 • Timpul de muncă și timpul de odihnă
 • Forme de încetare a contractului individual de muncă
 • Concedierea
 • Răspunderea juridică și jurisdicția muncii
 • Regulamentul intern
 • Abaterile și sancțiunile disciplinare
 • Răspunderea patrimonială în raporturile de muncă și răspunderea civilă
 • Răspunderea contravențională/disciplinară și penală în raporturile de muncă și serviciu
 • Conflictele de muncă
 • Organizarea muncii și sisteme de salarizare
 • Proiectarea fișelor de post
 • Sisteme de salarizare și recompensare a salarizaților
 • Formarea profesională a salariaților
 • Evaluarea profesională a salariaților
 • Managementul profesiei
 • Acordarea de consultanță/consiliere
 • Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor
 • Forme de exercitare a profesiei

COMPETENȚE OBȚINUTE:

 • Aplicarea legislației naționale, europene si internaționale a muncii și securității sociale
 • Aplicarea legislației cu privire la egalitatea de șanse, precum și combaterea hărțuirii la locul de muncă
 • Redactarea și/sau avizarea contractelor individuale/ colective de muncă, precum și a tuturor actelor specifice legislației muncii și securității sociale
 • Asistarea lucrătorilor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual/ colectiv de muncă, inclusiv pe timpul cercetării disciplinare
 • Reprezentarea angajatorilor/ patronatelor/ sindicatelor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale/ colective de muncă
 • Aplicarea procedurilor privind concedierea pentru motive care țin sau nu țin de persoana lucrătorului • Realizarea cercetării disciplinare, precum și aplicarea procedurilor legale privind răspunderea patrimonială
 • Aplicarea procedurilor privind soluționarea cererilor sau reclamațiilor individuale ale lucrătorilor
 • Concilierea conflictelor de muncă
 • Organizarea muncii și elaborarea sistemelor de salarizare la nivelul unității
 • Acordarea de consultanță/ consiliere de specialitate în legislația muncii și securității sociale
 • Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor/ patronatelor/ sindicatelor în relația cu autoritățile din domeniul muncii și securității sociale


Lectorii nostri

Prof. Univ. Dr. Radu Răzvan POPESCU

Avocat - Specialist Dreptul Muncii

Avocat în cadrul Baroului București, specialist în dreptul muncii de peste 20 de ani, lector, formator, conferențiar universitar doctor, membru în cadrul mai multor colegii de redacţie, așa poate fi rezumată experiența domnului Radu Răzvan Popescu.

Abilitățile deosebite de care dă dovadă stau la baza unei cariere remarcabile, de succes. Stâpânind domeniul dreptului comercial, civil și dreptului muncii de mai mult de 20 de ani, domnul Radu Răzvan Popescu este formator și colaborează constant cu instituțiile publice și private, oferindu-și toate cunoștințele în vederea perfecționării a cât mai multe persoane și soluționării tuturor spețelor expuse.

Fiind redactor șef al Revistei de drept social și făcând parte din mai multe colegii de redacţie, se remarcă un număr de 13 lucrări de specialitate și peste 58 de articole publicate în reviste cotate, care îl au ca autor pe domnul Radu Răzvan Popescu.

Daniel NĂSTASE

Expert Legislația Muncii, Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia”

Daniel Năstase, expert legislația muncii în cadrul Federației Naționale a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia”, deține o experiență deosebită în funcția de consilier juridic, pe care a ocupat-o în cadrul Sindicatului Liber din Societatea Română de Radiodifuziune și în cadrul Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Ușoară UNICONF.

Absolvent al studiilor superioare în domeniul juridic, Daniel Năstase și-a desăvârșit pregătirea profesională, devenind contabil și inspector de specialitate protecția muncii. Printre cursurile de pregătire profesională urmate de-a lungul timpului se numără cursurile de dormator și inspector de specialitate protecția muncii, acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări.

BENEFICII:

 • Curs extins cu sesiuni suplimentare de formare teoretică 60 de ore și practică cu 120 de ore
 • Veți participa la 2 săptămâni (luni-vineri începând cu ora 13:30) de instruire teoretică alături de 2 traineri excepționali
 • Certificat acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecției Sociale însoțit de suplimentul descriptiv al competențelor dobândite
 • Suport de curs
 • Materiale suplimentare
 • Îndrumări din partea formatorilor
 • Sesiuni de întrebări și răspunsuri
 • Modul special pentru pregătirea susținerii examenului de absolvire
Practică: Se vor realiza 120 de ore de practică în mediul real de lucru la locurile de muncă ale cursanților.
! Nu vor fi luate în calcul orele de practică în perioadele de concediu (odihnă / medical) sau orice formă de suspendare a raporturilor de muncă.
Cerințe obligatorii pentru participanții la curs:
a) Studii superioare în drept, administrație publică / științe administrative cu diplomă de licență sau echivalent;
b) Pentru absolvenții de studii superioare în alt domeniu decât drept sau administrație publică / științe administrative absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, este obligatorie o experiență de minim 3 ani în domeniul resurselor umane / relațiilor de muncă / evidența muncii;
 • Dovada studiilor se face cu fotocopii ale actelor de studii conforme cu originalul.
 • Experiența se va dovedi prin: CV alături de declarație pe proprie răspundere că se îndeplinește condiția de experiență minimă / contract de muncă / contract de voluntariat/ contract de prestări servicii în fotocopii conforme cu originalul /adeverinţe în original.

Certificare Europeană

certificare-europeana

Certificat acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, însoțit de suplimentul descriptiv al competențelor dobândite. Pentru recunoașterea internațională a certificatelor obținute în România este necesară apostilarea (țări semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea (țări nesemnatarea ale Convenției de la Haga).

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Actele necesare pentru obținerea certificatului de absolvire A.N.C.:

 • Diplomă de licență / adeverință de absolvire (copie)
 • Act de identitate (copie)
 • Certificat de naștere (copie)
 • Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie)
 • Dovada plății

Detalii privind tematicile cursurilor, organizarea și desfășurarea programelor de perfecționare se pot obține de la:


Doamna Luiza Jitaru

Director programe de formare-APSAP

0788 124 567

DETALII TEHNICE

Cursul este în format audio-video, live, on-line și este necesar ca fiecare participant să:

1. Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet și microfon (opțional: căști și cameră web)

2. Descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa cursul on-line.


Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit) printr-un simplu click mai jos:


Sistem de operare Windows

Sistem de operare MacOS

Telefon mobil cu sistem de operare Android

Telefon mobil cu sistem de operare IOS (iPhone)

cert-absolvire autorizatie

CONTACTEAZĂ-NE

completând formularul de mai jos, vei fi apelat de un reprezentant al Centrului de Formare APSAP care îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie

DESCARCĂ OFERTA PDF

și află mai multe amănunte despre curs. Te poți înscrie și folosind formularul de înscriere din fișierul PDF!

  Pot fi de interes și următoarele cursuri

  Află care sunt cursurile din perioada următoare: