Manager de proiect

Cod COR: 242101

Participarea la curs este GRATUITĂ și nu există o limitare a numărului de locuri gratuite. În plus, se poate opta pentru participarea la varianta extinsă a cursului ce include sesiuni suplimentare de formare teoretică și practică, în vederea participării la examen pentru obținerea unui certificat de absolvire acreditat. Competențele obținute în urma examenului promovat se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecției Sociale.

Manager de proiect

Cod COR: 242101
Dr. Mihaela SIMION

Formator:
Dr. Mihaela SIMION
Manager de Proiect și Trainer cu peste 15 ani experiență în domeniu – practician

Tarif participare:
GRATUIT

Tarif eliberare certificat
de absolvire:
790 Lei

TEMATICĂ ABORDATĂ

 • Definirea noțiunilor de proiect și de managementul al proiectului
 • Oportunități de finanțare, ciclul de viață a managementului de proiect
 • Stabilirea pașilor în derularea managementului proiectului
 • Grupuri de interes asociate proiectului, roluri și responsabilități
 • Factori perturbatori care afectează începerea, conducerea sau rezultatele proiectului
 • Identificarea obiectivului general și a obiectivelor specifice în cadrul proiectului: analiza SWOT și studiul de fezabilitate
 • Identificarea atribuțiilor managerului de proiect și ale echipei sale, funcțiile managerului de proiect
 • Fazele proiectului – componentele proiectului și tabloul de bord
 • Planul de management al proiectului. Planificarea în detaliu a proiectului
 • Instrumente și tehnici specifice de planificare: WBS, GANTT, PERT și drumul critic
 • Alocarea resurselor și gestionarea resurselor (buget, analiza cost-beneficiu etc.)

 

 • Rezultatele analizei livrabilelor unui proiect. Valoarea proiectelor din perspectiva economico-financiară. Conceptul de valoare – reprezentări la nivelul organizațional și reprezentări la nivelul individual
 • Metodologiile moderne ale managementului proiectelor: AGILE, LEAN și KANBAN
 • Abordări ale managementului de proiect: AGILE și WATERFALL
 • Aplicații destinate gestionării managementului: MICROSOFT PROJECT, PRIMAVERA ș.a.
 • Managementul timpului
 • Dezvoltarea competențelor în leadership
 • Evaluarea performantei managerului de proiect
 • Comunicarea organizațională și interdepartamentală
 • Comunicări eficientă în cadrul proiectului: abordarea și organizarea întâlnirilor de lucru
 • Managementul riscurilor: identificare, clasificare și abordare
 • Instrumente de monitorizare și control
 • Închiderea proiectului și evaluarea performanței echipei de proiect

COMPETENȚE OBȚINUTE:

 • Stabilirea scopului proiectului
 • Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului
 • Planificarea activităților și jaloanelor proiectului
 • Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaționale pentru proiect


 • Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect
 • Managementul riscurilor
 • Managementul echipei de proiect
 • Managementul comunicării în cadrul proiectului
 • Managementul calității proiectului


BENEFICII PENTRU PARTICIPANȚII CARE SOLICITĂ ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ABSOLVIRE:

 • Curs extins cu sesiuni suplimentare de formare teoretică 40 de ore și 20 de ore de formare practică
 • Suport de curs
 • Materiale suplimentare
 • Îndrumări din partea formatorului

 

 • Sesiuni de întrebări și răspunsuri
 • Modul special pentru pregatirea în vederea susținerii examenului
 • Certificat acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecției Sociale

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Documentele necesare pentru obținerea certificatului de absolvire acreditat de Ministerului Muncii și Protecției Sociale și de Ministerului Educației și Cercetării:

• Diplomă de licență / adeverință de absolvire a facultății (copie)
• Act de identitate (copie)
• Certificat de naștere (copie)
• Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie)
• Dovada plății

Detalii privind tematicile cursurilor, organizarea și desfășurarea programelor de perfecționare se pot obține de la:

Doamna Luiza Almajan
Director programe de formare-APSAP
0788 124 567

DETALII TEHNICE

Cursul este în format audio-video, live, on-line și este necesar ca fiecare participant să:

1. Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet și microfon (opțional: căști și cameră web)

2. Să descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa cursul on-line.

Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit) printr-un simplu click mai jos:

Sistem de operare Windows
Sistem de operare MacOS
Telefon mobil cu sistem de operare Android
Telefon mobil cu sistem de operare IOS (iPhone)