Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

ÎNSCRIERI

Caută cursul de formare profesională, descarcă formularul de înscriere
și trimite-l prin email sau fax

Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

Pentru a vă înscrie la curs descărcați si completați formularul de înscriere și trimiteți-l prin e-mail la secretariat@cursuri-functionari.ro sau prin fax la numărul 021 569 61 26. Pentru ușurarea activității, completați câmpurile de mai jos și apăsați butonul DESCARCĂ FORMULARUL DE ÎNSCRIERE pentru a salva formularul gata completat în format PDF.

Atenție: Formularul de înscriere trebuie trimis semnat și ștampilat prin email sau fax pentru validare. După transmiterea formularului, veți fi contactat telefonic în vederea confirmării rezervării.

Descarcă formularul

Cursurile din perioada următoare

SORTEAZĂ
După preț - crescător După preț - descrescător După data desfașurării După locație (A - Z) După locație (Z - A)

Centrul de Formare APSAP este înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 32952 al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice Centrul de Formare APSAP are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: organizarea cursurilor de perfecționare și formare profesională continuă. Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru realizarea documentației necesare organizării cursurilor de perfecționare și formare profesională continua. Refuzul dvs. determină imposibilitatea eliberării certificatelor de participare. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoanelor vizate, reprezentanților legali ai persoanelor vizate, autorităților publice locale/centrale, asociațiilor și fundațiilor. Doriți să primiți informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Fundația Centrul de Formare APSAP? Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la la Fundația Centrul de Formare APSAP, în atenția domnului Bogdan FÂRȘIROTU, Președinte la sediul social al fundației din Str. Stefan cel Mare nr. 38. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată din România. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.