Formator

Cod COR: 242401

Participarea la curs este GRATUITĂ și nu există o limitare a numărului de locuri gratuite. În plus, se poate opta pentru participarea la varianta extinsă a cursului ce include sesiuni suplimentare de formare teoretică și practică, în vederea participării la examen pentru obținerea unui certificat de absolvire acreditat. Competențele obținute în urma examenului promovat se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecției Sociale.

Formator

Cod COR: 242401
Teodora MEȚIU

Formator:
Teodora MEȚIU
Specialist Comunicare Publică și Trainer, cu peste 15 ani experiență TV

Tarif participare:
GRATUIT

Tarif eliberare certificat
de absolvire:
890 Lei

TEMATICĂ ABORDATĂ

 • Legislația europeană și națională în domeniul formării profesionale a adulților
 • Modele de formare profesională a adulților
 • Particularități ale formării/perfecționării folosind mijloacele și echipamentele electronice – format on-line
 • Aplicații electronice pentru formarea profesională (Zoom, Google Classroom, Webex, Meets, Moodle, Survey Monkey etc.)
 • Etică și deontologie în formarea profesională a adulților. Standarde profesionale specifice
 • Realizarea activităților de formare: formarea teoretică și formarea practică
 • Comunicarea și gestionarea conflictelor
 • Pregătirea programului de formare 
 • Schema logică de proiectare a conținutului: ”mind map”
 • Echipamente și tehnici suport în cadrul sesiunilor de formare
 • Elementele moderne ale discursului în fața publicului
 • Organizarea și planificarea conținutului prezentării pentru captarea și menținerea atenției și declanșarea motivațiilor
 • Regulile de baza ale unei prezentări POWER POINT de succes
 • Corelarea stărilor emoționale cu limbajul verbal, paraverbal și nonverbal
 • Mituri legate de frica de a vorbi în public. Puterea pauzelor în cadrul discursului
 • Deschiderea cu impact a prezentării. Folosirea (sau nu a) umorului
 • Jocuri și activități care încurajează dialogul
 • Vestimentația: simboluri ale identității personale și sociale
 • Dezvoltarea conținutului: informația relevantă, informația utilă

 

 • Gestionarea timpului în cadrul prezentării. Acțiuni pentru îmbunătățirea abilităților de prezentare în fața publicului
 • Asertivitatea și elemente ale inteligenței emoționale
 • Susținerea unui curs în echipe de doi sau mai mulți formatori
 • Interacțiunea cu sala. Crearea raportului și relației de parteneriat cu participanții la formare
 • Situații neprevăzute, situații dificile. Întrebări dificile la care trainerul nu are răspuns
 • Prezentări pe teme la alegere sau la prima vedere
 • Oportunitatea modificării și rafinării propriului comportament în relațiile cu ceilalți
 • Metode de determinare a așteptărilor/nevoilor beneficiarilor formării profesionale
 • Sursele deficienței de performață care nu sunt datorate de cunoștințe, deprinderi și comportamente (mediul organizațional, motivația, management, echipamente)
 • Soluții de instruire pe baza rezultatelor așteptate 
 • Metode de formare: formală, semi-formală, informală
 • Elaborarea instrumentelor de evaluare
 • Evaluarea participanților la formare: evaluarea inițială, evaluare pe parcurs, evaluarea finală
 • Activități după încheierea examinării finale a participanților (certificare, feedback, follow-up)
 • Asigurarea calității activităților de formare
 • Dezvoltarea profesională continuă a formatorului: evaluarea propriilor competențe, obiective personale, stilul propriu de formare, puncte forte și puncte slabe ale unui formator
 • Tehnici de dezvoltare a creativității
 • Metode și tehnici de învățare prin colaborare: metoda brainstorming, metoda mozaic, metoda cubului etc.

COMPETENȚE OBȚINUTE:

 • Cunoașterea și aplicarea prevederilor legale referitoare la formarea profesională a adulților
 • Respectarea eticii și a standardelor profesionale în formarea profesională a adulților
 • Comunicarea și relaționarea în procesul de formare
 • Dezvoltarea lucrului în echipa implicată în formare
 • Gestionarea conflictelor
 • Realizarea analizei de nevoi privind formarea profesională a adulților
 • Evaluarea competențelor inițiale ale participanților la programul de formare profesională a adulților
 • Organizarea activităților de formare
 • Proiectarea procesului de instruire


 • Elaborarea instrumentelor de evaluare
 • Realizarea activităților de formare teoretică
 • Realizarea activităților de formare practică
 • Gestionarea și administrarea resurselor specifice procesului de formare
 • Organizarea procesului de evaluare a participanților la programul de formare profesională
 • Efectuarea evaluării și furnizarea feedback-ului privind revizuirea procesului de formare profesională a adulților
 • Analiza si comunicarea rezultatelor instruirii
 • Aplicarea procedurilor de asigurare a calității activității de formare profesională a adulților
 • Dezvoltarea personală continuă a formatorului


BENEFICII PENTRU PARTICIPANȚII CARE SOLICITĂ ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ABSOLVIRE:

 • Curs extins cu sesiuni suplimentare de formare teoretică 60 de ore și formare practică cu 120 de ore
 • Suport de curs
 • Materiale suplimentare
 • Îndrumări din partea formatorului

 

 • Sesiuni de întrebări și răspunsuri
 • Modul special pentru pregatirea în vederea susținerii examenului
 • Certificat acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecției Sociale

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Documentele necesare pentru obținerea certificatului de absolvire acreditat de Ministerului Muncii și Protecției Sociale și de Ministerului Educației și Cercetării:

• Diplomă de licență / adeverință de absolvire a facultății (copie)
• Act de identitate (copie)
• Certificat de naștere (copie)
• Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie)
• Dovada plății

Detalii privind tematicile cursurilor, organizarea și desfășurarea programelor de perfecționare se pot obține de la:

Doamna Luiza Almajan
Director programe de formare-APSAP
0788 124 567

DETALII TEHNICE

Cursul este în format audio-video, live, on-line și este necesar ca fiecare participant să:

1. Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet și microfon (opțional: căști și cameră web)

2. Să descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa cursul on-line.

Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit) printr-un simplu click mai jos:

Sistem de operare Windows
Sistem de operare MacOS
Telefon mobil cu sistem de operare Android
Telefon mobil cu sistem de operare IOS (iPhone)