Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

Lectorii Nostri

Lectori experimentați, specialiști în domeniile pe care le predau

Ionela FLORICEL

Senior Consultant Achiziții Publice, peste 15 ani experiență în domeniu – practician

Cu o vastă experiență profesională în domeniul achizițiilor publice, Ionela Floricel este consultant și expert achiziții publice, precum auditor public intern și lector acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Experiența de peste 15 ani în cadrul unei autorități contractante și de peste 2 ani în consultanță privind achizițiile publice, precum și numeroasele proceduri de achiziții publice la care a participat, o recomandă pe Ionela Floricel ca fiind un profesionist.

Atât numeroasele cursuri de pregătire educațională și profesională pe care le-a urmat, cât și diplomele și distincțiile obținute de-a lungul timpului (precum Diplomă de excelență pentru întreaga activitate – Institutul Național de Statistică, 2016), dovedesc vastele cunoștințe și aptitudini deținute de Ionela Floricel.

Prof. Univ. Dr. Augustin FUEREA

Specialist drept european și legislație internațională. Implicat în activitatea de aderare a României la Consiliul Europei, NATO şi Uniunea Europeană, raportor de țară pe problematica G.D.P.R.

Specialist în drept european și internațional, profesor universitar doctor, raportor de țară, lector și formator, așa poate fi descris, pe scurt, domnul Augustin Fuerea.

Cadru didactic la Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din București, lector/formator cu pregătire în domeniul utilizării noilor tehnologii de învățare online.
Experiență bogată în formarea profesională, inițială și continuă, a funcționarilor publici, diplomaților și a tuturor profesiilor juridice, implicat în teoria și în practica aplicării legislației europene și internaționale în dreptul intern, participând, din perspectivă juridică, la activitățile de pregătire a aderării României la Consiliul Europei, NATO și Uniunea Europeană.

Raportor de țară, desemnat de Societatea Română de Drept European, în cadrul Congresului Federației Internaționale de Drept European: Topic 1 – Internal market and digital economy – 2017 și Topic 2 – Data protection – 2019, membru în asociații științifice profesionale din țară și din străinătate, autor al mai multor lucrări de specialitate, publicate în țară și în străinătate.
Distincții: Premiul „Nicolae Titulescu” al Academiei Române (1998); Premiul „Victor Dan Zlătescu” al Uniunii Juriștilor din România (2000); Premiul Revistei „Dreptul” pentru publicistică științifică (2017); diplome de excelență ș.a.

Roxana-Elena NICULESCU

Auditor și consultant implementarea GDPR

Roxana Elena Niculescu, lector autorizat și specialist, care a format peste 500 de cursanți din instituțiile publice și din mediul privat, implementând și aplicând normele Regulamentului U.E. nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date în cadrul a peste 100 de entități din România.

Experiența dobândită în ultimii 5 ani stă la baza soluțiilor prompte și adaptate specificului fiecărei entități participante la cursurile Roxanei Niculescu. Structura interactivă, studiile de caz abordate și aplicațiile practice derulate, transformă programele de formare profesională în workshop-uri utile cursanților, indiferent de experiența acestora.

Dr. Mihaela SIMION

Manager de Proiect și Trainer cu peste 15 ani experiență în domeniu – practician

Manager de proiect, formator cu peste 15 ani experiență, doctor în istorie și absolvent al studiilor superioare în domeniul relațiilor culturale și antropologiei culturale, doamna Mihaela Simion este unul dintre cei mai pasionați lectori.

Vastele cunoștințe acumulate în urma studiilor, a experienței din domeniul educației, dar și a funcțiilor ocupate de-a lungul timpului, precum consilier personal al Ministrului Culturii, arheolog expert detaşat al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri, lector și muzeograf, demonstrează capacitățile nemăsurate ale doamnei Mihaela Simion.

Teodora MEȚIU

Specialist Comunicare Publică și Trainer, cu peste 15 ani experiență, fondatoarea Laboratorului de Dicție din România și a metodei de public speaking în 5 stări de antrenament. Teodora a pregătit președinți, vicepreședinți și CEO ai organizațiilor internaționale, echipe de vânzări, membri ai Parlamentului European

Fondatoarea Laboratorului de Dicție din România, promotorul Metodei de training pentru formatori și vorbitori în public în 4 stiluri de Antrenament, Teodora Mețiu a contribuit la dezvoltarea personală și profesională a numeroase personalități marcante. Printre acestea se numără o serie de conducători ai marilor corporații din România, CEO din diverse organizații mondiale și echipe de vânzări locale.

Teodora Mețiu a activat atât în cadrul Ministerului Mediului ca purtător de cuvânt, cât și în cadrul Parlamentului European, ca membru și consilier de imagine pentru numeroase personalități politice, precum președinți, vicepreședinți și membri ai Parlamentului European.

Teodora Metiu desfășoară sesiuni individuale, cursuri de public speaking și media training, având o experiență de peste 15 ani ca Prezentator la Realitatea TV, 7.200 ore în direct, 72.000 știri editate, 57 talk-show-uri și breaking-news-uri moderate, 300 ore în teren și live-uri din evenimente importante, precum alegeri prezidențiale, alegeri locale sau schimbări pe piața economică.

Prof. Univ. Dr. Radu Răzvan POPESCU

Avocat - Specialist Dreptul Muncii

Avocat în cadrul Baroului București, specialist în dreptul muncii de peste 20 de ani, lector, formator, conferențiar universitar doctor, membru în cadrul mai multor colegii de redacţie, așa poate fi rezumată experiența domnului Radu Răzvan Popescu.

Abilitățile deosebite de care dă dovadă stau la baza unei cariere remarcabile, de succes. Stâpânind domeniul dreptului comercial, civil și dreptului muncii de mai mult de 20 de ani, domnul Radu Răzvan Popescu este formator și colaborează constant cu instituțiile publice și private, oferindu-și toate cunoștințele în vederea perfecționării a cât mai multe persoane și soluționării tuturor spețelor expuse.

Fiind redactor șef al Revistei de drept social și făcând parte din mai multe colegii de redacţie, se remarcă un număr de 13 lucrări de specialitate și peste 58 de articole publicate în reviste cotate, care îl au ca autor pe domnul Radu Răzvan Popescu.

Felicia Mariana STAN

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Doamna Felicia Stan este director al Direcției de Resurse Umane din cadrul Direcției Generale a Vămilor – Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Este fost director din cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP) – Direcţia Gestionarea Funcţiei Publice şi Salarizării.

Felicia Stan deține o experiență de peste 17 ani în domeniul administrativ și de aproximativ 20 de ani în domeniul formării profesionale.

Fiind formator acreditat de peste 15 ani, doamna Felicia Stan deține abilitățile și cunoștințele necesare oricărui trainer de succes, reușind cu lejeritate să îmbine în sesiunile de formare teoretică părți practice, aplicate, dezbătând fiecare speță întâlnită de cursanți, cu scopul exercitării corecte a atribuțiilor de serviciu și identificării celor mai bune soluții.

De asemenea, impresionantele abilități profesionale și de comunicare ale doamnei Felicia Stan au fost desăvârșite prin pregătirea psihopedagogică și prin acordarea asistenţei metodologice compartimentelor de resurse umane din cadrul mai multor autorităţi şi instituţii publice.

Zeina MOLDOVAN

Coordonator științific - Urbanism și amenajarea teritoriului

Doamna Zeina Moldovan, specialist și practician în domeniul urbanism de mai mult de 30 ani, deține impresionante abilități de formator, reușind să transmită cu succes pasiunea legată de acest domeniu tuturor persoanelor pe care le întâlnește.

Abordând domenii precum amenajarea teritoriului, urbanism, planificare strategică, dezvoltare durabilă, protecția mediului, autorizarea construcțiilor, transparența decizională, management, proceduri și analize în administrația publică, doamna Zeina Moldovan se remarcă prin cursurile interactive, aplicate, pliate pe domeniile de interes ale cursanților.

Iulian ȘTEFAN

Auditor - Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională pentru Administrare Fiscală

Auditor superior, expert principal și specialist în domeniul contabilității, domnul Iulian Ștefan este o personalitate marcantă, cu excelente abilități de formator.

Cunoștințele dobândite ocupând funcția de auditor superior în cadrul Direcției de Audit Public Intern (Agenției Naționale de Administrare Fiscală) încă din anul 2005 și funcția de expert principal în cadrul Direcției Generale a Contabilității Publice (Ministerul Finanțelor Publice) sunt puse în valoare de fiecare dată, prin intermediul cursurilor de formare profesională interactive, aplicate și actuale. Sfaturile și îndrumările oferite de domnul Iulian Ștefan tuturor cursanților sunt atent documentate și oferă soluții practice spețelor aduse în discuție.

Petre CRIȘAN

Specialist - Direcţia de Metodologie Contabilă, Ministerul Finanțelor Publice

Domnul Petre Crișan, având impresionante cunoștințe în domeniul contabilității, dobândite în cadrul Direcției Generale de Metodologie Contabilă a Instituțiilor Publice (Ministerul Finanțelor Publice), oferă cu încredere soluții și răspunsuri practice tuturor spețelor aduse în discuție de cursanți.

Fiind lector cu o experienţă didactică de peste 10 ani privind instruirea în domeniul contabilităţii a personalului din cadrul instituţiilor publice, domnul Petre Crișan este, totodată, membru al comisiilor de specialitate privind elaborarea actelor normative specifice activităţii financiar–contabile a instituţiilor publice din România.

Printre rezultatele de succes ale domnului Petre Crișan amintim activitatea din cadrul echipei de metodologie care a elaborat Actul normativ privind reforma în domeniul contabilității publice din România (Ordin nr. 1917 din 12 decembrie 2005), participarea activă în realizarea Sistemului național de raportare (Forexebug) și activitatea din cadrul Grupului de lucru al Comisiei Europene (EUROSTAT), în vederea elaborării Standardelor Europene de Contabilitate pentru Sectorul Public.

Dumitru Cătălin PETRESCU

Auditor - Curtea de Conturi a Romaniei

Domnul Dumitru Cătălin Petrescu este o prezență de referință în domeniul auditului intern în sectorul public, datorită experienței sale extinse și cunoștințelor solide acumulate de-a lungul unei cariere bogate în instituțiile centrale ale statului român.

Cu o traiectorie profesională impresionantă, domnul Petrescu a deținut poziții-cheie în diverse entități guvernamentale. Este Șef al Biroului de Audit Intern în cadrul Curții de Conturi a României din anul 2009, unde a dobândit o înțelegere profundă a mecanismelor și proceselor de audit și control intern în sectorul public. De asemenea, și-a adus contribuția ca secretar general în Ministerul Transporturilor, implicându-se în gestionarea și monitorizarea eficientă și eficace a resurselor umane și financiare destinate infrastructurii de transport.

Experiența sa nu se oprește aici, ci se extinde și în domeniul teoriei, unde a activat la realizarea metodologiei de audit intern în cadrul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern din Ministerul Finanțelor Publice (elaborând primele ghiduri destinate acestei profesiuni), dar și ca auditor intern în Ministerul Justiției. Această diversitate a experienței sale îi conferă o perspectivă holistică asupra necesităților și provocărilor din diverse sectoare ale administrației publice.

Privitor la Sistemul de Control Intern Managerial (S.C.I.M.), este cel care a dezvoltat și susține, atât elemente metodologice, cât și instrumente practice, ce țin de elaborarea, implementarea, monitorizarea și actualizarea acestui domeniu (reducerea numărului de standarde, structura actuală a procedurilor documentate, aplicarea unui sistem de management unic cu respectarea cerințelor specifice, evaluarea gradului de implementare a acestuia etc.)

De asemenea, este membru suspendat, prin prisma funcției publice, în două asociații de specialitate, C.E.C.C.A.R. și C.A.F.R., dar și membru activ în cadrul Asociației Române pentru Transparență.

Mai mult decât un practician experimentat, domnul Petrescu se evidențiază și ca lector și formator cu aptitudini remarcabile. Cu o abordare dinamică și interactivă, își împărtășește cunoștințele și experiența sa vastă în domeniul auditului intern în sectorul public. Își completează constant pregătirea profesională prin participarea la stagii și cursuri de formare, demonstrând astfel un angajament ferm față de dezvoltarea continuă și excelență, atât în domeniul specific, cât și în domenii complementare, precum ISO, comunicare digitală, manager de proiect, cursuri de înalt funcționar public etc.

Prin contribuția sa valoroasă în instituțiile publice și prin implicarea sa activă în activitatea de formare și educare, domnul Dumitru Cătălin Petrescu reprezintă un model și o resursă de neprețuit pentru cei interesați să înțeleagă și să aplice principiile și practicile de audit intern în contextul sectorului public din România.

Prof. Univ. Dr. Răzvan Cătălin DOBREA

Expert Independent și Evaluator de Proiecte Europene, Academia de Studii Economice din București

Profesor universitar doctor, membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, membru al Societății Academice de Management din România, domnul Răzvan Cătălin Dobrea deține o experiență profesională demnă de admirat.

Cunoștințele i-au fost puse în valoare prin intermediul întregii activități profesionale.

Printre posturile ocupate de-a lungul timpului le amintim pe următoarele: director general în cadrul Academiei de Studii Economice din București, expert evaluator independent în cadrul Programelor Operaționale finanțate în perioada 2014-2020, expert dezvoltare strategii, manager de proiect, formator cu experiență în domeniu de peste 15 ani, expert accesare fonduri europene și structurale.

În calitate de autor și coautor, domnul Răzvan Cătălin Dobrea a desfășurat o bogată activitate editorială, care însumează 42 de articole și publicații științifice și 11 cărți și manuale de specialitate.

Adina FLOREA

Director General Adj. în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Adina Florea deține o experiență vastă datorată numeroaselor funcții ocupate de-a lungul timpului. Printre acestea, amintim funcțiile de Director general adjunct – Direcția generală dezvoltare regională și infrastructură (Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației), consilier superior, șef serviciu programare şi politici regionale, director în cadrul Direcţiei Strategii şi Coordonare Programe, șef departament în cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, dar și lector și formator.

Cunoștințele și aptitudinile deținute de doamna Adina Florea, obținute în urma experienței profesionale și a pregătirii educaționale de excepție, dovedesc profesionalismul și seriozitatea de care dă dovadă cu fiecare ocazie.

Prof. Univ. Dr. Laura MARINAȘ

Evaluator și Consultant în Scrierea și Implementarea Proiectelor cu Finanțare Europeană cu peste 20 de ani experiență în domeniu

Laura Elena MARINAȘ este absolventă al Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București, promoția 1998. Este doctor în relații economice internaționale din anul 2003.

Are o vastă experiență în managementul proiectelor și programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, ocupând funcția de director al OIPOSDRU în perioada 2005-2009 și 2011-2012 și funcția de director al Departamentului de Orientare și Accesare Fonduri Structurale în perioada 2009-2011. A făcut parte din echipa de implementare și management a peste 33 de proiecte de cercetare și proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile în perioada 2002-2015.

Este cadru universitar la departamentul de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București, departament în cadrul căruia activează din octombrie 1998. A condus, în calitate de director adjunct, Centrul de Excelență în Economie și Finanțe în perioada 2002 -2005. A participat, în calitate de coordonator sau coautor la elaborarea a peste 10 cărți de specialitate și la elaborarea a peste 40 de articole publicate în reviste de specialitate sau prezentate în cadrul unor conferințe naționale și internaționale. Domeniile de interes sunt: integrare economică europeană, politicile Uniunii Europene (politica în domeniul educației și politica de coeziune), guvernanță economică europeană.

Daniel NĂSTASE

Expert Legislația Muncii, Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia”

Daniel Năstase, expert legislația muncii în cadrul Federației Naționale a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia”, deține o experiență deosebită în funcția de consilier juridic, pe care a ocupat-o în cadrul Sindicatului Liber din Societatea Română de Radiodifuziune și în cadrul Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Ușoară UNICONF.

Absolvent al studiilor superioare în domeniul juridic, Daniel Năstase și-a desăvârșit pregătirea profesională, devenind contabil și inspector de specialitate protecția muncii. Printre cursurile de pregătire profesională urmate de-a lungul timpului, se numără cursurile de Formator și Inspector de specialitate protecția muncii, acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Jud. EUGENIA MARIN

Secția Contencios Administrativ - Înalta Curte de Casație și Justiție

Având o experiență de peste 26 de ani ca judecător al Înaltei Curți de Casație și Justiție, doamna Eugenia Marin a soluționat litigii în materia contenciosului administrativ timp de 15 ani, dintre care aproximativ 13 ani în cadrul Secției contencios administrativ și fiscal.

Experiența deosebită de care dă dovadă doamna Eugenia Marin o recomandă ca fiind o personalitate marcantă. Printre ocupațiile de seamă se regăsesc funcția de membru al Colegiului de conducere al  Înaltei Curți de Casație și Justiție sau de membru în Comisiile de elaborare a subiectelor la disciplinele „Drept administrativ” și „Drept fiscal” la concursurile pentru promovarea în funcția de judecător.

Totodată, doamna Eugenia Marin a participat la numeroase activități de formare, atât bazate pe aplicarea dreptului român, cât și a dreptului european. A participat la stagii de perfecționare la Autoritatea de concurență din Italia și la Curtea de Justiție de la Luxemburg, publicând numeroase articole de specialitate de-a lungul timpului.

Ioana GHIȚĂ

Senior Consultant Achiziții Publice, peste 15 ani experiență în domeniu – practician

Activând în domeniul achizițiilor publice încă din anul 2006, doamna Ioana GHIȚĂ a ocupat mai multe funcții în departamentele de achiziții publice, atât de partea autoritățiilor contractante, cât și de partea operatorilor economici. Din anul 2017 este consultant în achiziții publice, atât pentru operatorii economici, cât și pentru autoritățile contractate, dar și Formator acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

De-a lungul carierei de trainer, Ioana GHIȚĂ a susținut zeci de cursuri în domeniul achizițiilor publice și se bucură de aprecierea a peste 1.500 de cursanți, absolvenți ai programului de specializare Expert Achiziții Publice.

Considerăm că experiența acumulată atât cu autoritățile contractante, cât și cu operatorii economici constituie un avantaj major pentru programul de formare profesională Expert Achiziții Publice. Doamna Ioana GHIȚĂ este capabilă să prezinte aspecte din practică, particulare, din viziunea ambelor tipuri de entități implicate în procesul de atribuire. Cursul propus este unul dinamic și practic, care propune o abordare interactivă, care face învățarea plăcută și conduce la o serie de rezultare spectaculoase.

Ion MEȚIU

Manager de Proiect, cu peste 20 de ani experiență - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul formării și consultanței, Ion MEȚIU este un trainer cu o expertiză vastă în domeniul competentelor digitale și al suitei Microsoft Office. Portofoliul său divers include cursuri în domenii precum Management de Proiect, Formator (Train the Trainers), Excel – Competențe Digitale, Negociere și Transformarea Conflictului, precum și Programare Neuro-Lingvistică.

Ca și coach, atât în zona de business, cât și în cea personală, Ion MEȚIU pune accentul pe valorile umane și este de părere că atingerea performanței în viață necesită un antrenor potrivit, care să ofere suport și îndrumare.

Utilizând tehnologii din programarea neuro-lingvistică pentru eliminarea emoțiilor negative și a convingerilor limitative, Ion MEȚIU se dedică total pentru a ajuta participanții să-și atingă potențialul maxim.

Cu studii superioare economice și studii postuniversitare în domeniul Diplomației Economice și Afacerilor Internaționale, Ion MEȚIU este un formator certificat, consilier pentru dezvoltare personală certificat și NLP Master certificat de către IANLP (International Association for Neuro Linguistic Programming).

Prin competențele și experiența sa vastă, Ion MEȚIU se impune ca un lector de încredere și un ghid valoros pentru cei care doresc să-și dezvolte competențele digitale și abilitățile în utilizarea suitei Microsoft Office.

Ion MEȚIU se bucură să împărtășească din informațiile și experiențele acumulate, fiind un bun moderator și facilitator al procesului de învățare și fixare, prin antrenamente și exerciții practice și pragmatice. Are, de asemenea, și un citat favorit, apropo de „drumuri” în viață (parafrazându-l pe Yogi Berra, celebrul jucător de baseball): “Dacă nu știi unde vrei să ajungi, s-ar putea să ajungi în altă parte”.

Conf. Univ. Dr. Cristian MARINAȘ

Manager de Proiect, 20 de ani de experiență în domeniul training-ului și consultanței. Coordonator și membru în echipa de implementare a cel puțin 20 de proiecte cu finanțare nerambursabilă și de cercetare științifică

Cristian MARINAȘ este conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Management și începând cu anul 2004 coordonează programul de masterat: Managementul Resurselor Umane (MASTER_MRU) din cadrul Academiei de Studii Economice din București. De asemenea, Cristian MAINAȘ este director al programelor studii postuniversitare: ”Management, Consultanță și ”Dezvoltarea carierei și formarea personalului” și este managerul proiectului PRIDE-U (POCU).

Experiența sa profesională în resurse umane reunește atât activitatea didactică, cât și pe cea practică, în calitate de consultant și trainer pentru numeroase organizații. Cristian MARINAȘ este certificat în utilizarea instrumentelor HOGAN (HPI, MVPI & HDS) și Human Synergistics (LSI1, LSI2, GSI & OCI).
De-a lungul timpului a fost membru sau coordonator al mai multor proiecte de cercetare științifică și/sau cu finanțare europeană. Consultanța în domeniul finanțărilor europene este un alt domeniu de expertiză al lui Cristian MARINAȘ.  Cristian MARINAȘ a publicat 16 cărți și peste 55 de articole de specialitate.

Ec. Mădălina FRUNZĂ

Expert Contabil, membru C.E.C.C.A.R, Consultant Fiscal, membru în Camera Consultanților Fiscali, cu o experiență de peste 20 ani în domeniul contabilității private

Expert Contabil, membru C.E.C.C.A.R, Consultant Fiscal, membru în Camera Consultantilor Fiscali, cu o experiență practică de peste 20 ani în domeniu.

Cu o vastă experiență profesională în domeniul contabilității, Mădălina FRUNZĂ este Expert contabil, membru în Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, și Consultant fiscal, membru în Camera Consultanților Fiscali.

Atât numeroasele cursuri de pregătire educațională și profesională pe care le-a urmat, cât și diplomele și distincțiile obținute de-a lungul timpului, stau la baza unei cariere de succes în domeniul contabilității. Mădălina Frunză este specializată în expertiză contabilă, consultanță fiscală, contabilitate primară și de gestiune, salarizare și resurse umane pentru societăți comerciale și PFA-uri cu diverse obiecte de activitate, cu sau fără salariați.

Conf. Univ. Dr. Ruxandra BOGHIAN

Expert în Sistemul de Management al Calității pentru întreprinderi publice și private cu peste 10 ani experiență practică, lector și cercetător științific în cadrul Academiei de Studii Economice din București

Conferențiar Universitar Doctor în cadrul Academiei de Studii Economice (A.S.E.) din București și formator autorizat, Ruxandra Dinulescu este specializată în sistemul de management al calității din cadrul întreprinderilor publice și private, cu o experiență de peste 8 ani în formarea adulților.

Experiența acumulată în cadrul sistemelor public și privat, împreună cu activitatea întreprinsă în multiplele proiecte de cercetare în care a luat parte ca cercetător și referent monitorizare sustenabilitate, au conturat profilul unui specialist desăvârșit în Managementul Calității. Activitatea de cercetare în domeniul Managementului Calității este vastă, incluzând peste 35 articole și lucrări de specialitate.

Auditor Rodica VASILOAE

Expert, auditor și consultant tehnic în domeniul managementului sistemelor de calitate cu peste 30 ani experiență practică

Rodica Vasiloae este expert în managementul calității, având o experiență de peste 30 ani în domeniul sistemelor de management și în formarea profesională a adulților. În calitate de lector, a susținut cursuri adresate atât funcționarilor publici, cât și personalului din mediul privat pe tematici legate de management, audit sau sisteme de calitate.

Cu o experiența dovedită în cei peste 30 de ani de practică în domeniul sistemelor de management, Rodica Vasiloae desfășoară activități de audit, consultanță tehnică și management al sistemelor de calitate pentru instituții publice și private, fiind, în prezent, Auditor Management Calitate certificat și formator. Cunoștințele sale în ceea ce privește managementul calității, auditul, controlul intern și managementul riscului o califică ca un excelent practician.

Andrei CONONOV

Consilier Juridic, Auditor și Consultant în implementarea G.D.P.R.

