Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

Lectorii Nostri

Lectori experimentați, specialiști în domeniile pe care le predau

Ionela FLORICEL (COSTACHE)

Senior Consultant Achiziții Publice, peste 15 ani experiență în domeniu – practician

Cu o vastă experiență profesională în domeniul achizițiilor publice, Ionela Floricel (Costache) este consultant și expert achiziții publice, precum auditor public intern și lector acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Experiența de peste 15 ani în cadrul unei autorități contractante și de peste 2 ani în consultanță privind achizițiile publice, precum și numeroasele proceduri de achiziții publice la care a participat, o recomandă pe Ionela Floricel (Costache) ca fiind un profesionist.

Atât numeroasele cursuri de pregătire educațională și profesională pe care le-a urmat, cât și diplomele și distincțiile obținute de-a lungul timpului (precum Diplomă de excelență pentru întreaga activitate – Institutul Național de Statistică, 2016), dovedesc vastele cunoștințe și aptitudini deținute de Ionela Floricel (Costache).

Roxana-Elena NICULESCU

Auditor și consultant implementarea GDPR

Roxana Elena Niculescu, lector autorizat și specialist, care a format peste 500 de cursanți din instituțiile publice și din mediul privat, implementând și aplicând normele Regulamentului U.E. nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date în cadrul a peste 100 de entități din România.

Experiența dobândită în ultimii 5 ani stă la baza soluțiilor prompte și adaptate specificului fiecărei entități participante la cursurile Roxanei Niculescu. Structura interactivă, studiile de caz abordate și aplicațiile practice derulate, transformă programele de formare profesională în workshop-uri utile cursanților, indiferent de experiența acestora.

Dr. Mihaela SIMION

Manager de Proiect și Trainer cu peste 15 ani experiență în domeniu – practician

Manager de proiect, formator cu peste 15 ani experiență, doctor în istorie și absolvent al studiilor superioare în domeniul relațiilor culturale și antropologiei culturale, doamna Mihaela Simion este unul dintre cei mai pasionați lectori.

Vastele cunoștințe acumulate în urma studiilor, a experienței din domeniul educației, dar și a funcțiilor ocupate de-a lungul timpului, precum consilier personal al Ministrului Culturii, arheolog expert detaşat al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri, lector și muzeograf, demonstrează capacitățile nemăsurate ale doamnei Mihaela Simion.

Teodora MEȚIU

Specialist Comunicare Publică și Trainer cu peste 15 ani

Fondatoarea Laboratorului de Dicție din România, promotorul Metodei de training pentru formatori și vorbitori în public în 4 stiluri de Antrenament, Teodora Mețiu a contribuit la dezvoltarea personală și profesională a numeroase personalități marcante. Printre acestea se numără o serie de conducători ai marilor corporații din România, CEO din diverse organizații mondiale și echipe de vânzări locale.

Teodora Mețiu a activat atât în cadrul Ministerului Mediului ca purtător de cuvânt, cât și în cadrul Parlamentului European, ca membru și consilier de imagine pentru numeroase personalități politice, precum președinți, vicepreședinți și membri ai Parlamentului European.

Teodora Metiu desfășoară sesiuni individuale, cursuri de public speaking și media training, având o experiență de peste 15 ani ca Prezentator la Realitatea TV, 7.200 ore în direct, 72.000 știri editate, 57 talk-show-uri și breaking-news-uri moderate, 300 ore în teren și live-uri din evenimente importante, precum alegeri prezidențiale, alegeri locale sau schimbări pe piața economică.

Prof. Univ. Dr. Radu Răzvan POPESCU

Avocat - Specialist Dreptul Muncii

Avocat în cadrul Baroului București, specialist în dreptul muncii de peste 20 de ani, lector, formator, conferențiar universitar doctor, membru în cadrul mai multor colegii de redacţie, așa poate fi rezumată experiența domnului Radu Răzvan Popescu.

Abilitățile deosebite de care dă dovadă stau la baza unei cariere remarcabile, de succes. Stâpânind domeniul dreptului comercial, civil și dreptului muncii de mai mult de 20 de ani, domnul Radu Răzvan Popescu este formator și colaborează constant cu instituțiile publice și private, oferindu-și toate cunoștințele în vederea perfecționării a cât mai multe persoane și soluționării tuturor spețelor expuse.

Fiind redactor șef al Revistei de drept social și făcând parte din mai multe colegii de redacţie, se remarcă un număr de 13 lucrări de specialitate și peste 58 de articole publicate în reviste cotate, care îl au ca autor pe domnul Radu Răzvan Popescu.

Prof. Univ. dr. Augustin FUEREA

Specialist drept european și legislație internațională

Specialist în drept european și internațional, profesor universitar doctor, raportor de țară, lector și formator, așa poate fi descris, pe scurt, domnul Augustin Fuerea.

Experiențele dobândite din practica vastă și din pregătirea profesională excepțională stau la baza unei personalități deosebite. Urmând studiile doctorale în domeniul dreptului internațional privat, cursuri privind politica de securitate comună în cadrul N.A.T.O și, ulterior, studii de perfecționare în cadrul Academiei de Înalte Studii Militare, domnul Augustin Fuerea a devenit una dintre personalitățile marcante ale țării.

Cariera didactică deosebită obținută prin dobândirea tuturor treptelor și gradelor universitare i-a oferit domnului Augustin Fuerea abiltăți impresionante în domeniul formării profesionale a adulților, mai ales a funcționarilor publici, diplomaților și a tuturor profesiilor juridice. Totodată, experiența domnului profesor universitar este dovedită prin publicarea a peste 29 de cărţi, a peste 75 de articole științifice, monografii, materiale de studii, dar și prin participarea la 12 conferinţe internaţionale şi la 30 de conferinţe interne.

Felicia Mariana STAN

Agentia Nationala a Functionarilor Publici (A.N.F.P.)

Director în cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,  doamna Felicia Stan deține o experiență de peste 17 ani în domeniul administrativ și de aproximativ 20 de ani în domeniul formării profesionale.

Fiind formator acreditat de peste 15 ani, doamna Felicia Stan deține abilitățile și cunoștințele necesare oricărui trainer de succes, reușind cu lejeritate să îmbine în sesiunile de formare teoretică părți practice, aplicate, dezbătând fiecare speță întâlnită de cursanți, cu scopul exercitării corecte a atribuțiilor de serviciu și identificării celor mai bune soluții.

De asemenea, impresionantele abilități profesionale și de comunicare ale doamnei Felicia Stan au fost desăvârșite prin pregătirea psihopedagogică și prin acordarea asistenţei metodologice compartimentelor de resurse umane din cadrul mai multor autorităţi şi instituţii publice.

Zeina MOLDOVAN

Coordonator științific - Urbanism și amenajarea teritoriului

Doamna Zeina Moldovan, specialist și practician în domeniul urbanism de mai mult de 30 ani, deține impresionante abilități de formator, reușind să transmită cu succes pasiunea legată de acest domeniu tuturor persoanelor pe care le întâlnește.

Abordând domenii precum amenajarea teritoriului, urbanism, planificare strategică, dezvoltare durabilă, protecția mediului, autorizarea construcțiilor, transparența decizională, management, proceduri și analize în administrația publică, doamna Zeina Moldovan se remarcă prin cursurile interactive, aplicate, pliate pe domeniile de interes ale cursanților.

Iulian ȘTEFAN

Auditor - Ministerul Finanțelor Publice

Auditor superior, expert principal și specialist în domeniul contabilității, domnul Iulian Ștefan este o personalitate marcantă, cu excelente abilități de formator.

Cunoștințele dobândite ocupând funcția de auditor superior în cadrul Direcției de Audit Public Intern (Agenției Naționale de Administrare Fiscală) încă din anul 2005 și funcția de expert principal în cadrul Direcției Generale a Contabilității Publice (Ministerul Finanțelor Publice) sunt puse în valoare de fiecare dată, prin intermediul cursurilor de formare profesională interactive, aplicate și actuale. Sfaturile și îndrumările oferite de domnul Iulian Ștefan tuturor cursanților sunt atent documentate și oferă soluții practice spețelor aduse în discuție.

Petre CRIȘAN

Direcţia de Metodologie Contabilă Instituţii Publice - Ministerul Finanțelor Publice

Domnul Petre Crișan, având impresionante cunoștințe în domeniul contabilității, dobândite în cadrul Direcției Generale de Metodologie Contabilă a Instituțiilor Publice (Ministerul Finanțelor Publice), oferă cu încredere soluții și răspunsuri practice tuturor spețelor aduse în discuție de cursanți.

Fiind lector cu o experienţă didactică de peste 10 ani privind instruirea în domeniul contabilităţii a personalului din cadrul instituţiilor publice, domnul Petre Crișan este, totodată, membru al comisiilor de specialitate privind elaborarea actelor normative specifice activităţii financiar–contabile a instituţiilor publice din România.

Printre rezultatele de succes ale domnului Petre Crișan amintim activitatea din cadrul echipei de metodologie care a elaborat Actul normativ privind reforma în domeniul contabilității publice din România (Ordin nr. 1917 din 12 decembrie 2005), participarea activă în realizarea Sistemului național de raportare (Forexebug) și activitatea din cadrul Grupului de lucru al Comisiei Europene (EUROSTAT), în vederea elaborării Standardelor Europene de Contabilitate pentru Sectorul Public.

Dumitru Cătălin PETRESCU

Auditor - Curtea de Conturi a Romaniei

Experiența deosebită și cunoștințele impresionante ale domnului Dumitru Cătălin Petrescu au fost desăvârșite prin intermediul funcțiilor și pozițiilor ocupate de-a lungul timpului în instituțiile centrale ale statului. Dintre acestea, amintim funcții precum Șef al Biroului de audit intern din cadrul Curții de Conturi a României, economist, secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor, auditor intern în cadrul Ministerului Justiției și Ministerului Finanțelor Publice, dar și membru activ în cadrul Asociației Române pentru Transparență și C.E.C.C.A.R..

