Găsește locația Locul de desfășurare al cursului
Alege datele Perioada de desfășurare
CAUTĂ CURS

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

Cod COR 242231

Află Detalii

Completează Formularul

Confirmare Participare

Participă la Curs

Primești Certificarea

Poți alege o altă perioadă de desfășurare a acestui curs

12 iul - 16 iul 2021

Luni - Vineri (orele 13:30 – 20:30)

Data examen: 18.08.2021

Tarif participare:
GRATUIT

Tarif eliberare certificat de absolvire:
890 Lei

ONLINE
Lectori:

Prof. Univ.Dr. Augustin FUEREA

Specialist drept european și legislație internațională

Roxana NICULESCU

Auditor și consultant implementarea GDPR

Timp rămas până la următorul curs

Rezervă un loc

Acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației

Interactiv, fără deplasări, ușor accesibil prin aplicația ZOOM. Aplicații practice, modele de documente obligatorii pentru orice organizație.

TEMATICĂ ABORDATĂ

 • Cadrul legislativ actual aplicabil protecției datelor cu caracter personal din perspectiva națională și europeană 
 • Legislația europeană și națională 
 • Coroborarea legislației din domeniul protecției datelor cu alte acte normative din alte domenii incidente, cum ar fi Codul Civil, Codul Muncii, Codul de Procedură Fiscală, Codul Administrativ, Regulamentele Băncii Naționale a României 
 • Noțiunile de „prelucrare de date cu caracter personal”, „date cu caracter personal”, „categorii de date speciale”, „numere de identificare națională”, consimțământ „în forma scrisă sau în formă electronică”; 
 • Noțiunile de „persoană vizată”, „operator de date”, „operatori asociați”, „persoană împuternicită”, „terț”, „sub-contractor al persoanei împuternicite”, „reprezentanții operatorilor sau ai împuterniciților care nu își au sediul în Uniune” 
 • Determinarea categoriilor de date 
 • Principiile prelucrării datelor cu caracter personal 
 • Drepturile și obligațiile organizației în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare
 • Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului în care organizația respectă prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, organizarea și utilizarea acestora in cadrul organizației
 • Persoanele implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal 
 • Legalitatea și legitimitatea procesării datelor 
 • Responsabilitățile operatorilor care prelucrează date personale 
 • Sarcinile responsabilului cu protecția datelor 
 • Formalități administrative și cerințe tehnice minime ce trebuie îndeplinite de către operatorii care prelucrează date cu caracter personal, pentru conformitatea cu GDPR

 

 • Sfera activităților aferente asistenței de specialitate acordate de DPO
 • Asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit (data protection by design and by default)
 • Elaborarea planului de lucru a DPO în relația cu organizația 
 • Lista operațiunilor obligatorii pentru realizarea evaluării impactului asupra protecției datelor cu caracter personal 
 • Drepturile persoanelor vizate (ale căror date sunt prelucrate) 
 • Identificarea riscurilor de către operatorul de date și stabilirea măsurilor tehnice și organizatorice (proceduri interne) 
 • Managementul riscurilor și securitatea datelor cu caracter personal 
 • Organizarea și implementarea securității informațiilor
 • Controlul calității sistemelor informatice. Securitatea în software și proceduri
 • Cadrul general al evaluării și gestionării riscurilor. Criteriile de evaluare a riscurilor.
 • Drepturile și obligațiile împuternicitului în prelucrarea datelor. Aspecte particulare prelucrare date sensibile 
 • Pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal
 • Procesele fizice de pseudonimizare și anonimizare 
 • Transferul datelor la nivel internațional 
 • Răspunderea și sancțiunile aplicabile
 • Gestionarea relației cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

COMPETENȚE OBȚINUTE:

 • Informarea organizației și persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal
 • Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat
 • Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal
 • Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal
 • Respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției datelor cu caracter personal
 • Asigurarea și gestionarea registrului de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal
 • Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal
 • Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal
 • Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației
 • Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal


BENEFICII PENTRU PARTICIPANȚII CARE SOLICITĂ ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ABSOLVIRE:

 • Curs extins cu sesiuni suplimentare de formare teoretică cu 60 ore și de formare practică cu 120 ore
 • Cursanții care solicită certificatul de absolvire vor participa și la alte 3 sesiuni (3 zile) de formare teoretică ( vor fi anunțate în prima zi de curs)
 • Certificat acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale însoţit de suplimentul descriptiv al competenţelor dobândite

 

 • Suport de curs
 • Materiale suplimentare
 • Îndrumări din partea formatorului
 • Sesiuni de întrebări și răspunsuri
 • Modul special pentru pregatirea susţinerii examenului de absolvire

Certificare Europeană

certificare-europeana

Certificat acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, însoțit de suplimentul descriptiv al competențelor dobândite. Pentru recunoașterea internațională a certificatelor obținute în România este necesară apostilarea (țări semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea (țări nesemnatarea ale Convenției de la Haga).

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Actele necesare pentru obținerea certificatului de absolvire A.N.C.:

 • Diplomă de licență / adeverință de absolvire (copie)
 • Act de identitate (copie)
 • Certificat de naștere (copie)
 • Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie)
 • Dovada plății

Detalii privind tematicile cursurilor, organizarea și desfășurarea programelor de perfecționare se pot obține de la:


Doamna Luiza Jitaru

Director programe de formare-APSAP

0788 124 567

DETALII TEHNICE

Cursul este în format audio-video, live, on-line și este necesar ca fiecare participant să:

1. Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet și microfon (opțional: căști și cameră web)

2. Descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa cursul on-line.


Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit) printr-un simplu click mai jos:


Sistem de operare Windows

Sistem de operare MacOS

Telefon mobil cu sistem de operare Android

Telefon mobil cu sistem de operare IOS (iPhone)

cert-absolvire autorizatie

CONTACTEAZĂ-NE

completând formularul de mai jos, vei fi apelat de un reprezentant al Centrului de Formare APSAP care îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie

DESCARCĂ OFERTA PDF

și află mai multe amănunte despre curs. Te poți înscrie și folosind formularul de înscriere din fișierul PDF!

  Pot fi de interes și următoarele cursuri

  Află care sunt cursurile din perioada următoare: