Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal

Cod COR: 242231

Participarea la curs este GRATUITĂ și nu există o limitare a numărului de locuri. Opțional, la cerere, se poate elibera un certificat de absolvire acreditat. Competențele se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecției Sociale - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a Municipiului București.

Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal

Cod COR: 242231
Roxana NICULESCU

Formator:
Roxana NICULESCU
Auditor și consultant implementarea GDPR

Tarif participare:
GRATUIT

Tarif eliberare certificat
de absolvire:
890 Lei

TEMATICĂ ABORDATĂ

 • Noțiuni introductive cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal
 • Legislația națională și europeană în domeniul protecției datelor
 • Cadrul general Responsabil pentru Protecția Datelor
 • Principiile prelucrării datelor
 • Drepturile și obligațiile organizației în prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Drepturile și obligațiile persoanelor implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului în care organizația respectă prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, organizarea și utilizarea acestora în cadrul organizației
 • Rolul și atribuțiile responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul organizației

 

 • Principiul obiectivității responsabilului cu protecția datelor și conflictul de interese cu alte structuri din cadrul organizației
 • Răspunderea responsabilului cu protecția datelor
 • Sfera activităților aferente asistenței de specialitate acordate de responsabilul cu protecția datelor. (Elaborare plan de lucru responsabil cu protecția datelor)
 • Relația cu Autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal
 • Aspecte specifice cu privire la rolul și activitatea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
 • Managementul riscului și securitatea informației
 • Gestionarea și raportarea Incidentelor de Securitate

COMPETENȚE OBȚINUTE:

 • Informarea organizației și persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal
 • Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat
 • Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal
 • Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal
 • Respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției datelor cu caracter personal
 • Asigurarea și gestionarea registrului de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal
 • Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal
 • Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal
 • Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației
 • Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal


INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Documentele necesare pentru obținerea certificatului de absolvire acreditat de Ministerului Muncii și Protecției Sociale și de Ministerului Educației și Cercetării:

• Diplomă de licență / adeverință de absolvire a facultății (copie)
• Act de identitate (copie)
• Certificat de naștere (copie)
• Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie)
• Dovada plății

Detalii privind tematicile cursurilor, organizarea și desfășurarea programelor de perfecționare se pot obține de la:

Doamna Luiza Almajan
Director programe de formare-APSAP
0788 124 567

DETALII TEHNICE

Cursul este în format audio-video, live, on-line și este necesar ca fiecare participant să:

1. Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet și microfon (opțional: căști și cameră web)

2. Să descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa cursul on-line.

Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit) printr-un simplu click mai jos:

Sistem de operare Windows
Sistem de operare MacOS
Telefon mobil cu sistem de operare Android
Telefon mobil cu sistem de operare IOS (iPhone)