Totodată, domnul Dumitru Cătălin Petrescu se remarcă prin activitatea ca lector, formator, cu reale aptitudini. Deși experiența pe care o deține este una vastă, își consolidează constant pregătirea profesională prin diverse stagii și cursuri de formare.

Prof. Univ. Dr. Răzvan Cătălin DOBREA

Evaluator de Proiecte, Academia de Studii Economice București

Profesor universitar doctor, membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, membru al Societății Academice de Management din România, domnul Răzvan Cătălin Dobrea deține o experiență profesională demnă de admirat.

Cunoștințele i-au fost puse în valoare prin intermediul întregii activități profesionale.

Printre posturile ocupate de-a lungul timpului le amintim pe următoarele: director general în cadrul Academiei de Studii Economice din București, expert evaluator independent în cadrul Programelor Operaționale finanțate în perioada 2014-2020, expert dezvoltare strategii, manager de proiect, formator cu experiență în domeniu de peste 15 ani, expert accesare fonduri europene și structurale.

În calitate de autor și coautor, domnul Răzvan Cătălin Dobrea a desfășurat o bogată activitate editorială, care însumează 42 de articole și publicații științifice și 11 cărți și manuale de specialitate.

Asist. Univ. Dr. Mihai ENESCU

Manager de Proiect și Trainer cu peste 15 ani experiență în domeniu - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Asistent universitar doctor cu activități didactice, consilier personal al Ministrului mediului, apelor și pădurilor, expert inginer silvic, director implementare proiecte educaţionale, lector și formator cu o vastă experiență în domeniul managementului proiectelor, acestea sunt doar o parte dintre titlurile obținute și activitățile întreprinse de Mihai Cristian Enescu.

Pregătirea profesională și perfecționarea continuă au constituit elemente importante în viața lui Mihai Cristian Enescu, care a urmat de-a lungul timpului cursuri de Specialist în arii protejate, Dezvoltator de e-learning, Formator, Manager de proiect, Expert în accesare fonduri structurale și de coeziune europene.

Adina FLOREA

Director General Adj. în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Adina Florea deține o experiență vastă datorată numeroaselor funcții ocupate de-a lungul timpului. Printre acestea, amintim funcțiile de Director general adjunct – Direcția generală dezvoltare regională și infrastructură (Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației), consilier superior, șef serviciu programare şi politici regionale, director în cadrul Direcţiei Strategii şi Coordonare Programe, șef departament în cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, dar și lector și formator.

Cunoștințele și aptitudinile deținute de doamna Adina Florea, obținute în urma experienței profesionale și a pregătirii educaționale de excepție, dovedesc profesionalismul și seriozitatea de care dă dovadă cu fiecare ocazie.

Oana Maria IORDACHE

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (fostul Ministerul Fondurilor Europene) - Coordonator Compartiment SMIS

Oana Maria Iordache, coordonator Direcția Coordonare SMIS și IT (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene), deține o experiență impresionantă în funcții precum manager proiect, coordonator IT, cxpert SMIS și IT, specialist marketing, dar și lector și formator.

Absolvind studiile superioare în domeniile administrării afacerilor și managementului calității, Oana Maria Iordache și-a continuat formarea profesională prin intermediul cursurilor de Manager de proiect și Expert Achiziții Publice, acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Daniel NĂSTASE

Expert Legislația Muncii, Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia”

Daniel Năstase, expert legislația muncii în cadrul Federației Naționale a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia”, deține o experiență deosebită în funcția de consilier juridic, pe care a ocupat-o în cadrul Sindicatului Liber din Societatea Română de Radiodifuziune și în cadrul Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Ușoară UNICONF.

Absolvent al studiilor superioare în domeniul juridic, Daniel Năstase și-a desăvârșit pregătirea profesională, devenind contabil și inspector de specialitate protecția muncii. Printre cursurile de pregătire profesională urmate de-a lungul timpului se numără cursurile de dormator și inspector de specialitate protecția muncii, acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Jud. EUGENIA MARIN

Secția Contencios Administrativ - Înalta Curte de Casație și Justiție

Având o experiență de peste 26 de ani ca judecător al Înaltei Curți de Casație și Justiție, doamna Eugenia Marin a soluționat litigii în materia contenciosului administrativ timp de 15 ani, dintre care aproximativ 13 ani în cadrul Secției contencios administrativ și fiscal.

Experiența deosebită de care dă dovadă doamna Eugenia Marin o recomandă ca fiind o personalitate marcantă. Printre ocupațiile de seamă se regăsesc funcția de membru al Colegiului de conducere al  Înaltei Curți de Casație și Justiție sau de membru în Comisiile de elaborare a subiectelor la disciplinele „Drept administrativ” și „Drept fiscal” la concursurile pentru promovarea în funcția de judecător.

Totodată, doamna Eugenia Marin a participat la numeroase activități de formare, atât bazate pe aplicarea dreptului român, cât și a dreptului european. A participat la stagii de perfecționare la Autoritatea de concurență din Italia și la Curtea de Justiție de la Luxemburg, publicând numeroase articole de specialitate de-a lungul timpului.