Consilier juridic, lector autorizat, specialist și practician în consultanță și G.D.P.R., Andrei CONONOV a contribuit la implementarea și dezvoltarea a numeroase proiecte ce au la bază considerentele și articolele Regulamentului (UE) 2016 / 679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Cu o experiență bogată în implementarea de proceduri care respectă valoarea și confidențialitatea datelor cu caracter personal, Andrei CONONOV vă propune ca, împreună, să creștem gradul de conștientizare și de conformare la normele Regulamentului (UE) 2016 / 679. Îmbunătățirea cunoștințelor privind normele de protecție a datelor cu caracter personal o vom realiza printr-o abordare dinamică a orelor de curs ce pun Regulamentul  (UE) 2016 / 679  în contextul evoluției proceselor care stau la baza comunicărilor și interacțiunii dintre oameni.

Dinamica societății în care trăim ne aduce în fața unor provocări continue și ne obligă la înțelegerea fenomenelor, oferindu-ne satisfacții atunci când prin munca noastră de Responsabili cu protecția datelor cu caracter personal obținem conformarea la normele GDPR, în respectul legilor și al vieții private.

 

Regulamentul debutează cu o declarație manifest. În considerentul(1) se afirmă că: ”Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental”. La cursul de ”Responsabil cu protecția datelor”, Andrei CONONOV vă va dezvălui modalitățile prin care vom respecta acest drept fundamental pentru a nu fi nevoiți să-l apărăm.

Conf. Univ. Dr. Adriana-Florina POPA

Conferențiar la departamentul de Contabilitate și Audit din cadrul Academiei de Studii Economice din București cu 20 de ani de experiență practică și interese de cercetare în contabilitate și fiscalitate

Dr. Adriana Florina POPA este conferențiar la departamentul de Contabilitate și Audit din cadrul Academiei de Studii Economice din București cu 20 de ani de experiență academică și practică și interese de cercetare în contabilitate și fiscalitate.

Adriana este în prezent membru în plenul Consiliului Economic și Social Român, organ consultativ al Guvernului și Parlamentului și în Grupul de experți în TVA din cadrul DG TAXUD – Comisia Europeană.

Are diplome de master în Drept Fiscal, Audit și Management Contabil, Cercetare și Formare a Profesorilor pentru Afaceri și Economie și o diplomă de cursuri de pregătire pedagogică în pedagogie, psihologie educației, management didactic, proiectare și management de programe educaționale. Dr. Popa este membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați și al Camerei Consultanților Fiscali din România.

Activitatea ei publicistică sa concretizat în numeroase cărți și articole despre contabilitate financiară, audit și fiscalitate.

Colonel Ionuț-Daniel DĂNĂILĂ

Specialist în domeniul Prevenirii și Stingerii Incendiilor în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

Dănăilă Ionuț-Daniel este colonel în rezervă, absolvent al Facultății de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” și specialist în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor. Parcursul profesional îi este marcat de o serie de etape specifice evoluției în cariera militară, pornind de la locțiitor comandant secție, comandant secție, ofițer cu atribuții în domeniul pregătirii pentru intervenție și evidenței militarilor în termen, respectiv coordonării acțiunilor de răspuns la nivelul grupului de intervenție și, ulterior, al centrului operațional al inspectoratului.

Dănăilă Ionuț-Daniel a fost promovat pentru a activa în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, desfășurând activități în cadrul Inspecției de Prevenire care vizau pregătirea populației, a autorităților și personalului de specialitate cu atribuții în domeniul prevenirii și gestionării situațiilor de urgență. Ulterior, a desfășurat activități în cadrul Centrului Operațional Național, îndeplinind atribuții și ocupând succesiv funcții de execuție și de conducere la nivelul acestei structuri, respectiv șef birou coordonare și conducere a intervenției, șef serviciu sinteze operative și dispecerat, locțiitor și șef direcție Centrul Operațional Național.

Colonel Laurențiu-Marian GRIGORAȘ

Specialist în domeniul Prevenirii și Stingerii Incendiilor, fost Comandant al Grupului Special de Salvatori în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov

Grigoraș Laurențiu Marian a activat în cadrul Brigăzii de Pompieri ”Dealu Spirii” București-Ilfov, unitatea ulterior denumită Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dealu Spirii” București – Ilfov, ocupând funcții precum Adjunct Comandant Secție la Secția de Pompieri nr. 7 – Batalionul de Pompieri nr. 3, Comandant Detașament la Detașamentul de Pompieri nr. 3 – Batalionul de Pompieri nr. 3, Comandant al Detașamentului Special de Salvatori, Locțiitor al Comandantului Grupului Special de Salvatori și Comandant al Grupului Special de Salvatori.

Specialist autorizat de prevenire și protecție, care acordă consultanță și servicii de specialitate în domeniile Securitate și Sănătate în Muncă și Prevenirea și Stingerea Incendiilor/Situații de Urgență (PSI/SU).

Grigoraș Laurențiu Marian deține brevet de alpinist de intervenție, în prezent fiind deținător al titlului de specialist de clasă alpinism – intervenție clasa I instructor. A absolvit, de asemenea, cursul postuniversitar de ”Evaluator de risc și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă” în cadrul Universității din Petroșani, dar și cursurile de perfecționare și specializare cu titlurile ”Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor” și ”Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă”.

