Formator

Cod COR: 242401

Participarea la curs este GRATUITĂ și nu există o limitare a numărului de locuri. Opțional, la cerere, se poate elibera un certificat de absolvire acreditat. Competențele se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecției Sociale - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a Municipiului București.

Formator

Cod COR: 242401
Teodora MEȚIU

Formator:
Teodora MEȚIU
Specialist Comunicare Publică și Trainer, cu peste 15 ani experiență TV

Tarif participare:
GRATUIT

Tarif eliberare certificat
de absolvire:
890 Lei

TEMATICĂ ABORDATĂ

 • Valori în cadrul procesului de învățare. Formare continuă pe tot parcursul vieții – concepte și practici
 • Legislația în domeniul formării profesionale pentru adulți
 • Stabilirea nevoilor participanților și a obiectivelor programului de formare
 • Pregătirea cursului. Schema logică de proiectare a conținutului: ”mind map
 • Echipamente și tehnici suport în cadrul sesiunilor de formare
 • Asumarea responsabilității învățării. Inserarea activității de training în cadrul organizației
 • Setarea obiectivelor unei prezentări în fața unui auditoriu. Analiza audientei
 • Elementele moderne ale discursului în fața publicului
 • Organizarea și planificarea conținutului prezentării pentru captarea și menținerea atenției și declanșarea motivațiilor
 • Regulile de baza ale unei prezentări POWER POINT de succes
 • Video proiecțiilor de impact: PREZI, CREATELY, XMIND și AR (Realitate Augmentată)
 • Platforme on-line pentru susținerea cursurilor: ZOOM, WEBEX, MICROSOFT TEAMS, MEETS etc.
 • Corelarea stărilor emoționale cu limbajul verbal, paraverbal și nonverbal
 • Mituri legate de frica de a vorbi în public. Puterea pauzelor în cadrul discursului

 

 • Deschiderea cu impact a prezentării. Folosirea (sau nu a) umorului
 • Jocuri și activități care încurajează dialogul
 • Vestimentația: simboluri ale identității personale și sociale
 • Dezvoltarea conținutului: informația relevantă, informația utilă
 • Gestionarea timpului în cadrul prezentării. Acțiuni pentru îmbunătățirea abilităților de prezentare în fața publicului. Jocuri și activități care încurajează dialogul
 • Asertivitatea și elemente ale inteligenței emoționale
 • Tehnici de training creativ. Momente memorabile. Valiza Trainerului.
 • Tipuri de cursanți. Tipuri de formatori
 • Susținerea unui curs în echipe de doi sau mai mulți formatori
 • Interacțiunea cu sala. Crearea raportului și relației de parteneriat cu participanții la formare
 • Situații neprevăzute, situații dificile. Întrebări dificile la care trainerul nu are răspuns
 • Sociodrama – activitate de învățare socială. Tehnici bazate pe teme reale
 • Prezentări pe teme la alegere sau la prima vedere
 • Feedback și networking. Oportunitatea modificării și rafinării propriului comportament în relațiile cu ceilalți

COMPETENȚE OBȚINUTE:

 • Cunoașterea și aplicarea prevederilor legale referitoare la formarea profesională a adulților
 • Respectarea eticii și a standardelor profesionale în formarea profesională a adulților
 • Comunicarea și relaționarea în procesul de formare
 • Dezvoltarea lucrului în echipa implicată în formare
 • Gestionarea conflictelor
 • Realizarea analizei de nevoi privind formarea profesională a adulților
 • Evaluarea competențelor inițiale ale participanților la programul de formare profesională a adulților
 • Organizarea activităților de formare
 • Proiectarea procesului de instruire


 • Elaborarea instrumentelor de evaluare
 • Realizarea activităților de formare teoretică
 • Realizarea activităților de formare practică
 • Gestionarea și administrarea resurselor specifice procesului de formare
 • Organizarea procesului de evaluare a participanților la programul de formare profesională
 • Efectuarea evaluării și furnizarea feedback-ului privind revizuirea procesului de formare profesională a adulților
 • Analiza si comunicarea rezultatelor instruirii
 • Aplicarea procedurilor de asigurare a calității activității de formare profesională a adulților
 • Dezvoltarea personală continuă a formatorului


INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Documentele necesare pentru obținerea certificatului de absolvire acreditat de Ministerului Muncii și Protecției Sociale și de Ministerului Educației și Cercetării:

• Diplomă de licență / adeverință de absolvire a facultății (copie)
• Act de identitate (copie)
• Certificat de naștere (copie)
• Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie)
• Dovada plății

Detalii privind tematicile cursurilor, organizarea și desfășurarea programelor de perfecționare se pot obține de la:

Doamna Luiza Almajan
Director programe de formare-APSAP
0788 124 567

DETALII TEHNICE

Cursul este în format audio-video, live, on-line și este necesar ca fiecare participant să:

1. Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet și microfon (opțional: căști și cameră web)

2. Să descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa cursul on-line.

Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit) printr-un simplu click mai jos:

Sistem de operare Windows
Sistem de operare MacOS
Telefon mobil cu sistem de operare Android
Telefon mobil cu sistem de operare IOS (iPhone)