Oana ACHIM

Expert SEO cu o experiență de peste 15 ani, atât în agenții de profil, cât și lucrând pentru proiecte specifice de ecommerce, SAAS și conținut. Din 2016, liber profesionist cu peste 100 de proiecte la activ.

Experiența acumulată în domeniul SEO este una completă și diversă, Oana Achim având experiența marilor agenții de SEO, dar și coordonând departamente de SEO pentru mari retaileri internaționali. Din 2016 s-a dedicat exclusiv clienților proprii, ca liber profesionist.

Ca parte a tuturor rolurilor sale, Oana Achim s-a ocupat si de traininguri interne și traininguri pentru clienți, fiind experimentată și în zona de învățare continuă. De altfel, ea însăși se perfecționează constant în toate domeniile care o pasionează.

„Visez cuvinte cheie, iar un URL urât mă poate face să nu cumpăr o rochie frumoasă. Asta mi se întâmplă de 15 ani, de când fac SEO.

Am lucrat cu rezultate bănoase pentru site-uri de care a auzit și bunica, fie ele de eCommerce, SaaS sau conținut. Am coordonat migrări care-ar da oricui migrene.

Și îmi place să scriu. Mult. Așa că a venit momentul să îți arăt că SEO nu e nici plictisitor, nici depășit.”

Mirela SECAN

Mentor, Coach și Trainer de Marketing, cu peste 15 ani de experiență în marketing offline/online și comunicare, și peste 25 ani experiență în mass-media, de la TV la presă scrisă și Comunicare

Mirela este Trainer de mai mult de 4 ani, cu peste 1500 cursanți pentru programele de social media și marketing digital. Totodată, este absolventa a zeci de cursuri de specializare recunoscute la nivel național și internațional.

Mirela se mândrește cu peste 25 ani de experiență în mass-media ca jurnalist și producător (TV – știri și emisiuni, presă scrisă – ziare și reviste, radio, film și producție video), peste 15 ani experiență în marketing și comunicare în calitate de freelancer sau în calitate de marketing manager/marketing director.

A reușit să adune peste 250 clienți B2C din industrii diferite (aviație, HORECA, producție, auto, Travel și e-Commerce), peste 50 clienți B2B cu tipuri diferite de servicii pentru companii, cu piețe de desfacere naționale și internaționale, dar și 20+ clienți pentru branding personal, coaching și mentorat.

V-a pregătit 100 de sfaturi utile și recomandări, ca să înțelegeți cum funcționează Universul Social Media, de la Facebook, Instagram, Tik Tok, LinkedIn, Youtube, X, până la Whatsapp sau Pinterest, ca să puteți crea conținut adecvat publicului țintă, să identificați cine este clientul ideal pentru un business și să intrați în tainele algoritmilor care complică zilnic activitatea în rețelele sociale.

Astfel, trainerul nostru vă va explica noțiuni complicate și/ sau neclare, astfel încât, indiferent de experiență, să finalizați cursul înțelegând mult mai bine de ce este utilă activitatea pe rețelele sociale, pentru orice tip de afacere, fie că este în stadiul de proiect sau la început de drum, fie că este un business cu mulți angajați sau mii de produse în portofoliu.

Andreea RĂDUȚ

Antreprenor și Trainer cu peste 16 ani experiență, consultant în business, mentor, expert în accesarea de finanțări nerambursabile și în implementarea de proiecte cu finanțare europeană

Cu experiență de 18 ani în formare profesională și peste 16 ani ca antreprenor, Andreea Răduț este un specialist recunoscut pentru calitatea programelor de formare pe care le-a dezvoltat și susținut de-a lungul timpului.

Pregătirea sa juridică și în domeniul comunicării și relațiilor publice au constituit baza pe care și-a dezvoltat activitatea profesională.

Are o vastă experiență în ceea ce privește mediul de business, formarea profesională și implementarea proiectelor. A fost expert în peste 25 de proiecte cu finanțare europeană, mentor pentru mai mult de 50 de start-up-uri care au obținut finanțări de peste 3.000.000 euro, expert în gestionarea și medierea conflictelor de 15 ani, membru în comisii de specialitate ale Consiliului Economic și Social din partea patronatelor, membru în grupul de lucru Employment al European Antipoverty Network, dar și membru în Grupul de lucru pentru inovarea în afaceri, din cadrul Ministerului Antreprenoriatului.

“Întotdeauna mi-am dorit ca activitatea mea profesională să fie provocatoare, să-mi ofere posibilitatea de a mă dezvolta continuu și de a cunoaște cât mai mulți oameni. Trainingul mi-a adus toate acestea în cei peste 18 ani de când lucrez ca Formator. Acum 16 ani am decis că este momentul să încerc și provocarea Antreprenoriatului și mă bucur de rezultatele primului deceniu și jumătate de activitate în training și consultanță.”

Prof. Univ. Dr. Aurelia ȘTEFĂNESCU

Profesor Universitar Doctor la Departamentul Contabilitate și Audit, și conducător de doctorat la Școala Doctorală de Contabilitate din cadrul Acadmiei de Studii Economice din Bucureşti

Doamna Aurelia Ștefănescu este o prezență remarcabilă în domeniul contabilității și auditului intern în sectorul public, având o vastă experiență atât în mediul academic, cât și în cel profesional. Absolventă a Facultății de Gestiune și Contabilitate, specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune, din cadrul Academiei de Studii Economice din București, în anul 1997, și ulterior doctorândă în domeniul contabilității, cu obținerea titlului științific de doctor în anul 2004, doamna Ștefănescu și-a construit o carieră solidă în învățământul superior.

De-a lungul timpului, doamna Ștefănescu a parcurs cu succes etapele carierei academice, de la preparator universitar, asistent universitar, lector universitar până la profesor universitar doctor, fiind implicată activ în activități de predare, cercetare și coordonare a doctoranzilor. Departamentul Contabilitate și Audit al Academiei de Studii Economice din București se mândrește cu prezența și contribuția ei semnificativă.

Cu un portofoliu bogat de discipline, predă și a predat cursuri esențiale precum Contabilitate, Contabilitate Publică, dar și discipline specializate în audit intern și guvernanță corporativă, cum ar fi Audit Intern Bancar și Audit Intern și Guvernanță Corporativă. Pe lângă activitatea sa academică, doamna Ștefănescu are o carieră profesională impresionantă. A ocupat poziții cheie precum economist, director economic și auditor intern în diverse entități economice, acumulând astfel o înțelegere profundă a practicilor și cerințelor din sectorul privat și public. În prezent, deține funcția de președinte al Comitetului de Audit Intern în cadrul unei entități economice, aducându-și contribuția valoroasă și în mediul profesional.

Afilierile sale profesionale la Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) și International Association for Accounting Education & Research (IAAER) confirmă recunoașterea și respectul pe care îl are în comunitatea academică și profesională. Prin participarea în grupurile de lucru ale acestor organizații profesionale, doamna Aurelia Ștefănescu rămâne la curent cu cele mai recente evoluții din domeniul contabilității și auditului, aducând beneficii atât studenților săi, cât și practicienilor din domeniu.

Gabriela DARABAN

Psiholog, trainer cu un masterat în formarea adulților și o experiență de peste 20 de ani în antreprenoriat

Gabriela Daraban este un psiholog cu o vastă experiență în domeniul resurselor umane și un membru activ al Asociației Române de Psihoterapie Integrativă, specializându-se în Psihoterapie Integrativă. Prin implicarea sa în Asociația Centrul Internațional pentru Resurse și Formare Alfred Adler, cu specializare în Psihologie Clinică, metode, tehnici și intervenții, ea demonstrează o pasiune profundă pentru dezvoltarea personală și profesională a indivizilor.

Cu o acreditare solidă ca formator și o experiență bogată, Gabriela Daraban este recunoscută pentru abilitățile sale de comunicare remarcabile, spiritul de echipă și leadership-ul său încurajator. Ea se adaptează cu ușurință la medii multiculturale, iar abilitățile sale didactice sunt evidente în fiecare interacțiune. De asemenea, deține competențe solide în managementul de proiect, gestionarea timpului, rezolvarea conflictelor și identificarea și implementarea soluțiilor eficiente pentru diverse probleme.

Gabriela Daraban reprezintă un consilier de încredere pentru cei care își doresc să-și dezvolte atât potențialul personal, cât și profesional. Prin expertiza sa solidă și angajamentul său în creșterea și împlinirea celorlalți, ea este un catalizator pentru succesul și satisfacția personală a celor pe care îi consiliază și îi îndrumă.

Verginica HULPOI

Senior Trainer Microsoft Office, formator certificat de competențe digitale cu peste 15 ani de experiență în sectorul financiar-bancar, specialist în analiza bazelor de date utilizând Microsoft Excel

Cu o experiență de peste 15 ani în sistemul financiar- bancar și o pasiune profundă pentru bazele de date și tehnologia informației, Verginica Hulpoi este un utilizator de Microsoft Office în multiple și diverse contexte profesionale, gestionând date complexe și analize financiare detaliate. Scopul ei este de a transmite nu doar cunoștințe tehnice necesare pentru a excela în utilizarea Excel-ului, Word-ului și a celorlalte aplicații incluse în programa cursului, ci și de a împărtăși din experiența practică.

De-a lungul carierei, a fost mereu dedicată îmbunătățirii continue a competentelor digitale și nu numai, astfel că în portofoliul său sunt incluse cursuri atât din domeniul profesional (cursuri specifice activității bancare, Microsoft Office, Analist de date Power BI – Business Intelligence, ș.a.), cât și cursuri care să o dezvolte pe partea personală. A urmat cursuri avansate de Programare Neuro-Lingvistică și deține un titlu de Master în acest domeniu, formarea fiind de real ajutor în comunicare și facilitarea învățării, adaptându-și metodele pedagogice pentru a răspunde nevoilor individuale ale fiecărui cursant.

“Scopul meu este să creez un mediu de învățare pozitiv și stimulativ, care să vă încurajeze nu doar să învățați aplicațiile Microsoft Office, ci și să vă dezvoltați abilitățile de gândire critica și auto-îmbunătățire într-un context profesional în plină dezvoltare”, afirmă Verginica Hulpoi.